Звільнення і відпустка на дітей: чи можна передати право чоловікові?

Автор | 06.01.2023

Хто має право на відпустку?

Нагадаємо, що з 09.05.2021 змінився перелік працівників, які можуть скористатися додатковою відпусткою на дітей. Ми писали про це у статті «Нові відпустки для татусів» // «Оплата праці», 2021, № 9.

Отже, право на додаткову відпустку на дітей за наявності двох чи більше дітей до 15 років, дитини з інвалідністю, усиновленої дитини та особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А групи І мають як мати, так і батько дитини (ст. 19 Закону про відпустки*). Проте скористатися ним може лише один з батьків. Хто саме — вони обирають самостійно. Роботодавець у цей процес не втручається.

* Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 № 504/96-ВР.

Відпустка

Разом із тим ст. 24 Закону про відпустки вимагає від роботодавця у разі звільнення працівника, який має право на додаткову соцвідпустку на дітей, але не скористався ним, виплатити йому грошову компенсацію за всі не використані ним дні такої відпустки.

А чи може роботодавець не нараховувати таку компенсацію, якщо працівниця у заяві зазначить, що такою відпусткою за відповідний рік планує скористатися батько дітей?

Це запитання виникає через те, що виплачуючи компенсацію працівниці, роботодавець автоматично позбавляє її чоловіка права на таку відпустку. Адже право на неї має лише один з батьків. Тож давайте далі з’ясуємо, чи можна провернути фокус з передачею права на «дитячу» відпустки чоловіку у випадку звільнення його дружини.

Чи можна не виплачувати компенсацію?

Чинним законодавством не визначено конкретного переліку документів, які підтверджують, що один з батьків не скористався правом на додаткову соціальну відпустку на дітей та не отримав компенсацію за неї. Тому роботодавцеві можна надати будь-який документ, який свідчить, що іншому з батьків така соцвідпустка не надавалася і компенсація за неї не виплачувалася. Свої роз’яснення з цього приводу надали фахівці Мінекономіки у листах від 10.08.2021 № 4712-06/40797-07 та від 09.12.2021 № 4712-06/57931-07 (ср. USER_SHOW_ID).

Відповідно якщо працівниця, яка звільняється, надала документи, які підтверджують, що її чоловік:

— скористався соцвідпусткою на дітей за відповідний рік, як «один з батьків…», то роботодавець не нараховує їй компенсацію за невикористані дні такої відпустки;

— не скористався соцвідпусткою на дітей за відповідний рік, як «один з батьків…», то роботодавець зобов’язаний нарахувати їй компенсацію за невикористані дні такої відпустки.

Тож виходить, що до уваги потрібно брати не наміри подружжя, які вказані у заяві працівниці, а документально підтверджений факт використання соцвідпустки на дітей її чоловіком. При цьому якихось вимог до документів, що підтверджують такий факт, законодавством не встановлено. Тому цілком достатньо про це зазначити у заяві.

Водночас слід ураховувати, що чинне законодавство чітко вказує, що при звільненні потрібно провести повний розрахунок із працівником. Тому прохання працівниці не виплачувати компенсацію при звільненні не звільняє роботодавця від обов’язку виплатити таку компенсацію. Єдина підстава для того, щоб не нараховувати компенсацію, — відсутнє право на таку відпустку через те, що батько дітей вже скористався правом на цю відпустку.

Скільки днів компенсувати?

Перш за все зазначимо, що тривалість додаткової соцвідпустки на дітей становить 10 календарних днів. За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів. Режим та графік роботи працівника не впливають на тривалість додаткової соцвідпустки на дітей.

Також зауважимо: «дитяча» відпустка надається повної тривалості в будь-який час календарного року незалежно від часу, відпрацьованого протягом року.

Отримати компенсацію за невикористані дні додаткової відпустки на дітей, як ми вже зазначали, працівниця має право тільки у разі звільнення. У ситуації, що розглядається, жінка при звільненні має право отримати компенсацію за невикористану «дитячу» відпустку за 2022 і 2023 роки, всього за 20 календарних днів (10 + 10). Але знову ж таки за умови, що батько дітей такими відпустками не скористався (та на отримував за них компенсацію).

За матеріалами сайту i.factor.ua

Відпустка