Мобілізований звільнився з військової служби: як оформити повернення

Автор | 11.01.2023

Коли ставати до роботи

Військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, можуть бути звільнені під час воєнного стану з військової служби на підставах, визначених п. 2 ч. 4 ст. 26 Закону № 2232*.

* Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.92 № 2232-XII.

Зокрема, за віком, за станом здоров’я, через певні сімейні обставини тощо.

Інше

При цьому звільнення з військової служби здійснюється в порядку, передбаченому Положенням № 1153*.

* Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затверджене Указом Президента України від 10.12.2008 № 1153/2008.

Відповідно до п. 242 цього документа, у разі надходження до військової частини повідомлення про звільнення військовослужбовця з військової служби або видання командиром військової частини наказу про його звільнення такого військовослужбовця:

— виключають зі списків особового складу військової частини;

— направляють на військовий облік до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (далі — ТЦК та СП) за місцем проживання.

Зверніть увагу на два важливих моменти:

— день виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини є днем закінчення проходження ним військової служби (ч. 3 ст. 24 Закону № 2232);

— прибути до районного (міського) ТЦК та СП для взяття на військовий облік військовослужбовець зобов’язаний у п’ятиденний строк після звільнення.

Наступного дня після звільнення з військової служби, взяття на військовий облік (у межах п’ятиденного строку після звільнення з військової служби) та у разі необхідності проїзду до місця проживання (перебування) звільнений із військової служби працівник повинен вийти на роботу (лист Мінсоцполітики від 27.09.2017 № 2447/0/101-17).

Увага! До цього моменту (тобто з дня, наступного за днем виключення працівника зі списків особового складу військової частини, по день взяття на військовий облік у ТЦК та СП, але не більше ніж 5 календарних днів), роботодавець повинен продовжувати зберігати за таким працівником місце роботи та посаду (а в деяких випадках і середній заробіток), як цього вимагає абз. 3 ст. 119 КЗпП.

У табелі обліку робочого часу такий період позначають літерним кодом «ІН» (або цифровим кодом «22»).

Якщо після сплину 5 календарних днів працівник не з’явиться на роботі, то його дії розцінюються як порушення правил внутрішнього трудового розпорядку. Як наслідок, у табелі обліку робочого часу період відсутності такого працівника позначають літерним кодом «НЗ» (або цифровим кодом «28») (неявки з нез’ясованих причин).

Як оформити

Не пізніше наступного дня після взяття на військовий облік працівника, звільненого з військової служби, ТЦК та СП повинно письмово повідомити підприємство, установу чи організацію, в якій працювала така особа, про (п. 260 Положення № 1153):

— підставу її звільнення з військової служби;

— строк військової служби, що зараховується до страхового стажу;

— стаж роботи;

— стаж роботи за спеціальністю;

— стаж державної служби;

— день взяття її на облік, у тому числі про причини перевищення строків взяття на військовий облік.

Але зазвичай роботодавець дізнається про звільнення з військової служби від самого працівника.

Як це відбувається? Працівник пише заяву з проханням допустити його до роботи у зв’язку із звільненням з військової служби (див. рис. 1) та додає до нього підтвердні документи. Зокрема, це можуть бути:

— або копії сторінок військового квитка з відмітками про проходження військової служби (з датою звільнення та номером відповідного наказу):

— або копія наказу командира (начальника) військової частини про виключення працівника зі списків особового складу.

img 1

Рис. 1. Приклад заяви працівника, звільненого з військової служби

На підставі заяви, отриманої від працівника, роботодавець видає наказ (розпорядження) про допуск його до роботи (див. рис. 2).

img 2

Рис. 2. Приклад наказу про поновлення на роботі працівника, звільненого з військової служби

І наостанок нагадаємо. Цілком можливо, що на місце мобілізованого працівника (на час проходження військової служби) роботодавець прийняв іншого працівника на умовах строкового трудового договору.

Після повернення працівника, звільненого з військової служби, такого працівника «на заміну» доведеться звільнити на підставі п. 2 ч. 1 ст. 36 КЗпП (закінчення строку трудового договору).

Датою звільнення працівника буде останній день перед днем, в який працівник, звільнений з військової служби, стає до виконання свої трудових обов’язків (лист Мінсоцполітики від 10.06.2015 № 231/06/186-15).

Проте за бажанням працівника роботодавець може надати йому перед звільненням невикористану відпустку. У цьому випадку днем звільнення працівника «на заміну» буде останній день такої відпустки (лист Держпраці від 19.04.2020 № 2412/3.1/3.1-зв-20*).

* Деталі у статті «Відпустка звільнення за строковим трудовим договором: роз’яснення від Держпраці» // «Бюджетна бухгалтерія», 2020, № 21.

За матеріалами сайту i.factor.ua

Інше