Річна інвентаризація в умовах воєнного стану: коли та як проводити?

Автор | 28.11.2023

Річна інвентаризація — процедура обов’язкова

Інвентаризація перед складанням річної фінансової звітності — обов’язкова процедура для всіх бюджетних установ.
Положення No 879 нікого не звільняє від обов’язку проведення щорічної інвентаризації.
Провести річну інвентаризацію слід до дати балансу, тобто до 31 грудня звітного року.

Залежно від виду активів і зобов’язань таку перевірку слід розпочинати не раніше ніж за три місяці до дати балансу — тобто у період із 1 жовтня по 31 грудня. Тоді як для деяких видів активів та зобов’язань передбачено більш пізні строки перевірки — не раніше 1 листопада. Інформацію про такі строки див. в матеріалі «Річна інвентаризація — 2023: проведення, оформлення та облік».

Інше

Конкретні строки початку/закінчення інвентаризації, її тривалість, а також об’єкти, які підлягають інвентаризації, визначає керівник установи у своєму розпорядчому документі.

Зверніть увагу: визначені строки проведення інвентаризації не повинні перевищувати строків, установлених Положенням No 879.

Член комісії або МВО відсутні: як перевірити майно?

Інвентаризацію проводимо повним складом інвентаризаційної комісії та у присутності МВО. Це основне правило інвентаризації (абз. 5 п. 1 розд. ІІ Положення No 879).

Відсутність членів інвентаризаційної комісії
Хвороба, відрядження. Варіанти розв’язання:

  • якщо відсутність нетривала → перенести строк початку інвентаризації;
  • якщо строки повернення до роботи працівника точно не відомі → оновити склад комісії.

Дистанційна робота. Зафіксуйте у трудовому договорі (наказі) про дистанційну роботу поєднання дистанційної роботи працівників — членів інвентаризації комісії з виконанням ними роботи на робочому місці. Таку можливість передбачено ч. 6 ст. 602 КЗпП та п. 5 Типової
форми трудового договору про дистанційну роботу, затвердженої наказом Мінекономіки від 05.05.2021 No 913-21.

Відсутність МВО
Хвороба. Варіанти розв’язання:

  • якщо відсутність нетривала → дочекатися закінчення лікарняного;
  • якщо строки повернення до роботи працівника точно не відомі → перенести строк початку інвентаризації.

Інші причини. Діяти необхідно так:

  • призначити «нову» МВО;
  • провести інвентаризацію майна у зв’язку зі зміною МВО;
  • передати майно «новій» МВО на підставі Акта приймання-передачі ТМЦ.

Нюанси річної інвентаризації на деокупованих територіях

Майно, яке фактично перебуває на тимчасово окупованій території або в районах проведення воєнних (бойових) дій, продовжуйте обліковувати у складі активів.

Будьте уважні: наразі списувати його з балансу немає підстав.
У річній фінансовій звітності слід відображати інформацію про таке майно за даними бухобліку. Такі вимоги закріплено у п. 12 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 No 419.

За умови безпечного і безперешкодного доступу уповноважених осіб до майна, первинки та регістрів бухобліку необхідно:

1) провести інвентаризацію станом на 1-ше число місяця, наступного за місяцем усунення небезпеки та перешкоди доступу до активів, первинних документів і регістрів бухобліку;

2) відобразити результати інвентаризації в бухобліку відповідного звітного періоду.

Докладно про порядок оформлення матеріалів інвентаризації, а також відображення її результатів у бухобліку та звітності читайте в статті «Річна інвентаризація — 2023: проведення, оформлення та облік».

Матеріали про виявлене під час інвентаризації майно, яке непридатне для подальшої експлуатації:

Інформація про інвентаризацію стану розрахунків наведена в статті «Річна інвентаризація — 2023: проведення, оформлення та облік».

Інше

loading...