Книга: Фінзвітність (2020 рік)

Автор | 31.01.2022

Зміст

Ось і залишився позаду 2020 рік. Багато з нас із нетерпінням чекали його завершення. Але не так просто розпрощатися із цим роком бухгалтерам, адже їм належить традиційно відзвітувати про його результати. У цій книзі йтиметься про фінзвітність-2020. Із неї ви дізнаєтеся, які форми слід скласти тим чи іншим суб’єктам господарювання та в які строки їх подати, хто зобов’язаний оприлюднювати фінансову звітність та яка відповідальність загрожує, якщо цього не зробити. Також тут наведено постатейний порядок заповнення форм фінансової звітності для підприємств, які керуються національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

1. Річна фінзвітність: знання першої необхідності

Дотримуючись законів логіки, розпочнемо розгляд «фінзвітної» теми з азів, а саме згадаємо, хто, куди та в які строки подає фінансову звітність, яким є «фінзвітний комплект» для різних суб’єктів підприємництва та яких основних вимог до складання фінзвітності потрібно додержуватися.

1.1. Хто й кому подає фінзвітність

Відповідно до ст. 2 Закону № 996 і п. 1 Порядку № 419 фінзвітність за 2020 рік зобов’язані подати:

— усі юридичні особи, створені відповідно до законодавства України (незалежно від організаційно-правової форми господарювання та форми власності);

— представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності*.

Звітність

* Представництва іноземних суб’єктів господарювання у цій книзі розглядати не будемо.

Фінансову звітність і консолідовану фінансову звітність підприємства (крім суб’єктів держсектору) складають відповідно до (абзац другий п. 2 Порядку № 419)**:

** Залежно від того, які із цих стандартів застосовує підприємство.

— національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі — НП(С)БО) або

— міжнародних стандартів фінансової звітності*** (далі — МСФЗ).

*** Питання складання звітності за МСФЗ у цій книзі не розглядаємо.

У принципі, прийняти рішення про застосування МСФЗ може будь-яке підприємство, яке бачить у цьому доцільність (ч. 3 ст. 121 Закону № 996).

Проте є такі суб’єкти господарювання, для яких дотримання міжнародних стандартів є обов’язковим. Так, на сьогодні МСФЗ-зобов’язаними є (ч. 2 ст. 121 Закону № 996 і п. 2 Порядку № 419):

1) підприємства, що становлять суспільний інтерес, а саме:

— емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до торгів на фондових біржах або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію;

— банки;

— страховики;

— недержавні пенсійні фонди****;

**** Крім тих, які належать до мікро- і малих підприємств (див. табл. 1.1).

— інші фінансові установи****;

великі підприємства (див. табл. 1.1);

2) публічні акціонерні товариства;

3) підприємства, що здійснюють діяльність у видобувних галузях. До них належать суб’єкти господарювання, що здійснюють види діяльності, зазначені в розділах 05 — 08 секції В «Добувна промисловість і розроблення кар’єрів» КВЕД-2010 (див. лист Мінфіну і Держстату від 14.03.2018 р. № 35230-06-5/6959, № 04.3-07/22-18);

4) підприємства, що здійснюють господарську діяльність за такими видами:

— надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення (розділ 64 КВЕД-2010);

— недержавне пенсійне забезпечення (група 65.3 КВЕД-2010);

— допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування (розділ 66 КВЕД-2010), крім допоміжної діяльності у сфері страхування та пенсійного забезпечення (група 66.2 КВЕД-2010).

Якщо ж ані з доброї волі, ані з примусу законодавства ви МСФЗ не застосовуєте, ваш головний орієнтир при складанні фінансової звітності — НП(С)БО.

Для цілей складання фінзвітності важливо, до якої категорії (великих, середніх, малих чи мікро-) належить підприємство. У табл. 1.1 покажемо, за якими критеріями розмежовує «масштабність» юросіб ч. 2 ст. 2 Закону № 996*****.

***** Зазначені критерії не стосуються бюджетних установ.

Таблиця 1.1. Класифікація підприємств відповідно до Закону № 996

Категорія підприємства

Критерії оцінки за рік, що передує звітному*

Балансова вартість активів, євро**

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), євро**

Середня кількість працівників***, осіб

Мікропідприємства

До 350 тис.

До 700 тис.

До 10

Малі

До 4 млн

До 8 млн

До 50

Середні

До 20 млн

До 40 млн

До 250

Великі

Понад 20 млн

Понад 40 млн

Понад 250

* Новостворені підприємства для визначення своєї групи застосовують показники на дату складання першої річної фінзвітності.

** За середньорічним курсом НБУ (див. www.bank.gov.ua/files/Exchange r.xls).

*** Для його розрахунку використовують Інструкцію № 286.

Важливо! Для віднесення підприємства до певної категорії достатньо, щоб показники фінзвітності за попередній рік відповідали водночас щонайменше двом критеріям.

А як діяти, якщо за трьома критеріями підприємство потрапило до трьох різних категорій? Обирайте золоту середину. Наприклад, юрособа за кількістю найманих працівників є мікропідприємством, за вартістю активів — малим, а за сумою доходу — середнім (або великим). У цьому випадку підприємство вважатиметься малим.

 

ВАЖЛИВО

Якщо підприємство, яке потрапило до певної категорії, протягом 2 років поспіль не відповідатиме встановленим для неї критеріям, слід змінити цю категорію

 

Нагадаємо: юрособи долучилися до своєї групи на початку 2018 року (коли набрали чинності ці критерії) згідно з даними річної фінзвітності за 2017 рік. А отже, у 2020 році вони повинні були звірити орієнтири (оскільки минуло 2 роки — 2018-й та 2019-й). За наявності дворічної невідповідності категорію потрібно було змінити, орієнтуючись на показники річної фінзвітності за 2019 рік. Причому в разі потрапляння до категорії великих перейти на МСФЗ підприємство повинно було з 01.01.2020 р., а складати МСФЗ-звітність йому доведеться тільки починаючи з фінзвітності за 2021 рік.

А ось у підприємств, створених у 2018 та 2019 роках, у 2020 році однозначно зберігається первісно встановлена розмірність. Переглядати її не потрібно.

Суб’єкти господарювання, які контролюють інші підприємства (материнські підприємства), крім фінансових звітів про власні господарські операції, повинні скласти і подати консолідовану фінансову звітність за 2020 рік відповідно до НП(С)БО або МСФЗ (ч. 1 ст. 12 Закону № 996). Але! Такі підприємства (крім тих, які становлять суспільний інтерес) можуть не подавати консолідовану фінзвітність, якщо разом з контрольованими підприємствами їх показники на дату складання річної фінзвітності не перевищують двох із трьох таких критеріїв:

— балансова вартість активів — до 4 млн євро;

— чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — до 8 млн євро;

— середня кількість працівників — до 50 осіб.

Також, крім власної звітності, консолідовану фінансову звітність за 2020 рік повинні скласти і подати об’єднання підприємств. До такої звітності включають інформацію за всіма підприємствами, які входять до складу об’єднань, якщо це передбачено установчими документами таких об’єднань відповідно до законодавства (ч. 3 ст. 12 Закону № 996).

Річну фінансову звітність підприємства зобов’язані подати (ч. 1 ст. 14 Закону № 996 і абзац перший п. 2 Порядку № 419):

— органам, до сфери управління яких вони належать;

— трудовим колективам на їх вимогу;

— власникам (засновникам) згідно з установчими документами;

— органам державної влади та іншим користувачам відповідно до законодавства.

До останніх належать, зокрема, органи державної статистики й органи ДПСУ.

На необхідність подання платниками податку на прибуток квартальної та/або річної фінансової звітності до органу ДПСУ разом з відповідною декларацією із цього податку вказують п. 46.2 ПКУ та абзац чотирнадцятий п. 2 Порядку № 419. Роблять це за правилами, передбаченими для подання податкової декларації, і з урахуванням вимог ст. 137 ПКУ. Крім того, фінзвітність податківцям зобов’язані подати неприбуткові підприємства, установи й організації.

Причому наразі фінансова звітність є додатком до декларації з податку на прибуток (звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації) та її невід’ємною частиною (абзац третій п. 46.2 ПКУ).

А ось єдиноподатники груп 3 і 4 від подання фінзвітності до органів ДПСУ звільнені.

Важливо пам’ятати, що деякі підприємства законодавство зобов’язує оприлюднювати свою фінзвітність. Про кого йдеться, розповімо далі.

1.2. Оприлюднення річної фінансової звітності

Хто та в які строки повинен оприлюднювати свою річну фінзвітність (річну консолідовану фінансову звітність), установлює ч. 3 ст. 14 Закону № 996. Наочно цю інформацію ви можете побачити в табл. 1.2.

Таблиця 1.2. Строки та порядок оприлюднення фінзвітності

Вид підприємства

Строки оприлюднення

Порядок оприлюднення

Підприємства, які становлять суспільний інтерес (крім великих підприємств, що не є емітентами цінних паперів)

Не пізніше ніж до 30 квітня року, наступного за звітним періодом

Разом з аудиторським висновком на власній вебсторінці (у повному обсязі) або іншим способом у випадках, визначених законодавством

Публічні акціонерні товариства

Суб’єкти природних монополій на загальнодержавному ринку

Підприємства, що здійснюють діяльність у видобувних галузях

Великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів

Не пізніше ніж до 1 червня року, наступного за звітним періодом

Разом з аудиторським висновком на власній вебсторінці (у повному обсязі)

Середні підприємства

Інші фінустанови, які належать до мікро- і малих підприємств

Наведений у табл. 1.2 перелік — вичерпний. Усі інші підприємства оприлюднювати свою фінансову звітність не зобов’язані.

Зверніть увагу: підприємства, які зобов’язані оприлюднювати фінзвітність, повинні розкривати в примітках до річної фінзвітності значно більше інформації, ніж інші юрособи (див. розділ 6). Крім того, вони подають форму № 6 (див. розділ 7).

Важливо! Порушення порядку оприлюднення фінзвітності або консолідованої фінзвітності разом з аудиторським звітом загрожує адміністративною відповідальністю (див. табл. 1.4).

1.3. Звітний період і строки подання

Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік* (ч. 1 ст. 13 Закону № 996).

* Нагадаємо: усі підприємства, за винятком мікропідприємств, непідприємницьких товариств (крім МСФЗ-зобов’язаних) і підприємств — єдиноподатників групи 3, подають також проміжну фінансову звітність за перший квартал, півріччя і 9 місяців. Крім того, відповідно до облікової політики підприємства фінзвітність може складатися за інші періоди.

У новостворених підприємств перший звітний період може бути менше 12 місяців, але не може бути більше 15 місяців (ч. 2 ст. 13 Закону № 996). Отже, підприємства, які були зареєстровані в період з 1 жовтня по 31 грудня 2020 року, річну фінансову звітність за цей період можуть не подавати.

Але! На практиці це здійснити не вийде в платників податку на прибуток. Річ у тому, що їм усе одно доведеться подати фінзвітність до органів ДПСУ за період починаючи з дати, на яку припадає початок обліку новоутвореного суб’єкта господарювання як платника податку, і закінчуючи останнім календарним днем податкового (звітного) періоду, в якому відбулося взяття на облік (див. лист Мінфіну від 21.02.2017 р. № 11130-02-2/4779).

