Дві відпустки поспіль: чи розраховувати дві середні?

Автор | 30.06.2023

Основні види відпусток

Щоб дійти до суті, спочатку нагадаємо види відпусток. Для цього звернемося до Закону про відпустки*. Адже саме він визначає види, тривалість і порядок надання відпусток.

* Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 № 504/96-ВР.

Основні види відпусток визначені ст. 4 Закону про відпустки. Наведемо їх у таблиці.

Відпустка

Види відпусток

Вид відпустки

Стаття Закону

про відпустки

1. Щорічні відпустки:

— основна відпустка

ст. 6

— додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами праці

ст. 7

— додаткова відпустка за особливий характер праці

ст. 8

— інші додаткові відпустки, передбачені законодавством (додаткова відпустка держслужбовцям за стаж держслужби, додаткова відпустка посадовим особам місцевого самоврядування тощо)

2. Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням

ст. 13, 14 і 15

3. Творча відпустка

ст. 16

4. Відпустка для підготовки та участі в змаганнях

ст. 161

5. Додаткові відпустки окремим категоріям громадян

ст. 162

6. Соціальні відпустки:

— відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами

ст. 17

— відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

ст. 18

— відпустка у зв’язку з усиновленням дитини

ст. 181

— додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — інваліда з дитинства підгрупи А I групи

ст. 19

— відпустка при народженні дитини

ст. 191

7. Відпустки без збереження заробітної плати

ст. 25 і 26

Крім того, законодавством, колективним договором, угодою та трудовим договором можуть установлюватися інші види відпусток (ч. 2 ст. 4 Закону про відпустки).

Обчислення середньої зарплати

Тепер звернемося до положень Порядку № 100*. Адже саме цей документ визначає порядок розрахунку відпускних.

* Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 № 100.

Відповідно до п.п. «а» п. 1 Порядку № 100 обчислення середньої заробітної плати застосовується у випадках надання працівникам усіх видів відпусток, передбачених законодавством (крім відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами).

Обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпусток або для виплати компенсації за невикористані відпустки проводиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки або виплати компенсації за невикористані відпустки (абз. 1 п. 2 Порядку № 100).

У стандартній ситуації із цими нормами все зрозуміло. Наприклад, щорічна основна відпустка надається працівнику з 3 липня 2023 року наказом від 30 червня 2023 року. Місяць початку відпустки — липень 2023 року. Розрахунковим періодом у цьому випадку буде липень 2022 — червень 2023 року. Тобто місяцем надання відпустки вважаємо місяць, в якому відпустка починається. При цьому не має значення, в якому місяці виданий наказ.

Ускладнимо ситуацію. Працівникові надають дві відпустки, які йдуть послідовно одна за одною, і їх початок припадає на різні місяці. Який розрахунковий період буде у такому випадку? У цьому питанні є декілька нюансів. Розглянемо їх по черзі.

Щорічна основна відпустка за поточний і попередні роки

Дві відпустки «одним шматком». Припустимо, що у працівника накопичилися невикористані щорічні основні відпустки за попередні роки і дні цих відпусток він хоче приєднати до щорічної основної відпустки за поточний рік. Порядок № 100 не містить жодних прямих приписів або особливостей стосовно розрахунку суми відпускних у випадку, коли відпустки надають одну за одною.

Але маємо роз’яснення Мінекономіки від 24.05.2023 № 4707-05/23798-09 щодо цього випадку. Вони звернули увагу на те, що порядок надання відпустки за минулі роки такий самий, як і поточних. І середня заробітна плата для розрахунку відпускних (як поточних, так і за минулі роки) визначається, виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю початку відпустки. Розглянемо прикладі.

Приклад 1. Працівник хоче піти у щорічну основну відпустку на 34 календарних дні (24 дні за поточний рік і 10 днів за попередній робочий рік). Роботодавець видає наказ*, в якому відправляє працівника (на підставі заяви) у щорічну основну відпустку з 26.06.2023 по 29.07.2023.

* Приклади наказів про надання відпустки ви знайдете у нашому виданні «Кадровику» у блоці «Відпустка».

Розрахунковим періодом для обчислення суми відпускних для обох відпусток буде період: червень 2022 року — травень 2023 року. Адже ці дві відпустки належать до одного виду (щорічна основна) і надані працівнику безперервно (одним «шматком»). По суті, виходить, це одна відпустка, накопичена за декілька періодів, на використання днів якої він має право. Тож орієнтуємося на місяць надання (початку) відпустки. І це — червень 2023 року.

Кожна відпустка надана окремо. Якщо відпустки надаються окремо, наприклад на підставі наказу працівник піде в щорічну відпустку на 24 календарних дні (з 26 червня по 19 липня), а потім, уже перебуваючи у такій відпустці, вирішить продовжити відпочинок і взяти минулорічну відпустку, то діємо інакше. В такому випадку роботодавець на підставі іншого наказу надасть ще 10 календарних днів відпустки з 20 липня. І тоді розрахунковий період для першої відпустки (24 календарних дні) і для другої відпустки (10 календарних днів) доведеться визначати окремо, оскільки початок першої та другої відпусток припадають на різні місяці.

