Архів автора: Білова Наталя

Глава 3. Основи організації бухгалтерського обліку на підприємстві

Автор | 15.12.2012

3.1. ДОКУМЕНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ Усі записи на рахунках бухгалтерського обліку виконуються тільки на підставі первинних документів. Первинні документи – письмові свідоцтва, що фіксують і підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи уповноваженої особи на їх проведення. Обов’язкові реквізити первинних документів наведено в табл. 3.1. Таблиця 3.1 Обов’язкові реквізити первинного документа Згідно з ч. 2 ст.… Читати далі »

Глава 2. Рахунки бухгалтерського обліку: будова, види, подвійний запис

Автор | 15.12.2012

2.1. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС Бухгалтерський баланс – метод групування та відображення коштів у двох зрізах: за речовим складом і за джерелами їхнього одержання, на певну дату в грошовому вираженні. Ліву частину таблиці балансу називають активом, а праву – пасивом. Актив балансу – система показників, що відображає склад, розміщення та використання засобів господарювання, згрупованих у якісно однорідні… Читати далі »

Глава 1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку

Автор | 15.12.2012

1.1. СУТНІСТЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ІСТОРИЧНА ДОВІДКА ПРО ЙОГО РОЗВИТОК Бухгалтерський облік – одна зі складових системи обліку на підприємстві, являє собою процес формування інформації, яка узагальнюється у формах фінансової звітності. Відповідно до Закону про бухоблік [46]: Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності базуються на даних бухгалтерського обліку. Отже, основним завданням бухгалтерського обліку є… Читати далі »