«Звичайна» річна фінансова звітність подається не пізніше 28 лютого року, наступного за звітним (абзац перший п. 5 Порядку № 419).

 

ВАЖЛИВО

Якщо граничний строк подання фінзвітності припадає на неробочий день, такий строк переноситься на перший після вихідного робочий день (п. 10 Порядку № 419)

 

Оскільки 28 лютого 2021 року припадає на вихідний день (неділю), то граничний строк подання «звичайної» фінзвітності за 2020 рік — 1 березня 2021 року.

Інші строки встановлено для консолідованої фінзвітності. Так, річну консолідовану фінзвітність юрособи, які мають дочірні підприємства, подають не пізніше строків, передбачених законодавством для її оприлюднення (до 30 квітня або до 1 червня року, наступного за звітним, — див. табл. 1.2). А ось об’єднання підприємств подають консолідовану річну фінзвітність (якщо це передбачено установчими документами) не пізніше 15 квітня року, наступного за звітним.

Платники податку на прибуток (крім юросіб, які зобов’язані оприлюднювати фінзвітність, — див. табл. 1.2) подають річну фінансову звітність до органів ДПСУ у строки, передбачені для подання декларації із цього податку (абзац перший п. 46.2 ПКУ, абзац другий п. 5 Порядку № 419), тобто за 2020 рік — не пізніше 1 березня 2021 року. Таким чином, у 2021 році «статистичні» строки подання «звичайної» річної фінзвітності збіжаться з «податковими».

Цікавий момент! При поданні фінзвітності в електронному вигляді окремо відзвітувати перед органами статистики не вийде, оскільки відправлена звітність буде доступна й податківцям. А отже, може статися, що фінзвітність і декларація з податку на прибуток будуть подані в різні дні. Зауважте: податківці не бачать проблеми, якщо фінзвітність в електронному вигляді як додаток до декларації з податку на прибуток вони отримають раніше, ніж саму декларацію (див. роз’яснення з підкатегорії 102.20.02 БЗ*).

* База знань, розміщена на офіційному сайті ДПСУ: zir.tax.gov.ua.

Що стосується платників податку на прибуток, які зобов’язані оприлюднювати фінзвітність, то вони до 01.03.2021 р. повинні подати до органу ДПСУ тільки форми № 1 і № 2 (ще не перевірені аудитором). Повний же комплект фінзвітності (вже перевіреної) вони подають податківцям після аудиторської перевірки у строк не пізніше 10 червня року, наступного за звітним** (абзац четвертий п. 46.2 ПКУ), тобто за 2020 рік — не пізніше 10.06.2021 р.

** Виходячи з роз’яснень податківців (див. листи ДПСУ від 09.06.2020 р. № 2356/6/99-00-05-05-02-06/ІПК і від 04.06.2020 р. № 8939/7/99-00-07-02-01-07, консультацію з підкатегорії 102.20.01 БЗ), разом зі звітністю доведеться подати й аудиторський висновок, хоча з п. 46.2 ПКУ такий обов’язок не випливає.

Датою подання фінансової звітності вважають день її фактичної передачі за належністю, а якщо вона надсилається поштою — дату отримання адресатом, зазначену на штемпелі підприємства зв’язку, яке обслуговує адресата (абзац перший п. 4 Порядку № 419).

1.4. Склад річної фінансової звітності

Фінансова звітність буває двох видів: повна і скорочена.

Повну фінзвітність подають усі підприємства, які застосовують національні стандарти, крім бюджетних установ і підприємств, що подають відповідно до законодавства скорочену фінзвітність. Її склад визначено п. 1 розд. ІІ НП(С)БО 1.

Скорочену за показниками фінансову звітність подають (ч. 3 ст. 11 Закону № 996, п. 2 розд. ІІ НП(С)БО 1, п. 2 розд. І НП(С)БО 25)***:

*** Крім МСФЗ-зобов’язаних підприємств.

— мікропідприємства;

— малі підприємства;

— непідприємницькі товариства;

— представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності;

— підприємства, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів і витрат відповідно до податкового законодавства (тобто юрособи — єдиноподатники групи 3 — п. 44.2 ПКУ).

У свою чергу, скорочена фінзвітність поділяється ще на два види: фінзвітність малого підприємства (форми № 1-м і № 2-м) і фінзвітність мікропідприємства (форми № 1-мс і № 2-мс). Відповідні форми та порядок їх складання наведено в НП(С)БО 25.

Склад фінзвітності-2020 для різних суб’єктів господарювання пропонуємо до вашої уваги в табл. 1.3.

Таблиця 1.3. Склад річної фінансової звітності

Суб’єкти господарювання

Склад річної фінансової звітності

Малі підприємства (крім єдиноподатників групи 3)

Фінансова звітність малого підприємства:

1) форма № 1-м «Баланс»;

2) форма № 2-м «Звіт про фінансові результати»

Представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності

Мікропідприємства

Фінансова звітність мікропідприємства:

1) форма № 1-мс «Баланс»;

2) форма № 2-мс «Звіт про фінансові результати»

Єдиноподатники групи 3

(незалежно від того, до якої категорії підприємств вони потрапляють)

Непідприємницькі товариства*

Інші підприємства, які застосовують НП(С)БО

Повний комплект фінзвітності:

1) форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»;

2) форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»;

3) форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)» або

форма № 3-н «Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)»;

4) форма № 4 «Звіт про власний капітал»;

5) форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності»;

6) форма № 6 «Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»

* Зауважте: податківці абсолютно необґрунтовано хочуть бачити разом зі звітом про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації повний комплект фінзвітності, за винятком випадків, коли це бюджетна установа, мікро- або мале підприємство (див. роз’яснення з підкатегорії 102.20.02 БЗ).

Зверніть увагу: суб’єктам, що застосовують НП(С)БО 25, надано можливість вибору. Так, згідно з п. 2 розд. II НП(С)БО 1 такі підприємства можуть самостійно визначати доцільність складання фінзвітності за повними формами, наведеними в згаданому стандарті (ця норма діє з 23.07.2019 р.). Тобто вони самі вирішують, за якою формою фінзвітності (скороченою чи повною) їм звітувати.

Але зауважте: обрати можна тільки між скороченою і повною фінзвітністю. Змінити малі форми на мікро- і навпаки не можна. Цього не передбачає жоден нормативний документ.

Майте на увазі: разом з річною фінзвітністю за 2020 рік великі та середні підприємства* зобов’язані подати ще й Звіт про управління (консолідований Звіт про управління). Його форму підприємства розробляють самостійно — нормативними документами вона не встановлена. Методичні рекомендації щодо складання такого Звіту затверджені наказом № 982.

* Середні підприємства мають право не відображати в такому Звіті нефінансову інформацію (ч. 7 ст. 11 Закону № 996, абзац восьмий п. 2 Порядку № 419).

Крім того, підприємства, які здійснюють діяльність у видобувних галузях або заготівлю деревини** і при цьому становлять суспільний інтерес, повинні подавати Звіт про платежі на користь держави (консолідований Звіт про платежі на користь держави).

** Відповідно до листа Мінфіну і Держстату від 14.03.2018 р. № 35230-06-5/6959, № 04.3-07/22-18 це підприємства, які здійснюють діяльність, передбачену класом 02.20 «Лісозаготівлі» розділу 02 секції А КВЕД-2010.

Суб’єкти господарювання, що здійснюють діяльність у видобувних галузях, розкривають свої звіти (консолідовані звіти) про платежі на користь держави щорічно, не пізніше 1 вересня року, наступного за звітним періодом, і забезпечують, щоб такі звіти залишалися публічно відкритими протягом щонайменше 3 років (ч. 1 ст. 12 Закону № 2545). Форми таких звітів затверджено постановою КМУ від 23.09.2020 р. № 858.

Заготівники деревини, що становлять суспільний інтерес, Звіт про платежі на користь держави повинні подавати разом з річною фінансовою звітністю (п. 2 Порядку № 419). Форма Звіту і порядок його складання затверджені наказом Мінфіну від 13.08.2020 р. № 499.

Майте на увазі: подавати вищезгадані звіти до органів ДПСУ податківці не вимагають. Раніше вони прямо говорили про відсутність такої необхідності в роз’ясненні з підкатегорії 102.20.02 БЗ***.

*** На сьогодні це роз’яснення переведене до складу недіючих у зв’язку з набранням чинності Законом № 466. Проте воно залишається актуальним, оскільки змін до ПКУ в цій частині внесено не було.

1.5. Правила складання фінзвітності

Тут наведемо основні принципи та правила підготовки фінзвітності.

1. Фінансову звітність складають у грошовій одиниці України — гривні (ст. 5 Закону № 996). Проте на вимогу користувачів вона може бути додатково перерахована в інвалюту.

2. Форми повноформатної фінзвітності заповнюють у тисячах гривень без десяткових знаків. Виняток — розділ IV форми № 2. Його складають у гривнях з копійками.

 

ВАЖЛИВО

Форми скороченої фінзвітності складають у тисячах гривень з одним десятковим знаком

 

3. При складанні фінансової звітності неприпустимо згортати статті активів та зобов’язань, доходів і витрат, крім випадків, передбачених відповідними НП(С)БО або МСФЗ (п. 3 розд. IV НП(С)БО 1, п. 5 розд. I НП(С)БО 25).

4. Показники про податок на прибуток, витрати і збитки, вирахування з доходу, вибуття коштів, зменшення складових власного капіталу наводять у дужках (п. 5 розд. ІІ НП(С)БО 1).

5. Підприємства можуть не наводити статті, за якими відсутня інформація до розкриття. Виняток — випадки, коли така інформація була в попередньому звітному періоді (п. 4 розд. ІІ НП(С)БО 1).

6. При складанні повноформатної фінзвітності можна додавати статті зі збереженням їх назви та коду рядка з переліку додаткових статей (див. додаток 3 до НП(С)БО 1). Але зауважте: для цього необхідно, щоб інформація була суттєвою, а оцінка статті могла бути достовірно визначена.

7. До фінансової звітності включають показники діяльності філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів підприємства (п. 6 розд. ІІ НП(С)БО 1).

8. Показники річної фінансової звітності підтверджують результатами попередньо проведеної інвентаризації активів та зобов’язань (ст. 10 Закону № 996 і п. 12 Порядку № 419).

9. Фінзвітність підписується керівником (власником) підприємства або уповноваженою особою у визначеному законодавством порядку і бухгалтером або особою, яка забезпечує ведення бухгалтерського обліку підприємства.

Якщо бухоблік на підприємстві веде юрособа, що здійснює діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиту, фінзвітність підписують керівник підприємства (або уповноважена ним особа), а також керівник аудиторської/бухгалтерської фірми (або уповноважена ним особа). Такий порядок передбачений ч. 1 ст. 11 Закону № 996. Щоправда, у самих формах фінзвітності ця можливість поки не реалізована.

Фінансову звітність підприємства, що становить суспільний інтерес, підписують керівник (або уповноважена ним особа) та головний бухгалтер.

1.6. Відповідальність за порушення порядку подання фінзвітності

Коли можуть притягуватися до відповідальності посадові особи підприємства за порушення порядку подання та оприлюднення фінзвітності та які на сьогодні розміри адмінштрафів за такі порушення, розповімо в табл. 1.4.

