Неповна зайнятість медсестри: який розмір «оздоровчих»?

Автор | 30.06.2023

Посада у штаті

У всіх ЗСО незалежно від форми власності вводиться посада медичної сестри, якщо медичне обслуговування навчального закладу не передбачене установами охорони здоров’я. Кількість штатних одиниць посади «сестра медична» залежить від кількості учнів у ЗСО.

Так, при кількості учнів 100 осіб і менше вводиться 0,5 штатної одиниці, якщо ж кількість учнів перевищує 101 особу, то до штату ЗЗСО вводять 1 штатну одиницю. Такі умови введення зазначеної посади передбачені Типовими штатами № 1205*.

* Типові штатні нормативи закладів загальної середньої освіти, затверджені наказом МОН від 06.12.2010 № 1205.

Інше

Працювати на посаді сестри медичної може особа з неповною вищою освітою (молодший спеціаліст) або базовою вищою освітою (бакалавр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальностями «Сестринська справа», «Лікувальна справа» або «Акушерська справа». Причому така особа має пройти спеціалізацію за профілем роботи. Такі кваліфікаційні вимоги для цієї посади встановлено Довідником № 117*.

* Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я», затверджений наказом МОЗ від 29.03.2002 № 117.

Незважаючи на те, що у нашому випадку медсестра виконує свою роботу у закладі освіти, оплата її праці здійснюється відповідно до умов оплати праці медпрацівників.

Допомога на оздоровлення

Медичним працівникам в обов’язковому порядку виплачують допомогу на оздоровлення. Розмір останньої дорівнює посадовому окладу відповідного працівника. Виплату «оздоровчої» допомоги проводять під час надання основної щорічної відпустки. Це передбачено абз. 4 п. 2 постанови № 524*.

* Постанова КМУ «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 11.05.2011 № 524.

Допомога на оздоровлення надається медпрацівникам державних та комунальних установ незалежно від відомчого підпорядкування

Медична сестра належить до фахівців з базовою та неповною вищою освітою. Тому, незалежно від того факту, що вона працює у закладі освіти, як медичному працівнику, їй виплачується обов’язкова допомога на оздоровлення згідно з нормами постанови № 524.

Неповна зайнятість

Якщо медична сестра працює на умовах неповного робочого часу (на 0,25; 0,5; 0,75 ставки тощо), то розмір «оздоровчих» визначають від фактично зайнятого посадового (неповного) окладу (див. лист МОЗ від 02.03.2017 № 10.1-13/Д-1/697-17/6006).

Розмір допомоги на оздоровлення у цьому випадку визначають шляхом множення посадового окладу, встановленого в місяці надання щорічної відпустки, на частину зайнятості працівника. Тож якщо медсестра працює у ЗСО на 0,5 ставки та має, наприклад, вищу кваліфікаційну категорію (9-й тарифний розряд за ЄТС), то для неї розмір допомоги на оздоровлення має становити 2502,50 грн (5005 грн х 0,5).

Також слід ураховувати, що у випадку, коли медпрацівник має право на підвищення посадового окладу, то таке підвищення слід ураховувати при визначенні розміру «оздоровчої» допомоги (див. лист Мінсоцполітики від 05.11.2008 № 645/13/155-08).

Так, наприклад, медсестра терцентру має право на підвищення окладу за «шкідливість» та обслуговування хворих. Такі підвищення утворюють новий посадовий оклад і саме його розмір беруть за орієнтир при виплаті допомоги на оздоровлення (детальніше про це читайте у статті «Медсестра терцентру: визначаємо «оплатні» умови» // «Бюджетна бухгалтерія», 2021, № 39).

«Оздоровчі» та МЗП

І хоча у запитанні читача про доплату до МЗП не зазначалося, вважаємо за необхідне розповісти про цей момент. Особливо враховуючи невисокий рівень зарплати медсестри. Адже якщо працівниці не встановлені доплати, надбавки та премії, то розмір її зарплати за місяць може виявитися меншим за мінзарплату.

У ст. 31 Закону про оплату праці* зазначено, що розмір зарплати працівника за виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижче розміру МЗП. Тобто доплата до МЗП прив’язана до відпрацьованого часу.

* Закон України «Про оплату праці» від 24.03.95 № 108/95-ВР.

До МЗП включаємо виплати, що є складовими фонду оплати праці, нараховані за відпрацьований час (оклад, доплати, надбавки, премії тощо). Не включаємо до «мінімалки» виплати, які прямо зазначені у ч. 2 ст. 31 Закону про оплату праці. До них належать доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та понаднормовий час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових та ювілейних дат.

Щодо допомоги на оздоровлення, то така виплата прямо не вказана серед виплат, які не враховують до мінзарплати. Проте включати її до МЗП не потрібно. Як ми вже зазначили, для виконання МЗП-гарантії важливо, щоб елементи нарахованої зарплати були пов’язані з виконанням місячної (годинної) норми праці. А допомога на оздоровлення не залежить від відпрацьованого працівником часу, тому її нараховуємо «зверху» МЗП.

Більше інформації з приводу визначення доплати до мінзарплати ви можете знайти у статті «Доплата до МЗП: усе, що потрібно знати» // «Оплата праці», 2022, № 8.

Висновки

  • Медсестра ЗСО має право на отримання обов’язкової допомоги на оздоровлення, яка передбачена для медпрацівників державних та комунальних закладів (установ).
  • Працівнику з неповною зайнятістю допомогу на оздоровлення виплачують із посадового окладу з урахуванням зайнятості.
  • Суму допомоги на оздоровлення нараховуємо «зверху» МЗП.

За матеріалами сайту i.factor.ua

Інше