Відпустки під час простою: надаємо, табелюємо

Автор | 12.06.2023

Оплачувані відпустки

Працівник, перебуваючи у простої, хоче піти у щорічну основну відпустку. Чи має він на це право? Як щодо оплати такої відпустки?

Перебування працівника у простої не обмежує його права на оплачувані відпустки будь-якого виду. Адже трудові відносини тривають, а підстав для ненадання, перенесення відпустки через простій Закон про відпустки* не містить.

* Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 № 504/96-ВР.

Відпустка

Отже, працівник може скористатися щорічною відпусткою на загальних підставах (як за графіком, так і за домовленістю між ним та роботодавцем).

Оплата за час відпустки при цьому здійснюється за звичайним алгоритмом. Тобто за час оплачуваної відпустки працівнику нараховуємо відпускні. Час простою у цей період не оплачується.

І в табелі обліку робочого часу дні, наприклад, основної щорічної відпустки, як правило, зазначаються кодом «В» (цифровий код «08»).

Щодо простою в такому випадку. Окремий наказ на його переривання не видається. Якщо він безперервно триває і після закінчення відпустки, то тут також окремий наказ на його відновлення не потрібен. Оплата за час простою після відпустки відбуватиметься за тими ж умовами, що і до відпустки.

Відпустка без збереження зарплати для переселенців

Працівниця установи тривалий час перебуває у простої, під час якого виїжджає за кордон. На час виїзду оформлює 90-денну відпустку без збереження зарплати для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) і працівників, які виїхали за кордон. Що в цьому випадку переважить: неплачувана відпустка чи простій?

Підстава для надання 90-денної неоплачуваної відпустки ВПО та працівникам за кордоном — ч. 4 ст. 12 Закону № 2136**. Ним передбачено, що у період дії воєнного стану роботодавець зобов’язаний надати відпустку за свій рахунок працівнику (за вимогою), який виїхав за межі України або набув статусу ВПО.

** Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-ІХ.

Отже, в цьому випадку переважить неоплачувана відпустка, яку роботодавець надасть працівниці за її вимогою (заявою).

Що буде у табелі обліку робочого часу? Умовне позначення «НА» для такої відпустки не підходить. Адже час перебування у такій відпустці не зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку (ч. 4 ст. 12 Закону № 2136). Також не підходить для неї й код «БЗ» (цифровий 19). Адже ним повинні табелюватися інші відпустки без збереження зарплати (на період припинення виконання робіт). Але такої підстави для надання відпустки за свій рахунок чинним законодавством не передбачено.

Отже, для відображення в табелі обліку робочого часу днів неоплачуваної відпустки для ВПО маємо застосувати власну позначку. Наприклад «НВ» — неоплачувана воєнна відпустка, яка надається працівникам (ВПО та тим, хто виїхав за кордон) на підставі ч. 4 ст. 12 Закону № 2136.

Що стосується простою, то, знову ж таки, додатково наказ на його переривання не видаємо. Якщо ж після закінчення неоплачуваної відпустки ВПО простій триває, то додатковий наказ для його впровадження не видаємо. Він продовжується за старими умовами.

До речі, щодо відпусток без збереження зарплати з обов’язковим наданням (ст. 25 Закону про відпустки) та за згодою сторін (ст. 26 Закону про відпустки) діємо за аналогією.

У табелі обліку робочого часу ці неоплачувані відпустки за ст. 26 Закону про відпустки (в тому числі карантинна, воєнна) позначаємо літерним кодом «НА» (цифровий — «18»). Для відпусток без збереження, наданих за ст. 25 Закону про відпустки, використовуємо відповідні для кожної з підстав цієї статті позначки. Наприклад, для відпустки без збереження зарплати пенсіонерам за віком та інвалідам III групи (п. 6 ст. 25 Закону про відпустки) використовуємо позначку «ДБ» (цифровий код «14»).

Висновки

  • Під час перебування у простої не зі своєї вини працівник має право як на оплачувані, так і на неоплачувані відпустки.
  • Дні щорічної основної відпустки під час простою в табелі обліку робочого часу зазначаються з позначкою «В» (цифровий код «08»).
  • Для відображення днів неоплачуваної відпустки переселенцям у табелі маємо застосувати власну позначку, наприклад «НВ».

За матеріалами сайту i.factor.ua

Відпустка

loading...