«Доглядовий» лікарняний для батька, коли мати дитини захворіла

Автор | 17.02.2023

«Доглядовий» лікарняний

Необхідність догляду за дитиною віком до трьох років у разі хвороби матері (іншої особи, яка фактично доглядає за цією дитиною), є одним із страхових випадків, коли надається допомога по тимчасовій непрацездатності. Це передбачено п. 5 ч. 1 ст. 15 Закону про соцстрахування*.

* Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 № 1105-XIV.

Підставою для призначення лікарняних по догляду за дитиною є належним чином оформлений листок непрацездатності. Порядок його оформлення залежить від форми лікарняного листа.

Лікарняні

1. е-Лікарняний. Електронний лікарняний для батька формується на підставі медичного висновку категорії «Догляд за дитиною у разі хвороби особи, яка доглядає за дитиною».

Цей медвисновок створює лікуючий лікар матері (іншої особи, яка фактично доглядає за дитиною) на весь період її тимчасової непрацездатності на підставі (п. 6 розд. II Порядку № 1066*):

— медичного запису про матір (особу, яка фактично здійснює догляд за дитиною віком до 3 років);

— висновку про тимчасову непрацездатність батька (особи, яка здійснюватиме такий догляд).

* Порядок формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я, затверджений наказом МОЗ від 01.06.2021 № 1066.

2. Паперовий лікарняний. Листок непрацездатності у паперовій формі видається батьку (особі, яка доглядатиме за дитиною) у випадку хвороби матері, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до 3 років на період, коли вона за медичними висновками лікаря не може здійснювати такий догляд (п. 3.13 Інструкції № 455*).

* Інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затверджена наказом МОЗ від 13.11.2001 № 455.

У такому разі лікарняний лист батьку (особі, яка доглядатиме за дитиною) виписує лікар-педіатр на підставі довідки з поліклініки чи стаціонару, що засвідчує захворювання матері (особи, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до 3 років).

Оплата «доглядового» лікарняного

Працююча особа, якій доведеться доглядати за дитиною, поки мати тимчасово непрацездатна, має право на компенсацію втраченого заробітку за такий період.

Але тут є особливості. Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за здоровою дитиною (в разі хвороби її матері) надається (ч. 5 ст. 15 3акону про соцстрахування):

— застрахованій особі, яка здійснює догляд за дитиною (в нашому випадку — батькові);

— з 1-го дня захворювання матері (іншої особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною) за рахунок Пенсійного фонду;

за весь період непрацездатності матері (іншої особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною);

— з урахуванням страхового стажу батька (визначається відповідно до ст. 17 Закону про соцстрахування).

До речі, самій матері, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до 3 років і не працює, у разі її хвороби допомога по тимчасовій непрацездатності не виплачується (лист ФСС ТВП від 04.12.2013 № 04-30-3449).

Увага! Допомога по тимчасовій непрацездатності в разі захворювання матері (іншої особи, яка фактично доглядає за дитиною), не надається, якщо застрахована особа (у нашому випадку — батько) перебувала в цей час:

— у щорічній (основній чи додатковій) відпустці;

— додатковій відпустці у зв’язку з навчанням;

— творчій відпустці.

Якщо ж листок непрацездатності для догляду за дитиною виходить за межі зазначеної вище відпустки, то такі дні (за межами відпустки) мають бути оплачені.

Приклад. Працівнику (батьку) надано щорічну відпустку з 6 по 19 лютого 2023 року. Але 16 лютого 2023 року на нього оформлено лікарняний лист по догляду за дитиною на 9 календарних днів, оскільки мати дитини, перебуваючи у відпустці для догляду за дитиною до 3 років, захворіла. Як оплатити такий листок непрацездатності?

У цьому випадку «доглядовий» лікарняний був оформлений батьку дитини в той час, коли він перебував у щорічній відпустці.

Тому відповідно до вимог ч. 6 ст. 15 Закону про соцстрахування, за 4 дні щорічної відпустки (16.02.2023 — 19.02.2023) він не зможе отримати допомогу по тимчасовій непрацездатності для догляду за дитиною в разі захворювання матері.

А ось 5 днів тимчасової непрацездатності для догляду за дитиною за межами щорічної відпустки батька (20.02.2023 — 24.02.2023) лікарняний потрібно оплатити.

Причому допомога за всі ці дні виплачується за рахунок ПФУ (ч. 5 ст. 15 Закону про соцстрахування).

За матеріалами сайту i.factor.ua

Лікарняні