Таблиця 1.4. Адміністративна відповідальність

№ з/п

Вид правопорушення

Штрафні санкції

Норма КУпАП

1

Відсутність бухгалтерського обліку або ведення його з порушенням установленого порядку, внесення недостовірних даних до фінансової звітності, неподання фінансової звітності, несвоєчасне або неякісне проведення інвентаризації грошових коштів та матеріальних цінностей

Штраф у розмірі від 8 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

(далі — нмдг)

(від 136 до 255 грн)*

Ч. 1 ст. 1642

2

Вчинення дій, перелічених у ряд. 1 цієї таблиці, особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з таких правопорушень

Штраф у розмірі

від 10 до 20 нмдг

(від 170 до 340 грн)*

Ч. 2 ст. 1642

* Застосовують виключно до підприємств, пов’язаних з бюджетними коштами, оскільки каральними функціями в цьому випадку наділені органи Держаудитслужби (ст. 2341 КУпАП).

3

Порушення порядку оприлюднення фінзвітності або консолідованої фінзвітності разом з аудиторським звітом

Штраф у розмірі

від 1000 до 2000 нмдг

(від 17000 до 34000 грн)*

Ч. 1 ст. 16316

4

Вчинення дії, зазначеної в ряд. 3 цієї таблиці, особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке правопорушення

Штраф у розмірі

від 2000 до 3000 нмдг

(від 34000 до 51000 грн)*

Ч. 2 ст. 16316

* У загальному випадку зазначені штрафи на суб’єктів господарювання, які зобов’язані оприлюднювати свою фінзвітність разом з аудиторським звітом (крім банків, небанківських фінустанов та емітентів цінних паперів), накладає Орган громадського нагляду за аудиторською діяльністю (ст. 24422 КУпАП).

5

Неподання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень або подання їх недостовірними, не в повному обсязі, не за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, або із запізненням; незабезпечення належного стану первинного обліку

Штраф у розмірі

від 10 до 15 нмдг

(від 170 до 255 грн)*

Ч. 1 ст. 1863

6

Дії, перелічені в ряд. 5 цієї таблиці, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення

Штраф у розмірі

від 15 до 25 нмдг

(від 255 до 425 грн)*

Ч. 2 ст. 1863

* Накладають органи Держстату за неподання їм фінзвітності (див. лист Держкомстату від 01.11.2001 р. № 16-1-67).

Ваше підприємство — платник податку на прибуток або неприбутківець? Тоді пам’ятайте, що на сьогодні фінансова звітність є додатком до декларації з податку на прибуток (звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації) та її невід’ємною частиною (абзац третій п. 46.2 ПКУ). У разі неподання до органу ДПСУ фінзвітності податкова звітність не визнається податковою декларацією. Отже, неподання податківцям фінансової звітності (у тому числі й тієї, що підлягає оприлюдненню) призведе до накладення на підприємство штрафу, встановленого п. 120.1 ПКУ*. Він становить 340 грн за кожне неподання або несвоєчасне подання. У разі вчинення тих же дій платником податків, до якого протягом року був застосований штраф за таке порушення, санкція становитиме вже 1020 грн.

* Підтверджують це й податківці в консультації, наведеній у підкатегорії 102.22 БЗ.

Але є й позитивний момент: адмінвідповідальності в цьому випадку не буде, оскільки КУпАП не передбачено право органів ДПСУ складати адмінпротоколи за неподання або несвоєчасне подання фінзвітності.

 

висновки

  1. Підприємства зобов’язані подати «звичайну» річну фінансову звітність за 2020 рік не пізніше 1 березня 2021 року.
  2. Платники податку на прибуток (крім юросіб, які зобов’язані оприлюднювати фінзвітність) подають річну фінансову звітність до органів ДПСУ у строки, передбачені для подання декларації з цього податку.
  3. Мікро- і малі підприємства, непідприємницькі товариства, представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності та єдиноподатники групи 3 мають право складати і подавати скорочену за показниками фінансову звітність.
  4. Неподання фінзвітності до органів статистики і податківцям, а також порушення порядку оприлюднення фінзвітності разом з аудиторським звітом загрожують штрафними санкціями.

 

2. Форма № 1 «баланс (звіт про фінансовий стан)»

Форму № 1 наведено в додатку 1 до НП(С)БО 1. У ній відображають інформацію про активи підприємства в розрізі їх видів (в активі Балансу), його зобов’язання і власний капітал (у пасиві форми) на звітну дату.

При цьому підсумок активів Балансу має дорівнювати сумі зобов’язань і власного капіталу (п. 2.2 Методрекомендацій № 433).

При складанні форми № 1 враховуйте такі правила (пп. 2.3 — 2.6 Методрекомендацій № 433):

1) активи відображають у Балансі за умови, що їх оцінка може бути достовірно визначена й очікується отримання в майбутньому економічних вигід, пов’язаних з їх використанням;

2) витрати на придбання і створення активу, який не може бути відображений у Балансі, включають до складу витрат звітного періоду;

3) зобов’язання відображають у Балансі, якщо їх оцінка може бути достовірно визначена й існує ймовірність зменшення економічних вигід у майбутньому внаслідок їх погашення;

4) власний капітал показують у Балансі одночасно з відображенням активів або зобов’язань, які призводять до його зміни.

Зверніть увагу: у підрахунку підсумків відповідних розділів Балансу беруть участь рядки, коди яких закінчуються на «0» і «5».

Нижче, у табл. 2.1, покажемо, як сформувати показники Балансу на підставі даних бухгалтерського обліку (рахунків класів 1 — 6).

Таблиця 2.1. Заповнення форми № 1

Найменування статті

Код рядка

Джерело інформації для заповнення

АКТИВ

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи

1000

Ряд. 1001 – ряд. 1002

Показують залишкову вартість об’єктів, включених до складу нематеріальних активів відповідно до НП(С)БО 8.

первісна вартість

1001

Сальдо за Дт рах. 12

Відображають первісну (переоцінену) вартість нематеріальних активів. Не включають до підсумку Балансу.

накопичена амортизація

1002

Сальдо за Кт субрах. 133

Наводять суму накопиченої амортизації нематеріальних активів. Показник наводять у дужках.

Не включають до підсумку Балансу.

Незавершені капітальні інвестиції

1005

Сальдо за Дт рах. 15

Зазначають вартість не завершених на дату балансу капітальних інвестицій у необоротні активи на будівництво, реконструкцію, модернізацію (інші поліпшення, що збільшують первісну (переоцінену) вартість необоротних активів), виготовлення, створення, вирощування, придбання об’єктів основних засобів, нематеріальних активів, довгострокових біологічних активів (включаючи необоротні матеріальні активи, призначені для заміни діючих, та обладнання для монтажу).

На думку Мінфіну, до складу капітальних інвестицій не включають, тобто не відображають у рядку 1005 форми № 1 вартість основних засобів та нематеріальних активів, унесених до статутного капіталу підприємства або отриманих безоплатно, а також суму переоцінки необоротних активів (див. лист від 17.11.2003 р. № 31-04200-04-5/5570).

Основні засоби

1010

Ряд. 1011 – ряд. 1012

У ряд. 1010 відображають залишкову вартість власних і отриманих на умовах фінансової оренди об’єктів та орендованих цілісних майнових комплексів, включених до складу основних засобів відповідно до НП(С)БО 7, основних засобів, отриманих у довірче управління, на праві господарського відання або праві оперативного управління, а також інших необоротних матеріальних активів.

первісна вартість

1011

Сальдо за Дт субрах. 101 — 109 і рах. 11

Показують первісну (переоцінену) вартість основних засобів.

Не включають до підсумку Балансу.

знос

1012

Сальдо за Кт субрах. 131 і 132

Відображають нараховану в установленому порядку суму зносу.

Показник наводять у дужках. Не включають до підсумку Балансу.

Інвестиційна нерухомість

1015

Сальдо за Дт субрах. 100 (у частині інвестнерухомості, яка обліковується за справедливою вартістю)

Ряд. 1016 – ряд. 1017 (якщо облік ведуть за первісною вартістю)

Наводять вартість об’єктів, які належать до інвестиційної нерухомості відповідно до НП(С)БО 32.

Додатковий рядок (Первісна вартість інвестиційної нерухомості)

1016

Сальдо за Дт субрах. 100 (у частині інвестнерухомості, яка обліковується за первісною вартістю)

Показують первісну вартість інвестиційної нерухомості, яку обліковують за первісною вартістю.

Не включають до підсумку Балансу.

Додатковий рядок (Знос інвестиційної нерухомості)

1017

Сальдо за Кт субрах. 135

Відображають суму зносу інвестиційної нерухомості, яку обліковують за первісною вартістю.

Показник наводять у дужках. Не включають до підсумку Балансу.

Довгострокові біологічні активи

1020

Сальдо за Дт субрах. 161, 163 і 165 (якщо облік ведуть за справедливою вартістю)

Ряд. 1021 – ряд. 1022 (якщо облік ведуть за первісною вартістю)

Показують вартість довгострокових біологічних активів, облік яких ведуть відповідно до НП(С)БО 30.

Майте на увазі: в ряд. 1020 — 1022 не наводять вартість тварин і багаторічних насаджень, не пов’язаних із сільськогосподарською діяльністю, а також плодоносних рослин, пов’язаних із сільськогосподарською діяльністю. Такі активи обліковують на субрах. 107 «Тварини» і 108 «Багаторічні насадження». Відомості про них зазначають у ряд. 1010 — 1012 форми № 1.

Додатковий рядок (Первісна вартість довгострокових біологічних активів)

1021

Сальдо за Дт субрах. 162, 164 і 166

Наводять первісну вартість довгострокових біологічних активів (якщо облік ведуть за первісною вартістю). Не включають до підсумку Балансу.

Додатковий рядок (Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів)

1022

Сальдо за Кт субрах. 134

Показують суму накопиченої амортизації довгострокових біологічних активів (якщо облік ведуть за первісною вартістю). Показник наводять у дужках. Не включають до підсумку Балансу.

Довгострокові фінансові інвестиції:

Відображають фінансові інвестиції на період більше одного року, а також усі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент.

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

Сальдо за Дт субрах. 141

інші фінансові інвестиції

1035

Сальдо за Дт субрах. 142 і 143

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

Сальдо за Дт субрах. 181, 182 і 183

Наводять дебіторську заборгованість фізичних і юридичних осіб, яка не виникає під час нормального операційного циклу й буде погашена після 12 місяців з дати балансу.

Відстрочені податкові активи

1045

Сальдо за Дт рах. 17

Показують відстрочені податкові активи, визначені згідно з НП(С)БО 17.

Додатковий рядок (Гудвіл)

1050

Сальдо за Дт субрах. 191 і 193

Відображають величину гудвілу, що виник у результаті придбання підприємства і визначений

відповідно до НП(С)БО 19.

Інші необоротні активи

1090

Сальдо за Дт субрах. 184

Показують вартість необоротних активів, які не можуть бути включені до приведених вище статей розділу I активу форми № 1.

