Матдопомога на соцпобут: чи включати до середньої?

Автор | 23.05.2023

Відпускна середня

Механізм розрахунку середньої зарплати для визначення суми відпускних (компенсації за невикористану відпустку) регулює Порядок № 100*.

* Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 № 100.

При обчисленні середньої враховуються всі суми нарахованої зарплати згідно із законодавством та умовами трудового договору (п. 3 Порядку № 100). Це, між інших, основна зарплата, доплати і надбавки, виробничі премії тощо. Також до розрахунку включаються виплати за час, протягом якого працівнику зберігається середній заробіток (за час попередньої щорічної відпустки, виконання державних і громадських обов’язків, службового відрядження, вимушеного прогулу тощо) та допомога по тимчасовій непрацездатності.

Відпустка

Виплати, які не враховуються при розрахунку середньої зарплати, перелічені у п. 4 Порядку № 100. Серед них прямо зазначені одноразові виплати (компенсація за невикористану відпустку, матеріальна допомога, вихідна допомога тощо).

При обчисленні відпускних суму матдопомоги на соцпобут не включаємо у розрахунок

При цьому не важливо, в якому розмірі вона нарахована працівнику: посадовий оклад (працівники-ЄТСники) чи середньомісячна зарплата (ОМС та держслужба).

Середня для лікарняних

Обчислення середньої зарплати для розрахунку лікарняних (як перших 5 днів за рахунок роботодавця, так і допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок ФСС) проводиться згідно з нормами Порядку № 1266*.

* Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26.09.2001 № 1266.

Середньоденна зарплата обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) зарплати, на яку нарахований ЄСВ, на кількість календарних днів зайнятості у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин (п. 3 Порядку № 1266).

Середня зарплата обчислюється роботодавцями на підставі відомостей, що включаються до Об’єднаного звіту (Податкового розрахунку), який подається до ДФС (п. 32 Порядку № 1266). Тобто у розрахунку лікарняних беруть участь зарплатні доходи, які увійшли до бази нарахування ЄСВ і відображені у Податковому розрахунку.

Якщо матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань виплачується окремому працівнику за його заявою в разі виникнення в нього певних обставин, то можна говорити про те, що вона не має систематичного характеру, а є разовою виплатою. Підтверджують зазначений факт і фахівці ДПС. Разова матдопомога зазначена у п. 14 розд. I Переліку № 1170*. А тому вона не є базою для нарахування ЄСВ. Відповідно така виплата не бере участі у розрахунку лікарняних.

* Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений постановою КМУ від 22.12.2010 № 1170.

Водночас якщо виплата матдопомоги на соцпобут має систематичний характер і вона надається всім або більшості працівників (згідно з умовами колдоговору), то ЄСВ на таку матдопомогу слід нараховувати. Адже відповідно до п.п. 2.3.3 Інструкції № 5* матдопомога, що має систематичний характер, належить до фонду оплати праці (див. лист ПФУ від 08.02.2012 № 2929/03-30). Як наслідок — така виплата бере участь у розрахунку лікарняної середньої зарплати.

* Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 № 5.

Матдопомога та МЗП

І хоча у запитанні читача про доплату до МЗП не зазначалося, вважаємо за необхідне розповісти про цей момент. Розмір зарплати працівника за виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижче розміру МЗП (ст. 31 Закону про оплату праці*).

* Закон України «Про оплату праці» від 24.03.95 № 108/95-ВР.

Тобто доплата до МЗП прив’язана до відпрацьованого часу.

До МЗП включаємо виплати, що є складовими фонду оплати праці, нараховані за відпрацьований час (оклад, доплати, надбавки, премії тощо). Не включаємо до «мінімалки» виплати, які прямо зазначені у ч. 2 ст. 31 Закону про оплату праці (доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат).

Щодо матдопомоги на соцпобут, то така виплата прямо не вказана серед виплат, які не враховують до мінзарплати. Проте включати її до МЗП не потрібно.

Як ми вже зазначили, для виконання гарантії з мінзарплати важливо, щоб елементи нарахованої зарплати були пов’язані з виконанням місячної (годинної) норми праці. А матдопомога на соцпобут виплачується при настанні певних обставин (подій), які не пов’язані з виконанням працівником такої норми.

Тому

суму матдопомоги на соцпобут нараховуємо «зверху» МЗП

Більше інформації з приводу визначення доплати до мінзарплати ви можете знайти у статті «Доплата до МЗП: усе, що потрібно знати» // «Оплата праці», 2022, № 8.

Висновки

  • Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань не включається у розрахунок відпускних (компенсації за невикористану відпустку).
  • Матдопомога на соцпобут, яка не оподатковується ЄСВ, не бере участь у розрахунку лікарняної середньої зарплати.
  • Суму матдопомоги на соцпобут нараховуємо «зверху» МЗП.

За матеріалами сайту i.factor.ua

Відпустка