Навчальна відпустка під час простою

Автор | 22.02.2023

Кому надають відпустку?

Навчальну відпустку надають працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва в закладах освіти з вечірньою та заочною формами навчання. Право працівників на навчальну відпустку при суміщенні роботи з навчанням у закладах вищої освіти закріплено у ст. 215, 216 КЗпП і ст. 15 Закону про відпустки*.

* Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 № 504/96-ВР.

Конкретна тривалість навчальної відпустки залежить від рівня акредитації вишу, форми навчання (вечірня, заочна), курсу, а також від мети (підстави) її надання (настановні заняття, складання заліків та іспитів, підготовка та захист дипломної роботи тощо).

Відпустка

Навчальна відпустка студентів вишів може тривати від 10 днів до 4 місяців. При цьому платність навчання, джерело його фінансування, а також відповідність освіти профілю діяльності роботодавця для цілей надання такої відпустки жодного значення не мають.

Підставами для надання навчальної відпустки є:

1) довідка-виклик із закладу освіти (за формою № Н-5.01, затвердженою наказом МОН від 23.06.2022 № 583), яка є достатнім підтвердженням того, що працівник навчається успішно. Вимагати від працівника надати ще й довідку про відсутність академічної заборгованості роботодавець не має права (див. лист Мінсоцполітики від 28.12.2013 № 563/13/116-13);

2) заява на ім’я керівника підприємства про надання йому додаткової оплачуваної відпустки у зв’язку з навчанням. У заяві працівник обов’язково зазначає дату початку відпустки та її тривалість, яка повинна «вписуватися» в період, вказаний у довідці-виклику.

На підставі заяви та довідки-виклику роботодавець видає наказ про надання додаткової оплачуваної відпустки у зв’язку з навчанням.

Чи можна під час простою?

У період простою працівник залишається у трудових відносинах з роботодавцем. А тому він цілком правомірно може скористатися навчальною відпусткою. До речі, щорічна відпустка у цьому випадку також не є виключенням (див. статтю «Працівник у простої: чи надавати відпустку?» // «Оплата праці», 2023, № 3).

Фахівці Держпраці у своїх роз’ясненнях зазначають, що керівник підприємства зобов’язаний надавати працівникові навчальну відпустку саме в той час, який визначив заклад освіти у довідці-виклику. Запровадження простою не може бути підставою для відмови працівникові в наданні оплачуваної навчальної відпустки.

Майте на увазі: право на навчальну відпустку працівник має тільки за основним місцем роботи. Надання такої відпустки за сумісництвом чинним законодавством не передбачено (див. лист Мінсоцполітики від 12.09.2016 № 1294/13/84-16).

За дні навчальної відпустки працівник отримає відпускні, обчислені за загальними правилами, згідно з нормами Порядку № 100*.

* Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 № 100.

За матеріалами сайту i.factor.ua

Відпустка

loading...