Усього за розділом I

1095

Ряд. 1000 + ряд. 1005 + ряд. 1010 + ряд. 1015 + ряд. 1020 + ряд. 1030 + ряд. 1035 + ряд. 1040 + ряд. 1045 + ряд. 1050 + ряд. 1090

II. Оборотні активи

Запаси

1100

Сальдо за Дт рах. 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28 (без урахування сальдо за Дт субрах. 286 і за вирахуванням сальдо за Кт субрах. 285)

Ряд. 1100 ≥ ряд. 1101 + ряд. 1102 + ряд. 1103 + ряд. 1104

Наводять загальну вартість запасів, що обліковуються згідно з НП(С)БО 9. У разі відповідності ознакам суттєвості в додаткових ряд. 1101 — 1104 розшифровують інформацію про складові ряд. 1100.

Додатковий рядок (Виробничі запаси)

1101

Сальдо за Дт рах. 20 і 22

Показують вартість запасів малоцінних і швидкозношуваних предметів, сировини, основних та допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних частин, тари, будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для споживання під час нормального операційного циклу. Не включають до підсумку Балансу.

Додатковий рядок (Незавершене виробництво)

1102

Сальдо за Дт рах. 23 і 25

Відображають витрати на незавершене виробництво і незавершені роботи (послуги), вартість напівфабрикатів власного виробництва, а також валову заборгованість замовників за будівельними контрактами.

Не включають до підсумку Балансу.

Додатковий рядок (Готова продукція)

1103

Сальдо за Дт рах. 26 і 27

Наводять запаси виробів на складі, обробка яких завершена та які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками та відповідають технічним умовам і стандартам. Не включають до підсумку Балансу.

Продукцію, що не відповідає наведеним вимогам (крім браку), і роботи, не прийняті замовником, наводять у складі незавершеного виробництва (ряд. 1102 форми № 1).

Додатковий рядок (Товари)

1104

Сальдо за Дт субрах. 281, 282, 283 і 284 за вирахуванням сальдо за Кт субрах. 285

Показують вартість залишків товарів, придбаних підприємством для подальшого продажу, без суми торгових націнок. Не включають до підсумку Балансу.

Тут не наводять інформацію про вартість необоротних активів та груп вибуття, визнаних утримуваними для продажу відповідно до НП(С)БО 27. Її відображають у ряд. 1200 форми № 1.

Поточні біологічні активи

1110

Сальдо за Дт рах. 21

Відображають вартість поточних біологічних активів тваринництва в оцінці за справедливою або первісною вартістю, а також рослинництва в оцінці за справедливою вартістю, облік яких ведуть за НП(С)БО 30. Тут не наводять вартість поточних біологічних активів, не пов’язаних із сільськогосподарською діяльністю. Їх відображають у ряд. 1100 і 1101 форми № 1.

Додатковий рядок (Векселі одержані)

1120

Сальдо за Дт рах. 34 мінус сальдо за Кт рах. 38 (у частині заборгованості, забезпеченої векселями)

Наводять забезпечену векселями заборгованість покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), інші активи, виконані роботи і надані послуги. У разі створення щодо неї резерву сумнівних боргів дебіторську заборгованість наводять за чистою реалізаційною вартістю.

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

Сальдо за Дт рах. 36 і 34 (якщо векселі одержані не відображені окремо в ряд. 1120) мінус сальдо за Кт рах. 38 (у частині заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги)

Показують чисту реалізаційну вартість дебіторської заборгованості покупців або замовників за надані їм продукцію, товари, роботи або послуги (крім заборгованості, забезпеченої векселями, якщо така інформація наведена в ряд. 1120).

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Показники дебіторської заборгованості у разі створення щодо неї резерву сумнівних боргів наводять за чистою реалізаційною вартістю.

за виданими авансами

1130

Сальдо за Дт субрах. 371

Відображають залишок суми авансів, наданих контрагентам у рахунок майбутніх поставок, якщо завершення розрахунків за договорами планується протягом 12 місяців з дати балансу.

з бюджетом

1135

Сальдо за Дт субрах. 641 і 642

Ряд. 1135 ≥ ряд. 1136

Показують дебіторську заборгованість фінансових і податкових органів, а також переплату з податків, зборів та інших платежів до бюджету.

у тому числі з податку на прибуток

1136

Сальдо за Дт субрах. 641 (у частині податку на прибуток)

Відображають дебіторську заборгованість за розрахунками з бюджетом у частині податку на прибуток. Не включають до підсумку Балансу.

Додатковий рядок (Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів)

1140

Сальдо за Дт субрах. 373 мінус сальдо за Кт рах. 38 (у частині, що належить до цієї заборгованості)

Наводять суму дебіторської заборгованості за дивідендами, відсотками, роялті тощо, які нараховані та підлягають надходженню

Додатковий рядок (Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків)

1145

Сальдо за Дт субрах. 682 і 683

Відображають заборгованість пов’язаних сторін і дебіторську заборгованість за внутрішніми розрахунками, зокрема між учасниками групи.

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

Сальдо за Дт субрах. 372, 374, 375, 376, 377, 378, рах. 65 і 66 мінус сальдо за Кт рах. 38 (у частині, що належить до цієї заборгованості)

Наводять заборгованість дебіторів, яка не може бути включена до інших статей дебіторської заборгованості та підлягає відображенню у складі оборотних активів.

Поточні фінансові інвестиції

1160

Сальдо за Дт субрах. 352

Показують фінансові інвестиції на строк, що не перевищує одного року, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (крім тих, які є еквівалентами грошових коштів), і суми довгострокових фінансових інвестицій, що підлягають погашенню протягом 12 місяців з дати балансу.

Гроші та їх еквіваленти

1165

Сальдо за Дт рах. 30, 31, субрах. 333, 334, 335 і 351

Ряд. 1165 ≥ ряд. 1166 + ряд. 1167

Відображають кошти в касі підприємства, на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути вільно використані для поточних операцій, грошові кошти в дорозі, електронні гроші, а також еквіваленти грошових коштів (як у національній, так і в іноземній валюті). Кошти, які не можна використати для операцій протягом одного року з дати балансу або протягом операційного циклу в результаті обмежень, відображають як необоротні активи.

Додатковий рядок (Готівка)

1166

Сальдо за Дт рах. 30

Наводять грошові кошти в готівковій формі. Не включають до підсумку Балансу.

Додатковий рядок (Рахунки в банках)

1167

Сальдо за Дт рах. 31

Показують грошові кошти на банківських рахунках підприємства. Не включають до підсумку Балансу.

Витрати майбутніх періодів

1170

Сальдо за Дт рах. 39

Відображають витрати, які понесені протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до майбутніх звітних періодів.

Інші оборотні активи

1190

Сальдо за Дт субрах. 331, 332, 643 і 644

Наводять суми оборотних активів, які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу II активу форми № 1.

Усього за розділом II

1195

Ряд. 1100 + ряд. 1110 + ряд. 1120 + ряд. 1125 + ряд. 1130 + ряд. 1135 + ряд. 1140 + ряд. 1145 + ряд. 1155 + ряд. 1160 + ряд. 1165 + ряд. 1170 + ряд. 1190

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

Сальдо за Дт субрах. 286

Відображають вартість необоротних активів і груп вибуття, утримуваних для продажу, яку визначають відповідно до НП(С)БО 27.

Баланс

1300

Ряд. 1095 + ряд. 1195 + ряд. 1200

Ряд. 1300 гр. 3 і 4 форми № 1 = ряд. 1900 гр. 3 і 4 форми № 1 відповідно.

ПАСИВ

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

Сальдо за Кт рах. 40

Показують зафіксовану в установчих документах суму статутного капіталу, іншого зареєстрованого капіталу, а також пайового капіталу, яка формується відповідно до законодавства. Також, вважаємо, тут слід відображати суму внесків до оголошеного, але ще не зареєстрованого статутного капіталу.

Додатковий рядок (Внески до незареєстрованого статутного капіталу)

1401

Сальдо за Кт субрах. 404

Наводять суму внесків до оголошеного, але ще не зареєстрованого статутного капіталу.

Не включають до підсумку Балансу.

Капітал у дооцінках

1405

Сальдо за Кт рах. 41

Відображають суму дооцінки необоротних активів та фінансових інструментів, відображену у складі власного капіталу.

Додатковий капітал

1410

Сальдо за Кт рах. 42

Ряд. 1410 ≥ ряд. 1411 + ряд. 1412

У ряд. 1410 наводять емісійний дохід, суму іншого вкладеного засновниками підприємств капіталу, що перевищує статутний капітал, вартість безоплатно одержаних необоротних активів, накопичені курсові різниці, які відповідно до НП(С)БО 21 відображають у складі власного капіталу, та інші види додаткового капіталу.

Додатковий рядок (Емісійний дохід)

1411

Сальдо за Кт субрах. 421

Господарські товариства довідково можуть показувати тут суму емісійного доходу.

Не включають до підсумку Балансу.

Додатковий рядок (Накопичені курсові різниці)

1412

Сальдо за Кт субрах. 423

Показують суму накопичених курсових різниць, які відображають у складі додаткового капіталу і визнають іншим сукупним доходом. Не включають до підсумку Балансу.

Важливо! Курсові різниці за зобов’язаннями засновників з внесків до статутного капіталу в іноземній валюті обліковують на субрах. 425 (див. лист Мінфіну від 19.11.2013 р. № 31-08410-07-16/33606). Отже, у ряд. 1412 форми № 1 їх не відображають.

Курсові різниці, які не включають до складу додаткового капіталу, потрапляють до ряд. 1420 форми № 1.

Резервний капітал

1415

Сальдо за Кт рах. 43

Відображають суму резервів, створених відповідно до чинного законодавства або установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

Сальдо за Кт субрах. 441 (чи за Дт субрах. 442)

Показують суму нерозподіленого прибутку (сальдо за Кт субрах. 441) або непокритого збитку (сальдо за Дт субрах. 442). Суму непокритого збитку наводять у дужках і віднімають при визначенні підсумку власного капіталу.

Неоплачений капітал

1425

Сальдо за Дт рах. 46

Ряд. 1425 ≤ ряд. 1400

Відображають суму заборгованості власників (учасників) з внесків до статутного капіталу. Показник наводять у дужках і віднімають при визначенні підсумку власного капіталу.

Вилучений капітал

1430

Сальдо за Дт рах. 45

Ряд. 1430 ≤ ряд. 1400

Господарські товариства показують фактичну собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників. Показник наводять у дужках і віднімають при розрахунку значення ряд. 1495.

Усього за розділом I

1495

Ряд. 1400 + ряд. 1405 + ряд. 1410 + ряд. 1415 + (-) ряд. 1420 – ряд. 1425 – ряд. 1430

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

Сальдо за Кт рах. 54

Наводять відстрочені податкові зобов’язання, визначені згідно з НП(С)БО 17.

Додатковий рядок (Пенсійні зобов’язання)

1505

Сальдо за Кт субрах. 472

Показують суму довгострокових зобов’язань, пов’язаних з виплатами працівникам після закінчення трудової діяльності. Порядок обліку цих зобов’язань установлено пп. 13 — 29 НП(С)БО 26.

Довгострокові кредити банків

1510

Сальдо за Кт субрах. 501, 502, 503 і 504

Відображають суму заборгованості підприємства банкам за отриманими від них позиками, які не є поточними зобов’язаннями.

Інші довгострокові зобов’язання

1515

Сальдо за Кт субрах. 505 і 506, рах. 51, 52, 53, 55

Показують суму довгострокової заборгованості підприємства із залучення позикових коштів (крім кредитів банків), а також суму інших довгострокових зобов’язань, які не можуть бути включені до інших статей розділу ІІ пасиву форми № 1.

