Інструктаж з охорони праці: кому потрібно проводити?

Автор | 18.04.2024

Згідно з українським законодавством про охорону праці, кожен працівник, який приймається на роботу та протягом неї, зобов’язаний проходити інструктаж з питань охорони праці. Це вимога передбачена нормами і передбачається перед початком праці. Порядок проведення таких інструктажів визначений Главою 6 Типового положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15. Інструктажі поділяються на кілька видів в залежності від характеру і часу їх проведення: вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий. Вступний інструктаж обов’язковий для всіх працівників, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади, і проводиться перед початком роботи. Первинний інструктаж проводиться безпосередньо на робочому місці перед початком роботи і базується на інструкціях з охорони праці, що діють на підприємстві. Повторний інструктаж проводиться на робочому місці з окремим працівником або групою працівників, які виконують однотипні роботи, відповідно до строків, встановлених нормативно-правовими актами. Позаплановий інструктаж може проводитися індивідуально або з групою працівників залежно від причин, що його обумовили, і визначається в кожному конкретному випадку. Цільовий інструктаж проводиться з урахуванням виду робіт, які виконуватимуться, і може бути індивідуальним або груповим. Перевірка знань та навичок після проведення інструктажів здійснюється у вигляді усного опитування або технічними засобами. Записи про проведення інструктажів з питань охорони праці заносяться до спеціального журналу реєстрації, який має пронумеровані сторінки і печатку.

Інше