Оплата праці вчителя під час канікул

Автор | 19.07.2023

Робота під час канікул

У ч. 5 ст. 24 Закону про середню освіту* зазначено, що розподіл педагогічного навантаження у закладі освіти затверджується його керівником відповідно до вимог законодавства. Керівник закладу освіти зобов’язаний довести до відома педпрацівників наприкінці навчального року (до надання відпустки) педагогічне навантаження в наступному навчальному році (п.п. «е» п. 20 Типових правил № 455**).

* Закон України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-IX.

** Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів, затверджені наказом МОН від 20.12.93 № 455.

Інше

Під час канікул, які не збігаються з черговою відпусткою, керівник закладу освіти залучає педпрацівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул (п. 25 Типових правил № 455). Коло обов’язків (робіт), які виконує кожен працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями і положеннями, затвердженими в установленому порядку

Крім того, у п.п. 5.2.2 Галузевої угоди* встановлено, що залучення вчителів, які здійснюють індивідуальне навчання дітей за медпоказаннями, а також асистентів учителів до виконання іншої організаційно-педагогічної роботи в канікулярний період здійснюється в межах кількості годин навчального навантаження, установленого при тарифікації до початку канікул.

* Галузева угода між МОН та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2021 — 2025 роки, зареєстрована в Мінекономіки 18.06.2021 за № 12.

Питання визначення робочого часу педпрацівників у період канікул можуть бути прописані в правилах внутрішнього трудового розпорядку, затверджених у закладі освіти

Оплата праці у канікулярний період

Місячна зарплата педпрацівників закладів освіти визначається шляхом множення ставки зарплати на їх фактичне навантаження на тиждень і ділення цього добутку на встановлену норму годин на тиждень (п. 68 Інструкції № 102*). Встановлена при тарифікації зарплата виплачується щомісячно незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року.

* Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом МОН від 15.04.93 № 102.

Зарплата за посадою вчителя визначається залежно від:

— установленої за наслідками атестації кваліфікаційної категорії;

— педагогічного звання;

— обсягу навчального навантаження;

— стажу педагогічної роботи;

виконання інших видів педагогічної роботи.

За час роботи в період канікул оплата праці педагогів здійснюється з розрахунку зарплати, установленої при тарифікації, що передувала початку канікул (абз. 1 п. 71 Інструкції № 102)

Тобто з усіма доплатами та надбавками, зокрема, доплатою за перевірку навчальних робіт, за класне керівництво, за завідування навчальним кабінетом тощо. Розміри доплат за окремі види педагогічної діяльності працівникам у державних і комунальних закладах освіти затверджені постановою № 1391*.

* Постанова КМУ «Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти» від 28.12.2021 № 1391.

До речі, про виплату доплати за класне керівництво під час канікул читайте у статті «Доплата за класне керівництво у ЗЗСО: порядок та умови встановлення» // «Бюджетна бухгалтерія», 2021, № 23-24 (ср. USER_SHOW_ID).

Години роботи вчителя ЗЗСО в період канікул табелюють у загальному порядку. Оскільки оплата праці здійснюється відповідно до обсягу педнавантаження, то в табелі обліку використання робочого часу проставляють години педагогічної роботи (див. лист Мінсоцполітики від 30.06.2011 № 212/13/116-11).

Тож зарплату вчительці ЗЗСО за період канікул нараховують у звичайному порядку за тим педнавантаженням, яке вона мала до канікул.

Висновки

  • Під час канікул керівник ЗЗСО залучає педагогів до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, який не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул.
  • За робочі дні серпня 2023 року вчительці ЗЗСО слід нарахувати зарплату відповідно до тарифікації, яка діяла до виходу у відпустку.

За матеріалами сайту i.factor.ua

Інше