Довгострокові забезпечення

1520

Сальдо за Кт субрах. 473, 474, 478 (у частині довгострокових забезпечень)

Ряд. 1520 ≥ ряд. 1521

Наводять залишок коштів на довгострокові забезпечення майбутніх витрат і платежів, у тому числі на довгострокові забезпечення виплат персоналу. Згідно з п. 2.52 Методрекомендацій № 433 тут відображають також довгострокові забезпечення на оплату майбутніх відпусток працівникам. Але ми вважаємо, що забезпечення на оплату відпусток, яке створюється підприємствами, носить поточний характер. А отже, його залишок слід наводити у складі ряд. 1660 форми № 1.

Додатковий рядок (Довгострокові забезпечення витрат персоналу)

1521

Сальдо за Кт субрах. 474 (у частині довгострокових забезпечень виплат персоналу)

Показують залишок забезпечень майбутніх витрат і платежів, що стосуються довгострокових виплат персоналу, нарахованих відповідно до НП(С)БО 26. Не включають до підсумку Балансу.

Цільове фінансування

1525

Сальдо за Кт рах. 48

Ряд. 1525 ≥ ряд. 1526

Відображають залишок коштів цільового фінансування і цільових надходжень, отриманих з бюджету та інших джерел. Платники податку на прибуток відображають тут також суми грошових коштів, вивільнені від оподаткування у зв’язку з наданням пільг із цього податку.

Додатковий рядок (Благодійна допомога)

1526

Сальдо за Кт субрах. 483

Наводять залишок коштів (вартість товарів, робіт, послуг), отриманих як благодійна допомога, які відповідно до законодавства звільняються від оподаткування ПДВ. Не включають до підсумку Балансу.

Усього за розділом II

1595

Ряд. 1500 + ряд. 1505 + ряд. 1510 + ряд. 1515 + ряд. 1520 + ряд. 1525

III. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

Сальдо за Кт рах. 31 (овердрафт) і 60

Показують суму поточних зобов’язань підприємства перед банками за отриманими від них кредитами. Зверніть увагу: небанківські позики включають до ряд. 1690.

Додатковий рядок (Векселі видані)

1605

Сальдо за Кт рах. 62

Відображають суму заборгованості, на яку підприємство видало векселі на забезпечення поставок товарів (робіт, послуг) постачальників, підрядників та інших кредиторів.

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов’язаннями

1610

Сальдо за Кт рах. 61

Наводять суму довгострокових зобов’язань, що підлягає погашенню протягом 12 місяців з дати балансу.

товари, роботи, послуги

1615

Сальдо за Кт рах. 63, 62 (якщо векселі видані не відображено окремо в ряд. 1605)

Показують суму заборгованості перед постачальниками і підрядниками за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги (крім заборгованості, забезпеченої векселями, якщо її наводять окремо в ряд. 1605).

розрахунками з бюджетом

1620

Сальдо за Кт субрах. 641 і 642

Ряд. 1620 ≥ ряд. 1621

Відображають заборгованість підприємства за всіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства.

у тому числі з податку на прибуток

1621

Сальдо за Кт субрах. 641 (у частині заборгованості з податку на прибуток)

Наводять заборгованість підприємства перед бюджетом з поточного податку на прибуток.

Не включають до підсумку Балансу.

розрахунками зі страхування

1625

Сальдо за Кт рах. 65

Показують суму заборгованості за відрахуваннями на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуальне страхування його працівників.

розрахунками з оплати праці

1630

Сальдо за Кт рах. 66

Відображають заборгованість підприємства з оплати праці, включаючи депоновану заробітну плату.

Додатковий рядок (Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами)

1635

Сальдо за Кт субрах. 681

Наводять залишок суми авансів, одержаних від інших осіб у рахунок майбутніх поставок продукції, виконання робіт (надання послуг).

Додатковий рядок (Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками)

1640

Сальдо за Кт рах. 67

Показують заборгованість підприємства перед його учасниками (засновниками), пов’язану з розподілом прибутку (дивіденди тощо), з виплат за користування майном (земельним і майновим паєм) та виплат у зв’язку з отриманням частини активів підприємства, яка належить учаснику (засновнику), що вибув.

Додатковий рядок (Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків)

1645

Сальдо за Кт субрах. 682 і 683

Наводять кредиторську заборгованість підприємства перед пов’язаними сторонами і за внутрішніми розрахунками.

Поточні забезпечення

1660

Сальдо за Кт субрах. 471, 477, 473, 474 (у частині поточних забезпечень)

Відображають залишок коштів на забезпечення майбутніх витрат і платежів, які планується використати протягом 12 місяців з дати балансу.

Доходи майбутніх періодів

1665

Сальдо за Кт рах. 69

Показують доходи, які отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів і належать до майбутніх звітних періодів.

Інші поточні зобов’язання

1690

Сальдо за Кт субрах. 372, 378, 643, 644, 684 і 685

Відображають суми поточних зобов’язань, які не можуть бути включені до інших статей розділу ІІІ пасиву форми № 1.

Усього за розділом III

1695

Ряд. 1600 + ряд. 1605 + ряд. 1610 + ряд. 1615 + ряд. 1620 + ряд. 1625 + ряд. 1630 + ряд. 1635 + ряд. 1640 + ряд. 1645 + ряд. 1660 + ряд. 1665 + ряд. 1690

IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

Сальдо за Кт субрах. 680

Наводять зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу, які визначають відповідно до НП(С)БО 27.

Баланс

1900

Ряд. 1495 + ряд. 1595 + ряд. 1695 + ряд. 1700

Ряд. 1900 гр. 3 і 4 форми № 1 = ряд. 1300 гр. 3 і 4 форми № 1 відповідно.

А тепер поговоримо детальніше про визначення показників ряд. 1045 «Відстрочені податкові активи» і ряд. 1500 «Відстрочені податкові зобов’язання» форми № 1 на кінець звітного року (гр. 4). І передусім згадаємо, що таке відстрочені податкові активи (далі — ВПА) та відстрочені податкові зобов’язання (далі — ВПЗ).

Не секрет, що між податковим і бухгалтерським обліком існують певні відмінності. У зв’язку із цим бухгалтерський прибуток часто не дорівнює податковому. Щоб нівелювати такі відмінності та відобразити в бухгалтерському обліку достовірні витрати (доходи), активи та зобов’язання з податку на прибуток, і розраховують ВПА і ВПЗ.

Важливо! Не плутайте ці показники з податковоприбутковими різницями, на які коригується фінрезультат згідно з ПКУ. Визначення сум ВПА і ВПЗ регламентовано НП(С)БО 17 і ґрунтується зовсім на інших принципах.

Застосування норм зазначеного стандарту при складанні річної фінансової звітності (на відміну від проміжної) є обов’язковим для підприємств — платників податку на прибуток. А ось єдиноподатники відстрочені податки не розраховують.

Крім того, дотримуватися правил, установлених НП(С)БО 17, не зобов’язані:

— бюджетні установи;

— підприємства, що складають фінзвітність за МСФЗ*;

* Такі підприємства визначають відстрочені податки відповідно до МСБО 12 «Податки на прибуток».

— підприємства, які керуються вимогами НП(С)БО 25 (див. розділ 8).

Як ви знаєте, на сьогодні податковий облік як такий залишився тільки у високодохідних підприємств (річний дохід яких від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку, за останній річний звітний (податковий) період перевищує 40 млн грн), і малодохідників-добровольців.

У зв’язку із цим виходить, що всі відстрочені податки (ВПА і ВПЗ) розраховують:

— високодохідники, які не застосовують НП(С)БО 25, у зв’язку з тим, що вони не відповідають критеріям малих (мікро-) підприємств або, будучи малими (мікро-), на підставі п. 1 розд. ІІ НП(С)БО 1 прийняли рішення складати повний комплект фінзвітності (див. розділ 8);

— малодохідники, які не застосовують НП(С)БО 25 і самостійно прийняли рішення визначати об’єкт оподаткування з урахуванням різниць, передбачених ПКУ.

Ви — малодохідник, який не коригує фінрезультат на різниці, передбачені розд. ІІІ ПКУ, але при цьому не застосовуєте НП(С)БО 25? У такому разі ви також можете зіткнутися з розрахунком відстрочених податків. Наприклад, підставою для визначення ВПА може стати наявність збитків минулих років, які зменшуватимуть фінансовий результат для цілей оподаткування в наступних періодах (п. 8 НП(С)БО 17). Також не варто забувати й про різниці, перелічені в розд. І, ІІ і підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ. Нагадаємо: вони поширюються на всіх платників податку на прибуток і в окремих випадках можуть призводити до виникнення ВПА або ВПЗ.

 

ВАЖЛИВО

Для визначення сум ВПА і ВПЗ використовують дані Балансу

 

При цьому порівнюють показники бухгалтерського Балансу на кінець звітного року з оцінкою його статей за даними податкового обліку і розраховують різницю між ними.

Далі аналізують, є отримана різниця тимчасовою чи постійною. Тимчасові податкові різниці (далі — ТР) згодом анулюються, а постійні — ні.

Наведемо приклад. У бухгалтерському обліку підприємства на кінець звітного року обліковується об’єкт основних засобів, продавати який не планується, із залишковою вартістю 23000 грн. Зазначений об’єкт використовується підприємством у негосподарській діяльності. З погляду ПКУ, цей об’єкт є невиробничим основним засобом. А отже, податкова база такого об’єкта дорівнює 0. Нагадаємо: згідно з п.п. 138.3.2 ПКУ невиробничі основні засоби не амортизуються, тому їх залишкова вартість в умовному податковому балансі відсутня.

У бухгалтерському обліку балансова вартість цього активу в результаті нарахування амортизації потрапить до складу витрат, а в податковому обліку витрати на суму амортизації такого об’єкта не збільшаться ніколи. Отже, отримана різниця між залишковими вартостями об’єкта (23000 грн) — постійна.

А ось якби йшлося про виробничі основні засоби, то різниця (за її наявності) між податковою і бухгалтерською вартостями була б тимчасовою.

Запам’ятайте: у розрахунку ВПА і ВПЗ беруть участь тільки ТР.

У зв’язку із цим

 

ВАЖЛИВО

далеко не всі різниці, передбачені ПКУ, призводять до виникнення ВПА і ВПЗ у бухобліку

 

Річ у тому, що багато з них викликає появу постійних різниць, які на розрахунок ВПА і ВПЗ не вплинуть.

ТР бувають двох видів:

— ТР, що підлягають вирахуванню, — призводять до зменшення податкового прибутку (збільшення податкового збитку) в майбутніх періодах та є базою для розрахунку ВПА;

— ТР, що підлягають оподаткуванню, — підлягають включенню до податкового прибутку (зменшують збиток) у майбутніх періодах та є базою для розрахунку ВПЗ.

Після розрахунку ТР, що підлягають вирахуванню та оподаткуванню, визначають суми ВПА і ВПЗ. Для цього до розрахованої величини ТР застосовують ставку податку на прибуток, яка діятиме в наступному році (п. 12 НП(С)БО 17). Нагадаємо: у 2021 році ставка податку на прибуток становитиме 18 %.

Отримані суми ВПЗ відображають як сальдо за Кт рах. 54, а суми ВПА — як сальдо за Дт рах. 17 на кінець звітного періоду.

