Матдопомога на соцпобут: чи враховувати підвищення окладу?

Автор | 03.02.2023

За яких умов виплачується?

Працівники закладів культури мають право на отримання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань відповідно до ч. 3 ст. 29 Закону про культуру*. Її розмір та порядок надання визначено постановою № 1026**.

* Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 № 2778-VI.

** Постанова КМУ «Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань» від 09.12.2015 № 1026.

Інше

Так, згідно з п.п. 3 п. 2 постанови № 1026 матеріальна допомога на соцпобут надається працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів. Вона виплачується:

у межах фонду оплати праці, затвердженого на відповідний рік;

— у розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) на рік.

Рішення про надання такої виплати в кожному конкретному випадку приймає керівник закладу виходячи з обставин, викладених у заяві працівника, а також за наявності достатніх коштів на здійснення такої виплати.

ВАЖЛИВО!

Матдопомога на соцпобут не має систематичного характеру, а є разовою виплатою.

Вона надається працівнику в разі настання непередбачених обставин (наприклад, у разі скрутного матеріального становища, у зв’язку з тривалою хворобою, родинними обставинами тощо). Умови та обставини, за яких надається матдопомога, прописують зазвичай у відповідному Положенні або в колективному договорі.

Фахівці Мінсоцполітики у листі від 21.07.2015 № 409/13/116-15 зазначають: матдопомога на соцпобут не є обов’язковою виплатою і виплачується за наявності коштів. Тож якщо фонду оплати праці, затвердженого в кошторисі, недостатньо, то така матдопомога може взагалі не виплачуватися. І навпаки, якщо кошти є, то керівник може надати таку виплату працівникові у розмірі, що не перевищує його оклад з урахуванням обставин, викладених ним у заяві.

Майте на увазі: жодних заборон чи обмежень щодо виплати допомоги на соцпобут у воєнний час не встановлено. Детальніше про це читайте у статті «Оздоровчі» і «соцпобут»: чи можна надати допомогу під час війни?» // «Оплата праці», 2022, № 10 (ср. USER_SHOW_ID).

Хто має право?

Перелік посад працівників у сфері культури, які мають право на отримання матдопомоги на соцпобут, визначений у додатку 1 до постанови № 1026.

Якщо уважно переглянути зміст вищезазначеного додатка, то без особливих зусиль у ньому можна знайти керівника колективу. А це означає, що працівник, який займає вищезазначену посаду у центрі культури да дозвілля, цілком правомірно може розраховувати на отримання матдопомоги на соцпобут за наявності відповідних коштів.

З підвищенням чи без?

У примітці 1 до таблиці 1 додатка 3 до наказу № 745* встановлено, що оклади режисерів, балетмейстерів, хормейстерів, диригентів, керівників студій за видами мистецтв і народної творчості, самодіяльних колективів, які мають звання «народний», «зразковий», лауреатів міжнародних, всеукраїнських, обласних конкурсів, підвищуються на 10 %.

* Наказ Мінкультури «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» від 18.10.2005 № 745.

Зазначене підвищення є елементом формування нового посадового окладу працівника, розмір якого встановлюється працівнику в штатному розписі, і на який нараховуються інші додаткові виплати: доплати, надбавки тощо (див. листи Мінсоцполітики від 27.07.2018 № 1342/0/101-18 та від 17.03.2017 № 737/0/101-17/28).

Тож при виплаті матдопомоги на соцпобут керівнику колективу, що має звання «народний», враховується підвищення посадового окладу.

Наведемо розмір матдопомоги на соцпобут, яка може бути надана керівника колективу за умови наявності коштів. Припустимо, що такому працівнику встановлено 10-й тарифний розряд (згідно з таблицею 1 додатка 3 до наказу № 745 керівникам студій, колективів та гуртків встановлюють 7 — 10-й тарифні розряди). Відповідно розмір матдопомоги становить:

(5265 + 5265 х 10 %) = 5791,50 (грн),

де 5265 — розмір посадового окладу керівника колективу відповідно до 10-го тарифного розряду за ЄТС, станом на сьогоднішній день;

10 % — підвищення посадового окладу керівника колективу, що має звання «народний».

За матеріалами сайту i.factor.ua

Інше