Як внести зміни до штатного розпису

Автор | 18.06.2024

Роботодавець протягом року має право в будь-який час внести зміни до штатного розпису. На сьогодні існує два основні варіанти внесення таких змін:

Варіант 1. Затвердження нового штатного розпису

У випадку структурної перебудови (реорганізації) підприємства видається наказ про затвердження штатного розпису в новій редакції та про скасування чинного. Зазвичай, новий штатний розпис набуває чинності з першого числа наступного місяця, але це можна зробити і в середині місяця, якщо це відповідає потребам підприємства.

Варіант 2. Наказ про внесення змін до чинного штатного розпису

Для внесення змін до штатного розпису без затвердження нової редакції можна видати наказ про внесення змін до чинного штатного розпису. В цьому випадку чинний штатний розпис залишається в дії, а наказ про внесення змін додається до нього.

Обидва варіанти є правильними та законними.

Важливо:

  • Документування змін: Незалежно від обраного варіанту, всі зміни повинні бути задокументовані належним чином.
  • Повідомлення працівників: При внесенні змін, які можуть вплинути на працівників, їх слід завчасно повідомити про ці зміни, особливо якщо вони стосуються посадових обов’язків або умов праці.
  • Врахування законодавчих вимог: Всі зміни до штатного розпису повинні відповідати чинному законодавству України, зокрема КЗпП.

Актуальна інформація на сьогодні:

З урахуванням сучасних умов, важливо враховувати можливі дистанційні або гібридні форми роботи, що можуть вимагати коригування штатного розпису відповідно до нових реалій праці.

Також важливо пам’ятати, що будь-які зміни, що стосуються скорочення штатів, повинні відповідати законодавчим вимогам щодо соціального захисту працівників.

loading...