Дитині виповнилось 18: як стягувати аліменти в цьому місяці?

Автор | 02.08.2023

Для початку нагадаємо: суд може визначити розмір аліментів або в частці від доходу платника, або в твердій сумі (ст. 183 та 184 СКУ*). Водночас ст. 182 встановлено мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину, який не може бути меншим за 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Конкретні суми для 2023 року наводимо у таблиці нижче.

* Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-III.

Мінімальні обмеження розмірів аліментів на 2023 рік

Інше

Показник

Дитина

до 6 років

Дитина

від 6 до 18 років

Дитина

від 18 до 23 років

Мінімальний гарантований розмір, грн (50 % прожитмінімуму)

1136,00

1416,50

1342,00

Мінімальний рекомендований розмір, грн (100 % прожитмінімуму)

2272,00

2833,00

2684,00

Тепер переходимо до нашого запитання: в якій сумі утримувати аліменти в місяці досягнення дитиною повноліття?

Одразу скажемо:

законодавство не містить прямої відповіді на це запитання

Тож доведеться аналізувати та інтерпретувати законодавство.

Загальне правило установлено ч. 3 ст. 77 СКУ: аліменти сплачуються щомісячно. За взаємною згодою аліменти можуть бути сплачені наперед.

Якщо аліменти стягують за рішенням суду, то слід керуватись нормами Інструкції № 512*. З її норм випливає, що платник аліментів сплачує щомісячний аліментний платіж.

* Інструкція з організації примусового виконання рішень, затверджена наказом Мін’юсту від 02.04.2012 № 512/5.

Чи достатньо цього, щоб стверджувати: платити аліменти слід за повний місяць? Вважаємо, що ні. У наведених вище нормах йдеться лише про строки та систематичність сплати аліментів.

Аналізуємо далі. Відповідно до положень ч. 1 ст. 180 СКУ батьки зобов’язані утримувати дитину ДО досягнення нею повноліття. Згідно зі ст. 6 СКУ особа є дитиною до досягнення повноліття: малолітньої — до 14 років, неповнолітньої — з 14 до 18 років. А відповідно повноліття настає у 18 років.

Тому за загальним правилом аліменти стягують до настання 18-річчя. Звісно, є винятки. Зокрема, якщо діти потребують матеріальної допомоги, а батьки можуть її надати, цей термін може буде продовжений:

— до досягнення дитиною 23 років, якщо вона продовжує навчання (ст. 199 СКУ);

— якщо повнолітня дитина є непрацездатною (ч. 1 ст. 198 СКУ).

Повернемось до нашої ситуації. Син працівника святкує 18-річчя 10.08.2023. Судячи з описаних вище норм, з цієї дати він втрачає право на аліменти. А батько — платник аліментів уже не зобов’язаний їх сплачувати.

Це непрямо, але підтверджує припис п. 9 розд. ХVI Інструкції № 512: виконавець закінчує виконавче провадження про стягнення аліментів після закінчення передбаченого законом строку їх стягнення за умови, якщо сума аліментів стягнена в повному обсязі. А як ми уже зазначали вище, обов’язок сплати аліментів діє лише до досягнення повноліття. Тобто строк стягнення аліментів закінчується у день досягнення дитиною 18-річчя.

Отже, якщо враховувати ці норми, то виходить таке: суму аліментів у місяці досягнення дитиною 18 років потрібно обчислювати пропорційно кількості календарних днів місяця, що припадають на час неповноліття.

Як варіант, працівник — платник аліментів може подати роботодавцю заяву про добровільну сплату аліментів у серпні (місяці настання повноліття дитини) у розмірі суми за повний місяць.

Але найбезпечніший варіант дій — звернутися за роз’ясненням з цього питання до державного виконавця. Самостійно (без відома виконавця) утримувати меншу суму аліментів не рекомендуємо.

Висновки

  • За загальним правилом аліменти стягують до досягнення дитиною повноліття. Тож логічно у місяці досягнення 18-річчя розрахувати суму аліментів пропорційно дням неповноліття.
  • Законодавчо це питання не врегульовано. Тому радимо звернутись до державного виконавця за роз’ясненнями.

За матеріалами сайту i.factor.ua

Інше