Глава 8. Облік праці та заробітної плати, розрахунків із соціальними фондами (частина 2)

Автор | 26.12.2012

8.5. ІНДЕКСАЦІЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Ще однією соціальною гарантією, передбаченою чинним законодавством, якій слід приділити особливу увагу, є індексація грошових доходів населення.

Індексація грошових доходів населення – це встановлений законами та іншими нормативно-правовими актами України механізм підвищення грошових доходів населення, який дає змогу частково або повністю відшкодувати подорожчання споживчих товарів і послуг.
Проведення індексації передбачено Законом про індексацію [64], а механізм її здійснення встановлено Порядком № 1078 [101].
Необхідність індексації грошових доходів населення не залежить від того, своєчасно виплачується заробітна плата працівникам чи ні. Тому питання індексації стосуються всіх суб’єктів підприємницької діяльності, які використовують найману працю.

Відповідно до п. 2 Порядку № 1078 [101] індексації підлягають грошові доходи громадян, отримані на території України в гривнях, що не мають разового характеру. При цьому індексується не вся сума доходу, а тільки в межах прожиткового мінімуму, встановленого для відповідних соціальних і демографічних груп населення. Частина грошових доходів, що перевищує встановлений прожитковий мінімум, індексації не підлягає.
Розміри прожиткового мінімуму, встановлені на одну працездатну особу з 2010 року, дорівнюють місячній мінімальній заробітній платі (див. табл. 8.4). Перелік грошових доходів громадян, що підлягають індексації, встановлено п. 2 Порядку № 1078 [101].

Наведемо перелік доходів, що підлягають індексації на підприємствах, і розмір, у межах якого вони індексуються, у табличній формі (табл. 8.6).

Таблиця 8.6

Доходи, що підлягають індексації на підприємстві

Об’єкт індексаціїВид і розмір прожиткового мінімуму, у межах якого індексуються доходи
Оплата праці найманих працівників підприємств, установ, організацій у грошовому виразі, що включає оплату праці за виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами) і відрядними розцінками, доплати, надбавки, премії, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством, а також інші компенсаційні виплати, які мають постійний характерПрожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб

Перелік грошових доходів громадян, які не підлягають індексації, наведено в п. 3 Порядку № 1078 [101] . До таких доходів, зокрема, належать:
– доходи громадян від здавання в оренду майна, від продажу акцій та інших цінних паперів, ведення сільського господарства
них паперів, ведення сільського (фермерського) господарства та особистого підсобного господарства, підприємницької діяльності, яка є для громадян джерелом грошових доходів від власності;
– оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця, допомога по тимчасовій непрацездатності як такі, що враховуються при обчисленні середнього заробітку;
– одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності, одноразова допомога в разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;
– одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності, одноразова допомога в разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;
– допомога у зв’язку з вагітністю та пологами, допомога при народженні дитини, допомога на поховання;
– цільова разова матеріальна допомога, одноразова допомога при виході на пенсію, суми соціальних пільг, компенсації (крім виплат, визначених п. 2

Порядку № 1078 [101]), винагорода за підсумками роботи за рік тощо;

– соціальні виплати, що визначаються залежно від прожиткового мінімуму (пенсії, обчислені з урахуванням абз. 1 ч. 1 ст. 28 Закону № 1078). 1 ст. 28 Закону № 1058 [61]; додаткова пенсія, підвищення, компенсаційні виплати, надбавки та інші доплати до пенсії, що визначаються залежно від прожиткового мінімуму; тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають змоги утримувати дитину або місце їх проживання невідоме; мінімальний розмір допомоги по безробіттю; державна соціальна допомога інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам; державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державна соціальна допомога малозабезпеченим, які не мають права на пенсію
– державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям, допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, допомога на дітей одиноким матерям, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Крім того, Мінпраці наполягає на тому, що не підлягають індексації також виплати, розмір яких визначається виходячи із середньої заробітної плати, зокрема відпускні, компенсація за невикористану відпустку, заробітна плата за час перебування у відрядженні тощо.

Індексація грошових доходів населення проводиться у разі, якщо величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, що встановлений на рівні 101 %. Місяць, у якому відбулося таке перевищення, стає базовим. При цьому підвищення грошових доходів громадян у зв’язку з індексацією здійснюється з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін. Тобто, дохід індексується через місяць після перевищення порога індексації.

