Ліквідаційна декларація ФОП-загальносистемника

Автор | 15.02.2024

Подання декларації

У загальному випадку декларацію про майновий стан і доходи підприємці подають один раз на рік — до 1 травня року, наступного за звітним*. Але! Якщо протягом звітного року було проведено держреєстрацію припинення підприємницької діяльності, застосовуються інші порядок і строк подання цієї звітності. Які саме? Давайте розбиратися.

* Докладно про це ми писали у статті «Як заповнити декларацію про доходи у ФОП-загальносистемника за 2022 рік» // «Податки & бухоблік», 2023, № 1-2.

Строк подання. Як зазначено в абзаці другому п. 177.11 ПКУ, ліквідаційну декларацію про майновий стан і доходи підприємці подають у строки, встановлені для місячного податкового періоду. У свою чергу, місячну податкову звітність подають протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця (п.п. 49.18.1 ПКУ).

ПДФО

Таким чином,

ліквідаційну декларацію ФОП-загальносистемники подають протягом 20 календарних днів, наступних за останнім днем місяця, в якому проведено держреєстрацію припинення підприємницької діяльності

Це підтверджує п.п. 3 п. 6 розд. І Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, затвердженої наказом Мінфіну від 02.10.2015 № 859 (далі — Інструкція № 859).

У разі подання ліквідаційної декларації у встановлений строк річну декларацію вже можна не подавати. Але лише в тому випадку, якщо у звітному році не буде громадянських доходів, які потрібно задекларувати. Докладніше про це читайте далі.

Доходи, що відображаються. У загальному випадку до своєї річної податкової декларації ФОП включають як підприємницькі, так і громадянські доходи. Але у разі розреєстрації ситуація інша.

Згідно з абзацом другим п. 177.11 ПКУ особи, стосовно яких проведено держреєстрацію припинення підприємницької діяльності за їх рішенням, у ліквідаційній декларації відображають виключно доходи від провадження підприємницької діяльності. Тут зауважимо, що, незважаючи на згадку у цій нормі лише доходів, в останній декларації ФОП показують також підприємницькі витрати (включаючи амортизацію основних засобів) та чистий дохід.

Крім того, майте на увазі: з дати внесення до ЄДР* відомостей про припинення підприємницької діяльності фізособа перестає бути підприємцем. Тому всі доходи, отримані нею після цієї дати, вважають громадянськими з відповідним оподаткуванням. Їх не відображають у ліквідаційній декларації.

* Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.

І на цей факт ніяк не впливає те, що платник податків продовжує перебувати на обліку в ДПС як фізособа, яка отримувала доходи від провадження підприємницької діяльності.

Приклад 1. ФОП з початку 2023 року працював на загальній системі оподаткування. 21 серпня 2023 року проведено держреєстрацію припинення підприємницької діяльності. 30 серпня особою було отримано дохід від продажу вантажного автомобіля.

У цьому випадку в ліквідаційній декларації, яку необхідно подати не пізніше 20 вересня 2023 року, відображають лише підприємницькі доходи, отримані до 21 серпня 2023 року (включно).

Свої громадянські доходи (включно з доходом від продажу вантажного автомобіля) фізособа покаже в окремій громадянській декларації, яку вона має подати до 1 травня 2024 року.

Останній звітний період. Для підприємця, який розреєструвався, замість стандартного річного звітного періоду встановлено укорочений.

Згідно з абзацом третім п. 177.11 ПКУ останнім базовим податковим (звітним) періодом є період з дня, наступного за днем закінчення попереднього базового податкового (звітного) періоду до останнього дня календарного місяця, в якому проведено держреєстрацію припинення підприємницької діяльності.

Однак у п.п. 2 п. 1 розд. ІІІ Інструкції № 859 останній базовий податковий період визначено дещо інакше — з дня, наступного за днем закінчення попереднього базового податкового (звітного) періоду, до дня держреєстрації припинення підприємницької діяльності. І це логічніше. Адже, як ми зазначали вище, з моменту такої держреєстрації фізособа вже не є підприємцем, а всі її доходи, отримані після цієї дати, — громадянські.

Проте у п.п. 1 п. 3 розд. IV Інструкції № 859 знову бачимо згадування про те, що останній звітний період загальносистемника закінчується в останній день календарного місяця, в якому проведено його розреєстрацію. Та й у формах як самої декларації, так і підприємницького додатка Ф2 дата ліквідації ФОП не відображається. У них наводять лише місяць, у якому відбулася держреєстрація припинення підприємницької діяльності.

Але ще раз звертаємо вашу увагу: оскільки ПКУ вимагає відображати у ліквідаційній декларації виключно підприємницькі доходи, то до неї не мають потрапляти доходи, отримані фізособою після дати включення до ЄДР відомостей про припинення її підприємницької діяльності.

Місце подання декларації. Ліквідаційну декларацію, як і звичайну річну, подають до податкового органу за місцем податкової адреси ФОП (п. 177.5 ПКУ). Тобто за місцем проживання, за яким особа перебуває на обліку як платник податків (п. 45.1 ПКУ).

А якщо податковою адресою розреєстрованого підприємця є тимчасово окупована територія чи населений пункт на лінії бойового зіткнення? Відповідно до п.п. 26.8 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ процедури та дії щодо забезпечення остаточного розрахунку з податків від провадження підприємницької діяльності та подання податкової звітності можуть проводитися за місцем перебування такої особи. Для цього після держреєстрації припинення підприємницької діяльності фізособі необхідно звернутися до відповідного контролюючого органу з документальним підтвердженням особи та місця перебування (див. БЗ 116.07).

