ЄСВ-додаток для ФОП-загальносистемників

Автор | 14.03.2024

Перш ніж вивчати особливості складання та подання ЄСВ-звітності, переконайтеся, що ви не є підприємцем-пільговиком (див. «Додаток з ЄСВ для ФОП-звільненців» // «Податки & бухоблік», 2023, № 1-2). Якщо ж ви не звільнені від обов’язку подавати звітність з ЄСВ, інформація, наведена нижче, саме для вас.

Правила обчислення та сплати ЄСВ

Давайте спочатку згадаємо, як підприємці, які працюють на загальній системі оподаткування, розраховують та сплачують ЄСВ за себе.

Обчислення ЄСВ. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 7 Закону № 2464* базою нарахування ЄСВ для ФОП-загальносистемників є отриманий від підприємницької діяльності дохід (прибуток), який підлягає обкладенню ПДФО. Обчислення сум ЄСВ здійснюється на підставі даних річної податкової декларації.

* Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI.

ЄСВ

При цьому сума ЄСВ за кожен місяць, в якому отримано дохід (прибуток), не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску. Водночас згідно з ч. 3 ст. 7 Закону № 2464 база нарахування ЄСВ за місяць не може перевищувати максимальної величини (15 розмірів мінзарплати).

Таким чином, за 2022 рік ФОП має за кожен дохідний місяць сплатити ЄСВ у сумі:

— з 01.01.2022 — не нижче 1430 грн і не вище 21450 грн;

— з 01.10.2022 — не нижче 1474 грн і не вище 22110 грн.

Загальносистемники, які в окремому місяці 2022 року не отримали дохід (прибуток), мають право не сплачувати ЄСВ за себе за такий місяць. Але майте на увазі, що такі місяці не увійдуть до страхового стажу ФОП.

Якщо підприємець має бажання сплатити ЄСВ за бездохідні періоди, він може це зробити

Сума ЄСВ при цьому повинна бути не менше мінімального страхового внеску і не більше максимального (див. вище).

Сплата ЄСВ. Відповідно до абзацу третього п. 8 ст. 9 Закону № 2464 підприємці на загальній системі зобов’язані перераховувати ЄСВ щокварталу до 20-го числа місяця, наступного за кварталом, за який сплачується цей внесок. Сплачені квартальні суми враховуються при остаточному розрахунку за календарний рік. При цьому окремого строку для остаточного розрахунку на підставі ЄСВ-звітності Закон № 2464 не встановлює. Тому рекомендуємо керуватися загальними. Щоправда, податківці стверджують (див. БЗ 201.04.02), що строк сплати зобов’язань з ЄСВ, визначених у додатку ЄСВ1 до декларації, настає у день подання такого додатка. Але з норм законодавства це не випливає.

ЄСВ-звітність

Форма ЄСВ-звітності. Звітувати з ЄСВ за 2022 рік ФОП на загальній системі оподаткування мають шляхом подання додатка ЄСВ1 до декларації про майновий стан і доходи.

При цьому не забудьте поставити позначки:

— у рядку 8 розділу І шапки декларації «Відомості про суми нарахованого єдиного внеску у додатках ЄСВ1, ЄСВ2, ЄСВ3»;

— у комірці поруч із «ЄСВ1» поля «Додатки до декларації (потрібне зазначити)» заключної частини декларації.

Також слід заповнити рядок 22.1 «Сума зобов’язань з єдиного внеску… (графа 6 рядка Усього додатка ЄСВ1)» розділу V декларації.

Заповнюємо ЄСВ-додаток. Правила заповнення додатка ЄСВ1 наведемо в таблиці нижче.

Заповнення загальносистемником річного додатка ЄСВ1

Номер розділу

Пояснення

1 — 3

Тут зазначають реєстраційний номер облікової картки платника податків (якщо він відсутній — паспортні дані) та П. І. Б. підприємця.

