Соціальний педагог ЗСО: визначаємо оплатні умови

Автор | 14.06.2023

Введення посади

Соціальний педагог здійснює соціально-педагогічний патронаж у ЗСО (ч. 2 ст. 76 Закону про освіти*). Соціально-педагогічний патронаж має на меті:

— сприяти взаємодії закладу освіти, сім’ї і суспільства у вихованні здобувачів освіти, їх адаптації до умов соціального середовища;

— забезпечувати профілактику та запобігання булінгу, надання консультативної допомоги батькам, психологічного супроводу здобувачів освіти, які постраждали від булінгу.

Інше

* Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII.

Штатна чисельність соціальних педагогів ЗСО визначається відповідно до Типових штатних нормативів № 1205**. Керівник ЗСО зобов’язаний привести штатний розпис закладу у відповідність до цього нормативного документа.

** Типові штатні нормативи закладів загальної середньої освіти, затверджені наказом МОН від 06.12.2010 № 1205.

У штати ЗСО, незалежно від кількості учнів, обов’язково вводиться посада соціального педагога. Навіть у школах сіл та селищ з контингентом учнів до 99 передбачено введення 0,25 штатної посади соціального педагога.

Кваліфікаційні вимоги для посади «соціальний педагог» затверджені наказом № 864***.

*** Наказ МОН «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України» від 28.12.2006 № 864.

Тривалість робочого часу соціального педагога з обсягом роботи на повну ставку становить 40 годин на тиждень (див. консультацію фахівця Профспілки МОН у статті «Соціальний педагог & обов’язки класного керівника» // «Оплата праці», 2020, № 20).

Тарифний розряд

Тарифний розряд (посадовий оклад) соціальному педагогу ЗСО встановлюють згідно з додатком 6 до наказу № 557****. Розмір тарифного розряду залежить від наявної кваліфікаційної категорії працівника. У свою чергу, кваліфікаційні категорії встановлюють за наслідками атестації. Остання проводиться згідно з нормами Типового положення № 930*****.

**** Наказ МОН «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти» від 26.09.2005 № 557.

***** Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом МОН від 06.10.2010 № 930.

Розмір посадового окладу соціального педагога залежно від кваліфкатегорії визначається за 10 — 14-м тарифними розрядами за ЄТС, а саме:

— вищої кваліфікаційної категорії — 14-й тарифний розряд;

— першої кваліфікаційної категорії — 13-й тарифний розряд;

— другої кваліфікаційної категорії — 12-й тарифний розряд.

Якщо ж соціальний педагог ще не проходив атестацію, то він не має кваліфкатегорії. Відповідно йому встановлюють 10 — 11-й тарифні розряди. При цьому згідно з приміткою додатка 6 до наказу № 557:

— фахівцям, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра, встановлюється 11-й тарифний розряд;

— фахівцям, які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, установлюється 10-й тарифний розряд.

Доплати, надбавки та інші виплати

Посада соціального педагога віднесена до педагогічних, адже вона зазначена у Переліку № 963******. Також цей факт підтверджує ч. 3 ст. 76 Закону про освіту. Тому соціальний педагог, як педагогічний працівник, має право на:

— отримання надбавки за вислугу років (її розмір залежить від педагогічного стажу);

— отримання надбавки за престижність педагогічної праці;

— щорічну основну відпустку тривалістю 56 календарних днів;

— виплату допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу при наданні щорічної основної відпустки;

— виплату щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків.

****** Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затверджений постановою КМУ від 14.06.2000 № 963.

Крім того, відповідно до постанови № 22******* соціальний педагог має право на підвищення окладу на 10 %. Саме на оклад з урахуванням цього підвищення (та інших) працівнику нараховується усі належні надбавки та доплати.

******* Постанова КМУ «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників» від 11.01.2018 № 22.

Підвищення враховуються і при виплаті «оздоровчих» (див. лист Мінпраці від 05.11.2008 № 645/13/155-08) та щорічної грошової винагороди (див. статтю «Щорічна грошова винагорода педпрацівникам: чи платити вчителю-новачку?» // «Оплата праці», 2022, № 18).

Також соціальному педагогу можуть встановлюватись доплати за окремі види педагогічної діяльності згідно з нормами постанови № 1391********. Цей нормативний документ визначає розміри, порядок та умови встановлення підвищень і доплат працівникам у державних і комунальних закладах освіти.

******** Постанова КМУ «Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти» від 28.12.2021 № 1391.

Висновки

  • Посадовий оклад соціальному педагогу ЗСО встановлюється залежно від кваліфкатегорії у межах 10 — 14-го тарифного розряду за ЄТС.
  • Соціальному педагогу ЗСО в обов’язковому порядку встановлюються надбавки за престижність праці та вислугу років (за наявності педстажу), а також виплачуються «оздоровчі» (при наданні щорічної відпустки) та щорічна грошова винагорода.
  • Тривалість щорічної основної відпустки соціального педагога ЗСО становить 56 календарних днів.

За матеріалами сайту i.factor.ua

Інше