Декларація зі звичайного єдиного податку за 2022 рік

Автор | 15.03.2024

Строки звітування

Для звітування за 2022 рік, як і в минулі роки, звичайні ФОП-єдиноподатники груп 1, 2 та 3 використовують єдину форму ЄП-декларації, затверджену наказом № 578, яку оновили наказом від 24.11.2022 № 394 (i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2022/december/issue-99/article-123434.html). ОП — платники спецЄП мають іншу форму декларації, однак про них ми зараз не говоримо.

ФОП груп 1 і 2. Для спрощенців груп 1 і 2 установлений податковий (звітний) період — календарний рік (п. 294.1 ПКУ). У загальному випадку єдиноподатники груп 1 і 2 подають ЄП-декларацію за рік протягом 60 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) року (п.п. 49.18.3 і п. 296.2 ПКУ). Тобто

Єдиний податок

за результатами 2022 року подати ЄП-декларацію ФОП груп 1 і 2 мають не пізніше 01.03.2023

Водночас в окремих випадках ФОП груп 1 і 2 доводиться звітувати і в інші строки, а саме в квартальні. Ідеться про випадки, коли ФОП-спрощенець груп 1 і 2 (п.п. 296.5.1 ПКУ):

— перевищив протягом 2022 року граничний обсяг доходу, який дає право перебувати у групі 1 або 2;

— самостійного перейшов у старшу групу ЄП, а саме у групу 2 чи 3 (у т. ч. на спецЄП за ставкою 2 %);

— відмовився від ЄП і перейшов на загальну систему оподаткування.

Якщо у ФОП — єдиноподатника груп 1 і 2 сталася одна з вищезгаданих подій у IV кварталі 2022 року, йому ЄП-декларацію слід подати протягом 40 (а не 60) календарних днів після закінчення звітного періоду.

Суму єдиного податку ФОП-спрощенці груп 1 і 2 перераховують щомісячно за місцем своєї податкової адреси (п. 295.4 ПКУ) авансом не пізніше за 20-те число (включно) поточного місяця (п. 295.1 ПКУ). Отже, після подання річної ЄП-декларації ФОП — єдинникам груп 1 і 2 зазвичай платити податок не потрібно. Виняток — це коли у IV кварталі 2022 року було перевищено граничний розмір доходу. Тоді ФОП груп 1 і 2 має сплатити із суми перевищення ЄП за підвищеною ставкою (15 %) протягом 10 календарних днів після граничного строку подання декларації (п. 295.7 ПКУ). Тобто в нашому випадку — не пізніше 20.02.2023 (граничний строк подання декларації — 09.02.2023, а 19.02.2023 — неділя).

Увага! Під час воєнного стану ФОП груп 1 та 2 мають право не сплачувати ЄП. У такому разі щодо періодів, в які ЄП не сплачувався, ЄП-декларація не заповнюється (п. 9.1 підрозд. 8 розд. ХХ ПКУ).

ФОП групи 3. Для ФОП-спрощенців цієї групи встановлений звітний період — календарний квартал (п. 294.1 ПКУ). Подають квартальну декларацію ФОП-спрощенці групи 3 протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу (п.п. 49.18.2 і п. 296.3 ПКУ). Отже,

за IV квартал 2022 року вони повинні відзвітувати не пізніше 09.02.2023

Сплачують ФОП — єдиноподатники групи 3 нарахований у декларації податок за місцем своєї податкової адреси протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку подання податкової декларації за звітний квартал (п. 295.3 ПКУ). Оскільки 19.02.2023 — це неділя, за IV квартал 2022 року ФОП — єдиноподатник групи 3 повинен сплатити податок не пізніше 20.02.2023 (включно). У ці самі строки спрощенець-порушник повинен сплатити ЄП за підвищеною ставкою, якщо перевищення обсягу доходу відбулося у IV кварталі 2022 року.

Відсутність доходу

Якщо ФОП на ЄП під час роботи у 2022 році отримав дохід або має показники у декларації, то він обов’язково має відзвітувати за отриманий результат. Навіть якщо це було лише у І кварталі. Тоді дохід цього кварталу дублюється і тягнеться до кінця року. Адже ЄП-декларація заповнюється наростаючим підсумком.

Відповідно до абзацу першого п. 49.2 ПКУ платник може не подавати звітність за відсутності у звітному періоді одночасно: (1) об’єкта оподаткування та (2) показників, які потрібно задекларувати. Отже, може здатися, що ФОП-спрощенець, який узагалі за 2022 рік не отримав доходу, може декларацію не подавати.

