Глава 5. Облік грошових коштів на рахунках у банку (частина 3)

Автор | 22.12.2012

5.3. ОВЕРДРАФТ

Чинне законодавство не дає визначення цьому поняттю. Єдину згадку про овердрафт ми можемо знайти в п. 1.5 Положення № 137, що втратило чинність [120]. У ньому зазначено, що під овердрафтом розуміється короткостроковий кредит, що надається в тому випадку, коли сума операцій за платіжною карткою клієнта перевищує залишок коштів на його рахунку. Незважаючи на скасування Положення № 137 [120], суть овердрафту від цього не змінилася. При цьому варто зазначити, що його застосування не обмежується лише так званими картковими рахунками. З урахуванням сказаного найкраще суть цієї форми кредитування представлено в ч. 1 ст. 1069 ЦКУ [37], у якій зазначено: якщо банк здійснює платежі з рахунка клієнта, незважаючи на відсутність на ньому грошових коштів, вважається, що банк надав клієнту відповідну суму коштів – це і є овердрафт*.

* Про те, що в ній ідеться саме про овердрафт, можна судити лише зі змісту цієї норми.

Звернемо увагу на такі моменти:

(1) овердрафт надається автоматично – у момент, коли сума платежу перевищує залишок на банківському рахунку клієнта;

(2) овердрафт є короткостроковим кредитом;

(3) за користування овердрафтом стягуються відсотки;

(4) до кандидатів на його отримання, як правило, виставляються підвищені вимоги.

Особливістю бухгалтерського обліку овердрафту є те, що при його отриманні на поточному рахунку позичальника утворюється від’ємне сальдо. Ця особливість зумовила появу двох підходів до відображення розглянутої господарської операції.

1. Відображення овердрафту на рахунку 60 “Короткострокові позики”. У цьому випадку овердрафт відображається аналогічно отриманню звичайного кредиту проводкою “Дт 31 – Кт 60” (на суму від’ємного значення на поточному рахунку). Надалі, коли на поточний рахунок підприємства надійдуть грошові кошти, банк автоматично спрямує їх на погашення основної суми кредиту, що відобразиться в обліку проводкою
“Дт 60 – Кт 31”.
2. Відображення овердрафту на рахунку 31 “Рахунки в банках”. Цей підхід продиктований думкою Мінфіну, який у листі від 09.12.2003 р. № 31-04200-30-5/7021 зазначив, що отримання овердрафту необхідно відображати за кредитом рахунка 31. Водночас для великих підприємств, які надають фінансову звітність за повною формою, перший варіант відображення овердрафту в бухгалтерському обліку (за допомогою рахунка 60 “Короткострокові позики”) є більш прийнятним. Це зумовлено тим, що окреме виокремлення операцій з отримання та повернення овердрафту дає можливість заповнити ряд. 320 “Отримані позики” і ряд. 340 “Погашення позик” ф. № 3 “Звіт про рух грошових коштів” (далі – ф. № 3) без додаткової вибірки даних.
Що стосується використання другого варіанта (за допомогою рахунка 31 “Рахунки в банках”), то, незважаючи на гадану простоту, він несе в собі складнощі із заповненням ф. № 3. Річ у тім, що відповідно до п. 9 П(С)БО 4 [4] підприємство повинно розгорнуто наводити суми надходжень і витрат від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Водночас, відображаючи отримання овердрафту лише за кредитом рахунка 31, виконати цю вимогу буде доволі складно, адже за зазначеного підходу отримання кредиту в обліку взагалі не виокремлюється.
На закінчення питання щодо складання фінансової звітності слід зазначити,
що незалежно від обраного підходу від ображення суми овердрафту в балансі (форми № 1, № 1-м, № 1-мс) не змінюється: якщо на кінець звітного періоду основну суму овердрафту не повернуто, то в балансі її слід відобразити в ряд. 500 “Короткострокові кредити банків”.
У бухгалтерському обліку витрати у вигляді відсотків за позиками (у тому числі за кредитами) визнаються фінансовими витратами(п. 3 П(С)БО 31 [31]). Відповідно до П(С)БО 31 [31] є два способи їх відображення. По-перше, якщо отримання овердрафту не пов’язане зі створенням кваліфікаційного активу, то відсотки за ним визнаються витратами звітного періоду в періоді їх нарахування(п. 4 П(С)БО 31 [31]). Для відображення нарахованих відсотків використовується дебет субрахунку 951 “Відсотки за кредитами” у кореспонденції з кредитом субрахунку 684 “Розрахунки за нарахованими відсотками”. Своєю чергою, із субрахунку 951 сума витрат списується в дебет субрахунку 792 “Результат фінансових операцій”.
Відповідно до п. 4 П(С)БО 31 [31] відсотки включаються до витрат того періоду, в якому вони були понесені, такими особами (навіть якщо вони отримують кредит з метою створення кваліфікаційного активу):

