Пам’ятка звітності для ФОП (податкової та статистичної звітності)

Автор | 12.02.2024

Згідно з Законом України від 15.08.2022 р. № 2520-ІХ, для ФОП (за винятком тих, хто користується спрощеною системою оподаткування) встановлено крайній термін подання податкової декларації за звітний податковий період (рік) – до 1 травня наступного року.

Якщо останній день терміну подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається наступний робочий (банківський) день після вихідного або святкового дня (згідно з п. 49.20 ПКУ).

Отже, податкову декларацію за базовий звітний (податковий) період, що співпадає з календарним роком, ФОП повинні подати до 1 травня наступного року після звітного періоду, за винятком випадків, передбачених розділом IV ПКУ (п. 49.18.4 ПКУ).

ФОП

Форма податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкція щодо її заповнення затверджені наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 р. № 859 (у редакції наказу від 17.05.2022 р. № 143).

У річній податковій декларації ФОП, крім доходів від підприємницької діяльності, повинні вказувати інші доходи з їхніх джерел походження в Україні та за кордоном, а також інформацію про суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, нараховані на доходи від підприємницької діяльності в розмірах, визначених Законом України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 08.07.2010 р. № 2464-VI (далі – Закон № 2464).

Фізичні особи, які мають державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності за своєю власною ініціативою, повинні подати податкову декларацію за останній базовий податковий період. Це повинно бути зроблено протягом 20 календарних днів після останнього дня місяця державної реєстрації припинення. У цій декларації ФОП мають відображати виключно доходи, отримані від проведення підприємницької діяльності.

ФОП можуть подавати податкову декларацію за допомогою спеціалізованого клієнтського програмного забезпечення для формування та подання звітності до “Єдиного вікна подання електронної звітності” або через розділ “Введення звітності” інформаційно-комунікаційної системи “Електронний кабінет” з використанням ідентифікатора F0100213.

Щодо платників єдиного податку першої та другої груп, вони повинні подати декларацію до контролюючого органу протягом строку, встановленого для річного податкового періоду. У цій декларації мають бути відображені отриманий дохід, щомісячні авансові внески, а також суми єдиного внеску, нарахованого та сплаченого відповідно до Закону № 2464.

Податкові декларації за базовий податковий період, який співпадає з календарним роком, повинні бути подані протягом 60 календарних днів після закінчення звітного року.

Платники єдиного податку третьої групи мають подати декларацію до контролюючого органу у строки, встановлені для квартального податкового періоду. Це означає, що декларація повинна бути подана протягом 40 календарних днів після закінчення кварталу.

Платники єдиного податку четвертої групи самостійно обчислюють суму податку на початок року та подають податкову декларацію не пізніше 20 лютого поточного року.

Податкові декларації для платників єдиного податку – ФОП та платників єдиного податку четвертої групи подаються згідно з формами, затвердженими Мінфіном України від 19.06.2015 р. № 578.

Звітність щодо нарахування єдиного внеску ФОП різниться залежно від того, чи вони зареєстровані на загальній системі оподаткування чи сплачують єдиний податок. Для ФОП на загальній системі податкового оподаткування, додатки до декларації про майновий стан і доходи включають:

  1. ЄСВ1 – Розрахунок сум нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску.
  2. ЄСВ2 – Розрахунок сум добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь.
  3. ЄСВ3 – Розрахунок збільшення або зменшення сум зобов’язань щодо єдиного внеску після проведеної документальної перевірки.

Щодо ФОП, які сплачують єдиний податок, вони повинні подавати звітність про нарахування єдиного внеску до контролюючого органу протягом календарного року. Звітний період для цих ФОП – це календарний рік.

ФОП, які сплачують єдиний податок першої-третьої груп, мають додаток 1 до декларації, де вказуються відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску. Тим, хто сплачує єдиний податок четвертої групи, слід подавати додаток 2 до декларації з такою самою інформацією. Декларацію разом з обов’язковими позначками “Загальна” та “Звітна” ФОП повинні подати не пізніше 20 лютого поточного року.

Також, щодо виплат ФОП доходів нерезидентам з джерел української країни, за підсумками податкового року, вони зобов’язані подати Податкову декларацію з податку на прибуток підприємств (ПН) протягом 60 календарних днів після закінчення податкового року. У разі застосування міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування, відповідні ставки та норми зазначаються у додатку ПН до Декларації.

Для інших показників Декларації та додатків ФОП необхідно дотримуватися встановлених правил і строки подання. Такі ФОП також повинні подавати відповідну звітність за іншими податками, які вони сплачують, такими як ПДВ, транспортний податок, акцизний податок та інші.

ФОП