Але у більшості платників показники у декларації будуть. По-перше, платники груп 1 та 2 обов’язково сплачували ЄП за І квартал, а ЄСВ за січень-лютий (отже, ці платежі мають бути відображені у декларації); по-друге, за 2022 рік треба враховувати МПЗ (тим, хто зобов’язаний це робити; див. статтю «Мінімальне податкове зобов’язання рахує ФОП» // «Податки & бухоблік», 2023, № 1-2).

Заповнення звітності

ЄП-декларація заповнюється наростаючим підсумком з початку звітного (податкового) року (п. 296.7 ПКУ). Це принципово відрізняє звичайний ЄП від спецЄП, декларація з якого заповнюється без наростаючого підсумку. При цьому ФОП використовують для її заповнення за 2022 рік дані обліку, про який говорить ст. 296 ПКУ.

Декларація складається з шапки і 7 розділів. При цьому різні категорії ФОП заповнюють різні розділи. Так, наприклад, зазвичай при поданні річної декларації:

— ФОП групи 1 заповнюють розділи І, ІІ, V та VІІ;

— ФОП групи 2 — розділи І, ІІІ, V та VІІ;

— ФОП групи 3 — розділи І, ІV, V та VІІ.

Якщо протягом року була зміна групи або ставки, можуть бути одночасно заповнені розд. ІІ, ІІІ та/або ІV. А якщо ФОП-спрощенець має намір у звітній річній декларації уточнити помилки, допущені в минулих періодах, то він повинен заповнити, крім вищенаведених, і розділ VІ.

Розглянемо далі правила заповнення ЄП-декларації у таблиці нижче.

Порядок заповнення ЄП-декларації

Код

рядка

Що відображають

Шапка декларації

1

Зазначають відповідну відмітку в одному з полів залежно від типу декларації: «Звітна», «Звітна нова», «Уточнююча» і «Довідково». При заповненні річної декларації слід вказати позначку «Х» у графі «Звітна»

2

Вказують період, за який подається ЄП-декларація. При заповненні річної декларації вказують позначку «Х» у полі «рік» і зазначають «2022»

3

Вказують період, за який подається уточнююча ЄП-декларація. Заповнюється цей реквізит тільки у випадку подання уточнюючої декларації, тобто тієї, у якої у ряд. 1 і стоїть позначка «Х» у полі «Уточнююча»

4

Вказують назву податкової, у яку подають декларацію, тобто податкову за місцем своєї податкової адреси

5

Ідентифікують себе як ФОП, а саме: вказують П. І. Б. ФОП відповідно до реєстраційних документів

6

Вказують інформацію про свою податкову адресу, дані електронної пошти і номер телефону

7

Зазначають свій податковий номер (ідентифікаційний номер). Ті ФОП, що відмовилися від ідентифікаційного номера, вказують серію (за наявності) та номер паспорта

8

Зазначають особливі відмітки. А саме:

— у ряд. 8.1 вказують позначку «Х», якщо подають ліквідаційну ЄП-декларацію;

— у ряд. 8.2 вказують позначку «Х», якщо ФОП перейшов на загальну систему.

При поданні річної декларації один із цих рядків може бути заповнений, якщо ФОП припинився у ІV кварталі чи з початку певного року відмовився від ЄП (з 01.01.2023, наприклад, ФОП вирішив перейти на загальну систему)

Розділ І. Загальні показники підприємницької діяльності

9

Зазначають максимальну кількість працівників, які одночасно перебували з ФОП у трудових відносинах, за будь-який із місяців звітного періоду (107.01.07 БЗ). Не враховуються працівники, (1) які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і (2) у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку, (3) мобілізовані (п.п. 291.4.1 ПКУ).

Зауважимо! У цьому рядку різні ФОП можуть вказувати різні дані, а саме:

— ФОП групи 1 не заповнюють інформацію про працівників. Якщо вказати у цьому полі інше значення (наприклад 1), то це буде підставою для скидання ФОП зі спрощеної системи після здійснення перевірки, оскільки ФОП групи 1 найманих працівників мати не повинні (п.п. 1 п. 291.4 ПКУ);

— ФОП групи 2 можуть вказати значення від «0» до «10». Якщо вказати більше 10, то це може стати причиною примусового переведення ФОП на загальну систему після здійснення перевірки — з ними у трудових відносинах одночасно можуть перебувати максимум 10 осіб (п.п. 2 п. 291.4 ПКУ);

— ФОП групи 3 можуть зазначати будь-яку кількість працівників, оскільки для них ПКУ обмеження за кількістю осіб, що можуть працювати на умовах трудового договору, не встановлено (п.п. 3 п. 291.4 ПКУ)

10

Наводять код і назву (згідно з КВЕД-2010) виду діяльності, яку фактично здійснював підприємець у звітному періоді. Тобто переписувати всі види діяльності, зазначені в Реєстрі, не потрібно.

