«Відпустка» в Дія Сіті для гіг-спеціалістів

Автор | 11.05.2023

Загальні умови надання відпочинку

Одразу зауважимо: говорити про відпустку для гіг-спеців некоректно. Адже вони мають право на перерву у виконанні робіт (наданні послуг): оплачувану і неоплачувану.

Такі перерви мають схожі риси із відпустками для звичайних працівників, що надають за правилами Закону про відпустки*. Але водночас вони мають і вагомі відмінності. Адже врегульовані спец-законом для «жителів» Дія Сіті — Законом № 1667**.

* Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 № 504/96-ВР.

Відпустка

** Закон України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» від 15.07.2021 № 1667-IX.

Проте економічний зміст оплачуваної перерви у виконанні робіт такий само, як і у відпусток. Це не подарунок від роботодавця, а виплата за невідпрацьований час, яка передбачена трудовим законодавством або гіг-контрактом. Для фінансування таких витрат, як правило, створюють відповідні резерви в бухобліку*. По суті, це частина зарплати (винагороди гіг-спеціаліста), яка не виплачується відразу, а накопичується роботодавцем для оплати часу, коли працівник (гіг-спеціаліст) буде відпочивати.

* Деталі знайдете у статті «Відпускний резерв у резидентів Дія Сіті» // «Податки & бухоблік», 2023, № 34.

Щорічна оплачувана перерва

Загальні умови надання щорічної оплачуваної перерви гіг-спецам ми навели на схемі нижче.

img 1

Загальні умови надання щорічної оплачуваної перерви гіг-спецам

А тепер про все це трохи детальніше.

Тривалість. Мінімальна тривалість оплачуваної перерви — 17 робочих днів. Водночас гіг-контрактом можна визначити й більшу її тривалість (ч. 4 ст. 21 Закону № 1667).

Зверніть увагу: на відміну від звичайної щорічної основної відпустки, оплачувану перерву для гіг-спеца рахуємо у робочих (а не календарних) днях. Якщо перевести 17 робочих днів у календарні, то виходить плюс-мінус ті ж мінімальні 24 календарних дні щорічної основної відпустки. Тож вселенську справедливість дотримано.

Піврічний відробіток. Отримати щорічну оплачувану перерву гіг-спец зможе лише після того, як безперервно відпрацює за гіг-контрактом 6 місяців. Норма дуже схожа на відпускну. Але припис ст. 10 Закону про відпустки дозволяє надавати після 6-місячного відробітку відпустку повної тривалості. А до того її тривалість визначаємо пропорційно відпрацьованому часу. Водночас у гіг-спеца взагалі право на бодай мінімальний відпочинок з’явиться після піврічного «рабства» ☺. Але не все так погано: гіг-контрактом можна визначити коротший строк обов’язкового безперервного відробітку для надання перерви (ч. 5 ст. 21 Закону № 1667). Про більше ніж 6 місяців мова не йде взагалі.

Поділ на частини. Припис ч. 6 ст. 21 Закону № 1667 дає гіг-спеціалісту повну автономію у поділі своєї перерви на частини: хоч по одному робочому дню бери, хоч усі 17 одразу. При цьому немає вимоги про мінімальну безперервну частина відпочинку, як це прописано для відпусток (14 календарних днів згідно з ч. 1 ст. 12 Закону про відпустки).

Оплата. Витрати, пов’язані з оплатою щорічної перерви, лягають на плечі резидента Дія Сіті у порядку, визначеному гіг-контрактом (ч. 7 ст. 21 Закону № 1667). Звісно, перерву для гіг-спеца оплачує його «роботодавець». А от як саме розрахувати її суму? Це слід прописати у гіг-контракті.

Неоплачувана перерва

Про щорічну неоплачувану перерву Закон № 1667 досить лаконічний: приписом ч. 3 ст. 21 всього лише встановлено, що її тривалість потрібно обумовити в гіг-контракті. Тож так і зробіть. Причому жодних мінімальних чи максимальних обмежень не передбачено.

Деталі — у гіг-контракті

Закон № 1667 дає досить широкі можливості гіг-контракту: тут можна прописати буквально все, що не суперечить законодавству. Приписом ч. 3 ст. 21 Закону № 1667 передбачено, що за домовленістю сторін у гіг-контракті з урахуванням вимог цього Закону встановлюються:

— тривалість перерви протягом дня, щотижневого відпочинку, оплачуваної та неоплачуваної перерви у виконанні робіт (наданні послуг) гіг-спеціаліста;

— порядок оплати днів таких перерв.

Тож тут багато чого можна і навіть потрібно детально, грамотно і чітко прописати. А все задля того, щоб потім не було приводів для суперечок із гіг-спецом та перевіряючими органами, судової тяготи та санкцій.

Що стосується оплачуваної перерви пропишіть наступне.

1. Тривалість. Пам’ятаємо: мінімум 17 робочих днів, але можна і більше. Далі для оформлення наказу та розрахунку слід не забути: вихідні і неробочі дні сюди рахувати не будемо. Водночас під час війни світкові й неробочі дні, передбачені ст. 73 КЗпП, «заморожені» (є звичайними робочими днями). Тож до скасування воєнного стану або внесення змін до законодавства свята враховуємо у відпустку гіг-спеца як робочі.

2. Мінімальний відробіток. Як ми уже зазначали вище, Законом № 1667 визначено 6-місячний строк, після безперервного відпрацювання якого гіг-спеціаліст має право на оплачувану перерву. Але в контракті можна передбачити менший термін. А можна і той же піврічний. Це вже як домовитесь.

