Студент-сирота досяг 18-річчя: як виплачувати соцстипендію?

Автор | 14.02.2023

Розмір стипендії

Розміри соціальних стипендій для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа визначаються (абз. 7 — 9 п. 7 Порядку № 1045*):

— у процентному відношенні до відповідного показника прожитмінімуму (150 %);

— залежно від категорії стипендіатів.

Інше

* Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти, затверджений постановою КМУ від 28.12.2016 № 1045.

Так, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, мають право з 1 січня 2023 року на отримання соцстипендії у розмірі 4250 грн (2833 х 150 %), де 2833 — розмір прожитмінімуму для дітей віком від 6 до 18 років станом на 01.01.2023.

А особи з їх числа та студенти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків — у розмірі 4026 грн (2684 х 150 %), де 2684 — прожитмінімум для працездатних осіб (далі — ПМПО) станом на 01.01.2023.

Детальніше про розміри стипендій для студентів-сиріт у 2023 році ми розповідали у статті «Соцстипендії для дітей-сиріт: визначаємо розмір у 2023 році» // «Оплата праці», 2023, № 2.

Категорії пільговиків

Відповідно до ст. 1 Закону № 2342*:

дитина-сирота — це дитина, в якої померли чи загинули батьки;

— діти, позбавлені батьківського піклування, — діти, які залишилися без піклування батьків у зв’язку з певними обставинами (позбавленням батьків їх батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням батьками покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою тощо);

особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, — особи віком від 18 до 23 років, у яких у віці до 18 років померли або загинули батьки, та особи, які були віднесені до дітей, позбавлених батьківського піклування.

* Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.01.2005 № 2342-IV.

У свою чергу, дитиною вважається особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно із законом вона не набуває прав повнолітньої раніше. Про це зазначено у ст. 2 Закону № 2811*.

* Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.92 № 2811-XI.

Процедуру набуття дитиною статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, визначено Порядком № 866*. Відповідне рішення приймає районна держадміністрація, виконавчий орган місцевої ради територіальної громади за місцем походження такої дитини за поданням служби у справах дітей.

* Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затверджений постановою КМУ від 24.09.2008 № 866.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа перебувають на повному державному забезпеченні. Причому у разі продовження навчання таке право зберігається за цими особами до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів (ч. 3 ст. 8 Закону № 2342).

Для студентів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під час їх навчання у вишах чинним законодавством передбачено низку пільг та гарантій. Серед них, зокрема, виплата соціальної стипендії.

Зміна статусу

Дитина втрачає статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, зокрема, у разі досягнення нею повноліття (п. 28 Порядку № 866). Тож в описаній ситуації у студента ЗВО у зв’язку з досягненням ним 18-річчя (повноліття) фактично відбувається зміна статусу із «дитина-сирота» на «особа із числа дітей-сиріт».

Відповідно має змінитися і розмір соцстипендії. При цьому, на перший погляд, може здатися, що соцстипендію у лютому 2023 року йому слід виплачувати пропорційно: з 1 по 11 лютого виходячи з розміру 4250 грн, а з 12 лютого — виходячи з 4026 грн. Але це не так!

Справа у тому, що абз. 10 п. 7 Порядку № 1045 встановлено:

— у місяці, в якому студенти (курсанти) закладів освіти з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, досягли 18-річного віку, соцстипендія виплачується за цей місяць у розмірі 150 % прожитмінімуму для дітей віком від 6 до 18 років, установленого законом на 1 січня відповідного календарного року;

— з наступного місяця — у розмірі 150 % ПМПО, установленого законом на 1 січня відповідного календарного року.

Тож у лютому 2023 року студент ЗВО має отримати соцстипендію в розмірі 4250 грн, а ось вже у березні 2023 року — у розмірі 4026 грн.

За матеріалами сайту i.factor.ua

Інше