Паспортні дані для тих, хто не має реєстраційного номера, потрібно проставити так:

— для власників паспорта у формі книжечки — серія та номер паспорта у форматі БКNNXXXXXX, де БК — константа, яка вказує на реєстрацію у Пенсійному фонді України за паспортними даними; NN — дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); XXXXXX — шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями);

— для власників паспорта у формі пластикової картки — у форматі ПXXXXXXXXX, де П — константа, яка вказує на реєстрацію у Пенсійному фонді України за паспортними даними; XXXXXXXXX — дев’ять цифр номера паспорта

4

У полі «Тип декларації» ставлять позначку у вікні «Звітна», у полі «Звітний (податковий) період» зазначаємо «2022»

4.1 и 5

Ці розділи при поданні ЄСВ-додатка за рік не заповнюють

6

Показують код КВЕД основного виду діяльності

7

Не заповнюють

8

Проставляють період перебування ФОП на загальній системі оподаткування у звітному році. У загальному випадку потрібно заповнити лише один рядок. Так, якщо підприємець весь рік був на загальній системі, зазначають період з 01.01.2022 по 31.12.2022. Якщо ФОП був загальносистемником лише частину року, показують дати початку та закінчення відповідного періоду.

Але в окремих випадках може бути заповнено два рядки цього розділу. В них зазначають дату початку та закінчення кожного загальносистемного періоду. Так станеться, якщо підприємець протягом 2022 року перебував на загальній системі, перейшов на спрощенку, а потім знову повернувся на загальну систему

9

У разі подання річного ЄСВ-додатка цей розділ не заповнюють

Таблична частина

Інформацію тут наводять по всіх місяцях періоду/періодів, зазначених у рядку 8 (див. вище).

У графі 2 зазначають код «5» (ФОП на загальній системі).

Про заповнення графи 3 докладно розкажемо під цією таблицею.

Графу 4 заповнюють так:

— переносять суму з графи 3, якщо вона не менше мінзарплати (з 01.01.2022 — 6500 грн, з 01.10.2022 — 6700 грн) та не більше максимальної величини бази нарахування ЄСВ (з 01.01.2022 — 97500 грн, з 01.10.2022 — 100500 грн);

— зазначають максимальну величину бази нарахування ЄСВ (з 01.01.2022 — 97500 грн, з 01.10.2022 — 100500 грн), якщо сума чистого доходу з графи 3 перевищує цю суму;

— наводять суму мінзарплати (з 01.01.2022 — 6500 грн, з 01.10.2022 — 6700 грн), якщо чистий дохід, зазначений у графі 3, менший за цю суму, але більше нуля;

— проставляємо 0,00 (ставимо прочерк у паперовому звіті), якщо чистий дохід підприємця за відповідний місяць дорівнює нулю (чи отримано збиток) або ФОП було звільнено від сплати ЄСВ. Докладно про пільговиків та подання ними ЄСВ-звітності див. у статті «Додаток з ЄСВ для ФОП-звільненців» // «Податки & бухоблік», 2023, № 1-2.

У графі 5 наводять ставку ЄСВ (%) — 22,00.

У графі 6 зазначають суму ЄСВ — 22 % від суми, наведеної у графі 4.

Підсумок за графою 6 переносять до ряд. 22.1 основної частини декларації.

Зверніть увагу! Податківці прописали особливий порядок заповнення табличної частини додатка ЄСВ1 загальносистемниками, які мають основне місце роботи або є гіг-спеціалістами резидентів Дія Сіті. Ознайомитися з ним ви можете у статті «Додаток з ЄСВ для ФОП-звільненців» // «Податки & бухоблік», 2023, № 1-2

Тепер зупинимося на заповненні графи 3 табличної частини додатка ЄСВ1. Відповідно до п.п. 8 п. 6 розд. IV Інструкції № 859* у цій графі слід відображати фактичну суму чистого доходу за відповідний місяць.

* Інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, затверджена наказом Мінфіну від 02.10.2015 № 859.

Виходить, ЄСВ потрібно розраховувати виходячи з фактичних місячних сум чистого доходу, визначених у Типовій формі обліку доходів і витрат (а не виходячи із усередненого доходу). Такий самий висновок можна зробити з консультації податківців (див. БЗ 201.06). Якщо у вас немає збитків і ви не обліковуєте амортизацію, такий підхід можна вважати прийнятним.

У цьому випадку графу 3 заповнюють так:

— якщо ФОП отримав за місяць хоча б 1 грн чистого доходу, цю суму він має записати до графи 3 (перенести її з Типової форми обліку доходів і витрат);

— якщо за місяць чистий дохід дорівнював «0», у цьому рядку ставимо 0,00 (або прочерк у паперовому звіті).