1) юрособами – суб’єктами малого підприємництва, тобто юрособами, у яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та обсяг річного валового доходу не перевищує 70 млн грн.;

2) представництвами іноземних суб’єктів господарювання;

3) неприбутковими організаціями.

По-друге, якщо отримання овердрафту пов’язане зі створенням кваліфікаційного активу, то витрати за відсотками необхідно капіталізувати – включати до собівартості кваліфікаційного активу згідно з П(С)БО 31 [31]. При цьому нарахування відсотків відображають усе тією ж проводкою “Дт 951 – Кт 684”. Надалі ж суму витрат, що капіталізуються, включають до собівартості кваліфікаційного активу: у дебет рахунка 15 (або рахунка 23) у кореспонденції з кредитом субрахунку 951.

Таблиця 5.3

Бухгалтерський і податковий облік овердрафту

Первинний документЗміст господарської операціїКореспондуючі рахункиСума, грн.
Первинний документЗміст господарської операціїдебіткредитСума, грн.
Початкове дебетове сальдо поточного рахунку в обох прикладах становить 1000 грн.
Відображення овердрафту у “звичайному” кредитному порядку
Платіжне дорученняЗдійснено передоплату постачальнику товару3713112000
Виписка банкуВідображено отримання овердрафту
[залишок на рахунку (1000 грн.) сума передоплати (2000 грн.)]
3116011000
Виписка банкуНадійшла передоплата від покупця3116815000
Платіжне дорученняВідображено погашення овердрафту6013111000
Бухгалтерська довідкаНараховано відсотки за користування овердрафтом (сума умовна)95168450
Платіжне дорученняСплачено проценти за користування овердрафтом (сума умовна)684*31150
Відображення овердрафту за допомогою субрахунку 311 (згідно з листом Мінфіну)
Прибутковий ордерОтримано запаси від постачальника206312000
Податкова накладнаВідображено податковий кредит з ПДВ641631400
Платіжне дорученняЗдійснено оплату постачальнику за запаси6313112400**
Виписка банкуНадійшла передоплата від покупця3116815400
Бухгалтерська довідкаНараховано відсотки за користування кредитом (сума умовна)95168450
Платіжне дорученняСплачено проценти за користування овердрафтом (сума умовна)684*31150
* За умови, що отримання овердрафту не було пов’язане зі створенням кваліфікаційного активу.
** У цьому випадку банк надав клієнтові овердрафт на суму 1400 грн.

5.4. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК РУХУ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА БАНКІВСЬКИХ РАХУНКАХ

Після закінчення операційного дня банк роздруковує виписку з особового рахунку кожного клієнта. Виписка банку надається клієнту, як правило, тільки у випадку
випадку, якщо мав місце рух грошових коштів на банківському рахунку.
Виписка банку та додані до неї розрахункові документи, що підтверджують надходження або списання коштів, є підставою для відображення операцій з руху грошових коштів у бухгалтерському обліку.
Банківська виписка – це документ банку, в якому за дебетом відображено списання грошових коштів з поточного рахунку підприємства, а за кредитом – надходження грошових коштів на рахунок.
Для обліку наявності та руху грошових коштів, що перебувають на рахунках у банках, призначений рахунок 31 “Рахунки в банках”.

Рахунок 31 “Рахунки в банках” має такі субрахунки:

311 “Поточні рахунки в національній валюті”;

– 312 “Поточні рахунки в іноземній валюті”;

– 313 “Інші рахунки в банку в національній валюті”;

– 314 “Інші рахунки в банку в іноземній валюті”;

За дебетом рахунка 31 “Рахунки в банках” відображається надходження грошових коштів, за кредитом – їх використання.