Далі необхідно порівняти отримані суми ВПА і ВПЗ. І якщо:

ВПА > ВПЗ, то різницю між їх значеннями відобразити в ряд. 1045 «Відстрочені податкові активи» гр. 4 форми № 1;

ВПЗ > ВПА, то різницю показати у ряд. 1500 «Відстрочені податкові зобов’язання» гр. 4 форми № 1.

Зверніть увагу: такий порядок відображення відстрочених податків у Балансі передбачено п. 17 НП(С)БО 17, якщо сплата податку на прибуток контролюється одним податковим органом (тобто в загальному випадку). А ось у консолідованій звітності ВПА і ВПЗ показують розгорнуто.

Наведемо найбільш поширені ТР, що призводять до виникнення відстрочених податків, у табл. 2.2.

Таблиця 2.2. ТР, що призводять до виникнення відстрочених податків

Найменування ТР

Облікова (бухгалтерська) база (ОБ)

Податкова база (ПБ)

АКТИВИ

За виробничими нематеріальними активами (НМА)

Залишкова вартість виробничих НМА, а також вартість таких НМА, визнаних утримуваними для продажу, на кінець звітного періоду:

— сальдо за Дт рах. 12 мінус сальдо за Кт субрах. 133;

— сальдо за Дт субрах. 286 у частини НМА, які визнані утримуваними для продажу

Залишкова вартість НМА в податковому обліку на кінець звітного періоду

Якщо залишкова вартість виробничих НМА в бухгалтерському обліку вища, ніж у податковому, виникають ТР, що підлягають оподаткуванню та є базою для розрахунку ВПЗ. Інакше (якщо ОБ < ПБ) слід відобразити ВПА.

За виробничими основними засобами (ОЗ), іншими необоротними матеріальними активами (ІНМА), інвестиційною нерухомістю (ІН), довгостроковими біологічними активами (ДБА), крім активів, що обліковуються за справедливою вартістю

Залишкова вартість виробничих ОЗ, ІНМА, ІН, ДБА, а також вартість таких активів, визнаних утримуваними для продажу, на кінець звітного періоду:

— сальдо за Дт рах. 10 (крім ІН, яка обліковується за справедливою вартістю, і земельних ділянок) мінус сальдо за Кт субрах. 131 і 135;

— сальдо за Дт рах. 11 мінус сальдо за Кт субрах. 132 (за винятком бібліотечних фондів та малоцінних ІНМА, вартість яких не перевищує 20000 грн (до 23.05.2020 р. — 6000 грн));

— сальдо за Дт рах. 16 (крім ДБА, що обліковуються за справедливою вартістю) мінус сальдо за Кт субрах. 134;

— сальдо за Дт субрах. 286 у частині матеріальних активів, переведених зі складу перелічених об’єктів обліку

Залишкова вартість ОЗ за даними податкового обліку на кінець звітного періоду

Якщо бухгалтерська залишкова вартість таких активів вища за податкову, йдеться про ТР, які підлягають оподаткуванню, що призводить до виникнення ВПЗ. Інакше (якщо ОБ < ПБ) слід відобразити ВПА.

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

За нарахованими забезпеченнями майбутніх витрат і платежів (крім створених після 01.01.2015 р. забезпечень на оплату відпусток працівникам та інших виплат, пов’язаних з оплатою праці)

Балансова величина забезпечень майбутніх витрат і платежів (крім створених після 01.01.2015 р. забезпечень на оплату відпусток працівникам та інших виплат, пов’язаних з оплатою праці): сальдо за Кт рах. 47 (крім створених після 01.01.2015 р. забезпечень, пов’язаних з оплатою праці)

0

Наявність у Балансі забезпечень майбутніх витрат і платежів викликає виникнення ТР, які підлягають вирахуванню, що, у свою чергу, призводить до появи ВПА.

При цьому забезпечення на оплату відпусток та інших виплат, пов’язаних з оплатою праці (сальдо за Кт субрах. 471 і 477), не беруть участі в розрахунку ТР, оскільки згідно з п. 139.1 ПКУ на суму таких забезпечень коригування в податковому обліку не проводять. Крім того, до виплат, пов’язаних з оплатою праці, податківці відносять витрати підприємства за програмами пенсійного забезпечення (див. листи ДФСУ від 14.05.2019 р. № 2135/6/99-99-15-02-02-15/ІПК і від 04.04.2018 р. № 1371/6/99-99-15-02-02-15/ІПК). Із цього випливає, що й сальдо за Кт субрах. 472 у розрахунку ТР участі не бере.

За резервом сумнівних боргів

Величина резерву сумнівних боргів на кінець звітного періоду (сальдо за Кт рах. 38)

0

Наявність у Балансі резерву сумнівних боргів призводить до виникнення ТР, що підлягають вирахуванню, і, відповідно, до появи ВПА. Це пов’язано з тим, що в бухобліку суми, які формують резерв, визнають витратами відразу, а в податковому обліку вони можуть бути включені до витрат тільки в момент списання безнадійної заборгованості. Але при цьому майте на увазі: ТР, а отже, і ВПА, виникають тільки за тією заборгованістю, яка буде визнана безнадійною в розумінні п.п. 14.1.11 ПКУ.

Звичайно, наведений у табл. 2.2 перелік підстав для виникнення відстрочених податків не є вичерпним. Для правильного визначення ВПА і ВПЗ необхідно обов’язково перевірити показники форми № 1 на наявність не лише перелічених у табл. 2.2, а й інших ТР.

Також не забудьте, що згідно з п. 8 НП(С)БО 17 підприємством можуть бути визнані ВПА, якщо податкові збитки та податкові пільги перенесено на майбутні періоди, за умови, що в подальшому очікується отримання прибутку, достатнього для відшкодування цих збитків та користування пільгами.

З Балансом ми розібралися, тепер перейдемо до Звіту про фінансові результати.

3. Форма № 2 «звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)»

У Звіті за формою № 2 наводять інформацію про доходи, витрати, прибутки і збитки, а також про сукупний дохід підприємства за звітний період. У табл. 3.1 розглянемо порядок його заповнення і відповідність регістрів бухгалтерського обліку рядкам цього Звіту.

Таблиця 3.1. Заповнення форми № 2

Найменування статті

Код рядка

Джерело інформації для заповнення

I. Фінансові результати

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

Обороти за Дт субрах. 701, 702 і 703 з Кт субрах. 791 мінус оборот за Кт субрах. 704 з Дт субрах. 791

Наводять дохід (виручку) від реалізації за вирахуванням непрямих податків і зборів, що сплачуються з обороту, наданих знижок, вартості повернених раніше проданих товарів, доходів, які за договорами належать комітентам. Також тут показують:

— дохід від операційної оренди — якщо в оренду надається інвестиційна нерухомість або оренда — основний вид діяльності підприємства;

— вартість, за якою реалізовано цінні папери, і суму винагороди за виконання інших операцій, пов’язаних з розміщенням, придбанням та продажем цінних паперів з урахуванням відповідних вирахувань, якщо торгівля цінними паперами — основний вид діяльності;

— дохід комісіонера (повіреного) від надання комісійних послуг.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

Обороти за Кт субрах. 901, 902, 903 з Дт субрах. 791

Показують виробничу собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та/або собівартість реалізованих товарів, а також постійні нерозподілені загальновиробничі витрати, що входять до складу собівартості реалізованої продукції. Якщо в оренду надають інвестиційну нерухомість або оренда — основний вид діяльності підприємства, в цьому рядку наводять фактичну собівартість наданих послуг з оренди. Організації, основна діяльність яких — торгівля цінними паперами, відображають тут балансову вартість реалізованих цінних паперів.

Показник наводять у дужках.

Валовий:

прибуток

2090

Додатний результат розрахунку: ряд. 2000 – ряд. 2050

збиток

2095

Від’ємний результат розрахунку (наводять у дужках): ряд. 2000 – ряд. 2050

Інші операційні доходи

2120

Обороти за Дт рах. 71 з Кт субрах. 791

Ряд. 2120 ≥ ряд. 2121 + ряд. 2122 + ряд. 2123

Наводять суми інших доходів від операційної діяльності підприємства (без урахування непрямих податків та зборів), крім доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Додатковий рядок

(Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю)

2121

Обороти за Кт субрах. 710 (крім доходу від первісного визнання біологічних активів і сільгосппродукції)

Відображають дохід від зміни вартості активів, що оцінюються за справедливою вартістю: інвестнерухомості, біологічних активів, а також фінансових інструментів (якщо основний вид діяльності — торгівля цінними паперами). Не бере участі в розрахунку фінансового результату.

Додатковий рядок (Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції)

2122

Обороти за Кт субрах. 710 з Дт рах. 23 (у частині доходів від первісного визнання біологічних активів і сільгосппродукції)

Показують дохід від первісного визнання біологічних активів і сільгосппродукції, отриманих у результаті сільськогосподарської діяльності. Не бере участі в розрахунку фінансового результату.

Додатковий рядок

(Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування)

2123

Обороти за Кт рах. 71 з Дт субрах. 481

Відображають окремо дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування відповідно до ПКУ.

Не бере участі в розрахунку фінансового результату.

Адміністративні витрати

2130

Обороти за Кт рах. 92 з Дт субрах. 791

Показують загальногосподарські витрати, пов’язані з управлінням і обслуговуванням підприємства.

Показник наводять у дужках.

Витрати на збут

2150

Обороти за Кт рах. 93 з Дт субрах. 791

Відображають витрати підприємства, пов’язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг).

Показник наводять у дужках.

Інші операційні витрати

2180

Обороти за Кт рах. 94 з Дт субрах. 791

Ряд. 2180 ≥ ряд. 2181 + ряд. 2182

Показують інші операційні витрати, що не потрапили до статей 2050, 2130 і 2150 розділу І форми № 2.

Показник наводять у дужках.

Додатковий рядок (Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю)

2181

Обороти за Дт субрах. 940 (крім витрат від первісного визнання біологічних активів і сільгосппродукції)

Наводять витрати від зміни вартості активів, що оцінюються за справедливою вартістю: інвестнерухомості, біологічних активів, а також фінансових інструментів (якщо основний вид діяльності — торгівля цінними паперами).

Показник наводять у дужках. Не бере участі в розрахунку фінансового результату.

Додатковий рядок

(Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції)

2182

Обороти за Дт субрах. 940 з Кт рах. 23 (у частині витрат від первісного визнання біологічних активів і сільгосппродукції)

Відображають витрати від первісного визнання біологічних активів і сільгосппродукції, отриманих у результаті сільськогосподарської діяльності.

Показник наводять у дужках. Не бере участі в розрахунку фінансового результату.

Фінансовий результат від операційної діяльності:

прибуток

2190

Додатний результат розрахунку:

ряд. 2090 + ряд. 2120 – ряд. 2130 – ряд. 2150 – ряд. 2180 або ряд. 2120 – ряд. 2095 – ряд. 2130 – ряд. 2150 – ряд. 2180

збиток

2195

Від’ємний результат розрахунку (наводять у дужках):

ряд. 2090 + ряд. 2120 – ряд. 2130 – ряд. 2150 – ряд. 2180 або ряд. 2120 – ряд. 2095 – ряд. 2130 – ряд. 2150 – ряд. 2180

Дохід від участі в капіталі

2200

Обороти за Дт рах. 72 з Кт субрах. 792

Наводять дохід, отриманий від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведуть за методом участі в капіталі.

