Класифікатор професій: чергове оновлення

Автор | 03.02.2023

* Класифікатор України «Класифікатор професій» ДК 003:2010, затверджений наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 № 327.

Що змінилось?

Корективи, внесені Змінами № 11 до Класифікатора професій, є доволі важливими. Адже торкнулися вони:

— назв класифікаційних угруповань;

— професійних назв робіт (використовуються при заповненні додатка Д5 Об’єднаної звітності);

Інше

— похідних слів до професій (професійних назв робіт).

Розглянемо кожну зміну детальніше.

Класифікаційні угруповання

Класифікаційні угруповання зазнали невеликих змін. Умовно їх можна поділити на три види.

1. У назвах класифікаційних угруповань слова «телекомунікації» замінено на словосполучення «електронні комунікації» або просто «комунікації».

Так, наприклад, класифікаційне угруповання «Професіонали в галузі електроніки та телекомунікацій» (код КП 2144) отримало назву «Професіонали в галузі електроніки та електронних комунікацій» (код КП 2144). А таке угруповання, як «Оператори радіо- та телекомунікаційного устаткування» (код КП 3132) тепер має назву «Оператори радіо- та електронно-комунікаційного устаткування» (код КП 3132).

2. Назву класифікаційного угруповання «Робітники, що обслуговують установки з виробництва цементу та інших мінеральних продуктів» (код КП 8212) замінено на «Робітники, які обслуговують установки у волокнистоцементному виробництві» (код КП 8212).

3. З’явилося нове (для військових частин) класифікаційне угруповання — «Військовослужбовці (рядовий, сержантський і старшинський склад)» (код КП 5164).

А ось що стосується професійних назв робіт, то тут є більш цікаві моменти. Розберемо їх далі.

Професійні назви робіт

Внаслідок змін, унесених до Класифікатора професій, деякі професійні назви робіт було змінено, деякі — скасовано, а деякі — з’явилися вперше.

Директива «Змінено». Перш за все, під зміну потрапили ті професійні назви робіт, в яких використовувалися слова:

— «телекомунікації». Їх замінили на слова «електронні комунікації» або скоротили просто до «комунікацій». У результаті, наприклад, професійна назва робіт «Аналітик з безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем» (код КП 2139.2) отримала назву «Аналітик з безпеки інформаційно-комунікаційних систем» (код КП 2139.2);

— «азбестоцементні вироби» / «азбестосилітові вироби». Їх замінили на «волокнистоцементні вироби». Зокрема, професійна назва робіт «Пресувальник азбестоцементних виробів» (код КП 8212) отримала назву «Пресувальник волокнистоцементних виробів» (код КП 8212).

Але це ще не все. У назвах деяких професій слово «Інженер» було замінено на слово «Фахівець». Наприклад, «Інженер з підготовки кадрів» (код КП 2412.2) став «Фахівець з підготовки кадрів» (код КП 2412.2). А «Інженер з профадаптації» (код КП 2412.2) — «Фахівець з профадаптації» (код КП 2412.2).

Директива «Скасовано». Цією директивою було скасовано низку професій. Здебільшого це стосується професій, які входять до розділу 8 «Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин».

Так, зокрема, тепер немає такої професії, як «Обкатник труб» (код КП 8212), «Гідротерміст» (код КП 8212), «Машиніст трубної машини» (код КП 8212), «Бігунник» (код КП 8151) тощо.

Водночас у поєднанні з директивами «Унесено» та «Змінено» директива «Скасовано» навпаки підвищила статус деяких професій.

Так, наприклад:

— професію «Шеф-кухар» було видалено з розділу 5 «Працівники сфери торгівлі та послуг» (код КП 5122), і разом з тим внесено до розділу 3 «Фахівці» (код КП 3570);

— професію «Комірник» (код КП 9411) було скасовано. Водночас професію «Офісний службовець (складське господарство)» (код КП 4131) було змінено на «Службовець на складі (комірник)» (код КП 4131).

Крім того, відбулися й інші перетворення. Так:

— професію «Інженер з нормування праці» (код КП 2412.2) було скасовано, водночас до Класифікатора професій унесено професію «Інженер з нормування трудових процесів» (код КП 2149.2);

— назву професії «Аналітик систем захисту інформації та оцінки вразливостей (код КП 2139.2) замінено на назву «Аналітик систем захисту інформації (код КП 2139.2). Та додатково унесено нову професію «Аналітик з оцінки вразливостей» (код КП 2139.2). Як наслідок, одна професія була розділена на дві окремі.

Директива «Унесено». До Класифікатора професій додано низку дуже необхідних професійних назв робіт. Зокрема:

— до групи 2149.2 внесені: «Експерт з оцінки пожежних ризиків», «Експерт у сфері техногенної та пожежної безпеки»;

— до групи 2445.2 внесені: «Клінічний психолог» та «Психотерапевт»;

— до групи 3231 внесено: «Сестра медична (брат медичний) з реабілітації»;

— до нової групи 5164 внесені: «Бойовий медик», «Верхолаз (військова служба)», «Доброволець територіальної оборони», «Інструктор з фізичної підготовки і спорту (військова служба)», «Навідник», «Навідник-оператор», «Снайпер» тощо;

Але це ще не все. Йдемо далі.

Похідні слова до професій

Часом задля правильного розмежування за категоріями певних посад у межах однієї професії до базових професійних назв робіт застосовують похідні слова (наведені у додатку В до Класифікатора професій).

Змінами № 11 перелік таких похідних слів був доповнений позицією «Виконувач окремих робіт» та прописаний порядок її використання.

Відповідно до нього похідні слова «Виконувач окремих робіт» можна застосовувати до професійних назв робіт 5 — 8 розділів Класифікатора професій, якщо це йому не суперечить за умови, що до працівників за цими професіями (професійними назвами робіт) не визначаються особистісні, спеціальні та/або специфічні вимоги.

Наприклад, від назви професії «Монтажник гіпсокартонних конструкцій» (код КП 7129) можна утворити похідну назву «Виконавець окремих робіт монтажника гіпсокартонних конструкцій» із збереженням коду КП. А конкретну деталізацію робіт навести у робочій інструкції або трудовому договорі: виконання монтажу укосів гіпсокартоном або виконання монтажу каркасів гіпсокартоном.

Використання похідних слів «Виконувач окремих робіт» застосовується роботодавцем за потреби:

— прийняття на роботу робітників для виконання окремих робіт у межах певної професії, які не мають професійної (повної або часткової) кваліфікації;

— визнання результатів навчання за короткотерміновими курсами, семінарами, курсами підвищення кваліфікації відповідно до номенклатури професій (професійних назв робіт) та потреб ринку праці.

За матеріалами сайту i.factor.ua

Інше