Керівник відділу Нацсоцслужби: чи може викладати за сумісництвом?

Автор | 16.02.2023

Чи є обмеження для сумісників?

Сумісництвом вважається виконання працівником, крім основної, іншої оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому самому або іншому підприємстві, в установі, організації або у роботодавця — фізичної особи. Таке визначення цьому поняттю надають ст. 1021 КЗпП та ст. 19 Закону про оплату праці*. Працівники-сумісники одержують зарплату за фактично виконану роботу.

* Закон України «Про оплату праці» від 24.03.95 № 108/95-ВР.

Щодо обмежень на роботу за сумісництвом у бюджетних установах, то до недавнього часу вирішальними у цьому питанні були постанова № 245* та Положення № 43**.

Інше

* Постанова КМУ «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 03.04.93 № 245.

** Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затверджене спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту та Мінфіну від 28.06.93 № 43.

Зазначені документи обмежували не тільки коло осіб, які мали право працювати за сумісництвом, а й тривалість роботи за сумісництвом. Вона не могла перевищувати 4 годин на день і повного робочого дня у вихідний день. А загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця — половини місячної норми робочого часу.

Проте 22.11.2022:

постанова № 245 була визнана нечинною на підставі постанови КМУ від 22.11.2022 № 1306;

Положення № 43 було скасовано розпорядженням КМУ від 22.11.2022 № 1047-р.

Отже, наразі сумісник може працювати і на 0,5 ставки, і на цілу ставку. Головне, щоб години роботи не збігалися із годинами роботи за основним місцем та/або іншими місцями роботи за сумісництвом.

У свою чергу, ст. 50 КЗпП передбачено, що нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Водночас передбачено скорочену тривалість робочого часу для учителів, лікарів та інших працівників бюджетної сфери.

Так, відповідно до ст. 56 Закону про вищу освіту* тривалість робочого часу науково-педагогічного працівника становить 36 тижневих годин, який включає час виконання ним навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи та інших трудових обов’язків, що визначаються закладом вищої освіти.

* Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII.

Відтак, норму годин, яку має відпрацювати старший викладач за сумісництвом протягом тижня, виходячи з 0,5 штатної посади з урахуванням запланованих усіх видів роботи, становить 18 тижневих годин.

Для регулювання графіка роботи за основним місцем роботи керівника відділу управління Нацсоцслужби, у зв’язку з виконанням обов’язків старшого викладача за сумісництвом, доцільно застосовувати норми КЗпП щодо гнучкого графіка роботи та режиму дистанційної роботи. Тобто йдеться про приписи ст. 60 та 602 КЗпП (детальніше про це читайте у статті «Викладацька діяльність: кому та як оплачувати?» // «Оплата праці», 2023, № 3).

Чи є конфлікт інтересів?

Щодо права виконання викладацької роботи за сумісництвом працівником в описаній ситуації, то тут слід враховувати, що Нацсоцслужба є центральним органом виконавчої влади. При цьому відповідно до ст. 25 Закону про запобігання корупції* обмеження щодо роботи за сумісництвом державних службовців не стосується викладацької діяльності.

* Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII.

Крім того, у п.п. 9.4.1 Методичних рекомендацій № 5* зазначено, що викладацька діяльність є дозволеним видом оплачуваної діяльності. Суб’єктами здійснення відповідної діяльності є, зокрема, науково-педагогічні працівники на підставі відповідного трудового або цивільно-правового договору. Тож правовою підставою для її здійснення є безпосередньо сам трудовий / цивільно-правовий договір, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

* Методичні рекомендації щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції, затверджені наказом НАЗК від 02.04.2021 № 5.

За матеріалами сайту i.factor.ua

Інше