Звіт неприбуткової організації за 2023 рік

Автор | 15.12.2023

Розповімо про головні правила складання та подання Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації. Його ми називаємо просто – неприбутковий звіт.

Граничний термін подання

Граничний термін подання неприбуткового звіту за 2023  – 29 лютого 2024.

На відміну від трьох попередніх років неприбутковий звіт за 2023 рік слід подати не пізніше останнього календарного дня лютого 2024 року! Цей місяць має не 28, а 29 днів! Тобто 29 лютого 2024 і є останнім дозволеним днем подання неприбуткового звіту за 2023 рік!

Особливості щодо строків подання

Нагадаю про деякі відмінності щодо строків подання неприбуткового звіту в особливих ситуаціях.

По-перше, якщо неприбутківець порушив встановлені для його статусу умови, то за період з початку року і по останній день місяця, в якому вчинено порушення, він зобов’язаний подати звіт протягом 20 календарних днів, що настають за місяцем порушення. Якщо порушення відбулося всередині року, то надалі за його залишок він звітує як звичайний платник податку на прибуток. 

Звітність

По-друге, якщо неприбутківець не мав можливості своєчасно виконувати свої податкові обов’язки та доведе це згідно з Порядком, затвердженим наказом Мінфіну від 29.07.2022 № 225, то він повернеться до виконання таких обов’язків – зокрема щодо звітування – протягом 6 місяців після припинення або скасування воєнного стану. Але якщо можливість виконувати податкові обов’язки відновилася раніше, то – протягом 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення.

По-третє, у разі ліквідації неприбуткової організації слід обов’язково подати ліквідаційний звіт не пізніше загального граничного терміну за відповідний рік. Хоча подати останній (ліквідаційний) Звіт можна і раніше — ще до закінчення такого року. 

Якщо у вас  є запитання стосовно діяльності неприбуткових організацій, долучайтесь до студентів курсу “Неприбуткові організації: бухгалтерський та податковий облік”. Це – сучасний курс з різним форматом: відео, текстові версії, книга у подарунок і, авжеж, підтримка податкових експертів.

Склад Разом з неприбутковим звітом обов’язково подавайте податківцям фінансову звітність – це так званий додаток ФЗ. Причому податківці вимагають надавати звіт навіть за відсутності в ньому показників.

Що цікаво: взагалі-то, за приписами НП(С)БО 25 всі неприбутківці мають складати скорочену мікрофінзвітність (за формами № 1-мс і № 2-мс). 

Проте податківці чомусь ділять неприбутківців на категоріі, які не є ані малими, ані мікро-підприємствами відповідно до критеріїв Закону про бухоблік, і вимагають подавати повнокомплектну фінзвітність — тобто усі п’ять форм. 

ПідприємствоВартість активів, євроЧистий дохід від реалізації, євроКількість працівників, осіб
маледо 4 млн включнодо 8 млн  включнодо 50 включно
мікродо 350 тис. включнодо 700 тис. включнодо 10 включно

І лише «малюкам» дозволяють обійтися скороченою звітністю — у складі Балансу і Звіту про фінрезультати за формами № 1-м, № 2-м або № 1-мс, № 2-мс. Які підприємства є малими і які належать до мікро- ви бачите у таблиці.

Особливості складання

  1. Якщо неприбуткова організація не порушувала вимог щодо свого статусу, вона заповнює тільки розділ І Звіту та обов’язковий додаток ФЗ.
  2. Виправити помилки, що виявлені самостійно у поданому Звіті можна двома способами.

Перший. Надати Звіт з правильними показниками та з позначкою «Уточнюючий» – якщо виправляється Звіт, термін подання якого минув), або з позначкою «Звітний новий» – якщо граничний термін його подання ще триває.

Другий. Виправити минулі помилки у поточному

Звіті шляхом подання разом з ним додатка ВП – не заповнюючи ані таблицю 2 цього додатка, ані розділ «Виправлення помилок» Звіту.     

  1. Частину ІІ Звіту заповнюють тільки порушники – адже тут розраховують зобов’язання з податку на прибуток. А розділ «Виправлення помилок» Звіту призначений для виправлення показників саме цієї частини ІІ Звіту.

До речі, виправити такі помилки до кінця воєнного стану можна без самоштрафа і пені.

  1. Додаток ГД подається у разі здійснення операцій з гуманітарною допомогою.
  2. Показники Звіту відображають за бухобліковими правилами, тож доходи та витрати – відповідно до моментів їх виникнення (тобто незалежно від дати надходження чи сплати коштів).

Здебільшого доходи неприбуткової організації є цільовим фінансуванням. А доходи від цільового фінансування визнають, по-перше, у сумі понесених витрат і по-друге, у тому періоді, у якому визнають витрати, пов’язані з виконанням умов цільового фінансування.

На завершення трохи заспокійливого: якщо у вашому звіті доходи перевищили витрати – то не є проблемою! Адже це не є порушенням вимог до неприбуткової діяльності! Головне – точно дотримуватись дозволених напрямків використання цих доходів: або на статутні цілі, або ж на утримання самої неприбуткової організації.

Звітність