Рахунки ФОП – єдинникa: використання підприємницьких та особистих рахунків

Автор | 13.02.2024

Розпочнемо з того, що згідно зі статтею 42 Господарського кодексу України (далі – ГКУ), підприємництво означає самостійну, ініціативну, систематичну господарську діяльність, яка здійснюється на власний ризик суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку. Таким чином, ФОП здійснюють підприємницьку діяльність, включаючи здобуття фінансових надходжень. Для отримання коштів від підприємницької діяльності ФОП відкривають рахунки в банках. Крім того, статтею 44 ГКУ визначено, що підприємництво передбачає вільне розпорядження прибутком, що залишається у підприємця після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом.

З урахуванням вищезазначеного, ФОП – платник єдиного податку має право вільно користуватися коштами для власних потреб з поточного рахунку, який відкритий для здійснення підприємницької діяльності, за умови сплати всіх податків, зборів та інших платежів, передбачених чинним законодавством.

Порядок відкриття рахунків

Відповідно до пункту 8 розділу I Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків, затвердженої постановою Правління НБУ від 29.07.2022 року № 162 (далі – Інструкція № 162), користувач має право за власним вибором відкривати відповідні рахунки в будь-яких надавачів платіжних послуг, які мають право відкривати рахунки користувачам відповідно до Закону України «Про платіжні послуги» від 30.06.2021 року № 1591-IX та Інструкції № 162. Користувачем є, зокрема, фізична особа, яка отримує чи має намір отримати платіжну послугу, а в разі надання послуг банком – клієнт банку (пункт 7 пункту 3 розділу I Інструкції № 162).

Фізична особа відкриває окремі рахунки для здійснення підприємницької, незалежної професійної діяльності та для власних потреб (пункт 10 розділу I Інструкції № 162). Для цього вона подає до надавача платіжних послуг відповідні документи.

ФОП

Згідно з рахунками, що відкриваються банками клієнтам-резидентам в національній валюті, проводяться платіжні операції згідно з умовами договору та вимогами законодавства України (пункт 24 розділу I Інструкції № 162).

Заборонено використовувати поточні, платіжні рахунки фізичних осіб, що відкриваються для власних потреб, для проведення операцій, пов’язаних зі здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності.

Отже, для проведення операцій, пов’язаних зі здійсненням підприємницької діяльності, ФОП – платники єдиного податку першої-третьої груп не можуть використовувати поточні рахунки фізичних осіб, що відкриваються ними для власних потреб.

Відповідальність ФОП – платників Єдиного податку за використання особистих рахунків

Податкові органи, відповідно до категорії 107.05 Загальної інструкції про реєстрацію платників податків та інших обов’язкових платежів, нагадують, що платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, що стосуються оподаткування, на підставі первинних документів, бухгалтерських реєстрів, фінансової звітності та інших документів, що мають відношення до обчислення та сплати податків і зборів, у відповідності до законодавства.

Якщо ФОП використовує особистий рахунок у своїй підприємницькій діяльності, то він не здійснює належного податкового обліку. Неведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, що підпадають під обов’язкову форму обліку за законами України, може призвести до попередження або накладення штрафу в розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 до 136 гривень) згідно зі статтею 164-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Якщо такі дії вчинені особою, яка протягом року вже була піддана адміністративному стягненню за те ж порушення, це може призвести до накладення штрафу в розмірі від п’яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 85 до 136 гривень).

Крім того, платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до Податкового кодексу України за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасне подання податкових декларацій.

Поповнення ФОП підприємницького рахунку особистими коштами

Для ФОП – підприємця дохід є сумою, отриманою протягом податкового (звітного) періоду:

  1. у грошовій формі (готівкою та/або безготівково);
  2. у формі матеріальних або нематеріальних активів.

До доходу не включаються пасивні доходи ФОП у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхових виплат та компенсацій, а також доходи від продажу майна, що належить фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

Податкові органи стверджують, що кошти, які надходять на розрахунковий рахунок, відкритий фізичною особою для здійснення підприємницької діяльності, і які є особистими коштами такої особи (тобто не отримані від підприємницької діяльності), включаються до доходу ФОП – платника єдиного податку за умови врахування вимог законодавства.

Якщо ФОП протягом звітного податкового періоду перераховує на свій рахунок у банку, відкритий для підприємницької діяльності, готівкову суму, яка вже була врахована в обліку, і при цьому в платіжному документі зазначено призначення платежу – виручка за певний період, така сума не включається повторно до доходу звітного податкового періоду за умови сплати єдиного податку з цього доходу.

У своїй постанові від 13.07.2023 року суд зазначив, що поповнення власними грошовими коштами рахунку в банку не є доходом платника податку, якщо сума такого поповнення не перевищує суми коштів, отриманих у готівковій формі. Це підтверджено рішенням від 28.07.2021 року.

Також згідно з цивільним кодексом ФОП несе відповідальність за зобов’язаннями, пов’язаними з підприємницькою діяльністю, своїм майном і має право використовувати його для здійснення діяльності з урахуванням певних обмежень. Тому використання власних грошових коштів в підприємницькій діяльності не заборонене законом.

Використання коштів ФОП для особистих потреб

Згідно з Інструкцією № 162, поточні рахунки в національній валюті ФОП призначені для всіх видів розрахунково-касових операцій, за винятком операцій, пов’язаних з особистими потребами. Після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом, ФОП мають право перерахувати кошти з таких рахунків на свої особисті рахунки, відкриті для власних потреб.

Банк має право вимагати підтвердження використання коштів при знятті готівки з підприємницького рахунку. Однак непідприємницький дохід, який переводиться на особистий рахунок фізичної особи, не обмежується готівковою сумою і не підлягає моніторингу з боку банку, тому банк не має права вимагати підтверджуючі документи щодо зняття готівки з таких особистих рахунків.

Отже, щоб уникнути ризиків блокування рахунку та потреби у наданні пояснень і документальних підтверджень від банку, ФОП може просто перерахувати кошти з підприємницького рахунку на свій особистий рахунок, відкритий у тому ж банку або в іншому.

ФОП