Простій та призупинення: чи можна відтермінувати атестацію?

Автор | 04.08.2023

Простій та призупинення

Призупинення дії трудового договору — це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором у зв’язку із збройною агресією проти України (абз. 1 ч. 1 ст. 13 Закону № 2136*). Призупинення виключає можливість обох сторін трудових відносин виконувати обов’язки, передбачені трудовим договором.

* Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-ІХ.

У свою чергу, простій — це зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами (ст. 34 КЗпП). Простій може бути оголошений по всьому підприємству (установі, закладу), окремому підрозділу або для конкретних працівників з огляду на неможливість виконання ними своїх трудових обов’язків. Зокрема, у зв’язку з втратою (пошкодженням) будівель, розташованих на територіях, де ведуться бойові дії, засобів виробництва, з якими вони працювали, інших об’єктивних причин стосовно кожного конкретного працівника тощо.

Інше

Як у випадку призупинення трудового договору, так і у випадку запровадження простою трудові відносини між працівником та роботодавцем не перериваються

Діючий порядок атестацій

Згідно з пп. 1.2 та 1.7 чинної на сьогодні редакції Типового положення № 930* атестація педагогічних працівників, яка провадиться один раз на п’ять років, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності.

* Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом МОН від 06.10.2010 № 930.

Для організації та проведення атестації педпрацівників у закладах освіти та інших закладах, органах управління освітою щороку до 20 вересня створюються атестаційні комісії I, II і III рівнів.

Вони створюються на один рік до формування нового складу атестаційної комісії (п.п. 2.8 Типового положення № 930). Персональний склад комісії протягом року може змінюватися. Про створення атестаційної комісії та затвердження її складу видається наказ. Головою комісії є керівник (заступник керівника) закладу освіти або відповідного органу управління освітою.

Керівник закладу освіти до 1 березня подає до атестаційної комісії характеристику діяльності педагогічних працівників у міжатестаційний період.

У свою чергу, атестаційна комісія відповідно до затвердженого графіка роботи до 15 березня має вивчити педагогічну діяльність педпрацівників шляхом:

— відвідування уроків (навчальних занять), позаурочних заходів;

— аналізу рівня навчальних досягнень здобувачів освіти з предметів (дисциплін), що викладають педпрацівники, тощо.

Зважаючи на вищезазначене, у випадку неможливості здійснення освітньої діяльності, коли у закладі освіти оголошено простій або призупинено трудові договори з педагогічними працівниками, проведення самої процедури атестації також унеможливлено.

Такі випадки врегульовано нормами п.п. 3.20 Типового положення № 930, згідно з яким атестація педпрацівника, який підлягає черговій атестації, може бути перенесена за рішенням атестаційної комісії на один рік у випадку:

— тривалої тимчасової непрацездатності;

— при його переході у рік проведення атестації на роботу до іншого закладу освіти;

— з інших поважних причин.

За такими працівниками до наступної чергової атестації зберігаються встановлені попередньою атестацією кваліфікаційні категорії (тарифні розряди), педагогічні звання. Рішення про перенесення атестації може прийматися атестаційними комісіями в будь-які строки.

Майбутні норми

Згідно з п. 3 Положення № 805*, яке діятиме з 01.09.2023, за наявності обставин, що унеможливлюють діяльність атестаційної комісії або педагогічних працівників, які атестуються, перебіг установлених строків проведення атестації припиняється і відновлюється після усунення обставин, що стали перешкодою для проведення атестації.

* Положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом МОН від 09.09.2022 № 805.

У разі тимчасової непрацездатності педагога або настання інших обставин, що не залежать від його волі та перешкоджають проходженню ним атестації, проведення атестації або окремих засідань атестаційної комісії має бути перенесено за рішенням відповідної атестаційної комісії до припинення таких обставин, але не більше ніж на один рік (п. 7 Положення № 805).

У такому випадку за педпрацівником зберігається раніше присвоєна кваліфікаційна категорія (педзвання) до проходження ним атестації

Оскільки нормами Типового положення № 930 та Положення № 805 не обмежено кількість випадків щодо права атестаційних комісій на відтермінування чергових атестацій педпрацівників строком на один рік, такі рішення можуть прийматися відповідними комісіями неодноразово. Зі збереженням при цьому кваліфікаційних категорій та педагогічних звань педпрацівникам.

Також не слід забувати, що успішне проходження сертифікації зараховується педпрацівнику як проходження атестації та є підставою для присвоєння йому відповідної кваліфікаційної категорії та/або педагогічного звання. Така умова встановлена у ч. 7 ст. 49 Закону про середню освіту*). Детальніше по сертифікацію педпрацівників читайте у статті «Сертифікація педагогів: коротко про головне» // «Бюджетна бухгалтерія», 2022, № 5.

* Закон України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-IX.

Висновки

  • Під час призупинення трудових договорів та простою трудові відносини між працівником та роботодавцем не перериваються.
  • У разі перенесення строків атестації за педагогами зберігаються встановлені попередньою атестацією кваліфкатегорії (тарифні розряди) та педагогічні звання.
  • Успішне проходження сертифікації зараховується педпрацівнику як проходження чергової атестації з присвоєнням йому відповідно кваліфкатегорії.

За матеріалами сайту i.factor.ua

Інше