Відрядження + неоплачувана відпустка: як обчислювати надбавку за ранг?

Автор | 16.06.2023

Ранг держслужбовця

Прийняття на держслужбу, просування по службі здійснюються з урахуванням категорій посад держслужби та рангів держслужбовців як виду спеціального звання, що їм присвоюється. Такий припис містить ст. 38 Закону про держслужбу*.

* Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII.

Про ранги держслужбовців зазначено у ст. 39 Закону про держслужбу. А механізм їх присвоєння визначений у Порядку № 306**.

Інше

** Порядок присвоєння рангів державним службовцям, затверджений постановою КМУ від 20.04.2016 № 306.

Ранг держслужбовцям присвоюють одночасно з призначенням на посаду, а в разі встановлення випробування — після закінчення його строку. Присвоюють ранг залежно від категорії посади держслужбовця. Таких категорій три — «А», «Б», «В». А рангів для держслужбовців установлено дев’ять (див. табл. 1 нижче).

Таблиця 1. Ранги держслужбовців залежно від категорії посади

Категорія посад держслужби

Ранг

А

1, 2, 3

Б

3, 4, 5, 6

В

6, 7, 8, 9

Надбавка за ранг

Наявність у держслужбовця присвоєного рангу дає право на встановлення надбавки за ранг. Розміри цієї надбавки наведено у табл. 2 нижче.

Таблиця 2. Розміри надбавки за ранг держслужбовця

Ранг держслужбовця

Розмір надбавки, грн

Ранг держслужбовця

Розмір надбавки, грн

1

1000

6

500

2

900

7

400

3

800

8

300

4

700

9

200

5

600

При встановленні такої надбавки слід враховувати декілька нюансів:

1) надбавка за ранг встановлюється з дня його присвоєння;

2) особі, яка призначена на посаду держслужби з випробуванням і має ранг, присвоєний за попереднім місцем роботи, надбавка у період випробування виплачується відповідно до такого рангу (див. роз’яснення НАДС від 27.09.2021 № 139-р/з);

3) якщо місяць відпрацьовано не повністю, надбавка виплачується пропорційно фактично відпрацьованому часу (див. листи Мінсоцполітики від 23.09.2016 № 1346/13/84-16 та НАДС від 30.06.2017 № 5941/13-17).

У випадку не повністю відпрацьованого місяця у зв’язку з перебуванням держслужбовця на лікарняному, у відпустці (у т. ч. неоплачуваній) тощо розмір надбавки за ранг потрібно розраховувати пропорційно фактично відпрацьованому часу

Оплата відрядження

Відповідно до ч. 5 ст. 42 Закону про держслужбу за держслужбовцем на весь період відрядження зберігаються його посада та заробітна плата.

Що це означає? Пояснимо:

1) за час відрядження держслужбовцю виплачується його заробітна плата як за звичайний робочий день (див. лист Мінсоцполітики від 08.11.2016 № 1584/13/84-16);

2) виконувати правило щодо розміру оплати за день відрядження не нижче його середнього заробітку не потрібно.

Складові зарплати держслужбовця визначені у ст. 50 Закону про держслужбу: посадовий оклад, надбавки за вислугу років, за ранг держслужбовця, премії (у разі встановлення). Також до складових зарплати належать стимулюючі виплати (надбавка за інтенсивність праці та надбавка за виконання особливо важливого завдання).

Отже, для розрахунку розміру надбавки за ранг дні відрядження враховуємо як звичайні відпрацьовані робочі дні.

Розглянемо приклад.

Приклад. Головний спеціаліст держоргану 01.06.2023 та 02.06.2023 перебував у відрядженні, а 08.06.2023 у відпустці за свій рахунок. Припустимо, що оклад держслужбовця становить 5600 грн (районний рівень). Також йому встановленні надбавки:

за вислугу років у розмірі 33 % від окладу (стаж держслужби понад 11 років);

за 6-й ранг держслужбовця у розмірі 500 грн.

Обчислимо місячну зарплату держслужбовця за умовами нашого прикладу. Розрахунки для зручності наведемо у табл. 3 нижче.

Таблиця 3. Зарплата держслужбовця за червень 2023 року

№ з/п

Показник (виплата)

Розмір, грн

Фактично нараховано, грн

1

Норма робочого часу

роб. дн.

22

2

Фактично відпрацьовано роб. дн.

21*

3

Посадовий оклад

5600,00

5600 : 22 х 21 = 5345,45

4

Надбавка за ранг

500,00

500 : 22 х 21 = 477,27

5

Надбавка за вислугу років (33 %)

(стаж держслужби понад

11 років)

1848

(5600 х 33 %)

1848 : 22 х 21 = 1764

Усього нараховано (ряд. 3 + ряд. 4 + ряд. 5)

7586,72

* Дні відрядження рахуємо як звичайні робочі дні.

Висновки

  • Якщо держслужбовцем не повністю відпрацьований календарний місяць (відпустка, хвороба тощо), то надбавка за ранг виплачується як і решта складових його зарплати пропорційно фактично відпрацьованому часу.
  • На весь період відрядження за держслужбовцем зберігається його заробітна плата, тому окремих порівняльних розрахунків не проводимо.

За матеріалами сайту i.factor.ua

Інше