Узагальнення інформації про наявність і рух коштів на рахунках у банках здійснюється в Журналі 1:
– у розділі III Журналу 1 відображаються операції за кредитом рахунка 31 “Рахунки в банках”;
– у розділі IV відомості 1.2 Журналу 1 відображаються операції за дебетом рахунка 31

“Рахунки в банках”.

Основні типові проводки за рахунком 31 “Рахунки в банках” наведено в табл. 5.7.

Таблиця 5.7

Первинний документЗміст господарської операціїКореспондуючі рахунки
Первинний документЗміст господарської операціїдебеткредит
Надходження на банківський рахунок
Оголошення на внесок готівкоюЗдано готівку з каси підприємства до банку311 (312)301 (302)
Платіжне
доручення, заява на відкриття акредитива
Перераховано грошові кошти на спеціальний
рахунок для відкриття акредитива
313311
Платіжне дорученняПерераховано кошти на інші спеціальні рахунки (наприклад, депозитний)313311
Платіжне дорученняПерераховано грошові кошти
на поточний рахунок, операції за яким можуть здійснюватися з використанням спеціальних платіжних засобів
313 (314)311 (312)
Виписка банку, меморіальний ордерЗ розподільчого рахунку зараховано виручку на валютний рахунок312314
Виписка банку, меморіальний ордерЗараховано на поточний рахунок грошові кошти, що перебувають у дорозі (наприклад, залишок грошових коштів, перерахованих для купівлі валюти; виручка, здана
через інкасацію, придбана іноземна валюта тощо)
311(312)333 (334)
Виписка банкуОтримано грошові кошти після пред’явлення короткострокового векселя до оплати311341
Виписка банкуНадійшла оплата від покупців
і замовників за відвантажені продукцію, товари, виконані роботи та послуги
311361
Виписка банкуНа розподільчий рахунок отримано виручку в іноземній валюті314362
Виписка банкуПовернено раніше виданий аванс311 (312)371
Виписка банкуОтримано дивіденди, проценти, роялті тощо.311373
Виписка банкуВідшкодовано суму претензій, штрафів, пені, неустойки винною стороною311 (312)374
Виписка банкуВідшкодовано суму збитків особою, винною в нестачі цінностей311375
Виписка банкуОтримано орендну плату від орендарів311377
Виписка банкуОтримано кошти для формування пайового капіталу в кооперативах, КСП, ЖБК, кредитних спілках31141
Виписка банкуОтримано грошові кошти від продажу емітованих підприємством акцій
у частині, що дорівнює емісійному доходу
311421
Виписка банкуОтримано внесок від засновника31146
Виписка банкуОтримано від засновника підприємства внесок, що перевищує статутний капітал (додатковий капітал)311422
Виписка банкуОтримано грошові кошти цільового фінансування31148
Виписка банкуОтримано відшкодування з бюджету, повернуто переплати311641 (642)
Виписка банкуОтримано передоплату
від покупців або замовників
311 (312)681
Виписка банкуОтримано оплату авансом за декілька майбутніх періодів (наприклад, отримання авансових орендних платежів,
оплати передплати на періодичні видання, виручки від продажу квитків транспортних і театрально-видовищних заходів, абонентної плати
за користування засобами зв’язку тощо)
31169
Виписка банкуОтримано виручку від реалізації товарів, робіт, послуг311 (312)70
Виписка банку, меморіальний ордерЗараховано на поточний рахунок суму, отриману від продажу валюти за курсом НБУ311334
Виписка банкуОтримано дивіденди від інших підприємств311731
Виписка банкуОтримано страхові платежі страховиком31176
Платежі з банківського рахунку
Виписка банкуВидано готівку з банківського рахунку в касу підприємства301 (302)311 (312)
Платіжне дорученняПридбано проїзні квитки працівникам підприємства331311
Платіжне дорученняПерераховано грошові кошти з поточного рахунку на купівлю іноземної валюти333311
Заява
на продаж валюти
Перераховано банку іноземну валюту для продажу334312
Платіжне дорученняЗдійснено короткострокові фінансові інвестиції (наприклад,
у цінні папери інших підприємств)
35311
Платіжне дорученняПерераховано передоплату постачальникам і підрядникам371311
Сліп, квитанція платіжного термінала, чек банкомату та ін.Списано кошти з картрахунку в оплату витрат, понесених підзвітною особою372313 (314)
Платіжне дорученняОплачено витрати майбутніх періодів
(наприклад, оплачено передплату
на періодичні видання, сплачено авансом орендні платежі, оплачено страховий поліс тощо)
39311
Платіжне дорученняВикуплено акції власної емісії в акціонерів451311
Платіжне дорученняПовернуто залишок невикористаного цільового фінансування48311
Платіжне доручення, платіжне доручення
в іноземній валюті
Погашення заборгованості за короткостроковим кредитом60311 (312)
Платіжне дорученняПерераховано банку кошти на погашення заборгованості за довгостроковим кредитом61311
Платіжне дорученняПогашено заборгованість
за короткостроковим векселем
62311
Платіжне доручення, платіжне доручення
в іноземній валюті
Перераховано оплату постачальникам і підрядникам631 (632)311 (312)
Платіжне дорученняСплачено податки та збори
(обов’язкові платежі)
641, 642311
Платіжне дорученняСплачено страхові внески із соціального страхування65311
Платіжне дорученняВиплачено заробітну плату шляхом перерахування коштів на особисті рахунки працівників661311
Платіжне дорученняПогашено зобов’язання перед учасниками
(засновниками) за нарахованими дивідендами та іншими виплатами
671, 672311
Платіжне дорученняПовернено покупцеві (замовнику)
раніше отриманий аванс
681311
Платіжне дорученняСплачено відсотки (банку, за векселем тощо)684311
Платіжне доручення, платіжне доручення
в іноземній валюті
Здійснено інші платежі (наприклад, перераховано орендну плату орендодавцю, сплачено визнані підприємством
суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій у результаті невиконання договірних зобов’язань та ін.)
685311 (312)

