Стипендія після академвідпустки: в якому розмірі виплачувати?

Автор | 21.03.2023

Підстави для надання академвідпустки

Академічна відпустка — перерва у навчанні у зв’язку з обставинами, які унеможливлюють виконання освітньої (наукової) програми здобувачем освіти. Право на академвідпустку для студентів ЗВО закріплено у п. 20 ч. 1 ст. 62 Закону про вищу освіту*.

* Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII.

Більшість ЗВО врегульовують порядок надання академвідпустки у внутрішніх нормативних документах. Оформлюється така відпустка на підставі наказу ректора та з урахуванням відповідних підтвердних документів. Перелік таких документів заклад освіти визначає самостійно, але існують базові вимоги. Завжди необхідна заява студента на ім’я ректора про надання академвідпустки із зазначенням підстави для її надання.

Інше

Перелік підстав (обставин), за яких можна взяти академвідпустку, визначено у ч. 2 ст. 46 Закону про вищу освіту. Серед них, зокрема, такі як:

— стан здоров’я;

— призов на строкову військову службу через втрату права на відстрочку від неї;

сімейні обставини.

Тривалість академвідпустки

Зауважимо, що на сьогоднішній день термін перебування у академвідпустці на нормативному рівні не визначений. Проте він був установлений Положенням № 191/153*, яке втратило чинність 03.04.2018. Згідно із зазначеним Положенням максимальна тривалість академвідпустки встановлюється терміном до одного року. За необхідності тривалість академвідпустки могла бути продовжена ще на 1 рік.

* Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти, затверджене спільним наказом МОН та МОЗ від 06.06.96 № 191/153 (втратило чинність 03.04.2018).

Фахівці МОН у листах від 23.04.2018 № 1/9-257 та від 10.09.2020 № 1/9-518 зазначають, що приписи Положення № 191/153 можуть застосовуватися ЗВО до набрання чинності новим нормативним актом, яким буде врегульовано порядок надання академвідпустки у ЗВО.

Стипендія та академвідпустка

Особи, яким надано академвідпустку, не відраховуються з числа здобувачів освіти та зберігають свої права відповідно до законодавства. При цьому стипендія під час академвідпустки їм не виплачується, адже процес навчання призупинено.

Здобувачам освіти, які навчалися за державним (регіональним) замовленням і поновили навчання за таким замовленням після академвідпустки, академічна стипендія призначається (абз. 8 п. 6 Порядку № 882*):

— у розмірі, який установлено особі згідно з Порядком № 882;

— за результатами останнього (до перерви у навчанні) семестрового контролю.

* Порядок призначення та виплати стипендій, затверджений постановою КМУ від 12.07.2004 № 882.

Утім варто зазначити, що Порядок № 882 не визначає конкретних розмірів академстипендій. Розмір мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії (далі — МАС) для студентів ЗВО, встановлений у абз. 5 п. 1 Розмірів стипендій № 1047*. І востаннє він підвищувався з 01.01.2022 (детальніше про це читайте у статті «Стипендії-2022: довгоочікуване підвищення» // «Бюджетна бухгалтерія», 2022, № 2).

* Розміри стипендій учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти, наукових установ державної та комунальної форми власності, а також переможців та учасників інтелектуальних змагань, затверджені постановою КМУ від 28.12.2022 № 1047.

У 2023 році розмір МАС для студентів ЗВО, які здобувають освітній / освітньо-професійний ступінь «молодший бакалавр», освітні ступені «бакалавр» / «магістр», зберігається на рівні минулого року та становить 2000 грн.

Висновки

  • Під час академвідпустки стипендія не виплачується.
  • Після поновлення навчання стипендія виплачується з урахуванням результатів останнього (до перерви у навчанні) семестрового контролю.

За матеріалами сайту i.factor.ua

Інше