У базовому місяці індекс інфляції для подальшого розрахунку індексу споживчих цін наростаючим підсумком приймається за 100 %. З наступного за базовим місяця починається розрахунок нового індексу споживчих цін наростаючим підсумком. При цьому, якщо індекс споживчих цін наростаючим підсумком перевищив поріг індексації, то новий індекс для проведення індексації міститиме в собі і старий.

У разі підвищення розмірів мінімальної заробітної плати, пенсії, виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, стипендій, а також у разі зростання грошових доходів населення без перегляду їхніх мінімальних розмірів місяць, у якому відбулося підвищення, вважається базовим під час обчислення індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення. Індексація грошових доходів, отриманих громадянами за цей місяць, не здійснюється. З наступного місяця здійснюється обчислення наростаючим підсумком індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації. У разі коли підвищення розмірів мінімальних соціальних гарантій не супроводжується зростанням грошових доходів громадян, грошові доходи індексуються на загальних підставах

Згідно з абзацом третім п. 5 Порядку № 1078 [101] якщо грошовий дохід з урахуванням суми підвищення є меншим за суму грошового доходу з урахуванням індексації до його підвищення, у базовому місяці суму загального доходу визначають з таким розрахунком,
щоб сума грошового доходу з урахуванням індексації не перевищувала загальний дохід до його підвищення.

Таким чином, місяць останнього підвищення заробітної плати (доходу) вважатиметься базовим місяцем для розрахунку індексу споживчих цін наростаючим підсумком незалежно від того, чи перевищила сума підвищення заробітної плати суму можливої індексації. Однак залежно від того, як співвідноситься сума можливої індексації та сума підвищення доходу, залежатиме механізм подальшої індексації та складові виплачуваного доходу. Зауважимо, що раніше місяць підвищення зарплати міг бути визначений базовим тільки в разі, якщо сума підвищення перекривала суму можливої індексації.

Приклад проведення індексації в разі підвищення грошових доходів наведено в додатку 4 до Порядку № 1078 [101]:

Приклад проведення індексації в разі підвищення грошових доходів

Заробітну плату підвищено в січні 2011 року.

Розмір підвищеної заробітної плати становить 1200 гривень, у тому числі посадовий оклад 1000 гривень та надбавка за вислугу років (20 відсотків) 200 гривень.

При обчисленні індексу споживчих цін для проведення індексації січень 2011 року вважається базовим. Індексація в січні не проводиться.

Починаючи з лютого 2011 року (наступного за базовим місяця) розрахунок індексу споживчих цін здійснюється наростаючим підсумком до перевищення встановленого пунктом 11 цього Порядку порога індексації (101 відсоток).

Сума індексації заробітної плати нараховується виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб, затвердженого законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб у 2011 році становив: у січні – березні – 941 гривню, у квітні – вересні – 960 гривень.

Розрахунок індексу споживчих цін для проведення індексації та суми індексації наведено в таблиці:

Індекс споживчих цін, відсотківВеличина приросту індексу споживчих цін для визначення суми індексації, відсотківСума індексації, гривень
Величина приросту індексу споживчих цін для визначення суми індексації, відсотківСума індексації, гривень
до попереднього місяця, за даними Держстатудля визначення суми індексації
2011 рік:
січень101базовий
лютий100,9100,9
березень101,4102,3
(1,009 х 1,014 х 100)
квітень101,3101,3
травень100,8100,82,3 (102,3 100)22,08
(960 х 2,3 : 100)
червень100,4101,2
(1,008 х 1,004 х 100)
3,6
(1,023 х 1,013 х х 100 – 100)
34,56
(960 х 3,6 : 100)
липень98,798,73,634,56
серпень4,9
(1,023 х 1,013 х
х 1,012 х 100 100)
47,04
(960 х 4,9 : 100)
вересень4,947,04

Виходячи з наведених у таблиці даних, грошовий дохід з урахуванням суми індексації у вересні 2011 року становив 1247,04 гривні (1000 200 47,04 = 1247,04).