Інші фінансові доходи

2220

Обороти за Дт рах. 73 з Кт субрах. 792

Показують дивіденди, відсотки та інші доходи від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі).

Інші доходи

2240

Обороти за Дт рах. 74 з Кт субрах. 793

Ряд. 2240 ≥ ряд. 2241

Відображають інші доходи (без урахування непрямих податків і зборів), що виникають у процесі господарської діяльності, але не пов’язані з операційною та фінансовою діяльністю підприємства.

Додатковий рядок

(Дохід від благодійної допомоги)

2241

Обороти за Кт рах. 74 з Дт субрах. 483

Наводять окремо дохід від отриманої благодійної допомоги, яка відповідно до законодавства звільняється від оподаткування ПДВ. Не бере участі в розрахунку фінансового результату.

Фінансові витрати

2250

Обороти за Кт рах. 95 з Дт субрах. 792

Показують витрати на відсотки та інші витрати підприємства, пов’язані з позиками (крім фінансових витрат, які включають до собівартості кваліфікаційних активів згідно з НП(С)БО 31). Показник наводять у дужках.

Втрати від участі в капіталі

2255

Обороти за Кт рах. 96 з Дт субрах. 792

Відображають збиток від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведуть методом участі в капіталі. Показник наводять у дужках.

Інші витрати

2270

Обороти за Кт рах. 97 з Дт субрах. 793

Наводять інші витрати, що виникають у процесі господарської діяльності, але не пов’язані з операційною та фінансовою діяльністю підприємства. Показник наводять у дужках.

Додатковий рядок

(Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті)

2275

Розраховують відповідно до вимог НП(С)БО 22. Проте, враховуючи значення індексів інфляції у 2018 — 2020 роках, заповнювати цей рядок у фінзвітності за поточний рік не доведеться

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2290

Додатний результат розрахунку:

ряд. 2190 + ряд. 2200 + ряд. 2220 + ряд. 2240 – ряд. 2250 – ряд. 2255 – ряд. 2270 ± ряд. 2275

або ряд. 2200 + ряд. 2220 + ряд. 2240 – ряд. 2195 – ряд. 2250 – ряд. 2255 – ряд. 2270 ± ряд. 2275

збиток

2295

Від’ємний результат розрахунку (наводять у дужках):

ряд. 2190 + ряд. 2200 + ряд. 2220 + ряд. 2240 – ряд. 2250 – ряд. 2255 – ряд. 2270 ± ряд. 2275

або ряд. 2200 + ряд. 2220 + ряд. 2240 – ряд. 2195 – ряд. 2250 – ряд. 2255 – ряд. 2270 ± ряд. 2275

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

Витрати: обороти за Кт рах. 98 з Дт рах. 79

Дохід: обороти за Дт рах. 98 з Кт рах. 79

Відображають витрати або дохід з податку на прибуток, визначені відповідно до НП(С)БО 17 . Суму витрат наводять у дужках.

Єдиноподатники цей рядок не заповнюють.

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

Показник визначають відповідно до НП(С)БО 27

У ряд. 2305 показують єдиний показник, що включає:

1) прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування;

2) прибуток (збиток) від переоцінки необоротних активів та груп вибуття, які утворюють припинену діяльність і оцінюються за чистою вартістю реалізації.

Суму збитку наводять у дужках.

Чистий фінансовий результат:

прибуток

2350

Додатний результат від алгебраїчної суми

ряд. 2290 (або ряд. 2295), ряд. 2300 і ряд. 2305

збиток

2355

Від’ємний результат від алгебраїчної суми

ряд. 2290 (або ряд. 2295), ряд. 2300 і ряд. 2305.

Наводять у дужках

II. Сукупний дохід

У розділі ІІ форми № 2 зазначають ті операції, які вплинули на зміни статей розділу I пасиву форми № 1 (за винятком операцій з власниками) і не були відображені на рах. 79 (з подальшим списанням на рах. 44).

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

Обороти за Кт субрах. 411 і 412 мінус обороти за Дт субрах. 411 і 412

Відображають суму зміни власного капіталу за рахунок дооцінки (уцінки) основних засобів і нематеріальних активів, переоцінених відповідно до НП(С)БО 7 і НП(С)БО 8. Від’ємний результат наводять у дужках (віднімають).

Майте на увазі: сюди потрапляє тільки сума дооцінки (уцінки), яка збільшує (зменшує) додатковий капітал. Якщо ж дооцінку (уцінку) необоротних активів відображають у складі доходів (витрат), її до цього рядка не включають.

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

Обороти за Кт субрах. 413 мінус обороти

за Дт субрах. 413

Наводять суму зміни власного капіталу за рахунок дооцінки (уцінки) фінансових інструментів, переоцінених відповідно до НП(С)БО 13. Від’ємний результат наводять у дужках (віднімають).

Накопичені курсові різниці

2410

Обороти за Кт субрах. 423 мінус обороти

за Дт субрах. 423

Показують суму зміни додаткового капіталу за рахунок накопичених курсових різниць, визначених

згідно з НП(С)БО 21. Від’ємний результат наводять у дужках (віднімають).

Зверніть увагу: операційні та неопераційні курсові різниці, відображені у складі доходів або витрат, у цьому рядку не наводять. Крім того, до сукупного доходу не включають і, відповідно, не відображають у ряд. 2410 курсові різниці від перерахунку зобов’язань учасників при формуванні статутного капіталу, відображені на субрах. 425 (див. лист Мінфіну від 19.11.2013 р. № 31-08410-07-16/33606).

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

Обороти за Кт рах. 41 і 42 мінус обороти за Дт рах. 41 і 42 (щодо частки іншого сукупного доходу асоційованих, дочірніх і спільних підприємств)

Відображають частку іншого сукупного доходу асоційованих, дочірніх і спільних підприємств, облік фінансових інвестицій до яких ведуть за методом участі в капіталі. Від’ємний результат наводять у дужках (віднімають).

Інший сукупний дохід

2445

Обороти за Кт субрах. 414, 424, 425 мінус обороти за Дт субрах. 414, 424, 425 (крім змін капіталу за рахунок операцій із власниками)

Показують інші зміни у власному капіталі, які не належать до операцій з власниками, не включені до фінансових результатів підприємства у звітному періоді (не відображені на рах. 79) і не можуть бути наведені в інших статтях розділу ІІ форми № 2. Від’ємний результат наводять у дужках (віднімають).

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

Алгебраїчна сума ряд. 2400 — 2445

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

Відображають суму податку на прибуток, пов’язаного з іншим сукупним доходом

Сюди включають тільки той податок на прибуток, який пов’язаний з операціями, відображеними на рахунках власного капіталу (п. 4 НП(С)БО 17). Тобто податок на прибуток, відображений на рах. 98, тут не показують.

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

Ряд. 2450 ± ряд. 2455

Сукупний дохід

2465

Алгебраїчна сума ряд. 2350 (або ряд. 2355) і ряд. 2460

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати

2500

Обороти за Дт рах. 80 або обороти за Дт рах. 23, 24, 91, 92, 93, 94 (за винятком собівартості реалізованих запасів і товарів) з Кт рах. 20, 21, 22, 28

Витрати на оплату праці

2505

Обороти за Дт рах. 81 або обороти за Дт рах. 23, 24, 91, 92, 93, 94 з Кт рах. 66 і субрах. 471 (у частині сум забезпечень на виплату відпускних), 477 (у частині забезпечень на матеріальне заохочення)

Відрахування на соціальні заходи

2510

Обороти за Дт рах. 82 або обороти за Дт рах. 23, 24, 91, 92, 93, 94 з Кт рах. 65 і субрах. 471 (у частині ЄСВ від забезпечень на оплату відпусток), 472, 477 (у частині ЄСВ від забезпечень на матеріальне заохочення)

Амортизація

2515

Обороти за Дт рах. 83 або обороти за Дт рах. 23, 91, 92, 93, 94 з Кт рах. 13

Інші операційні витрати

2520

Обороти за Дт рах. 84 або обороти за Дт рах. 23, 91, 92, 93, 94 (за винятком собівартості реалізованих товарів і запасів) з Кт рах. 20, 21, 22, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 50, 51, 60, 62, 63, 64, 65, 68, субрах. 473, 474

У розділі ІІІ форми № 2 не показують (п. 3.37 Методрекомендацій № 433):

— внутрішній оборот, тобто витрати, які складають собівартість продукції (робіт, послуг), виготовленої і спожитої самим підприємством;

— собівартість реалізованих товарів і запасів.

Разом

2550

Ряд. 2500 + ряд. 2505 + ряд. 2510 + ряд. 2515 + ряд. 2520

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Цей розділ призначений для акціонерних товариств, прості або потенційні прості акції яких відкрито продаються і купуються на фондових біржах, включаючи товариства, що перебувають у процесі випуску таких акцій (п. 3.38 Методрекомендацій № 433). Тобто для публічних акціонерних товариств. Водночас публічні акціонерні товариства, як ми вже говорили, зобов’язані керуватися МСФЗ. У свою чергу, складання звітності за МСФЗ ми в цій книзі не розглядаємо, тому зупинятися на заповненні цього розділу форми № 2 не будемо.

А тепер детальніше розповімо, як визначити показник ряд. 2300 «Витрати (дохід) з податку на прибуток» форми № 2. Так само, як ряд. 1045 і 1500 форми № 1, його заповнюють з урахуванням вимог НП(С)БО 17.

Згідно із цим стандартом витрати (дохід) з податку на прибуток у фінансовій звітності визнають виходячи з величини поточного податку на прибуток з урахуванням ВПА і ВПЗ. При цьому під поточним податком на прибуток розуміють суму податку, розраховану у звітному періоді відповідно до податкового законодавства.

Таким чином,

 

ВАЖЛИВО

для заповнення ряд. 2300 форми № 2 слід визначити податок на прибуток відповідно до вимог ПКУ

 

Для звичайних платників податку на прибуток поточним податком є значення ряд. 06 декларації з податку на прибуток за 2020 рік.

Якщо підприємство — платника податку на прибуток звільнено від його сплати, на наш погляд, поточним податком слід визнавати суму податку, що не підлягає перерахуванню до бюджету у зв’язку з наданням пільг. Нагадаємо, що її нараховують проводкою: Дт 98 — Кт 481.

У загальному випадку формула для визначення витрат (доходу) з податку на прибуток у бухобліку (БП) виглядає так:

БП = ПП + ΔВПЗ – ΔВПА,

де ПП — поточний податок на прибуток, визначений відповідно до вимог ПКУ;

ΔВПЗ — зміна суми ВПЗ за звітний період, тобто сальдо за Кт рах. 54 на 31.12.2020 р. мінус сальдо за Кт рах. 54 на 01.01.2020 р.;

ΔВПА — зміна суми ВПА за звітний період, тобто сальдо за Дт рах. 17 на 31.12.2020 р. мінус сальдо за Дт рах. 17 на 01.01.2020 р.

Визначену таким чином величину відображають у ряд. 2300 гр. 3 форми № 2.

Причому, якщо вийшли витрати з податку на прибуток (результат розрахунку згідно з формулою позитивний), показник наводять у дужках і віднімають при визначенні чистого фінрезультату.

