Отримання благодійної допомоги: організаційні аспекти

Законодавче підґрунтя здійснення благодійної діяльності Правові засади здійснення благодійної діяльності в Україні визначає Закон N 5073.

Бенефіціаром благодійної допомоги може бути будь-яка бюджетна установа, у т. ч. й орган місцевого самоврядування (далі — ОМС). Так, набувачем благодійної допомоги може бути неприбуткова організація або територіальна громада, яка одержує допомогу від одного чи кількох благодійників для досягнення цілей, визначених Законом N 5073.

Щодо отримання благодійної допомоги ОМС, то така допомога не підпадатиме під дію антикорупційного законодавства у разі дотримання певних умов. Про такі умови розповіли Мін’юст у листі від 15.02.2018 No 5512/100-2-18/7.3.1 та НАДС у листі від 04.04.2018 N 2624/13-18. Зокрема, така допомога має характеризуватися: безкорисливістю, добровільністю та цільовою спрямованістю.

Інше

Докладніше про це читайте у матеріалі «Благодійна допомога: оформлення та облік».
У разі одержання ОМС безоплатної допомоги для власних потреб варто застосувати КПКВК 0150. На користь цього свідчить роз’яснення Мінфіну (див. лист від 09.12.2021 No 05120-01-2/38107). При цьом якщо бенефіціаром благодійної допомоги є місцева рада, таку допомогу доцільно відображати за кодом класифікації доходів 25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки» та ТПКВК 0150. Більше про це — у матеріалі «Отримання «гуманітарки» виконкомом: чи можливо?».

Увага! Бюджетні установи, у т. ч. й ОМС, не можуть бути благодійниками. Адже бюджетні установи не є суб’єктами приватного права (п. 12 ч. 1 ст. 2 БКУ).

Види безоплатної підтримки

Найпоширенішими видами безоплатної підтримки є: благодійна допомога, гуманітарна допомога та міжнародна фінансова допомога.
При цьому гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до напрямків, визначених донорами, конкретних обставин та об’єктивних потреб набувачів, та обов’язково з дотриманням вимог ст. 3 Закону N 5073.

Зверніть увагу: правила обліку гуманітарної допомоги нічим не відрізняються від правил обліку благодійної допомоги.

Укладання договору, супровідні документи

Цільове призначення благодійної допомоги має бути чітко прописано у договорі про пожертву. Безпосередньо поняття такого договору визначено у ст. 729 ЦКУ.

Зауважте: у разі передачі нерухомого майна та рухомих речей особливої цінності, необхідно дотримуватися письмової форми договору. Ба більше, договір про пожертву нерухомої речі підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню (ч. 2 ст. 719 ЦКУ).

Отже, незалежно від предмета пожертви, радимо укладати договір у письмовій формі. При цьому в такому договорі слід визначити конкретне призначення благодійної допомоги, порядок її приймання-передачі (у т. ч. надання супровідних документів) та використання.

Бюджетний облік благодійних надходжень

Благодійні внески, гранти та дарунки належать до першої підгрупи другої групи власних надходжень бюджетних установ, які слід відображати за кодом класифікації доходів 25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки». Зазначені надходження бюджетні установи можуть використовувати на організацію своєї основної діяльності (абз. 20 ч. 4 ст. 13 БКУ).

Якщо ж бюджетна установа отримує благодійну допомогу, яку надалі планується передавати іншим установам, закладам, підприємствам, фізособам тощо, то зарахувати її слід до складу другої підгрупи другої групи власних надходжень. При цьому необхідно застосовувати код доходів 25020200.

Подання довідки про надходження в натуральній формі У разі отримання благодійної допомоги у натуральній формі обов’язково потрібно скласти та подати до органів Держказначейської
служби Довідку про надходження у натуральній формі. Зробити це слід не пізніше останнього робочого дня звітного місяця.

Форму довідки наведено у додатку 26 до Порядку No938* — для місцевих бюджетів і у додатку 38 до Порядку No1407 — для держбюджету.

Відповідно до п. 12.7 Порядку No 938 цю довідку слід подати у двох примірниках у паперовій або електронній формі. Один примірник довідки повертається розпоряднику бюджетних коштів, інший — зберігається в органі Казначейства.

Звітування перед надавачем допомоги

Благодійник може самостійно передбачити в договорі умови та форму звітування про використану допомогу. Втім, радимо отримувачам допомоги самостійно складати і надсилати такі звіти надавачам допомоги, навіть якщо цього не вимагають умови договору.

  • Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 No 938.

Основи отримання міжнародної фінансової допомоги

У разі отримання міжнародної фіндопомоги установа-отримувач має виконати такі дії.

Крок 1. Відкриття валютного рахунку

Для здійснення операцій в іноземній валюті розпорядники та одержувачі бюджетних коштів відкривають рахунки в установах банків за відповідними балансовими рахунками згідно з вимогами нормативних актів НБУ. Це передбачено п. 11.1 Порядку N 938.

Крок 2. Продаж іноземної валюти
Національною валютою України є гривня (п. 6 ч. 1 ст. 1 Закону N 2473). Бухгалтерський облік і складання фінзвітності має відбуватися у грошовій одиниці України, тобто в гривні (ст. 5 Закону No 996).

Тож усі операції з використання коштів міжнародної допомоги в іноземній валюті для подальшого відображення в бухобліку необхідно перерахувати в гривню за курсом НБУ.

Крок 3. Зарахування коштів до місцевого бюджету
Кошти від продажу валюти підлягають зарахуванню до місцевих бюджетів за спецфондом (п. 6 ч. 1 ст. 691 БКУ).

Крок 4. Подання довідки про операції в іноземній валюті
Установа-отримувач міжнародної допомоги має подати до органу Казначейства довідку про операції в іноземній валюті, за наведеною у додатку 41 до Порядку No 1407 формою.

  • Закон України «Про валюту і валютні операції» від 21.06.2018 No 2473-VIII.

Крок 5. Використання коштів
До видатків місцевих бюджетів, які можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, належать, зокрема, видатки на реалізацію програм допомоги і грантів ЄС, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ (п. 202 ч. 1 ст. 91 БКУ).

Крок 6. Звітування про використання коштів
Про використання отриманих коштів необхідно відзвітувати перед їх надавачем, звісно, якщо це передбачено умовами договору надання благодійної допомоги або міжнародної програми. Форму, як і періодичність такого звітування, визначає надавач міжнародної фіндопомоги.

Докладніше про це читайте статтю «Міжнародна фіндопомога:
організовуємо процес отримання»
.

Інше