Форма декларації. Ліквідаційну декларацію подають за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 02.10.2015 № 859 (у редакції наказу від 17.05.2022 № 143). Тобто за тією самою формою, що й звичайну річну декларацію.

Тип декларації у полі 1 обираємо «Звітна», але при цьому в полі 2.1 арабською цифрою від 1 до 12 обов’язково слід зазначити місяць, у якому припинено держреєстрацію ФОП. Крім того, у полі 7 «Категорія платника» проставляємо позначку навпроти комірки «особа, стосовно якої проведено реєстрацію припинення підприємницької або незалежної професійної діяльності…».

У загальному випадку ліквідаційна декларація матиме додаток Ф2 з підприємницькими доходами, отриманими на загальній системі, та додаток ЄСВ1 із сумами єдиного внеску за себе.

Ліквідаційний додаток Ф2 заповнюється так само, як річний (див. статтю «Як заповнити декларацію про доходи у ФОП-загальносистемника за 2022 рік» // «Податки & бухоблік», 2023, № 1-2). Єдиний виняток — у полі «Звітний (податковий) період» слід зазначити рік та місяць (цифрою від 1 до 12), у якому ФОП розреєструвався.

Щодо додатка ЄСВ1, то про нього читайте у статті «Ліквідаційний звіт з підприємницького ЄСВ» // «Податки & бухоблік», 2023, № 69.

На підставі даних, зазначених у ліквідаційній декларації, необхідно здійснити остаточний розрахунок з ПДФО та ВЗ.

Остаточний розрахунок

Виходячи з положень абзацу другого п.п. 65.10.4 ПКУ, держреєстрація припинення підприємницької діяльності не впливає на той факт, що фізособа має своєчасно та в повному обсязі виконати свої зобов’язання перед бюджетом.

Нагадаємо, що у загальному випадку підприємець-загальносистемник щокварталу сплачує авансові платежі з ПДФО на підставі фактичних даних обліку доходів та витрат:

— за І квартал — до 20 квітня;

— за ІІ квартал — до 20 липня;

— за ІІІ квартал — до 20 жовтня.

За IV квартал авансовий платіж не обчислюють і не сплачують.

Остаточний розрахунок суми ПДФО за рік здійснюється на підставі даних річної декларації з урахуванням перерахованих авансових платежів (п.п. 177.5.3 ПКУ).

Доплата податку проводиться протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем строку, передбаченого для подання декларації про майновий стан і доходи (п. 57.1 ПКУ)

При цьому якщо граничний строк сплати припадає на вихідний (святковий) день, то останнім днем сплати податкового зобов’язання є операційний день, наступний за таким вихідним (святковим) днем.

Давайте подивимося, як цей порядок працює у разі розреєстрації ФОП-загальносистемника.

Приклад 2. ФОП провадив підприємницьку діяльність на загальній системі оподаткування з початку 2023 року. На підставі даних обліку доходів та витрат ним було сплачено авансові внески з ПДФО за І та ІІ квартали 2023 року.

Запис про припинення підприємницької діяльності стосовно фізособи внесено до ЄДР 22.08.2023. Ліквідаційну декларацію подано 15.09.2023.

При цьому в період з 01.07.2023 по 22.08.2023 ФОП:

варіант 1 — діяльність не провадив та підприємницьких доходів не отримував;

варіант 2 — продовжував підприємницьку діяльність та отримав чистий дохід.

У варіанті 1 за результатами подання ліквідаційної декларації про майновий стан і доходи жодних доплат ПДФО здійснювати не доведеться. Звичайно, якщо чистий дохід та податок за І та ІІ квартали пораховані правильно та сплачені у повному обсязі.

А ось у варіанті 2 з доходів, отриманих з 1 липня по 22 серпня 2023 року, податок доведеться доплатити. Зробити це слід протягом 10 календарних днів, наступних за граничним строком подання ліквідаційної декларації ФОП (тобто у нашому випадку не пізніше 30 вересня 2023 року). Такий самий строк сплати називають податківці (див. БЗ 104.09).

Крім того, протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку подання податкової декларації, необхідно розрахуватися за зобов’язаннями з ВЗ, нарахованими за останній базовий податковий (звітний) період відповідно до ліквідаційної декларації.

Також не забувайте про ЄСВ за себе. Але про нього ми поговоримо в окремій статті «Ліквідаційний звіт з підприємницького ЄСВ» // «Податки & бухоблік», 2023, № 69.

Висновки

  • Ліквідаційну декларацію ФОП-загальносистемники подають протягом 20 календарних днів, наступних за останнім днем місяця, в якому проведено держреєстрацію припинення підприємницької діяльності.
  • До ліквідаційної декларації ФОП не включають громадянські доходи фізособи.
  • Остаточний розрахунок з ПДФО здійснюють протягом 10 календарних днів, наступних за граничним строком подання ліквідаційної декларації.
  • ВЗ за останній базовий податковий (звітний) період слід перерахувати до бюджету протягом 10 календарних днів, наступних за граничним строком подання ліквідаційної декларації.

За матеріалами сайту i.factor.ua

ПДФО