Архів категорії: Розділ 1. Облік основних об’єктів бухгалтерського обліку

Глава 18. Облік інших розрахунків

Автор | 10.01.2013

18.1. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ ЗА ПОДАТКАМИ ТА ЗБОРАМИ РОЗРАХУНКИ ЗА ПОДАТКАМИ І ЗБОРАМИ Визначення понять “податки”, “збір” надано в ст. 6 ПКУ [36] . Так: – податком є обов’язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податків відповідно до ПКУ [36] (п. 6.1 ПКУ [36]);– збором (платою, внеском) є обов’язковий платіж до… Читати далі »

Глава 17. Облік фінансових інвестицій

Автор | 10.01.2013

17.1. ВИЗНАННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ Визначення терміна “фінансові інвестиції” дає П(С)БО 2 “Баланс” [2]. Під фінансовими інвестиціями розуміють активи, що утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу та інших вигод для інвестора.Отже, фінансові інвестиції – це, насамперед, активи, а тому вониповинні відповідати критеріям визнання активів. Визначено ці критерії нормами… Читати далі »

Глава 16. Формування та облік власного капіталу

Автор | 08.01.2013

Облікову категорію власного капіталу П(С)БО 1 [1], П(С)БО 2 [2] і П(С)БО 3 [3] визначають як частку в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань. При цьому, якщо виходити з визначень П(С)БО, то можна говорити про рівність понять власного капіталу і чистих активів підприємства. Так, П(С)БО 19 [19] визначає чисті активи як активи підприємства… Читати далі »

Глава 15. Облік результатів діяльності

Автор | 08.01.2013

15.1. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ Яким би видом господарської діяльності не займалося підприємство, в остаточному підсумку його засновників і адміністрацію цікавитиме, якими є результати цієї діяльності. Загальний принцип визначення фінансового результату діяльності підприємства за звітний період загальновідомий: необхідно порівняти доходи звітного періоду і витрати, понесені для отримання цих доходів.Зверніть увагу… Читати далі »

Глава 14. Облік готової продукції, товарів та їх реалізації

Автор | 08.01.2013

14.1. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ Вироблену продукцію (роботи, послуги) підприємство має продати споживачеві.При організації обліку готової продукції дуже важливо точно визначити, що для підприємства є готовою продукцією (особливо за наявності безлічі деталей, напівфабрикатів). Готовою продукцією вважається продукція, що пройшла всі стадії обробки, випробування, приймання відділом технічного контролю, укомплектування відповідно до умов договорів… Читати далі »

Глава 13. Собівартість продукції

Автор | 04.01.2013

13.1. ВИТРАТИ ЧИ ВИТРАТИ? Перш ніж приступити безпосередньо до розгляду особливостей обліку собівартості продукції, слід звернути увагу на один досить важливий момент. Ітиметься про поняття “витрати” і “витрати”. Річ у тім, що у вітчизняній практиці бухгалтерського обліку ці поняття часто вживаються як синоніми українського слова “витрати”. На думку редакції, така позиція принципово неправильна. Обґрунтуємо свою… Читати далі »

Глава 12. Облік доходів і витрат підприємства

Автор | 04.01.2013

12.1. ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Метою ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до Закону про бухоблік [46] є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.Фінансові результати діяльності підприємства визначаються шляхом зіставлення доходів і відповідних їм витрат. Тому доходи і витрати поряд… Читати далі »

Глава 11. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками

Автор | 04.01.2013

У ході здійснення господарської діяльності підприємство взаємодіє з іншими підприємствами, організаціями, які постачають товарно-матеріальні цінності (необоротні активи, виробничі запаси), надають послуги, виконують роботи. Для підприємства такі суб’єкти господарювання є постачальниками та підрядниками.Для узагальнення інформації про розрахунки за поточною заборгованістю з постачальниками та підрядниками підприємства використовують субрахунки 371 “Розрахунки за виданими авансами”, 631 “Розрахунки з вітчизняними… Читати далі »

Глава 10. Облік дебіторської заборгованості (частина 1)

Автор | 03.01.2013

10.1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ Проведення розрахунків з іншими суб’єктами господарювання, а також з фізичними особами є невід’ємною частиною діяльності всіх підприємств. Розрахунки з покупцями і замовниками, постачальниками і підрядниками, розрахунки з фінансовими установами та фондами соціального страхування, з працівниками підприємства та іншими фізичними особами – усе це приклади розрахункових відносин, з якими підприємства… Читати далі »

Глава 9. Облік виробничих запасів

Автор | 03.01.2013

9.1. КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАПАСІВ Методологічні засади формування інформації про запаси та розкриття її у фінансовій звітності регулюються П(С)БО 9 “Запаси” [9] . Крім того, починаючи із січня 2007 року набули чинності Метрекомендації з обліку запасів [169], керуватися якими можуть підприємства, організації та інші юридичні особи незалежно від форм власності. Запаси – це активи, які: – утримуються… Читати далі »