Відпустка на дітей: компенсуємо після відпустки до трьох років

Автор | 24.04.2023

Загальні норми

Працівниця, яка має двох і більше дітей віком до 15 років, може розраховувати на додаткову соціальну відпустку тривалістю 10 календарних днів. Таке право їй надано діючою на сьогодні редакцією ст. 19 Закону про відпустки*.

* Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 № 504/96-ВР.

Якщо відпустка не використана, то її слід компенсувати грошима. Проте тільки при звільненні (ст. 24 Закону про відпустки). Але не забувайте, що у 2021 році у цій темі відбулися законодавчі зміни. І розбираючи описану в запитання ситуацію, слід їх урахувати. Йдеться про зміну формулювання ст. 19 Закону про відпустки у частині кола осіб, які мають право на соцвідпустку (див. таблицю нижче).

Відпустка

До 08.05.2021 включно

З 09.05.2021

жінка, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років

один з батьків, які мають двох або більше дітей віком до 15 років

Детально про них ми говорили не раз, зокрема у статтях «Нові відпустки для татусів» // «Оплата праці», 2021, № 9 та «Соцвідпустка на дітей: як тепер надавати?» // «Оплата праці», 2021, № 16. А сьогодні розглянемо їх крізь призму нашої конкретної ситуації. Тож давайте розберемо окремо кожен із років, за які теоретично працівниці може бути надана компенсація за відпустку на дітей.

Відпустка за 2020 рік (старі норми)

Право на додаткову соцвідпустку мати двох дітей віком до 15 років набувала після народження другої дитини. Це найголовніша вимога. І вона незмінна й на сьогодні.

Право на таку відпустку, як і зараз, набувалося за календарний рік (не робочий).

Але треба мати на увазі, що у 2020 році діяло важливе правило: якщо після народження другої дитини матуся жодного дня не працювала (не виконувала свою робочу функцію) до кінця календарного року, вона не мала права на соцвідпустку за цей рік. А все тому, що законодавча норма містила важливе уточнення: право на відпочинок має «жінка, яка працює». Не працюєш — не відпочиваєш. До речі, саме так трактували цю норму фахівці Мінсоцполітики (див. листи від 06.02.2018 № 203/0/101-18/284, від 05.08.2016 № 435/13/116-16, від 20.10.2011 № 307/13/133-11).

Поглянемо на нашу ситуацію. Працівниця пішла у відпустку для догляду 18.06.2020. Навряд чи матуся встигла у перші місяці життя свого немовляти попрацювати. Хоча, сучасні жінки можуть практично все ☺. Однак, виходимо із того, що із ймовірністю у 99,99 % матуся від дня народження другої дитини перебувала вдома (не працювала), користувалась законною відпусткою по вагітності та пологах. А потім, як більшість матусь, одразу оформила відпустку для догляду за дитиною до трьох років. Тобто після теоретичного набуття права на соцвідпустку на двох дітей вона фактично не працювала.

Отже, резюмуємо: за 2020 рік компенсувати нічого.

Відпустка за 2021 рік

А ось тут усе змінилось. Описані вище зміни у формулюванні законодавчої норми призвели до того, що вже за 2021 рік:

— право на «дитячу» додаткову соцвідпустку отримав один із батьків двох і більше дітей;

— право на соцвідпустку перестало бути прив’язаним до фактичної роботи працівника.

До речі, мама і тато не можуть отримати відпустку на одних і тих самих дітей за один і той самий рік. Тож мають домовитись, хто буде користуватися правом на таку відпустку у відповідному році.

Єдиний слизький момент для працівників-батьків дитини у тому, чим підтвердити, що один з них не використав відпустку (днями відпочинку або грошима при звільненні)? Конкретного переліку документів у законодавстві немає. Тому фахівці Мінекономіки* дозволяють, щоб працівник надав роботодавцю будь-який документ, у якому з достатньою достовірністю підтверджено, що іншому з батьків дітей така соцвідпустка не надавалася, компенсація за неї не виплачувалася.

* Див., зокрема, листи Мінекономіки від 01.07.2021 № 4712-06/34401-07, від 10.08.2021 № 4712-06/40797-07, від 09.12.2021 № 4712-06/57931-07.

Це може бути довідка з підприємства одного з батьків, або у заяві на відпустку чи заяві на звільнення вказати, що інший із батьків не використав право на додаткову відпустку на дітей. Але це ще не все. У ситуації, яку ми розглядаємо, мати дітей до звільнення перебувала у відпустці для догляду за дитиною до 3 років. З приводу цієї ситуації фахівці Мінекономіки у листі від 10.08.2021 № 4712-06/40796-07 зазначали, що трудовим законодавством не передбачено надання двох відпусток одночасно. Цей лист був відповіддю на наше пряме запитання: чи матиме право жінка, яка має двох дітей до 15 років, отримати компенсацію за цю відпустку при звільненні, якщо у цьому календарному році вона не працювала, а перебувала у відпустці для догляду за дитиною до трьох років?

Судячи із відповіді, фахівці Мінекономіки вважають, що за календарні роки, коли працівниця була у відпустках для догляду за дитиною до 3 (6) років, компенсація за додаткову відпустку не виплачується.

Ми з цим не згодні. Адже слід розрізняти право на відпустку і порядок її використання.

Дійсно, перебувати одразу у двох відпустках не можна. Але ж тут ідеться про порядок їх використання. На практиці це виглядає так: працівниця перебуває у відпустці для догляду за дитиною до трьох років, має двох дітей до 15 років і бажає скористатися соцвідпусткою на дітей, тоді їй потрібно перервати першу відпустку і піти у другу.

Тож ми дотримуємось такої позиції: в описаній ситуації мати двох і більше дітей віком до 15 років при звільненні має право на компенсацію соцвідпустки. Звісно, за умови, що батько дітей не використав таку відпустку за відповідні роки.

Отже, за 2021 рік компенсації за соцвідпустку бути, якщо її не використав батько дітей.

Роки 2022 і 2023

Із цими роками ситуація аналогічна до попередньої: вважаємо, що перебуваючи у відпустці для догляду за дитиною, працівниця заробила право на соцвідпустку на двох дітей до 15 років. Тож при звільненні в останній день відпустки для догляду слід провести із нею остаточний розрахунок і виплатити компенсацію за три роки: 2021, 2022 і 2023. Якщо у цифрах, то це по 10 днів за кожен рік — 30 календарних днів.

Єдина умова, коли компенсацію виплачувати не треба, якщо батько використав відпустку на цих дітей за всі роки (2021, 2022 і 2023) і це підтверджено довідкою з підприємства батька або іншим документом.

Висновки

  • За 2020 рік мати двох дітей до 15 років не має права на соцвідпустку, адже після народження другої дитини вона не працювала.
  • Вважаємо, що працівниця має право на компенсацію за 2021 — 2023 роки навіть без фактичної роботи. Єдиний варіант, коли її право «згорить», це якщо відпустку за відповідний рік використав батько дітей.

За матеріалами сайту i.factor.ua

Відпустка