При цьому у вересні 2011 р. відбувається чергове підвищення заробітної плати. Посадовий оклад підвищується на 30 гривень і становить 1030 гривень (1000 х 3 : 100 = 1030). У зв’язку з цим надбавка за вислугу років збільшується і становить 206 гривень (1030 х 20 : 100 = 206).

Усього заробітна плата з урахуванням суми підвищення за вересень становить 1236 гривень (1000 30 206 = 1236). Сума підвищення заробітної плати порівняно з попереднім місяцем становить 36 гривень (1236 1200 = 36).

Оскільки заробітна плата з урахуванням суми підвищення за вересень (1236 гривень) є меншою за суму грошового доходу з урахуванням індексації до підвищення (1247,04 гривні) у базовому місяці вересні, суму загального доходу визначають з таким розрахунком, щоб сума грошового доходу з урахуванням індексації не перевищувала загальний дохід до його підвищення.

Розрахунок здійснюється в такий спосіб: у вересні відбувається підвищення заробітної плати, розмір якої з урахуванням суми підвищення становить 1236 гривень, і додається сума індексації, визначена з урахуванням суми підвищення заробітної плати, 11,04 гривні (47,04 36 = 11,04).

Грошовий дохід за вересень 2010 року становить 1247,04 гривні, з них:

1236 гривень – заробітна плата з урахуванням підвищення з вересня 2011 року (1000 30 206 = 1236);

11,04 гривні – різниця між сумою індексації та сумою підвищення (47,04 36).

Для проведення подальшої індексації вересень 2011 року, в якому було підвищено заробітну плату, вважається базовим при розрахунку індексу споживчих цін. Починаючи з жовтня 2011 року розрахунок індексу споживчих цін для подальшої індексації здійснюється наростаючим підсумком.

При цьому сума індексації – 11,04 гривні – фіксується і виплачується в такому розмірі до наступного збільшення розміру заробітної плати, за якого таке збільшення повинно перевищити зазначену фіксовану величину.

Якщо наступне підвищення заробітної плати не перевищує фіксовану величину, то здійснюється підвищення заробітної плати і додається раніше зафіксована величина індексації.

Наприклад, заробітна плата працівника в грудні 2011 року зросла на 10 гривень і становила 1246 гривень (1236 10 = 1246, де 1236 – заробітна плата з урахуванням підвищення з вересня; 10 – сума підвищення заробітної плати з грудня). Грошовий дохід працівника в грудні 2011 року становитиме 1257,04 гривні (1236 10 11,04 = 1257,04, де 11,04 гривні – фіксована сума індексації з вересня). Для подальшого розрахунку індексу споживчих цін для проведення індексації грудень є базовим.

У разі коли на момент чергового підвищення заробітної плати настає право на проведення індексації і сума індексації перевищуватиме суму підвищення заробітної плати, необхідно здійснити підвищення заробітної плати, зберегти раніше зафіксовану суму індексації та додати суму індексації за травень, визначену з урахуванням чергового підвищення заробітної плати.

Наприклад, у травні 2012 року заробітна плата збільшиться на 10 гривень і становитиме 1256 гривень (1246 10 = 1256, де 1246 гривень – заробітна плата з урахуванням підвищення з грудня 2011 року; 10 гривень – сума підвищення з травня 2012 року). Сума індексації в травні 2012 року становитиме 16,8 гривні. Грошовий дохід за травень 2012 року становитиме 1273,84 гривні (1246 10 11,04 6,80 (16,80 10) = 1273,84, де 11,04 гривні – фіксована величина суми індексації з вересня 2011 року; 6,8 гривні – фіксована величина суми індексації у травні 2012 року). Для подальшого розрахунку індексу споживчих цін для проведення індексації травень є базовим.

У разі коли сума підвищення заробітної плати у травні 2012 року перевищить суму виплат індексації, травень вважатиметься базовим при обчисленні індексу споживчих цін. Індексація в травні не виплачується. Починаючи з червня 2012 року для проведення подальшої індексації індекс споживчих цін розраховується наростаючим підсумком до перевищення порога індексації.

Наприклад, посадовий оклад працівника становить 1246 гривень і його розмір підвищується у травні 2012 року на 30 гривень. Крім того, працівник отримує 11,04 гривні фіксованої величини суми індексації з вересня 2011 року.

