Пам’ятка щодо готівкових розрахунків

Автор | 24.01.2024

Питання використання готівки у розрахунках та обмеження готівкових розрахунків між фізичними особами та суб’єктами господарювання (юридичними особами та ФОП) регулюється Положенням про проведення грошових операцій в національній валюті в Україні, затвердженим постановою Правління НБУ від 29.12.2017 р. № 148 (далі – Положення № 148).

Положення № 148 визначає порядок проведення готівкових операцій в гривнях, зокрема, юридичними особами (за винятком банків) та їх відокремленими підрозділами незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, ФОП та фізичними особами.

Готівкові розрахунки суб’єктів господарювання Суб’єкти господарювання мають право проводити готівкові розрахунки протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами (п. 6 розд. II Положення № 148):

Інше

 1. між собою – до суми 10 000 грн включно;
 2. з фізичними особами – до суми 50 000 грн включно.

Важливо враховувати, що обмеження кількості суб’єктів господарювання та фізичних осіб, з якими проводяться готівкові розрахунки, не існує протягом дня.

У разі необхідності проведення платежів, перевищуючи встановлені граничні суми, це слід робити через:

 • переказ коштів з рахунку на рахунок;
 • внесення коштів до кас надавачів платіжних послуг для подальшого їх переказу на рахунки.

При оплаті товарів за допомогою готівки, одержаної за допомогою платіжного інструменту, важливо дотримуватися обмежень, встановлених в п. 6 розд. II Положення № 148.

Якщо особа, що займається незалежною професійною діяльністю, не є зареєстрованою як ФОП, обмеження в розмірі 10 000 грн на готівкові розрахунки з нею не поширюється.

Водночас обмеження в розмірі 50 000 грн поширюється на розрахунки з такою особою.

Готівкові розрахунки фізичних осіб Фізичні особи мають право здійснювати готівкові розрахунки (п. 7 розд. II Положення № 148):

 1. з суб’єктами господарювання протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами – до суми 50 000 грн включно.

Платежі на більшу суму слід проводити через переказ коштів з рахунку на рахунок або внесення коштів до кас надавачів платіжних послуг для подальшого їх переказу на рахунки;

 1. між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, до суми 50 000 грн включно.

Платежі на суму, що перевищує 50 000 грн, слід проводити через переказ коштів з рахунку на рахунок або внесення коштів на рахунки.

Важливо зазначити, що обмеження, встановлені в п.п. 6 та 7 розд. II Положення № 148, стосуються готівкових розрахунків. Таким чином, суб’єкти господарювання можуть проводити готівкові розрахунки за допомогою електронних платіжних засобів (POS-термінал, інтернет-еквайринг) з фізичними особами та ФОП без обмежень суми протягом одного дня.

При виведенні готівки з рахунків для готівкових розрахунків з фізичними особами суб’єкти господарювання повинні надавати банку (філії, відділенню) підтвердні документи для вивчення клієнта з урахуванням ризик-орієнтованого підходу. Платежі, які перевищують встановлені граничні суми, слід проводити через надавачів платіжних послуг шляхом переказу коштів з рахунку на рахунок або внесення коштів до кас надавачів платіжних послуг для подальшого їх переказу на рахунки. Кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, з якими проводяться готівкові розрахунки, протягом дня не обмежується.

На які операції не поширюються обмеження

Обмеження, визначені у пунктах 6 та 7 розділу II Положення № 148, не застосовуються (пункт 8 Положення № 148) до:

 1. Розрахунків суб’єктів господарювання з бюджетами та державними цільовими фондами.
 2. Добровільних пожертвувань та благодійної допомоги.
 3. Використання готівки, виданої на відрядження.
 4. Виплат, пов’язаних з оплатою праці.
 5. Використання готівкових коштів з фонду оперативно-розшукових (негласних слідчих) дій, створеного виконанням статті 24 Закону України від 14.10.2014 року № 1698-VII та статті 17 розділу II Закону України від 12 листопада 2015 року № 794-VIII.

Крім того, обмеження щодо граничної суми готівкового розрахунку не поширюється на готівкові розрахунки, пов’язані з відрядженням працівника підприємства. У цьому випадку обмеження в розмірі 10 000 грн поширюється на придбання протягом дня відрядженим працівником товарно-матеріальних цінностей за рахунок виданих на відрядження коштів.

Загалом готівкові обмеження, встановлені у пункті 6 розділу II Положення № 148, стосуються розрахунків за правочинами, предметом яких є будь-які матеріальні та нематеріальні блага, які можуть бути оцінені в грошовій формі, наприклад, внески до статутного капіталу, отримання та повернення поворотної фінансової допомоги.

Відповідальність за порушення порядку готівкових розрахунків

Згідно з підпунктами 19-1.1.4 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), податкові органи контролюють додержання порядку проведення готівкових розрахунків. За порушення цього порядку передбачений адміністративний штраф (стаття 163-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення):

 • за перше порушення – від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700 грн до 3400 грн);
 • за повторне порушення протягом року – від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8500 грн до 17000 грн).

Штраф накладається на посадових осіб юридичних осіб та ФОП.

Фінансовий моніторинг готівкових розрахунків

Правила фінансового моніторингу встановлює Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 р. № 361.

Згідно з правилами фінансового моніторингу банки можуть призупинити операцію, відмовити у її проведенні, вимагати додаткові документи, зокрема, про джерела походження коштів, задіяних в операціях. Наприклад:

 • в операціях з готівкою на суму понад 5 тис. грн. Ці операції вимагають обов’язкової ідентифікації особи платника, зокрема, при внесенні готівки до банківського термінала через банківську картку;
 • в операціях з готівкою понад 400 тис. грн.

Інше