Щорічна основна і додаткова відпустки

Деякі працівники, крім щорічної основної відпустки, мають право на щорічну додаткову відпустку. І, як правило, можуть взяти ці відпустки послідовно одразу одна за одною. При цьому початок цих відпусток може припадати на різні місяці. Як у такому випадку обчислювати середню зарплату? Для кожної відпустки різні значення середньої зарплати або одну на двох?

На такий випадок також маємо роз’яснення Мінсоцполітики від 01.12.2016 № 1623/13/84-16 (ср. USER_SHOW_ID). Вони вказали наступне. Незалежно від кількості наказів і місяця їх видання, розрахунковий період для обчислення середньої заробітної плати за час відпустки залежить від того, в якому саме календарному місяці згідно з наказом працівникові надається відпустка. І на прикладі пояснили, що в разі надання щорічної відпустки і додаткової відпустки, початок яких припадає на різні місяці, розрахунок середньої зарплати буде проводитись для кожної відпустки окремо.

Ми вважаємо, що так само маємо діяти коли працівнику надаються щорічні відпустки різних підвидів. Наприклад основна і додаткова. Адже тут так само по суті маємо дві різні щорічні відпустки. І якщо їх початок припадає на різні місяці, то середньоденну зарплату для обчислення відпускних рахуємо виходячи з різних розрахункових періодів. Причому не має значення, одним наказом/розпорядженням вони оформлені або різними.

Розглянемо на прикладі.

Приклад 2. Працівнику надано щорічну основну відпустку з 26.06.2023 по 09.07.2023 тривалістю 14 календарних днів і щорічну додаткову відпустку за ненормований робочий день тривалістю 4 календарних дні з 10.07.2023 по 13.07.2023. Їх надання оформлено в одному наказі.

У цьому випадку для кожної з відпусток відпускні рахуємо виходячи з різної середньоденної зарплати. При її обчисленні для оплати щорічної основної відпустки розрахунковим періодом буде червень 2022 року — травень 2023 року, а для оплати часу додаткової відпустки — липень 2022 року — червень 2023 року.

Тобто для кожної відпустки буде окремий розрахунок.

Ще досі сумніваєтеся щодо розрахунку? То видайте окремі накази на кожну відпустку (окремо на основну, окремо на додаткову) і спіть спокійно.

Зауважте,

видавати різні накази на надання щорічних основної та додаткових відпусток доцільно в разі, коли строки зберігання відповідних наказів різні

Наприклад, наказ про надання щорічної основної відпустки належить до документів тимчасового зберігання. Їх зберігаємо 5 років. А от наказ про надання щорічної додаткової відпустки за важкі, шкідливі та небезпечні умови праці належать до документів тривалого зберігання — 75 років (п.п. «б» п. 16 розд. І Переліку № 578/5*).

* Перелік типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затверджений наказом Мін‘юсту України від 12.04.2012 № 578/5.

Також зверніть увагу ще на один нюанс. При розрахунку щорічної додаткової відпустки за умовами прикладу 2 до виплат включаються суми відпускних за дні щорічної основної відпустки, які припали на червень 2023 року. Адже червень входить у розрахунковий період для обчислення відпускних для додаткової відпустки.

Щорічна основна відпустка та інші види відпусток

У ситуації коли працівник хоче приєднати до щорічної основної відпустки, наприклад, соціальну відпустку на дітей, теж маємо різні розрахунки для кожного виду відпусток. Наведемо приклад.

Приклад 3. Працівнику надано щорічну основну відпустку з 26.06.2023 по 09.07.2023 тривалістю 14 календарних днів та соціальну додаткову відпустку як батькові двох дітей віком до 15 років тривалістю 10 календарних днів з 10.07.2023 по 19.07.2023.

Відразу зауважимо, що такі відпустки краще оформлювати різними наказами. Але видання одного спільного наказу на їх надання не вплине на розрахунок відпускних для цих відпусток.

За умовами прикладу 3 маємо справу з відпустками різних видів. Тому визначаємо розрахункові періоди для кожної відпустки окремо.

Так, для щорічної основної відпустки, яка починається з 26.06.2023, розрахунковим періодом буде червень 2022 року — травень 2023 року. А для соціальної відпустки на дітей (почнеться 10.07.2023) — липень 2022 року — червень 2023 року.

Тут так само, дата видання наказу і кількість наказів (один на дві відпустки або на кожну свій) не мають значення. Для визначення розрахункового періоду важливий саме місяць початку відпустки.

Висновки

  • Середня зарплата для оплати часу відпусток проводиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання (початку) відповідного виду/підвиду відпустки.
  • Якщо щорічну основну відпустку надаємо за декілька робочих років одним шматком, то обчислюємо одну середню зарплату.
  • Якщо надаємо різні види відпусток, то середню зарплату обчислюємо окремо для кожної такої відпустки.

За матеріалами сайту i.factor.ua

Відпустка