Старший тренер-викладач ДЮСШ: від якого окладу рахувати підвищення?

Автор | 03.05.2023

Додаткові коефіцієнти

У 2023 році продовжує діяти постанова № 755*, якою встановлені додаткові коефіцієнти підвищення посадових окладів (ставки зарплати) для директорів, інструкторів-методистів та тренерів-викладачів ДЮСШ. При визначенні підвищуючих коефіцієнтів для тренерів-викладачів враховується кваліфікаційна категорія, яка встановлюються їм за результатами атестації. Остання, до речі, проводиться відповідно до норм Порядку № 45**.

* Постанова КМУ «Деякі питання оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл» від 14.08.2019 № 755.

** Порядок проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів), затверджений наказом Мінмолодьспорту від 13.01.2014 № 45.

Інше

Далі у табл. 1 наведемо граничні розміри ставки зарплати тренерів-викладачів ДЮСШ залежно від кваліфкатегорії у 2023 році.

Таблиця 1. Граничні розміри ставки зарплати тренерів-викладачів ДЮСШ у 2023 році

Кваліфікаційна категорія

Тарифний розряд

Посадовий оклад за ЄТС, грн

Коефіцієнт підвищення

Граничний розмір ставки зарплати з урахуванням коефіцієнта, грн

Без категорії

10

5265

1,2

6318,00

11

5699

1,2

6838,80

Друга категорія

12

6133

1,3

7972,90

Перша категорія

13

6567

1,5

9850,50

Вища категорія

14

7001

1,7

11901,70

Зауважимо: у постанові № 755 не сказано про округлення окладів після застосування коефіцієнта. Тому округлювати оклади (ставки зарплати) після їх підвищення на відповідний коефіцієнт не потрібно. Відповідно вони визначаються у гривнях з копійками.

Підвищення за «старшинство»

Умови оплати праці тренерів-викладачів ДЮСШ визначено наказом № 2097*. Так, схема тарифних розрядів для таких працівників затверджена у додатку 6 до цього наказу.

* Наказ Мінсім’ямолодьспорту «Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту» від 23.09.2005 № 2097.

У свою чергу, в п. 3 додатка 6 до наказу № 2097 зазначено, що для встановлення граничного розміру ставки заробітної плати тренеру-викладачу ДЮСШ ставка зарплати помножується на додатковий коефіцієнт підвищення, визначений відповідно до п. 1 постанови № 755. До отриманого в результаті граничного розміру ставки зарплати встановлюються підвищення, доплати і надбавки, передбачені для тренерів-викладачів наказом № 2097 та іншими нормативно-правовими актами.

Підвищення старшому тренеру-викладачу встановлюється від ставки зарплати з урахуванням додаткового коефіцієнта підвищення

Тож на практиці діємо таким чином.

Спочатку ставку зарплати тренера-викладача, яка відповідає його тарифному розряду, визначеному згідно зі схемою тарифних розрядів, затвердженою в додатку 6 до наказу № 2097, помножуємо на додатковий коефіцієнт підвищення, визначений згідно з п. 1 постанови № 755. А вже потім на отриманий у результаті такого розрахунку граничний розмір ставки зарплати нараховуємо встановлені працівнику підвищення, доплати і надбавки.

При цьому в п. 5 додатка 6 до наказу № 2097 встановлено, що тренерам-викладачам, які займають посаду старшого тренера-викладача в ДЮСШ, ставки зарплати підвищуються на 15 % без урахування інших підвищень. Тому якщо старший тренер-викладач має ще інші підвищення ставки зарплати, наприклад, за спеціалізацію або за роботу з особами з інвалідністю, то кожне таке підвищення обчислюється окремо одне від одного.

Водночас надбавки та доплати встановлюють до ставки зарплати працівника, визначеної з урахуванням загальної суми підвищень. Про це зазначено у п. 5 наказу № 2097 та графі 8 тарифікаційного списку, затвердженого у додатку 21 до цього наказу.

Приклад. Ставка зарплати старшого тренера-викладача підвищується на 15 %. Додатковий коефіцієнт підвищення окладу відповідно до п. 1 постанови № 755 становить 1,7. Припустимо, що працівнику встановлено:

— вищу кваліфікаційну категорію (14-й тарифний розряд);

— обсяг навчально-тренувальної роботи в розмірі 24 год на тиждень;

— надбавку за спортивне звання «майстер спорту» у розмірі 10 % ставки зарплати;

— надбавку за вислугу років у розмірі 20 % ставки зарплати.

Обчислимо місячну зарплату тренера-викладача ДЮСШ за умовами нашого прикладу. Розрахунки для зручності наведемо у табл. 2 нижче.

Таблиця 2. Зарплата тренера-викладача ДЮСШ за травень 2023 року

№ з/п

Вид виплати

Розмір, грн

1

Ставка зарплати (14-й тарифний розряд) з урахуванням додаткового коефіцієнта (1,7)

7001 х 1,7 = 11901,70

2

Ставка зарплати з урахуванням підвищення за старшого тренера (15 %)

11901,70 х 1,15 = 13686,96

3

Надбавка за спортивне звання (10 %)

13686,96 х 10 % = 1368,70

4

Надбавка за вислугу років (20 %)

13686,96 х 20 % = 2737,39

Усього заробітна плата

(ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4)

17793,05

Відповідно до п. 7.1 додатка 6 до наказу № 2097 місячна зарплата тренера-викладача визначається шляхом множення суми ставки зарплати з урахуванням підвищень, доплат та надбавок на фактичний обсяг навчально-тренувальної роботи за тиждень і ділення цього добутку на норму годин за тиждень (24 академічні години). За умовами нашого прикладу обсяг навчально-тренувальної роботи працівника становить 24 год на тиждень, тобто відповідає нормі. Тому більше ніяких пропорційних розрахунків не проводимо.

Висновки

  • Граничний посадовий оклад (ставку зарплати) після застосування коефіцієнта, визначеного постановою № 755, округлювати не потрібно.
  • Підвищення старшому тренеру-викладачу ДЮСШ установлюється в розмірі 15 % від ставки зарплати з урахуванням додаткового коефіцієнта підвищення.
  • Надбавки та доплати тренеру-викладачу встановлюють до ставки зарплати, визначеної з урахуванням загальної суми підвищень.

За матеріалами сайту i.factor.ua

Інше