Соціальний працівник терцентру: обчислюємо доплату за суміщення

Автор | 08.02.2023

Умови для суміщення

Суміщення професій (посад) — це виконання працівником поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою). Воно допускається за таких умов (п. 2 постанови № 1145*):

— за згодою працівника;

— без звільнення від своєї основної роботи;

Інше

— протягом установленої законодавством тривалості робочого дня (робочої зміни);

— в одній і тій же установі, організації.

* Постанова Ради Міністрів СРСР «Про порядок і умови суміщення професій (посад)» від 04.12.81 № 1145.

ВАЖЛИВО!

Встановлення суміщення неможливо без обов’язкової наявності у штатному розписі вакантної посади.

Адже на період суміщення конкретної посади повинна бути економія фонду оплати праці у зв’язку з наявністю вакансії за цією посадою (п. 1 Інструкції № 53*). Мається на увазі саме вакантна посада, а не тимчасова відсутність працівника, який обіймає цю посаду.

* Інструкція щодо застосування постанови Ради Міністрів СРСР від 04.12.81 № 1145 «Про порядок і умови суміщення професій (посад)», затверджена Держкомпраці СРСР від 14.05.82 № 53-ВЛ.

Якщо працівник тимчасово не працює, наприклад, у зв’язку з хворобою або відрядженням, то займана ним посада не є вакантною і суміщати її не можна. У цьому випадку може йтися про виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника.

У ситуації, що розглядається, зазначено, що посада фахівця із соціальної роботи є вакантною. Відтак її можна суміщати.

Суміщення професій (посад) дозволяється, як правило, у межах тієї категорії персоналу, до якої належить цей працівник. При цьому основна посада працівника і посада, яку він суміщає, не повинні бути аналогічними. Адже в такому разі можна говорити про розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Доплата за суміщення

За суміщення професій (посад) передбачено доплату. Як правило, порядок установлення та розмір такої доплати прописують у колективному договорі з урахуванням законодавчих вимог, галузевих, міжгалузевих угод тощо (ст. 105 КЗпП).

Водночас для працівників сфери соціальних послуг діє спеціальна норма. Її закріплено в п.п. 3.1.1 Умов № 308/519* та п.п. «а» п.п. 3 п. 3 постанови № 1298**. Максимальний розмір доплати за суміщення професій (посад) — 50 % посадового окладу. Конкретний розмір доплати встановлює керівник установи соцзахисту залежно від складності, характеру, обсягу виконуваних робіт, витрат основного робочого часу.

* Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджені спільним наказом Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 № 308/519.

** Постанова КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298.

УВАГА!

Доплата розраховується у відсотках від окладу за основною посадою.

Тому якщо посадовий оклад (тарифний розряд) за вакантною (суміщуваною) посадою вищий, ніж за основною, доплату слід розраховувати від посадового окладу за основною посадою. В описаній ситуації доплату в установленому розмірі слід обчислювати від окладу соціального працівника (10-й тарифний розряд).

Враховуйте: у штатному розписі встановлюється оклад для відповідного працівника з урахуванням належних йому підвищень (12 графа тарифікаційного списку). І саме цей розмір окладу застосовуємо при нарахуванні надбавок, доплат та інших виплат.

Тож якщо соціальний працівник терцентру має право на підвищення окладу, наприклад, за «шкідливість», то доплата за суміщення обчислюється від його посадового окладу з урахуванням підвищення (п. 3.5 Умов № 308/519).

Розглянемо приклад.

Приклад. Соціальному працівнику терцентру (10-й тарифний розряд) встановлено:

— посадовий оклад — 5265 грн;

— підвищення окладу на 15 % у зв’язку зі шкідливими та важкими умовами праці;

— доплату за суміщення вакантної посади фахівця із соціальної роботи у розмірі 30 % посадового окладу;

— надбавку за вислугу років у розмірі 20 % посадового окладу.

Припустимо, що лютий 2023 року працівник відпрацював повністю.

Обчислимо зарплату соціального працівника за умовами нашого прикладу. Розрахунки для зручності наведемо у таблиці нижче.

Зарплата соцпрацівника за лютий 2023 року

Вид виплати

Розмір надбавки, доплати, грн

Посадовий оклад з урахуванням підвищення 15 %

5265 х 1,15 = 6054,75

Доплата за суміщення 30 %

6054,75 х 30 % = 1816,43

Надбавка за вислугу років 20 %

6054,75 х 20 % = 1210,95

Усього заробітна плата

9082,13

* Надбавка за вислугу років обчислюється виходячи з посадового окладу з урахуванням підвищень працівника та без урахування інших надбавок і доплат (п. 6 наказу Мінсоцполітики від 15.06.2011 № 239)

За матеріалами сайту i.factor.ua

Інше