Внутрішнє сумісництво: відповіді на актуальні питання

Автор | 20.06.2024

1. Що таке внутрішнє сумісництво?

Внутрішнє сумісництво – це виконання працівником додаткової оплачуваної роботи у тій самій установі, де він працює за основним місцем роботи. Це може бути різна посада або інші обов’язки, які виконуються у вільний від основної роботи час. Загальна тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати половини місячної норми робочого часу.

2. Кому заборонено працювати на умовах сумісництва?

Закон забороняє деяким категоріям працівників працювати на умовах сумісництва. До них відносяться:

  • Держслужбовці та посадові особи місцевого самоврядування (крім викладацької, наукової, творчої, медичної діяльності).
  • Нотаріуси (крім викладацької, наукової і творчої діяльності).
  • Прокурори та адвокати.

3. Чи потрібно укладати окремий трудовий договір?

Так, для внутрішнього сумісництва необхідно укладати окремий трудовий договір. Працівник повинен написати заяву про прийняття на роботу за сумісництвом, а керівник установи видає відповідний наказ.

4. Чи можна встановити випробування внутрішньому суміснику?

Так, можна встановити випробування за угодою сторін. Умову про випробування слід вказати в наказі керівника, і працівник має дати письмову згоду на це.

5. Чи потрібно повідомляти ДПС про прийняття на роботу внутрішнього сумісника?

Так, роботодавець повинен повідомити органи ДПС про прийняття внутрішнього сумісника на роботу до фактичного початку його роботи.

6. Чи потрібно вносити запис до трудової книжки?

Запис про роботу за внутрішнім сумісництвом вноситься до трудової книжки за бажанням працівника.

7. Чи потрібно заводити особову картку?

Так, для кожного працівника, включаючи внутрішніх сумісників, слід заводити окрему особову картку.

8. Як табелювати внутрішнього сумісника?

Облік робочого часу ведеться окремо за кожним трудовим договором. Працівник матиме два табельні номери: один за основним місцем роботи, інший – за місцем роботи за сумісництвом.

9. Чи можна призначити лікарняні за оригіналом лікарняного листа?

Внутрішній сумісник надає оригінал лікарняного листа, після чого роботодавець самостійно виготовляє копію для призначення допомоги.

10. Чи потрібно доплачувати до мінімальної заробітної плати?

Так, для внутрішнього сумісника порівняння з МЗП проводять окремо за основним місцем роботи та за сумісництвом.

11. Чи виплачувати вихідну допомогу при скороченні?

Так, внутрішній сумісник має право на отримання вихідної допомоги за основною посадою, але не за посадою за сумісництвом, якщо працює у бюджетній установі.

12. Як розраховувати середню зарплату для відпустки?

Середню зарплату слід розраховувати окремо за основним місцем роботи та окремо за сумісництвом.

Ці відповіді допоможуть вам орієнтуватися у складнощах внутрішнього сумісництва та правильно оформити всі необхідні документи, дотримуючись актуального законодавства України.

loading...