3. Поділ на частини. У гіг-контракті слід зафіксувати, що гіг-спеціаліст має право на свій розсуд ділити щорічну оплачувану перерву на будь-які частини в межах встановленої її тривалості.

4. Розрахунок оплати. Тут маємо широкі можливості. Порядок № 100* у цьому випадку не діє. Тож розмір оплати за час перерви можна встановити у фіксованій сумі відразу в гіг-контракті. Або ж там прописати власні правила розрахунку оплати перерви.

* Порядок обчислення середньої заробітної плати від 08.02.95 № 100.

Наприклад, приписом ч. 4 ст. 19 Закону № 1667 встановлено наступне: якщо гіг-контрактом не обумовлено розміру поденної винагороди гіг-спеціаліста, то вважається, що погоджено мінімальний розмір такої винагороди. Його обчислюють так: щомісячну винагороду, визначену гіг-контрактом, ділять на 21. Звідки таке число? Це узагальнений показник кількості робочих днів на місяць протягом року. Також передбачено, що значення поденної винагороди використовують виключно для цілей розрахунку компенсаційних та інших виплат, якщо інше не передбачено гіг-контрактом. Тож пропонуємо взяти за основу саме такий варіантів розрахунку оплати перерви:

ОП = (Винагорода : 21) х Дні перерви,

де Винагорода — сума винагороди за гіг-контрактом за місяць, що передує місяцю надання відпустки;

21 — показник, запропонований ч. 4 ст. 19 Закону № 1667;

Дні перерви — кількість робочих днів щорічної оплачуваної перерви, що надається гіг-спецу.

Також незайвим буде прописати строки виплати грошей за час перерви.

5. Збереження, перенесення. А якщо гіг-спеціаліст не використав протягом робочого року свій оплачуваний відпочинок? Він «згорить» чи зберігається і переходить на наступний рік? Законом № 1667 нічого про це не сказано. Тож як вчинити у такому випадку, також варто прописати у гіг-контракті. Можна обрати будь-який варіант: або невикористана частина перерви переноситься на наступний рік, або ж ні.

Стосовно щорічної неоплачуваної перерви, то тут все віддано на розсуд резидента Дія Сіті і гіг-спеца. Вони мають погодити і закріпити у гіг-контракті, скільки можна відпочити безоплатно. Наприклад, 10, 15, 20 чи 30 днів на рік. Жодних обмежень законодавством не передбачено. Статті 25 і 26 Закону про відпустки тут не діють.

Оподаткування

ПДФО. Відповідно до п.п. 170.141.2 ПКУ за ставкою 5 % оподатковуються доходи платника податку — спеціаліста резидента Дія Сіті, що виплачуються на його користь резидентом Дія Сіті у вигляді:

а) заробітної плати;

б) винагороди за гіг-контрактом, у тому числі винагороди за створення та перехід прав на твори, створені за замовленням;

в) авторської винагороди за створення службового твору та перехід прав на службові твори.

Відпускні найманих працівників входять до складу зарплати і відповідно оподатковуються за пільговою ставкою 5 %. Чого не можна сказати про оплату щорічної перерви гіг-спеца. Така перерва ≠ відпустка. Її оплата ≠ відпускні. Тож цей аргумент не спрацює.

Інший варіант — винагорода за гіг-контрактом. Якщо в контракті грамотно прописати, що оплата щорічної перерви входить до складу винагороди за контрактом, то це може спрацювати. Хоча, на наш погляд, з цього питання краще отримати індивідуальну податкову консультацію у податківців (під ваші умови гіг-контракту) і діяти згідно з їх рекомендацією. Так буде безпечніше. Тим паче, що загальний підхід у податківців ще не сформовано, тому консультації у ЗІР ДПС наразі немає. За усними роз’ясненнями консультантів контакт-центру ДПС, це питання знаходиться на погодженні і невдовзі з’явиться в загальній базі.

Військовий збір. З усіх доходів фізичних осіб, що оподатковуються ПДФО (незалежно від ставки), резидент Дія Сіті утримує ВЗ за ставкою 1,5 % (п.п. 1.2 п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ). Виплати гіг-спеціалісту, у тому числі оплата за час щорічної перерви, не виняток.

ЄСВ. На суму оплати за час щорічної перерви ЄСВ окремо не нараховують. У місяці перерви, скоріш за все, будуть ще й відпрацьовані дні. Тож ЄСВ все одно буде сплачено в розмірі мінімального страхового внеску за спецправилами для резидентів Дія Сіті.

Висновки

  • Гіг-спеціаліст має право на щорічні оплачувану та неоплачувану перерви.
  • Щорічна оплачувана перерва становить мінімум 17 робочих днів, надається після відпрацювання 6 місяців, може бути поділена на будь-які частини на розсуд гіг-спеца.
  • У гіг-контракті слід прописати: тривалість щорічних перерв, правила розрахунку та термін оплати, збереження/перенесення невикористаної перерви на наступний рік тощо.
  • Оплата за час щорічної перерви оподатковується ВЗ за ставкою 1,5 %, а для застосування ставки ПДФО — 5 % рекомендуємо отримати індивідуальну податкову консультацію.
  • ЄСВ окремо із суми оплати за перерву сплачувати не потрібно.

За матеріалами сайту i.factor.ua

Відпустка