5.5. НАСКРІЗНИЙ ПРИКЛАД

Далі в табл. 5.8 наведено операції ТОВ “Альянс”, пов’язані з рухом грошових коштів за рахунками 31 і 33 за грудень 20ХХ року.

Таблиця 5.8

Первинний документДатаЗміст господарської операціїКореспондуючі рахункиСума, грн.
дебеткредит
Платіжне доручення01.12Перераховано передоплату за піну монтажну ТОВ
“Хвиля” <11, 5>
3713112592
Платіжне доручення01.12Сплачено ПДФО із суми відпускних <5, 8, 18>641311224,17
Платіжне доручення01.12Сплачено ЄВС у частині нарахувань (1494,48 х х 37,96 %) <5, 8>651311567,3
Корінець чека, ПКО01.12Отримано за чеком грошові кошти
на виплату відпускних (1270,31) і на госппотреби (750) <4, 5>
3013112020,31
ВКО, квитанція до оголошення
на внесення готівки
02.12Здано готівку в касу банку для зарахування
на поточний рахунок <4, 5>
31130110000
Платіжне доручення02.12Перераховано передоплату
за склопакети
ТОВ “Гласс”
<5, 11, 18>
3713114997,83
Банківська виписка03.12Надійшла оплата
від ТОВ “Талісман”
за раніше відвантажені металопластикові вікна <5, 10, 14, 18>
31136141310
Виписка банку03.12ПАТ “Первоцвіт”
внесено внесок
до статутного капіталу грошовими
коштами на поточний рахунок “Альянс” <16, 5>
311463500
Платіжне доручення03.12Перераховано податок
з доходів при виплаті орендної плати
за листопад <20, 4, 18>
641/ ПДФО31118
Виписка банку06.12ТОВ “Сапфір” внесено внесок до статутного капіталу грошовими коштами на поточний рахунок “Альянс” <16, 5>311461000
Платіжне доручення06.12Оплачено проектні роботи для створення програмного забезпечення ТОВ
“Альфасервіс” (програма для розрахунку вартості виробу – програма 2) <7, 5, 11>
371311350
Платіжне доручення06.12Сплачено ПДФО та ЄВС при виплаті зарплати за листопад (суми умовні) <5, 8>
Платіжне доручення06.12– ЄВС <5, 8>6513118500
Платіжне доручення06.12– податок на доходи фізичних осіб
<5, 8, 18>
6413113000
Корінець чека, ПКО № 912006.12.Отримано за чеком
¹ КГ2223334 грошові кошти,
на виплату заробітної плати <4, 5>
30131118000
Платіжне доручення09.12Перераховано передоплату
за склопакети ТОВ
“Гласс” <5, 11, 18>
3713114997,83
Корінець чека, ПКО № 912209.12Отримано за чеком грошові кошти на госппотреби <4, 5>3013116850
ПКО09.12Отримано доплату в касу від ФОП Василенко А. А.
<5, 6, 10, 14, 18, 21>
31136114270
ВКО, квитанція до оголошення
на внесення готівки
10.12Здано готівку в касу банку для зарахування
на поточний рахунок <4, 5>
3113011630
Виписка банку16.12Отримано попередню оплату від ТОВ
“Спецбуд”
за металопластикові вікна (замовлення № 3)
(80 шт. х 1440 грн.)
<5, 10, 14, 18>
311681115200
Платіжне доручення16.12Сплачено ПДВ
за листопад <5, 11, 18>
641311437,73
Платіжне доручення16.12Перераховано передоплату
за склопакети
ТОВ “Гласс” <5, 11, 18>
