Звільнення після відпустки: чи повертати «оздоровчі»?

Автор | 15.05.2023

Які умови виплати?

Однією з державних гарантій, передбачених ч. 1 ст. 57 Закону про освіту*, є виплата педагогічним і науково-педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки зарплати) при наданні щорічної відпустки. Аналогічна норма також передбачена п.п. 8.3.2 Галузевої угоди**

* Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII.

** Галузева угода між МОН та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2021 — 2025 роки, зареєстрована в Мінекономіки 18.06.2021 за № 12.

Інше

Право на виплату «оздоровчої» допомоги мають педагогічні та науково-педагогічні працівники, перелік посад яких наведено у постанові № 963*

* Постанова КМУ «Про затвердження Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників» від 14.06.2000 № 963.

Допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу виплачується педагогам:

— тільки за основним місцем роботи;

— незалежно від тижневого (річного) навчального навантаження або обсягу роботи, що виконується (див. лист Мінсоцполітики від 30.11.2011 № 1079/13/84-11);

— незалежно від виду трудового договору (строковий чи безстроковий).

Також варто зазначити, що протягом 2023 року продовжують діяти нормативно-правові акти, які встановлюють підвищення посадових окладів для:

— педагогічних працівників — на 10 % (постанова № 22*);

— науково-педагогічних працівників — на 11 % (постанова № 36**).

* Постанова КМУ «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників» від 11.01.2018 № 22.

** Постанова КМУ «Про підвищення посадових окладів науково-педагогічних працівників» від 23.01.2019 № 36.

У випадках, коли працівникам закладів та установ освіти передбачено підвищення ставок (посадових окладів), то з урахуванням підвищень утворюються нові ставки (посадові оклади). Про це чітко зазначено у п. 34 Інструкції № 102*. Тож допомогу на оздоровлення слід розраховувати виходячи із посадового окладу педпрацівника з урахуванням підвищень (див. також лист МОН від 28.05.2020 № 1/11-3542).

* Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом МОН від 15.04.93 № 102.

Чи обов’язково виплачувати?

Допомога на оздоровлення для педагогічних працівників є обов’язковою, і кошти на її виплату мають бути затверджені кошторисом. Під час формування фонду оплати праці на відповідний рік для кожного педагога передбачається одна допомога на оздоровлення (див. лист Мінсоцполітики від 31.03.2016 № 351/13/84-16).

Допомога на оздоровлення педагогічним працівникам при наданні їм щорічної відпустки має бути виплачена обов’язково

Оскільки допомога на оздоровлення педагогічним працівникам є гарантованою виплатою, то у разі надання педагогу щорічної основної відпустки повної тривалості безперервно окремої заяви на її виплату подавати не обов’язково.

У випадку поділу щорічної відпустки на частини «оздоровчі» можуть виплачуватись педагогу один раз на рік при наданні будь-якої з частин відпустки за його заявою. Утім, як правило, щорічна основна відпустка педпрацівникам надається повною тривалістю у період літніх канікул (п. 2 Порядку № 346*).

* Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затверджений постановою КМУ від 14.04.97 № 346.

Також ураховуйте: при виплаті компенсації за невикористану відпустку допомога на оздоровлення не виплачується (див. спільний лист МОН та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 11.06.2001 № 1/9-223, № 02-8/267).

Чи підлягає поверненню?

Жоден галузевий нормативно-правовий акт не містить норми стосовно повернення допомоги на оздоровлення педагогічним працівником у разі його звільнення.

Випадки, які дозволяють здійснювати відрахування із заробітної плати працівника, визначені ст. 127 КЗпП. Утім зазначеною нормою також не передбачено повернення допомоги на оздоровлення працівником у разі його звільнення.

Відтак, вимога щодо повернення педагогом, який звільняється з посади за основним місцем роботи після щорічної відпустки, суми допомоги на оздоровлення, виплаченої йому при наданні такої відпустки, не відповідає нормам чинного законодавства.

Висновки

  • Допомога на оздоровлення педагогічним працівникам виплачується у розмірі посадового окладу з урахуванням підвищень і тільки за основним місцем роботи.
  • «Оздоровча» допомога при наданні щорічної відпустки педагогам є обов’язковою виплатою, що гарантована їм чинним законодавством.
  • Чинним законодавством не передбачено повернення «оздоровчих», виплачених працівнику при виході в щорічну відпустку, якщо після відпустки він вирішив звільнитися.

За матеріалами сайту i.factor.ua

Інше