Працівник з інвалідністю і щорічна відпустка

Автор | 02.02.2023

Тривалість і вид відпустки

Гарантії права на відпустки, тривалість, порядок і умови надання їх працівникам визначає Закон про відпустки*.

* Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 № 504/96-ВР.

У загальному випадку працівникам без інвалідності, які старше 18 років, щорічна основна відпустка надається тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.

Відпустка

Тривалість щорічної основної відпустки працівника з інвалідністю залежить від установленої йому групи інвалідності та визначається ч. 7 ст. 6 Закону про відпустки.

Так, працівник з інвалідністю має право на щорічну основну відпустку тривалістю:

26 календарних днів, якщо йому встановлено III групу інвалідності;

30 календарних днів — якщо I або II групу.

Але поширена думка, що працівник з інвалідністю, наприклад, ІІІ групи має право на 24 календарних дні основної щорічної відпустки та 2 дні додаткової відпустки, що разом складає 26 днів. Проте це хибна думка. Законом про відпустки чітко визначена кількість днів щорічної основної відпустки для працівників з інвалідністю. Для особи з інвалідністю ІІІ групи вона становить 26 календарних днів, а не 24 + 2.

А чи може щорічна основна відпустка працівникам, які мають інвалідність, бути більшою за тривалість, визначену ч. 7 ст. 6 Закону про відпустки?

Так, може. Адже ч. 10 ст. 6 Закону про відпустки встановлено, що тривалість щорічної основної відпустки окремих категорій працівників, до яких належить і особа з інвалідністю, може перевищувати наведену вище. У такому разі надайте такому працівнику відпустку тієї ж тривалості, що й іншим працівникам цієї категорії.

Наприклад, якщо маємо справу з педагогічним працівником, тривалість відпустки якого становить 56 днів і він є особою з інвалідністю, то його щорічна основна відпустка буде 56 днів. У такому випадку часто запитують: чи потрібно надавати педпрацівнику з інвалідністю ІІІ групи відпустку тривалістю 58 днів (56 + 2)? Відразу відповімо — ні, такий працівник має право на відпустку тривалістю 56 днів. У законодавстві не передбачено надання «додаткових» днів відпустки.

Отже, для працівника, якому встановлена ІІІ група інвалідності, тривалість щорічної основної відпустки становить 26 календарних днів за повний робочий рік. При цьому, якщо інвалідність встановлена протягом робочого року, то його відлік для надання пільгової щорічної основної відпустки не змінюється. У будь-якому разі він починається з дати прийняття на роботу.

У ситуації, яку ми розглядаємо, інвалідність працівнику встановлена не з початку робочого року. Визначимо, на яку кількість днів щорічної основної відпустки має право працівник за робочий рік, в якому отримав статус особи з інвалідністю.

З якої дати рахувати 26 днів відпустки?

Працівникові, який на момент працевлаштування вже був визнаний особою з інвалідністю, щорічна основна відпустка більшої тривалості надається з дня укладення трудового договору. При цьому не має значення, коли роботодавець дізнався про наявність інвалідності у працівника і отримав документи, які її підтверджують. На це вказують роз’яснення Мінсоцполітики в листі від 29.12.2015 № 774/13/116-15 (ср. USER_SHOW_ID). Це логічно і відповідає вимогам законодавства.

За умовами запитання, інвалідність встановлена працівнику 8 вересня 2022 року, а підтверджуючі документи він надав роботодавцю в листопаді 2022 року. Але в будь-якому разі право на щорічну основну відпустку 26 днів у працівника виникло з дати встановлення інвалідності, а не з дати, коли роботодавець дізнався про неї. Тобто з 08.09.2022.

Також виникнення права на пільгову відпустку не прив’язано до надання довідки медико-соціальної експертної комісії (далі — МСЕК) роботодавцю.

Майте також на увазі, що законодавством не передбачений строк давності, після якого працівник може втратити право на щорічну відпустку. Крім того, врахуйте, що особам з інвалідністю надають щорічні відпустки в зручний для них час (п. 2 ч. 13 ст. 10 Закону про відпустки).

