Керівник гуртка + методист: педстаж для надбавки за вислугу років

Автор | 20.06.2023

Коло отримувачів

Виплата надбавки за вислугу років педагогічним працівникам передбачена ч. 4 ст. 61 Закону про освіту* та Порядком № 78**. При цьому дія останнього поширюється на працівників, які займають посади згідно з Переліком № 963*** і на яких поширюються оплатні умови, встановлені для працівників закладів освіти.

* Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII.

** Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затверджений постановою КМУ від 31.01.2001 № 78.

Інше

*** Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затверджений постановою КМУ від 14.06.2000 № 963.

До Переліку № 963 включено як посаду методиста, так і посаду керівника гуртка. При цьому належності до певних типів закладів для зазначених посад на встановлено. Тому час роботи методиста, незалежно від того, в якій установі працювала особа, зараховується до педагогічного стажу для виплати надбавки за вислугу років.

Керівник гуртка та методист мають право на встановлення надбавки за вислугу років, а час роботи на цих педагогічних посадах включається до педстажу.

Відповідно до п. 1 Порядку № 78 надбавку встановлюють у відсотковому значенні виходячи з посадового окладу (ставки зарплати) з урахуванням підвищень та без урахування інших доплат і надбавок. А також залежно від стажу педагогічної роботи (педагогічного стажу): понад 3 роки — 10 %, понад 10 років — 20 %, понад 20 років — 30 %.

Обчислення стажу

Педагогічний стаж, який дає право на одержання надбавки за вислугу років, визначається на підставі:

1) трудової книжки (у разі наявності);

2) відомостей про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Держреєстру загальнообов’язкового державного соцстрахування;

3) інших документів, які відповідно до законодавства підтверджують стаж роботи.

Такі вимоги встановлені у п. 6. Порядку № 78.

Педагогічний стаж обчислюється сумарно за всіма періодами діяльності на посадах педагогічних і науково-педагогічних працівників.

Дата встановлення

Зміна розміру надбавки за вислугу років провадиться з місяця, що настає за місяцем, коли виникло таке право, якщо документи, необхідні для своєчасного і правильного обчислення стажу, знаходяться в закладі освіти, або з дня подання таких документів працівником. Такий припис містить п. 7 Порядку № 78.

Хоча в нашій ситуації у педпрацівника виникає право не на зміну розміру надбавки, а на її перше встановлення, вважаємо, що норму п. 7 Порядку № 78 можна застосовувати і для цього випадку (див. лист МОН від 08.04.2020 № 1/11-2677).

Тож працівник отримає право на встановлення надбавки за вислугу років з наступного місяця після того, як його загальний «надбавочний» стаж (керівник гуртка + методист) сягне понад 3 роки. Якщо, наприклад, це відбудеться 12.09.2023, то право на встановлення надбавки в розмірі 10 % посадового окладу працівник матиме з 01.10.2023.

Висновки

  • До «надбавочного» стажу керівнику гуртка ЗПО зараховується час його роботи на посаді методиста в обласному центрі соціальних служб.
  • Право на встановлення/підвищення надбавки виникає з наступного місяця після дати досягнення необхідного стажу.

За матеріалами сайту i.factor.ua

Інше