Класифікатор професій оновлено: що робити, якщо трудові обов’язки НЕ змінились

Автор | 06.02.2023

* Класифікатор України «Класифікатор професій» ДК 003:2010, затверджений наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 № 327.

Якщо посаду перейменовано, наприклад «Інженер з підготовки кадрів» (код КП 2412.2) перейменували на «Фахівець з підготовки кадрів» (код КП 2412.2), то в такому разі ані завдання, ані обов’язки, ані кваліфікаційні вимоги до працівника не змінюються. Тобто його істотні умови праці залишаються тими самими.

У такому разі, вважаємо, роботодавцю достатньо зробити наступні кроки.

Інше

Крок 1. Проінформувати працівника про причини зміни найменування його посади та попросити його написати заяву про зміну посади.

Крок 2. Видати наказ про внесення змін до штатного розпису (рис. 1) або затвердити штатний розпис у новій редакції, змінивши стару назву посади на нову.

img 1

Рис. 1. Зразок наказу про внесення змін до штатного розпису

Крок 3. Видати наказ (розпорядження) з особового складу про зміну найменування посади конкретного працівника (рис. 2). Із наказом ознайомити працівника під підпис.

img 2

Рис. 2. Зразок наказу про зміну найменування посади

Крок 4. Внести зміни до кадрових документів, в яких була зазначена стара назва посади.

Зокрема:

у трудову книжку. Нагадаємо: якщо роботодавець НЕ зберігає книжку працівника, то запис про зміну посади вноситься за його вимогою. Якщо зберігає — запис про зміну вноситься в загальному порядку.

Наприклад: у графі 3 зазначається фраза «Назву посади (такої-то) з (дата) змінено на (таку-то) у зв’язку з внесенням змін до Національного класифікатора України ДК 003:201», а в графі 4 — назва, дата та номер документа, на підставі якого внесено запис;

в особову картку працівника. У розділі ІV робиться запис: «Назву посади (такої-то) змінено на (таку-то) для приведення у відповідність із Національним класифікатором України ДК 003:2010», із посиланням на наказ про внесення змін до штатного розпису;

до посадової інструкції працівника. Змінюється назва посади у назві і по тексту посадової інструкції.

Стосовно додатка Д5 Об’єднаної звітності, то відображати в ньому інформацію про зміну найменування посади не потрібно.

За матеріалами сайту i.factor.ua

Інше