Доплата за вчене звання: встановлюємо професору вишу

Автор | 25.01.2023

Визначаємо передумови

Спочатку з’ясуємо, хто належить до науково-педагогічних працівників. Відповідно до ст. 53 Закону про вищу освіту* — це особи, які за основним місцем роботи у закладах вищої освіти (далі — ЗВО) провадять навчальну, методичну, наукову та організаційну діяльність.

* Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII.

До складу кафедри мають входити не менше п’яти науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи, і не менш як три з них мають науковий ступінь або вчене звання (ч. 5 ст. 33 Закону про вищу освіту).

Інше

Слід зауважити, що після набрання чинності Законом про вищу освіту (після 06.09.2014) науковий ступінь кандидата наук прирівнюється до наукового ступеня доктора філософії, а вчене звання старшого наукового співробітника — до вченого звання старшого дослідника.

Вчене звання старшого дослідника (старшого наукового співробітника) присвоюється працівникам ЗВО або наукових установ, зарахованих на посади після обрання за конкурсом чи в порядку атестації, яким, зокрема, присуджено науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), доктора наук. Така умова встановлена у п. 7 розд. ІІ Порядку № 13*.

* Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затверджений наказом МОН від 14.01.2016 № 13.

Водночас вчене звання професора присвоюють працівникам ЗВО, які здійснюють освітню діяльність за відповідною спеціальністю на відповідному рівні вищої освіти та яким присвоєно вчене звання доцента або старшого дослідника (старшого наукового співробітника).

Отже, при оцінці діяльності науково-педагогічних працівників вчені звання доцента та старшого дослідника (старшого наукового співробітника) є рівнозначними.

Встановлюємо доплату

За вчене звання доцента, старшого наукового співробітника, старшого дослідника встановлюється доплата у граничному розмірі 25 % посадового окладу (ставки заробітної плати). Про це зазначено у абз. 3 п.п. «в») п.п. 3 п. 4 наказу № 557*.

* Наказ МОН «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 № 557.

Така доплата встановлюється працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним ученим званням. За наявності у зазначених працівників двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням.

Відповідність ученого звання та наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником навчального закладу.

Також про виплату доплати за вчене звання доцента та старшого дослідника зазначено у ч. 2 ст. 59 Закону про вищу освіту. У цій нормі йдеться про встановлення такої доплати у фіксованому розмірі 25 % посадового окладу.

При цьому у п.п. 6.3.27 Галузевої угоди* керівникам закладів освіти рекомендовано забезпечити встановлення доплати працівникам, які мають вчені звання, у максимальному розмірі. Відповідно до п. 1.4 Угоди її положення діють безпосередньо та поширюються на працівників закладів освіти, які перебувають у сфері дії сторін Угоди, і є обов’язковими для включення до колективних договорів.

* Галузева угода між МОН та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2021 — 2025 роки, зареєстрована Мінекономіки 18.06.2021 за № 12.

Процедура встановлення доплат за вчені звання має здійснюватися також за погодженням з виборним профспілковим органом (профспілковим комітетом). До повноважень останнього відповідно до ст. 247 КЗпП належить вирішення разом з роботодавцем питань оплати праці працівників, зокрема умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних виплат.

Тож за вищезазначених умов професор кафедри ЗВО має право на встановлення доплати за вчене звання «старшого наукового співробітника» у максимальному розмірі 25 % посадового окладу (ставки заробітної плати).

За матеріалами сайту i.factor.ua

Інше