Як розрахувати середню зарплату для відпускних

Автор | 21.08.2023

Поговоримо про розрахунок середньої зарплати, яка використовується як для оплати днів відпусток, так і для обчислення компенсації за невикористану відпустку.

Алгоритм розрахунку середньої зарплати

Механізм розрахунку відпускних та відпускної компенсації регламентує Порядок № 100. Відповідно до цього документа для визначення суми відпускних або відпускної компенсації потрібно помножити кількість календарних днів відпустки / невикористаної відпустки працівника та його середньоденну зарплату. Щоб розрахувати середньоденну зарплату, потрібно поділити суму зарплати, нарахованої працівнику за розрахунковий період, на кількість календарних днів такого розрахункового періоду. При цьому із загальної кількісті календарних днів розрахункового періоду виключають:

 • кількість святкових і неробочих днів, передбачених ст. 73 КЗпП(у період воєнного стану дія цієї норми призупинена);
 • час, протягом якого працівник відповідно до чинного законодавства не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково;
 • час, за який відсутні дані про нараховану зарплату працівника внаслідок проведення бойових дій під час дії воєнного стану.

Визначаємо розрахунковий період

У загальному випадку розрахунковим періодом є останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки або виплати відпускної компенсації.

Якщо працівник відпрацював на підприємстві менший період, то розрахунковим періодом буде фактична кількість повних (з 1-го до 1-го числа) календарних місяців перебування його у трудових відносинах. Працівник відпрацював менше 1 календарного місяця? В такому разі середньоденну зарплату визначають виходячи з умовного розрахункового періоду (це 12 календарних місяців перед місяцем звільнення). А як визначити розрахунковий період, якщо працівнику надаються невикористані дні щорічних відпусток за декілька років? Якщо ці відпустки належать до одного виду відпусток (наприклад, щорічної основної) і надані працівнику безперервно (зазначені в одно- му наказі), то розрахунковий період для обчислення середньоденної зарплати буде один. Якщо відпустки надані на підставі двох різних наказів — розрахунковий період для кожної відпустки доведеться визначати окремо.

Окремі виплати у розрахунку

При обчисленні середньої зарплати враховують всі суми нарахо- ваної заробітної плати згідно із законодавством та умовами трудового договору (п. 3 Порядку № 100). Тобто: оклад, надбавки, доплати, пре- мії, індексація зарплати тощо. Також до сукупного доходу увійдуть:

 • виплати за час, протягом якого працівнику зберігався середній заробіток;
 • а також лікарняні та декретні.

Не беруть участі у розрахунку середньої виплати, зазначені у п. 4 Порядку № 100. Передусім це одноразові виплати, виплати до ювілеїв чи свят, матдопомога (як разова, так і систематична), компенсація за невикористану відпустку, вихідна допомога тощо.

Зверніть увагу! У загальному випадку суми нарахованої зарплати враховують у тому місяці, ЗА який вони нараховані.

Виняток — премії. За загальним правилом премії враховують:

 • у заробіток періоду, який відповідає кількості місяців, за які вони нараховані;
 • починаючи з місяця, в якому вони нараховані.

Крім того, щоб правильно врахувати суму премії у розрахунок відпускної середньої, потрібно: розрахувати місячну суму премії, а далі (за виконання умов) «обрізати» її до фактично нарахованої суми премії.

Які періоди виключаємо з розрахункового періоду

При обчисленні відпускної середньої із розрахункового періоду виключають час, протягом якого працівник згідно з чинним законодав- ством або з інших поважних причин не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково. Зокрема:

 • дні неоплачуваної тимчасової непрацездатності;
 • дні відпустки без збереження зарплати (незалежно від підстави, за якою вона надана);
 • період призупинення дії трудового договору;
 • період військової служби (з виплатою матдопомоги або з нара- хуванням добровільної виплати у розмірі, меншому за середній заробіток) тощо.

Немає заробітку у розрахунковому періоді

Якщо у розрахунковому періоді працівника немає заробітку, відпускну середню зарплату обчислюють виходячи із встановленої йому у трудовому договорі тарифної ставки або посадового (місячного) окладу. При цьому слід урахувати три важливі моменти.

 1. Якщо посадовий оклад працівника менший за встановлений розмір мінзарплати, середню зарплату розраховують виходячи з розміру МЗП, установленого на момент розрахунку.
 2. Якщо працівник працює на умовах неповного робочого часу, роз- рахунок проводять виходячи з розміру тарифної ставки (посадо- вого окладу) або МЗП, обчисленого пропорційно до зайнятості працівника.
 3. З умовного розрахункового періоду потрібно виключати кількість святкових та неробочих днів (перелік таких днів визначений ст. 73 КЗпП). Однак протягом воєнного стану ця норма не діє. Тому виключати наразі нічого.

Зарплата

Категорія:Зарплата
Рейтинг статті: (5); Голосів: 32