3713117689,6
Платіжне доручення20.12Перераховано передоплату
за комунальні послуги
КП “Комунпромвод”
<5, 11, 18>
371311420.00
Платіжне доручення20.12Перераховано передоплату
за комунальні послуги
КП “Комуночиствод”
<5, 11, 18>
371311180
Платіжне доручення20.12Перераховано передоплату
за комунальні послуги
ВАТ “Тепломережі”
<5, 11, 18>
3713112610
Платіжне доручення20.12Перераховано передоплату
за комунальні
послуги ДП “Енергозбут”
<5, 11, 18>
371311600
Виписка банку21.12Отримано оплату від ТОВ “Будівництво”
за раніше відвантажені металопластикові вікна (80 шт. х 1040 грн.)
<5, 10, 14>
31136183200
Платіжне доручення21.12Сплачено ПДФО при виплаті авансу
за грудень 20ХХ р.
<5, 8, 18>
6413113700
Платіжне доручення21.12Сплачено ЄВС у частині нарахувань (1494,48 х х 37,96 %) <5, 8>6513117960,21
ПКО21.12Отримано за чеком грошові кошти з поточного рахунку підприємства
на виплату заробітної плати за першу половину грудня
<4, 5>
30131120970
Платіжне доручення23.12Перераховано передоплату
за склопакети
ТОВ “Гласс” <5, 11, 18>
3713117689,6
Платіжне доручення25.12Перераховано гривні на купівлю
€3700 <26, 5>
33331137500
Виписка банку25.12Зараховано іноземну валюту на валютний рахунок (курс НБУ –
10,02 за €1) <26, 5>
31233337074,00
€3700,00
Виписка банку25.12Відображено різницю між комерційним курсом і курсом НБУ (10,05 10,02) х
х €3700) <26, 5, 12>
84
942
333
84
111
Виписка банку25.12Нараховано і віднесено на витрати комісійну винагороду банку за купівлю валюти
(0,5 % х 3700 х
х 10,05) <26, 5, 12>
377
84
92
333
377
84
185,93
Виписка банку25.12Повернено банком залишок грошових коштів після купівлі іноземної валюти на поточний рахунок підприємства
<26, 5>
311333129,07
Прибутковий ордер (на підставі вантажної митної декларації)28.12Сплачено митний збір і мито
<26, 5, 10>
3773117299,35
Платіжне доручення28.12Сплачено ПДВ за імпортним товаром <26, 5, 10>37731123615,47
Виписка банку30.12Надійшла часткова оплата від ТОВ
“Стройкомплект” за відвантажену фурнітуру
31136150000

5.6. ЗАПОВНЕННЯ ДОКУМЕНТІВ (ЗА ДАНИМИ НАСКРІЗНОГО ПРИКЛАДУ)

Рис. 5.3. Зразок заповнення заяви про відкриття поточного рахунку

* Підлягає обов’язковому заповненню у випадках, визначених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах.

Рис. 5.4 (1). Зразок заповнення картки із зразками підписів та відбитком печатки
Рис. 5.4 (2). Зразок заповнення картки із зразками підписів та відбитком печатки
Рис. 5.5. Зразок заповнення заяви на відкриття чекової книжки
Рис. 5.6. Зразок заповнення грошового чека
Рис. 5.7 (1). Зразок заповнення заяви на переказ готівки
Рис. 5.7 (2). Зразок заповнення заяви на переказ готівки
Рис. 5.8. Зразок заповнення платіжного доручення