Доглядова відпустка педагога: чи відображати у Д6 Об’єднаного звіту?

Автор | 26.04.2023

Хто подає Д6?

Додаток 6 (далі — Д6) до Податкового розрахунку заповнюють та подають тільки ті роботодавці, в яких є робочі місця, робота на яких зараховується до спеціального стажу (далі — спецстаж). Спецстаж — це період роботи в певних умовах праці чи на посадах, з якими законодавець пов’язує пільгове (або за особливими правилами) пенсійне забезпечення (див. постанову ВСУ від 14.03.2017 у справі № 21-1753а16).

Так, право на пенсію за вислугу років мають окремі категорії працівників, перераховані в ст. 52, 54 і 55 Закону № 1788*. Зауважимо, що якщо йдеться про працівників, які обіймають посади у сфері освіти, то в цьому випадку не обійтися без Переліку № 909**.

* Закон України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.91 № 1788-XII.

Відпустка

** Перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затверджений постановою КМУ від 04.11.93 № 909.

Посада вчителя зазначена у цьому Переліку так само, як і загальноосвітні навчальні заклади, нині — ЗСО. Тому робота на посаді вчителя у ЗСО зараховується до спецстажу для призначення пенсії за вислугу років.

До спецстажу зараховується весь період перебування працівниці у відпустці для догляду за дитиною до 3 (6) років

Це випливає із змісту ч. 2 ст. 181 КЗпП, де зазначено, що період доглядової відпустки зараховується як до загального стажу роботи, так і до стажу роботи за спеціальністю.

Також про зарахування періоду відпустки для догляду за дитиною до спецстажу зазначають фахівці ПФУ у листах від 25.06.2008 № 10842/02-10 та від 18.06.2021 № 2800-030102-8/29381.

Як заповнити Д6?

Відомості про осіб, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до трьох років та з трьох до шести років, подаються у складі Д6 на загальних підставах (п. 6 розд. IV Порядку № 4*). Отже, весь період доглядової відпустки потрібно відобразити в Д6 Об’єднаного звіту.

* Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, затверджений наказом Мінфіну від 13.01.2015 № 4.

Далі пояснимо правила заповнення деяких граф Д6.

Графа 07 «Код підстави для обліку спецстажу»: використовуйте восьмирозрядний код відповідно до Довідника кодів, наведеного в додатку 3 до Порядку № 4. Для вчительки ЗСО у цій графі зазначайте код ЗПЗ055Е1.

Протягом усього періоду доглядової відпустки в Д6 вказуйте той код спецстажу, який вказували щодо працівниці до виходу її у таку відпустку

При цьому спеціальний код ПСД003Б1 (рядок 97 додатка 3 до Порядку № 4) для кодування періоду відпустки для догляду за дитиною до 3 років у цьому випадку використовувати не потрібно.

Графа 09 «Початок періоду»: якщо застрахована особа перебувала у трудових відносинах із роботодавцем на посаді, яка зараховується до спецстажу, весь місяць, тут зазначайте «01» (перше число місяця), якщо не з початку місяця — відповідне число місяця.

Графа 10 «Кінець періоду»: якщо застрахована особа перебувала у трудових відносинах із роботодавцем на посаді зі спецстажем до кінця місяця, зазначайте останнє число місяця («28», «29», «30» або «31»).

В іншому разі (якщо було звільнення посеред місяця, звільнення з посади, що зараховується до спецстажу, або переведення з такої посади) — відповідне число місяця.

Графи 11 «Кількість днів» та 12 «Кількість годин, хвилин»: заповнюйте одну із цих граф. У ній зазначайте показник фактичної тривалості стажу для конкретної підстави за умовами праці, тобто залежно від чинного обліку для конкретної застрахованої особи.

Пам’ятайте: період перебування на лікарняному або у відпустці (у т. ч. за свій рахунок або для догляду за дитиною) не є підставою для переривання трудових відносин. Як ми вже зазначали, період доглядової відпустки зараховується до спецстажу. А тому протягом усього періоду такої відпустки на працівницю заповнюйте рядок у додатку Д6. Кількість днів проставляйте із розрахунку повністю відпрацьованого місяця.

Графа 13 «Норма тривалості роботи для її зарахування за повний місяць спецстажу (дні або години/хвилини)»: зазначайте норму тривалості спецстажу для конкретної підстави за умовами праці залежно від обраного варіанта необхідної одиниці виміру в рядках 11 та 12.

На рисунку нижче наведено приклад заповнення Д6 за умовами запитання, що розглядається.

img 1

завантажити файл

Фрагмент Д6 за березень 2023 року

Чи подавати Д1?

Працівниця зі спецстажем повний місяць перебуває у доглядовій відпустці, чи потрібно на неї заповнювати Д1 Податкового розрахунку?

Так, потрібно.

Дані щодо звичайних працівниць, які перебувають у відпустках для догляду за дитиною до 3 (6) років та яким у поточному місяці не нараховуються виплати, що входять до бази нарахування ЄСВ, страхувальники у Д1 не відображають.

Проте між Д6 та Д1 Податкового розрахунку є контроль. Тому для коректного відображення відомостей за працівницею із спецстажем дійте так.

У Д1 формуйте рядок без сумових показників, але з кількістю календарних днів у трудових відносинах. А в графі 23 «Ознака наявності спецстажу» зазначайте ознаку «1 — так».

Висновки

  • Період перебування вчительки у відпустці для догляду за дитиною 3 (6) років зараховується до спецстажу.
  • Протягом усього періоду доглядової відпустки на вчительку щомісячно заповнюємо Д1 (з позначкою «1» у графі 23) та Д6 з кодом ознаки спецстажу ЗПЗ055Е1.

За матеріалами сайту i.factor.ua

Відпустка