Якщо зазначити не всі види діяльності, які здійснювалися у звітному періоді, або вказати зайві за умови, що всі вони є в Реєстрі платників ЄП, чи взагалі лишити поле порожнім, то це жодним чином не вплине на перебування ФОП на спрощеній системі.

А от якщо вказати ті види діяльності, які не внесені до Реєстру ЄП або заборонено здійснювати на ЄП чи в певній групі ЄП, то це може стати причиною скидання з ЄП після перевірки, оскільки здійснення не внесених у Реєстр ЄП чи заборонених видів діяльності означає втрату ЄП-статусу

Розділ ІІ. Показники господарської діяльності для платників єдиного податку першої групи / Розділ ІІІ. Показники господарської діяльності для платників єдиного податку другої групи

Таблиця

У таблиці, наведеній на початку розділу ІІ (ІІІ), ФОП групи 1 (2) мають зазначити дані про щомісячні авансові внески з ЄП у гривнях з копійками загальною сумою за кожен квартал. Причому відображаються у цій таблиці нараховані до сплати щомісячні авансові внески незалежно від суми їх фактичної сплати. За січень — березень авансові внески в будь-якому випадку мали нараховуватися. Сума таких авансових внесків сукупно за три місяці складає не більше 744,30 грн (для групи 1) і не більше 3900,00 грн (для групи 2).

Дані про суму нарахованих внесків краще брати у податківців, наприклад, зайшовши в Електронний кабінет, оскільки саме вони мають здійснювати нарахування авансових внесків для ФОП.

До речі: ті ФОП, які під час воєнного стану мають право не нараховувати і не сплачувати ЄП, мають право зазначати лише внески за періоди, коли ЄП фактично нараховувався та підлягав сплаті

01 (03)

Зазначають суму (у гривнях з копійками) отриманого доходу. Розмір вказаного доходу не може перевищувати граничного розміру доходу, установленого для групи 1 (2)

02 (04)

Вказують суму доходу, з якого слід сплатити ЄП за ставкою 15 %

IV. Показники господарської діяльності для платників єдиного податку третьої групи

05

Вказують суму доходу ті звичайні ФОП групи 3, які є платниками ПДВ (ставка ЄП 3 %). Розмір доходу не може бути більшим за граничну межу

06

Вказують суму доходу ті ФОП групи 3, які не є платниками ПДВ (ставка ЄП 5 %). Розмір доходу не може бути більшим за граничну межу

07

Вказують суму доходу, з якого слід сплатити ЄП за ставкою 15 %

Розділ V. Визначення податкових зобов’язань по єдиному податку

08

Усі ФОП підсумовують дані про розмір отриманого доходу ФОП за рік. Щоб заповнити цей рядок, слід знайти суму значень ряд. 01 + ряд. 02 + ряд. 03 + ряд. 04 + ряд. 05 + ряд. 06 + ряд. 07 розділів II, III і IV декларації

09

Усі ФОП розраховують суму ЄП, яку слід сплатити за підвищеною ставкою 15 %. Для цього слід знайти 15 % від суми показників ряд. 02 + ряд. 04 + ряд. 07 (тобто доходу, отриманого з порушенням). Заповнюється цей рядок тільки тоді, коли ФОП допустив перевищення обсягу доходу для певної групи

10/11

ФОП — платники групи 3 вписують суми ЄП, розраховані згідно з обраною ставкою — 3 та/або 5 % відповідно. Тобто тут (у графі 10 або 11) вказують дані, отримані від добутку показника ряд. 05 або 06 на ставку 3 або 5 % відповідно

12

Вказують суму нарахованого податку за звітний період як з доходів, отриманих з порушенням (за підвищеною ставкою), так і з доходів у межах дозволеної граничної межі. Щоб заповнити цей рядок, слід підсумувати показники ряд. 9, 10 та 11

13

ФОП групи 3 тут вказують суму податку, нарахованого за попередній період поточного року. Для заповнення цього рядка слід взяти значення ряд. 12 декларації попереднього звітного кварталу. При заповненні річної ЄП-декларації слід взяти дані ряд. 12 декларації за 9 місяців

Водночас якщо в минулих періодах цього року після подання звітної декларації ФОП подавав уточнюючу декларацію, в якій виправляв суму нарахованого податку у поточному році, то у цей рядок слід переносити дані з урахуванням проведеного уточнення. Якщо цього не зробити, то суму нарахованого податку за звітний період буде викривлено.

