Як заробітна плата впливає на розмір пенсії

Автор | 02.04.2024

В контексті солідарної системи пенсійного забезпечення, ключовими факторами, які впливають на розмір пенсії, є набутий страховий стаж та отримувана заробітна плата.

Пенсія може бути призначена лише з офіційної, законно задекларованої зарплати. Розмір оплати праці, з якої сплачуються страхові внески, прямо визначає розмір пенсійного забезпечення громадянина. Саме тому на сьогодні велика увага приділяється офіційному оформленню трудових відносин і відповідальності роботодавців за використання нелегальної найманої праці, оскільки це може позбавити людину можливості отримати належну пенсію.

Згідно зі статтею 40 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року. У разі, якщо страховий стаж за цей період складає менше 60 місяців, пенсіонер може також врахувати заробітну плату (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року, незалежно від перерв.

Зарплата

Важливо відзначити, що за період з 01 липня 2000 року враховується заробітна плата виключно за даними, які містяться в Єдиному державному реєстрі застрахованих осіб.

Формула розрахунку заробітної плати для обчислення пенсії має наступний вигляд:

Зп = Зс х (Ск : К), де:

  • Зп – заробітна плата (дохід) застрахованої особи для обчислення пенсії, виражена у гривнях;
  • Зс – середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії;
  • Ск – сума коефіцієнтів заробітної плати (доходу) за кожний місяць (Кз1 + Кз2 + Кз3 + … + Кзn);
  • К – страховий стаж за місяці, які враховано для визначення коефіцієнта заробітної плати (доходу) застрахованої особи.

Тож, на початку ми визначаємо індивідуальний коефіцієнт заробітної плати (Кзп). Це число розраховується шляхом поділу фактичної заробітної плати за кожен місяць, на який сплачені страхові внески, на середню заробітну плату в Україні за той же період.

Наприклад, якщо громадянин отримав офіційну заробітну плату у розмірі 9100,00 гривень у березні 2021 року, а середня заробітна плата в цілому по Україні склала 12349,97 гривень, то індивідуальний коефіцієнт становить 0,73684 (9100/12349,97).

Після цього всі розраховані коефіцієнти сумуються за весь період, за який враховується заробітна плата для обчислення пенсії. Це стає показником у формулі Ск.

Важливо зазначити, що при обчисленні заробітної плати проводиться її оптимізація, виключаючи періоди до 60 місяців страхового стажу, незалежно від перерв, що включаються до страхового стажу, та будь-які періоди страхового стажу підряд, якщо їх сума не перевищує 10 відсотків тривалості страхового стажу, врахованого в одинарному розмірі.

Наприклад, сума коефіцієнтів за період страхового стажу з 01.07.2000 по 31.03.2021 склала 257,63801. Поділивши цю суму на кількість місяців страхового стажу за цей період (після проведеної оптимізації, залишилося 206), отримуємо індивідуальний коефіцієнт заробітку. У нашому прикладі він становить 1,25067.

Наступним кроком є визначення середньомісячної заробітної плати з урахуванням якої розраховується розмір пенсії (Зп). Це робиться як добуток коефіцієнту заробітної плати і величини середньої заробітної плати в Україні за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії.

Для осіб, що звернулися за призначенням пенсії у 2021 році, цей показник становить 9118,81 гривень.

Отже, заробітна плата (Зп) для обчислення пенсії за формулою становить: 1,25067 х 9118,81 гривень = 11404,63 гривень.

Формула розрахунку розміру пенсії визначена в статті 27 Закону:

П= Зп х Кс, де:

П – розмір пенсії у гривнях;

Зп – заробітна плата (дохід) застрахованої особи, з якої обчислюється пенсія;

Кс – коефіцієнт страхового стажу.

Коефіцієнт страхового стажу (Кс) розраховується як співвідношення суми місяців страхового стажу до величини оцінки одного року страхового стажу (у відсотках). На сьогодні величина оцінки одного року страхового стажу дорівнює 1%.

Наприклад, при страховому стажі 35 років і 2 місяці, коефіцієнт страхового стажу становить 0,35167.

Підставивши всі дані в формулу, отримуємо основний розмір пенсії 4010,66 гривень (11404,62 х 0,35167).

Таким чином, видно, що чим вища заробітна плата, тим вищий розмір пенсії. Сплачуючи працівникові заробітну плату “в конверті”, роботодавець не лише знижує йому розмір пенсії, але часто позбавляє його права на пенсію.

Зарплата