Грошова допомога до відпустки: як визначити розрахунковий період?

Автор | 02.08.2023

Які нюанси враховувати?

Грошова допомога до відпустки держслужбовцям є обов’язковою виплатою, яка надається таким працівникам (ст. 57 Закону № 889*):

— один раз на рік;

— разом із наданням щорічної основної відпустки;

Відпустка

— чітко у розмірі середньомісячної зарплати.

* Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VII.

Зауважимо, що у тексті Закону № 889 на сьогоднішній день відсутнє згадування про те, що грошова допомога держслужбовцям надається саме на оздоровлення, як це було зазначено у тексті його попередника — Закону № 3723*. Утім у внутрішніх розпорядчих документах більшість держорганів продовжують називати грошову допомогу до відпустки «оздоровчою». І хоча формально така назва допомоги не відповідає формулюванню, наведеному у ст. 57 Закону № 889, на наш погляд, це не має принципового значення.

* Закон України «Про державну службу» від 16.12.93 № 3723-XII.

Підкреслимо: грошова допомога надається тільки в разі виходу в щорічну основну відпустку. Отримати таку виплату, йдучи в інші відпустки (додаткову за держстаж або соціальну відпустку) або беручи компенсацію за невикористану відпустку, не можна.

Під час формування фонду оплати праці на відповідний бюджетний рік для кожного працівника передбачається одна грошова допомога (див. роз’яснення фахівців Держпраці.

У разі поділу щорічної відпустки на частини грошову допомогу держслужбовцю виплачують один раз при наданні будь-якої з частин щорічної основної відпустки

Але при цьому знадобиться заява держслужбовця як підтвердження того, що він бажає отримати грошову допомогу при використанні саме цієї частини відпустки (див. лист Мінсоцполітики від 07.12.2017 № 23966/0/2-17/28 та постанову Верховного Суду від 23.02.2021 у справі № П/811/1858/16).

Як обчислити середню?

Допомогу до відпустки в розмірі середньомісячної зарплати обчислюють множенням середньоденного заробітку на середньомісячну кількість робочих днів у розрахунковому періоді (абз. 3 п. 8 Порядку № 100*).

* Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 № 100.

Для того щоб визначити середньоденний заробіток, треба зарплату за фактично відпрацьовані в розрахунковому періоді робочі дні поділити на число відпрацьованих робочих днів у цьому періоді. Середньомісячне число робочих днів розраховують діленням на 2 сумарного числа робочих днів за останні два місяці згідно з графіком роботи установи.

Розрахунковим періодом для визначення суми допомоги у розмірі середньої є останні два календарних місяці, що передують місяцю, в якому відбулася подія, що стала причиною для виплати допомоги (абз. 3 п. 2 Порядку № 100).

Подією, від якої слід відштовхуватися при визначенні розрахункового періоду для обчислення грошової допомоги до відпустки, є дата початку щорічної відпустки

Тобто ключовою є не дата видання наказу (розпорядження) керівника держоргану про виплату допомоги, а саме дата початку відпустки (див. лист Мінпраці від 04.08.2006 № 771/13/84-06). У нашому випадку щорічна основна відпустка держслужбовця починається з 01.09.2023, тому розрахунковий період для обчислення грошової допомоги сформують 2 попередні місяці: липень — серпень 2023 року.

Щодо виплат, які беруть участь у розрахунку середньоденної зарплати, то тут діємо за загальними правилами, встановленими для розрахунку «іншої» середньої.

Але! Слід ураховувати, що виплату відпускних та грошової допомоги у ситуації, що розглядається, роботодавець проводить заздалегідь — у серпні. При цьому може скластись так, що працівник наприкінці місяця захворіє. Тоді доведеться відкоригувати серпневу зарплату. Як наслідок — таке коригування позначиться на сумі вересневих відпускних та грошової допомоги. Детальніше про таку ситуацію читайте у статті «Середня зарплата & сторновані виплати» // «Оплата праці», 2021, № 21.

Обчислюємо на прикладі

Звісно, теорія — це основа будь-якої справи. Проте важливо вміти правильно застосувати теорію на практиці. Тож далі розглянемо приклад розрахунку грошової допомоги до відпустки за умовами нашого запитання.

Приклад. Держслужбовцю має бути виплачена грошова допомога до відпустки у розмірі середньомісячної зарплати. Відпустка починається у вересні 2023 року. Припустимо, що загальна сума зарплати працівника за липень — серпень 2023 року становить 18480 грн. Усі дні розрахункового періоду ним відпрацьовано повністю.

Розрахуємо середньоденну зарплату.

18480 : 44 = 420 грн,

де 44 — кількість робочих днів, фактично відпрацьованих держслужбовцем у липні — серпні 2023 року (21 + 23).

Розмір грошової допомоги дорівнює:

420 × 22 = 9240 грн,

де 22 — середньомісячна кількість робочих днів у липні — серпні 2023 року (44 : 2).

Висновки

  • Грошова допомога до відпустки держслужбовцям у розмірі середньомісячної зарплати є обов’язковою (гарантованою) виплатою.
  • У випадку поділу щорічної основної відпустки на частини грошова допомога виплачується лише один раз при наданні будь-якої з частин відпустки за заявою держслужбовця.
  • Подія, з якою пов’язано виплату грошової допомоги, є щорічна основна відпустка. Тому розрахунковим періодом для визначення її суми є 2 календарних місяці, що передують місяцю виходу у відпустку.

За матеріалами сайту i.factor.ua

Відпустка