Якщо виправлення стосувалося минулих років, то на дані звітної декларації вони не вплинули. Тому уточнення на заповнення ряд. 13 не впливає

14

У новій формі декларації окремо виділено суму ЄП, сплаченого за стандартними правилами (рядок 14.1), і суму з урахуванням МПЗ (рядок 14.2). Якщо МПЗ не нараховується, у рядок 14 просто переносимо значення рядка 14.1, якщо нараховується — суму рядків 14.1 і 14.2

Розділ VІ. Визначення податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок

15

Вказують неправильно нараховану суму ЄП до сплати за період, який уточнюється. Щоб заповнити цей рядок, слід перенести у нього дані ряд. 14 декларації, в якій виявлена помилка

16

Вказують правильно розраховану суму ЄП до сплати за період, у якому виявлена помилка

17

Цей рядок заповнюють у тому випадку, коли допущена помилка призвела до недоплати податку в бюджет (заниження зобов’язань). Щоб заповнити цей рядок, слід порівняти дані ряд. 16 та 15, і якщо дані ряд. 16 будуть переважати (ряд. 16 > ряд. 15), то сюди слід вказати різницю між показником ряд. 16 та 15

18

Цей рядок заповнюють у тому випадку, коли допущена помилка призвела до переплати податку в бюджет (завищення зобов’язань). Щоб заповнити цей рядок, слід порівняти дані ряд. 16 та 15, і якщо дані ряд. 15 будуть переважати (ряд. 16 < ряд. 15), то сюди слід вказати різницю між показником ряд. 15 та 16

19

Відображають суму нарахованого самоштрафу у випадку, коли допущена помилка призвела до недоплати податку в бюджет (заповнено ряд. 17). Щоб визначити суму штрафу, слід знайти добуток значення ряд. 17 і ставки самоштрафу. Якщо виправляти помилку у звітній декларації, то ставка штрафу дорівнює 5 %, а якщо в уточнюючій — 3 %. Виняток — якщо самовиправляються звітні періоди під час воєнного стану. Тоді самоштрафу немає

20

За логікою, тут розраховують суму пені (п.п. 129.1.3 ПКУ) у випадку, коли допущена помилка призвела до недоплати податку в бюджет (заповнено ряд. 17). Водночас під час воєнного стану пеню нараховувати не потрібно. Більше того, на нашу думку, за період заниження пеня, в принципі, не нараховується, а нараховується лише тоді, коли протягом 90-денного строку після подання УД не сплачено зазначену в УД суму недоплати. Тому власне в УД суму пені, на нашу думку, не зазначають. Ну, і під час самовиправлення воєнних періодів пені теж немає

Розділ VII. Визначення зобов’язань із сплати єдиного внеску за даними звітного (податкового) періоду

21

Відображають суму нарахованого ФОП ЄСВ за «себе» за рік. Заповнювати цей рядок потрібно у випадку подання річної декларації ФОП груп 1 та 2 чи за IV квартал ФОП групи 3. Для заповнення цього рядка слід спочатку заповнити додаток 1 до ЄП-декларації, а потім взяти з нього показник ряд. «Усього» графи 4 розділу 9 додатка 1 і перенести в цей рядок.

Увага! Під час воєнного стану ФОП мають право не сплачувати ЄСВ (починаючи з 01.03.2022, протягом воєнного стану і 12 місяців після його закінчення). Якщо ФОП користався цим правом, тут зазначається лише фактично нарахована та сплачена сума ЄСВ

Щоб закріпити на практиці правила заповнення декларації, наведемо їх на умовному прикладі.

Приклад 1. Протягом 2022 року підприємець працював у групі 2 і отримав дохід у сумі 6 млн грн. Ставка податку за рішенням місцевої ради становить 10 % від розміру МЗП. Починаючи з травня 2022 року ФОП вирішив не сплачувати ЄП на підставі п. 9.1 підрозд. 8 розд. ХХ ПКУ. ЄСВ ФОП сплачував у мінімальному розмірі з січня по березень.