До відома! До зарплати працівників з інвалідністю звичайні роботодавці застосовують ставку ЄСВ у розмірі 8,41%. Підтвердженням того, що працівникові встановлена інвалідність, є засвідчена копія довідки до акта огляду в МСЕК про встановлення групи інвалідності. І саме з моменту її завірення роботодавцем можна застосовувати пільгову ставку до зарплати такого працівника, а не з моменту встановлення інвалідності. Детально про те, з якої дати та як застосовувати ставку ЄСВ 8,41%, ви можете прочитати у статті «Працівнику встановлено інвалідність: з якої дати змінюється ставка ЄСВ?» // «Оплата праці», 2022, № 22. Як бачите, зовсім інший підхід.

Отже, у наведеній ситуації право на щорічну основну відпустку тривалістю 26 календарних днів працівник набув з 8 вересня 2022 року.

Кількість днів відпустки у робочому році набуття статусу інвалідності

Якщо протягом робочого року змінилась тривалість відпустки, на яку він має право, то для кожного періоду потрібно окремо визначити зароблену кількість днів відпустки.

У робочому році 22.11.2021 — 21.11.2022 розрахуємо кількість днів щорічної основної відпустки таким чином:

— з 22.11.2021 по 07.09.2022 (290 календарних днів) — з розрахунку 24 календарних дні відпустки;

— з 08.09.2022 по 21.11.2022 (75 календарних днів) — з розрахунку 26 календарних днів відпустки.

Розрахунок кількості календарних днів відпустки проводимо за загальною схемою, але для кожного періоду окремо з урахуванням повних днів відпустки відповідно.

Наведемо формульно, як розрахувати кількість днів відпустки (ДВ) за робочий рік.

ДВ = ДВр х (КДф - Сф) : (КДр - Ср),

де ДВр — загальна тривалість щорічної відпустки, що надається за повний відпрацьований рік;

КДф — кількість календарних днів у поточному робочому році, які зараховуються у відпускний стаж;

Сф — кількість святкових і неробочих днів, які припадають на поточний робочий рік;

КДр — загальна кількість календарних днів у поточному робочому році;

Ср — загальна кількість святкових і неробочих днів у поточному робочому році.

Припустимо, що усі 365 календарних днів за робочий рік 22.11.2021 — 21.11.2022 входять у відпускний стаж.

Тепер розрахуємо кількість днів відпустки цього робочого року відповідно до її тривалості у кожному з періодів робочого року (до і після встановлення інвалідності):

24 х (290 - 4) : (365 - 4) + 26 х (75 - 0) : (365 - 4) = 24,41551 ≈ 24,

де 24 — тривалість повної відпустки працівника без інвалідності;

290 — кількість календарних днів з 22.11.2021 по 07.09.2022 у робочому році до встановлення інвалідності;

4 — кількість святкових і неробочих днів, які припали на період з 22.11.2021 по 07.09.2022 у робочому році;

365 — кількість календарних днів у повному робочому році 22.11.2021 — 21.11.2022;

4 — кількість святкових і неробочих днів у робочому році (25 грудня 2021 року, 1 і 7 січня та 8 березня 2022 року, з 24 березня на період воєнного стану свята відмінені).

26 — тривалість повної відпустки для осіб з інвалідністю (ІІІ група);

75 — кількість календарних днів з 08.09.2022 по 21.11.2022 у робочому році після встановлення інвалідності;

0 — кількість святкових і неробочих днів, які припали на період з 08.09.2022 по 21.11.2022.

Як бачите, кількість календарних днів щорічної основної відпустки за робочий рік, в якому встановлено інвалідність, після розрахунку так і залишилась 24 дні.

Більшою її тривалість була б, якщо б інвалідність працівнику була встановлена десь за пів року до закінчення робочого року.

А от за наступний повний робочий рік за умови, що не зміниться група інвалідності або її не знімуть, працівник буде мати 26 календарних днів відпустки.

За матеріалами сайту i.factor.ua

Відпустка

loading...