А от якщо у вас були збитки або ви обліковуєте амортизацію (нагадаємо, що її можна зарахувати у зменшення оподатковуваного доходу лише за підсумками року), то описаний вище підхід буде дискримінаційним. Судіть самі.

Формально у такому разі платити ЄСВ слід виходячи з річної суми чистого доходу з урахуванням збитків та суми амортизації (див. абзац четвертий п. 164.1 ПКУ та п.п. 2 ч. 1 ст. 7 Закону № 2464). Крім того, згідно з п.п. 4 п. 2 розд. IV Інструкції № 449* ФОП повинні розраховувати ЄСВ «на підставі даних річних податкових декларацій». При цьому враховуються місяці, протягом яких така особа отримувала дохід (прибуток).

* Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджена наказом Мінфіну від 20.04.2015 № 449.

Тут якраз і підійшов би варіант із усередненням річного чистого доходу між прибутковими місяцями, як це раніше передбачалося Інструкцією № 449. Або варіант із рівномірним розподілом амортизації/збитків між прибутковими місяцями. Але не факт, що це сподобається податківцям. Тому рекомендуємо отримати у них індивідуальну податкову консультацію з цього питання. Якщо фіскали висловляться проти можливості врахувати збитки чи амортизацію, а ціна питання велика, таку індивідуальну консультацію можна оскаржити у суді. І якщо слуги Феміди підтримають ФОП, податківцям доведеться видати нове роз’яснення з урахуванням висновків суду (абзац другий п. 53.2 ПКУ).

А тепер проілюструємо на прикладі порядок заповнення табличної частини додатка ЄСВ1 підприємцем-загальносистемником.

Приклад. ФОП пропрацював на загальній системі оподаткування весь 2022 рік. Сума його чистого доходу за даними Типової форми становила: у січні та лютому — по 98500 грн, у червні — 5900 грн, у липні — 5000 грн, у серпні — 12000 грн, у вересні — 10700 грн, у жовтні — 11000 грн, у листопаді та грудні — по 5800 грн.

У березні — травні підприємець не працював і доходів не отримував.

Таблична частина додатка ЄСВ1 виглядатиме так.

Місяць

Код

категорії

ЗО7

Сума чистого доходу (прибутку), заявлена в податковій декларації / Частка розподіленого доходу, грн, коп.

Сума доходу, на яку нараховується єдиний внесок, з урахуванням максимальної величини, грн, коп.

Розмір єдиного внеску, відсотки8

Сума нарахованого єдиного внеску (графа 4 х графа 5), грн, коп.

1

2

3

4

5

6

Січень

5

98500,00

97500,00

22,00

21450,00

Лютий

5

98500,00

97500,00

22,00

21450,00

Березень

5

0,00

0,00

22,00

0,00

Квітень

5

0,00

0,00

22,00

0,00

Травень

5

0,00

0,00

22,00

0,00

Червень

5

5900,00

6500,00

22,00

1430,00

Липень

5

5000,00

6500,00

22,00

1430,00

Серпень

5

12000,00

12000,00

22,00

2640,00

Вересень

5

10700,00

10700,00

22,00

2354,00

Жовтень

5

11000,00

11000,00

22,00

2420,00

Листопад

5

5800,00

6700,00

22,00

1474,00

Грудень

5

5800,00

6700,00

22,00

1474,00

Усього

56122,00

Фрагмент табличної частини додатка ЄСВ1

Підсумкову суму, зазначену у графі 6 (56122,00 грн), підприємець переносить до рядка 22.1 основної частини декларації.

Висновки

  • Базою нарахування ЄСВ для ФОП-загальносистемників є отриманий від підприємницької діяльності дохід (прибуток), який підлягає обкладенню ПДФО.
  • Загальносистемники, які в окремому місяці 2022 року не отримали дохід (прибуток), мають право не сплачувати ЄСВ за себе за такий місяць.
  • ФОП-загальносистемники звітують з ЄСВ шляхом подання додатка ЄСВ1 до декларації про майновий стан і доходи.

За матеріалами сайту i.factor.ua

ЄСВ