ІІІ. ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ДРУГОЇ ГРУПИ

Щомісячні авансові внески, грн

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

ІV квартал

1950,00

650,00

Назва показника

Код

рядка

Обсяг

(грн., коп.)4

Обсяг доходу за звітний (податковий) період відповідно до статті 292 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України (згідно з підпунктом 1 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України)

03

5421000,00

Обсяг доходу, що оподаткований за ставкою 15 відсотків (згідно з пунктом 293.4 статті 293 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України), у звітному (податковому) періоді5

04

579000,00

<…>

V. ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПО ЄДИНОМУ ПОДАТКУ

Назва показника

Код

рядка

Обсяг

(грн., коп.)4

Загальна сума доходу за звітний (податковий) період

(сума значень рядків 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07)

08

6000000,00

Сума податку за ставкою 15 % ((рядок 02 + рядок 04 + рядок 07) х 15 %)

09

86850,00

Сума податку за ставкою 3 % (рядок 05 х 3 %)

10

Сума податку за ставкою 5 % (рядок 06 х 5 %)

11

Нараховано всього за звітний (податковий) період (рядок 9 + рядок 10 + рядок 11)

12

86850,00

Нараховано за попередній звітний (податковий) період (значення рядка 12 декларації попереднього звітного (податкового) періоду)

13

Сума єдиного податку, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за підсумками поточного звітного (податкового) періоду (рядок 12 — рядок 13)

14.1

86850,00

Позитивне значення різниці між сумою загального мінімального податкового зобов’язання та загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок

(рядок 04 колонки 3 розділу II додатку 2)

14.2

Загальна сума єдиного податку, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за підсумками поточного звітного (податкового) періоду (рядок 14.1 + рядок 14.2)

14

86850,00

VII. ВИЗНАЧЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ІЗ СПЛАТИ ЄДИНОГО ВНЕСКУ ЗА ДАНИМИ ЗВІТНОГО (ПОДАТКОВОГО) ПЕРІОДУ

Назва показника

Код

рядка

Обсяг

(грн., коп.)4

Сума єдиного внеску, яка підлягає сплаті на небюджетні рахунки, за даними звітного (податкового) періоду (рядок Усього графа 4 розділу 9 додатку 1)

21

4290,00

Приклад 2. Підприємець працював у групі 3 без сплати ПДВ та отримав дохід у сумі 6 млн грн. За результатами декларації за 9 місяців розмір доходу становив 4 млн грн. ЄСВ ФОП сплачував у мінімальному розмірі з січня по березень.

ІV. ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ТРЕТЬОЇ ГРУПИ

Назва показника

Код

рядка

Обсяг

(грн., коп.)4

Обсяг доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується

за ставкою 3 %

05

Обсяг доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується

за ставкою 5 %

06

6000000,00

Обсяг доходу, що оподаткований за ставкою 15 відсотків (згідно з пунктом 293.4 статті 293 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України), у звітному (податковому) періоді5

07

V. ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПО ЄДИНОМУ ПОДАТКУ

Назва показника

Код

рядка

Обсяг

(грн., коп.)4

Загальна сума доходу за звітний (податковий) період

(сума значень рядків 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07)

08

6000000,00

Сума податку за ставкою 15 % ((рядок 02 + рядок 04 + рядок 07) х 15 %)

09

Сума податку за ставкою 3 % (рядок 05 х 3 %)

10

Сума податку за ставкою 5 % (рядок 06 х 5 %)

11

300000,00

Нараховано всього за звітний (податковий) період (рядок 9 + рядок 10 + рядок 11)

12

300000,00

Нараховано за попередній звітний (податковий) період (значення рядка 12 декларації попереднього звітного (податкового) періоду)

13

200000,00

Сума єдиного податку, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за підсумками поточного звітного (податкового) періоду (рядок 12 — рядок 13)

14.1

100000,00

Позитивне значення різниці між сумою загального мінімального податкового зобов’язання та загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок

(рядок 04 колонки 3 розділу II додатку 2)

14.2

Загальна сума єдиного податку, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за підсумками поточного звітного (податкового) періоду (рядок 14.1 + рядок 14.2)

14

100000,00

VII. ВИЗНАЧЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ІЗ СПЛАТИ ЄДИНОГО ВНЕСКУ ЗА ДАНИМИ ЗВІТНОГО (ПОДАТКОВОГО) ПЕРІОДУ

Назва показника

Код

рядка

Обсяг

(грн., коп.)4

Сума єдиного внеску, яка підлягає сплаті на небюджетні рахунки, за даними звітного (податкового) періоду (рядок Усього графа 4 розділу 9 додатку 1)

21

4290,00

Як бачите, у заповненні декларації звичайного ФОП — платника ЄП жодних труднощів немає.

За матеріалами сайту i.factor.ua

Єдиний податок