Забули перевести працівника в Д5: виправляємось

Автор | 03.08.2023

Правила відображення переведення в Д5

Факт переведення на іншу постійну посаду/роботу — це подія, яку треба відображати в Д5. Переведення у цьому додатку показуємо одним рядком. При цьому вказуємо:

— у графі 07 — категорію особи «1», якщо працівник — основний, або «2», якщо сумісник;

— у графі 10 — дату початку роботи на новому місці;

ЄСВ

— у графі 12 — «1». Ця позначка свідчить про те, що це рядок з інформацією про переведення;

— у графах 13 — 15 заповнюємо кадрові дані;

— у графі 16 — реквізити відповідного наказу.

Зверніть увагу, рядок для зазначення дати закінчення роботи на попередній посаді не формуємо.

Правила виправлення помилок У Д5

Для виправлення помилок у прийнятому звітному Податковому розрахунку з додатком Д5 діємо так. За період, в якому допущено помилку, формуємо Податковий розрахунок та Д5 до нього з типом:

— «Звітний новий» — якщо помилку виявили до завершення строку звітування за відповідний квартал;

— «Уточнюючий» — якщо строк подання звіту завершився.

Алгоритм виправлення помилки для обох типів однаковий.

У заголовній частині Податкового розрахунку заповнюємо рядки 01 — 05, а в рядку 065 проставляємо позначку, що подаємо Д5 з відомостями про трудові відносини.

У Д5 заповнюємо дотабличну частину за загальними правилами.

У табличній частині Д5 заносимо лише інформацію, яку потрібно відкоригувати (додати/видалити). Решта рядків з правильною інформацією до коригуючої звітності потрапити не повинні.

У табличній частині Д5 застосовуємо такий принцип коригування:

— щоб виключити зайвий рядок у поданому Д5 (таблиці 5) — повторюємо його дані, а в графі 20 «Ознака (0, 1)» проставляємо «1»;

— щоб додати забутий рядок — формуємо його і в графі 20 проставляємо «0»;

— щоб виправити помилкові відомості — формуємо два рядки. В одному повністю повторюємо інформацію з помилкою і в графі 20 Д5 проставляємо «1» — рядок на виключення. У другому — вказуємо правильну інформацію і в графі 20 зазначаємо «0» — рядок на введення.

Додаємо забуту інформацію в Д5

У наведеній ситуації будемо додавати інформацію про забуте переведення працівника. Ситуацію розберемо на прикладі.

Приклад. Гаранжа М. П. (основний працівник) був переведений на посаду адміністратора (код КП 4222) з 15.05.2023. Наказ від 15.05.2023 № 75-ос. У Д5 за 2 квартал 2023 року забули показати таке переведення. Помилку виявили після спливу строку подання звіту за 2 квартал.

Для уточнення раніше не поданої інформації про переведення в Д5 формуємо Податковий розрахунок + Д5 за 2 квартал 2023 року з типом «Уточнюючий».

У табличній частині Д5 вводимо один рядок із датою початку роботи на новій посаді. У графі 20 цього рядка проставляємо «0» — рядок на введення (див. рисунок).

img 1

Уточнюючий Д5 за 2 квартал 2023 року

На замітку. Якщо працівник у межах одного кварталу був прийнятий, а потім переведений або переведений, а потім звільнений, то кожну з цих подій відображаємо в окремих рядках. При цьому не важливо, в одному чи в різних місяцях кварталу це відбулося.

Висновки

  • За загальними правилами переведення в Д5 показуємо одним рядком, зазначаючи дату початку роботи на новій посаді, кадрові дані за новою посадою і дату наказу.
  • Якщо забули в Д5 за звітний квартал відобразити переведення і строк подання звіту сплив, то подаємо уточнюючий Податковий розрахунок із додатком Д5.
  • В уточнюючому Д5 забуту інформацію про переведення показуємо одним рядком, який заповнюємо за загальними правилами та у графі 20 якого зазначаємо «0» — рядок на введення.

За матеріалами сайту i.factor.ua

ЄСВ