Сума індексації, що виплачується у травні 2012 року, становить 16,8 гривні. Оскільки сума підвищення заробітної плати (30 гривень) перевищує суму виплат індексації 27,84 гривні (11,04 16,8 = 27,84), грошовий дохід у травні 2012 року становить 1276 гривень (1246 30 = 1276).

Розглянемо порядок проведення індексації грошових доходів працівників. Насамперед розрахуємо величину приросту індексу споживчих цін (ІСЦ)
для проведення індексації (табл. 8.7). І тут слід пам’ятати, що згідно з п. 101
Порядку № 1078 [101] обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації заробітної плати новоприйнятих працівників здійснюється з місяця прийняття працівника на роботу.

Як видно з наведеної таблиці, із січня по червень 20ХХ року індексація заробітної плати працівників не проводиться. У червні 20ХХ року розпочинається індексація доходів тих працівників підприємства, які прийняті в січні 20ХХ року. Доходи працівників, яким заробітну плату підвищено у квітні 20ХХХ р., починають індексуватися тільки з серпня 20ХХХ року.
Оскільки заробітна плата працівників перевищує прожитковий мінімум (далі – ПМ) на одну працездатну особу (у розглянутому прикладі 01.01.20ХХ р. – 01.01.20ХХ р. –
31.03.20ХХ – 941,00 грн.; 01.04.20ХХ – 30.09.20ХХ – 960,00 грн.; 01.10.20ХХ – 01.10.20ХХ – 30.09.20ХХ – 960,00 грн
31.11.20ХХ р. – 985,00 грн., 01.12.20ХХ р. – 31.12.20ХХ р. – 1004 грн.), то її сума індексується тільки в межах прожиткового мінімуму. Тобто сума індексації цього та інших працівників розраховується за формулою:
ПМ х ІСЦ : 100, де ІСЦ – величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації відповідного місяця.

Згідно з абзацом третім п. 5 Порядку № 1078 [101] якщо грошовий дохід з урахуванням суми підвищення є меншим за суму грошового доходу з урахуванням індексації до його підвищення, у базовому місяці сума загального доходу визначається з таким розрахунком,
щоб сума грошового доходу з урахуванням індексації не перевищувала загальний дохід до його підвищення.
Таким чином, місяць останнього підвищення заробітної плати (доходу) буде

вважатиметься базовим місяцем для розрахунку індексу споживчих цін наростаючим підсумком незалежно від того, чи перевищила сума підвищення заробітної плати суму можливої індексації. Однак залежно від того, як співвідноситься сума можливої індексації та сума підвищення доходу, залежатиме механізм подальшої індексації та складові виплачуваного доходу. Зауважимо, що раніше місяць підвищення зарплати міг бути визначений базовим тільки в разі, якщо сума підвищення перекривала суму можливої індексації.

Приклад проведення індексації в разі підвищення грошових доходів наведено в додатку 4 до Порядку № 1078 [101]. На прикладі директора Пирогова С. С. розрахуємо розмір його заробітної плати з урахуванням індексації (табл. 8.8). Крім того, складемо зведену таблицю нарахованої працівникам протягом 20ХХ р. заробітної плати з урахуванням індексації (табл. 8.9).

Таблиця 8.8

Розмір заробітної плати Пирогова С. С. за січень – грудень 20ХХ року

Місяці20ХХ рокуПрожитковий мінімум на працездатну особу, грн.Величина приросту ІСЦ для проведення індексації, %Заробітна плата, грн.Сума індексації, грн.Заробітна плата з урахуванням індексації, грн.
Січень94112000,0012000,00
Лютий94112000,0012000,00
Березень94112000,0012000,00
Квітень9601,912000,0018,2412018,24
Травень9603,312000,0031,6812031,68
Червень9604,712000,0045,1212045,12
Липень9604,712000,0045,1212045,12
Серпень9605,912000,0056,6412056,64
Вересень9605,912000,0056,6412056,64
Жовтень9855,912000,0058,1212058,12
Листопад9855,912000,0058,1212058,12
Грудень10045,912000,0059,2412059,24

Таблиця 8.8

Зведена таблиця нарахованої працівникам ТОВ “Альянс” протягом 20XX р. заробітної плати з урахуванням індексації