 

ВАЖЛИВО

Якщо ж у результаті розрахунку вийшов від’ємний показник, має місце дохід з податку на прибуток

 

Цей дохід збільшить чистий прибуток (зменшить чистий збиток).

Майте на увазі: до ряд. 2300 форми № 2 не включають поточний податок на прибуток і відстрочені податки, відображені на рахунках власного капіталу згідно з п. 4 НП(С)БО 17 (наприклад, ВПЗ, нараховані у зв’язку з дооцінкою необоротних активів).

Якщо протягом 2020 року поточний податок на прибуток та/або відстрочені податки за рахунок власного капіталу не нараховувалися (не коригувалися), то суму, відображену в ряд. 2300 гр. 3 форми № 2, можна перевірити таким чином:

Ряд. 2300 гр. 3 форми № 2 = ПП + (ряд. 1500 гр. 4 форми № 1 – ряд. 1500 гр. 3 форми № 1) – (ряд. 1045 гр. 4 форми № 1 – ряд. 1045 гр. 3 форми № 1).

З особливостями заповнення Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за формою № 2 ви ознайомилися. Наступна форма фінансової звітності, яку ми розглянемо, — Звіт про рух грошових коштів.

4. Звіт про рух грошових коштів

У цьому Звіті наводять дані про рух грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Причому якщо рух грошових коштів у результаті однієї операції включає суми, які належать до різних видів діяльності, то ці суми у Звіті наводять окремо у складі відповідних видів діяльності.

Пам’ятайте: до Звіту про рух грошових коштів не включають внутрішні зміни у складі грошових коштів, а також негрошові операції (п. 9 розд. II НП(С)БО 1).

НП(С)БО 1 надає підприємствам вибір: складати Звіт про рух грошових коштів за прямим методом чи за непрямим. Залежно від вибраного способу Звіт подають за однією з форм, наведених у додатку 1 до НП(С)БО 1, — за формою № 3 (за прямим методом) чи формою № 3-н (за непрямим методом). По черзі розберемо порядок заповнення кожної з них.

4.1. Форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)»

Форму № 3 заповнюють на підставі записів про рух грошових коштів на рахунках бухгалтерського обліку. При цьому всі суми надходження і вибуття грошових коштів у зв’язку з реалізацією або придбанням активів відображають з урахуванням ПДВ, інших податків та зборів, що входять до складу їх вартості.

Показники про витрачання грошових коштів наводять у дужках.

Постатейний аналіз форми № 3 ви можете побачити в табл. 4.1.

Таблиця 4.1. Заповнення Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування статті

Код рядка

Джерело інформації для заповнення

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

Аналітичні дані до обороту за Дт рах. 30, 31, субрах. 333, 335 з Кт рах. 36, 70

Наводять грошові надходження від основної діяльності, тобто за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи, надані послуги. Якщо оренда — основний вид діяльності або в оренду передається інвестнерухомість, отриману орендну плату також відображають у цьому рядку.

Зверніть увагу: для суми авансів, отриманих від покупців та замовників, передбачений інший (додатковий) ряд. 3015 форми № 3.

Повернення податків і зборів

3005

Оборот за Дт рах. 31 з Кт субрах. 641, 642

Відображають повернені з бюджету на рахунки підприємства суми податків та зборів.

у тому числі податку на додану вартість

3006

Оборот за Дт рах. 31 з Кт субрах. 641/Розрахунки з ПДВ

Показують отримані з бюджету суми бюджетного відшкодування з ПДВ, заявлені до повернення шляхом зарахування грошових коштів на рахунок підприємства.

Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності.

Цільового фінансування

3010

Аналітичні дані до обороту за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 377, 378, рах. 48, 64 (відповідні аналітичні рахунки обліку)

У ряд. 3010 наводять отримані для здійснення витрат на операційну діяльність підприємства надходження з бюджету і державних цільових фондів, а також кошти цільового фінансування від інших осіб.

Додатковий рядок

(Надходження від отримання субсидій, дотацій)

3011

Аналітичні дані до обороту за Дт субрах. 311 з Кт субрах. 377, 378, рах. 48, 64 (відповідні аналітичні рахунки обліку)

Розкривають інформацію про отримані з бюджетів та державних цільових фондів суми субсидій і дотацій. Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності.

Додатковий рядок

(Надходження авансів від покупців і замовників)

3015

Аналітичні дані до обороту за Дт рах. 30, 31, субрах. 333, 335 з Кт субрах. 681 (у частині авансів у рахунок поставки продукції (товарів, робіт, послуг))

Відображають суми отриманих підприємством авансів грошових коштів від покупців та замовників під подальшу поставку продукції (товарів, робіт, послуг).

Додатковий рядок

(Надходження від повернення авансів)

3020

Аналітичні дані до обороту за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 371 (у частині авансів, пов’язаних з операційною діяльністю)

Показують інформацію про повернені підприємству постачальниками та підрядниками суми попередньої оплати й авансів грошовими коштами.

Додатковий рядок

(Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках)

3025

Аналітичні дані до обороту за Дт рах. 31 з Кт субрах. 377, 719

Наводять суми отриманих підприємством відсотків за залишками коштів на його поточних рахунках за договорами банківського рахунку.

Зверніть увагу: виходячи зі змісту п.п. 4.6.6 Методрекомендацій № 433 у цьому рядку не показують отримані підприємством від банків відсотки за розміщені грошові кошти на депозитних рахунках до запитання. Судячи з усього, такі суми слід відображати у складі інших грошових надходжень за ряд. 3095 форми № 3.

Додатковий рядок (Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені))

3035

Аналітичні дані до обороту за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 374 (у частині неустойки, штрафів, пені)

Відображають отримані підприємством грошовими коштами економічні (фінансові) санкції за порушення законодавства й умов договорів.

Додатковий рядок

(Надходження від операційної оренди)

3040

Аналітичні дані до обороту за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 377, 713

Показують суми грошових надходжень від операційної оренди, крім надходжень від оренди інвестиційної нерухомості й оренди, що є основним видом діяльності підприємства.

Додатковий рядок

(Надходження від отримання роялті, авторських винагород)

3045

Аналітичні дані до обороту за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 373, 377, 719

Відображають суми, отримані як винагорода за користування або за надання права користування будь-яким авторським і суміжним правом.

Інші надходження

3095

Аналітичні дані до регістрів обліку грошових коштів у частині надходжень від операційної діяльності (обороти за Дт рах. 30, 31, субрах. 333, 335 з Кт рах. 34, 65, субрах. 372, 374, 375, 377, 661, 682, 683, 685, 711, 719)

Показують інші надходження грошових коштів від операційної діяльності, які не включені до ряд. 3000 — 3045 форми № 3. Зауважте: до цього рядка не включають відсотки, отримані за строковими депозитними вкладами. Їх місце — у ряд. 3215 форми № 3.

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

3100

Аналітичні дані до обороту за Дт рах. 63 з Кт рах. 30, 31

У ряд. 3100 наводять грошові кошти, сплачені постачальникам і підрядникам за отримані товарно-матеріальні цінності, прийняті роботи та послуги. А ось суми авансів, виданих постачальникам і підрядникам у рахунок майбутніх поставок, показують у ряд. 3135 форми № 3.

Праці

3105

Аналітичні дані до обороту за Дт рах. 66 з Кт рах. 30, 31

Відображають витрачені грошові кошти на виплату працівникам заробітної плати, допомоги, винагород.

Відрахувань на соціальні заходи

3110

Аналітичні дані до обороту за Дт субрах. 651 (у частині ЄСВ) з Кт субрах. 311

Наводять суми сплаченого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ).

Зобов’язань з податків і зборів

3115

Аналітичні дані до обороту за Дт субрах. 641 і 642 з Кт субрах. 311, 315

Показують загальну суму сплачених до бюджету податків і зборів. Крім того, сюди включають суми сплачених підприємством фінансових санкцій та пені з податків і зборів, перераховані до бюджету за прострочення названих платежів.

Додатковий рядок (Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток)

3116

Оборот за Дт субрах. 641/Розрахунки з податку на прибуток з Кт субрах. 311

Наводять суми сплаченого до бюджету податку на прибуток за умови, що податок конкретно не ототожнюється з фінансовою або інвестиційною діяльністю. Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності.

Додатковий рядок (Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість)

3117

Оборот за Дт субрах. 641/Розрахунки з ПДВ з Кт субрах. 311, 315

Відображають суми сплаченого до бюджету ПДВ. Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності.

Додатковий рядок (Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів)

3118

Аналітичні дані до обороту за Дт субрах. 641, 642 з Кт субрах. 311

Наводять суми сплачених податків і зборів (обов’язкових платежів), крім ПДВ, податку на прибуток і зобов’язань з ЄСВ. Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності.

Додатковий рядок

(Витрачання на оплату авансів)

3135

Аналітичні дані до обороту за Дт субрах. 371 з Кт рах. 30, 31 (у частині авансів, пов’язаних з операційною діяльністю)

Відображають суми авансів, перерахованих постачальникам і підрядникам за товари (роботи, послуги), які будуть поставлені (виконані, надані).

Додатковий рядок

(Витрачання на оплату повернення авансів)

3140

Аналітичні дані до обороту за Дт субрах. 681 з Кт рах. 30, 31 (у частині авансів, пов’язаних з операційною діяльністю)

Показують суми авансів, які підприємство повернуло покупцям і замовникам.

Додатковий рядок

(Витрачання на оплату цільових внесків)

3145

Аналітичні дані до обороту за Дт субрах. 949 з Кт рах. 30, 31

Наводять суми сплачених грошовими коштами цільових і благодійних внесків.

Інші витрачання

3190

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 39, 51, 55, 61, 62, 65 (крім ЄСВ), 69, 92, субрах. 372, 374, 377, 378, 682, 683, 684, 685, 942, 947, 948, 949 з Кт рах. 30, 31, субрах. 333, 334, 335 (у частині витрачання в результаті операційної діяльності)

Показують суми використаних грошових коштів на інші напрями операційної діяльності, не включені до ряд. 3100 — 3145 форми № 3. Зокрема, тут відображають сплату відсотків за позиковими коштами, що формують собівартість оборотних кваліфікаційних активів, тобто пов’язаними з виробництвом продукції з тривалим (суттєвим) операційним циклом (див. лист Мінфіну від 10.01.2011 р. № 31-34020-07-27/382).

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

(Ряд. 3000 + ряд. 3005 + ряд. 3010 + ряд. 3015 + ряд. 3020 + ряд. 3025 + ряд. 3035 + ряд. 3040 + ряд. 3045 + ряд. 3095) – (ряд. 3100 + ряд. 3105 + ряд. 3110 + ряд. 3115 + ряд. 3135 + ряд. 3140 + ряд. 3145 + ряд. 3190) форми № 3

Відображають результат руху грошових коштів від операційної діяльності. Результат розрахунку може мати як додатне, так і від’ємне значення. Від’ємний результат наводять у дужках.

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

Фінансових інвестицій

3200

Аналітичні дані до обороту за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 377 (у частині надходжень від реалізації фінансових інвестицій)

Наводять суми грошових надходжень від продажу акцій або боргових зобов’язань інших підприємств, а також часток у капіталі інших підприємств (крім фінансових інвестицій, які визнають еквівалентами грошових коштів або утримують для дилерських або торговельних цілей).

Необоротних активів

3205

Аналітичні дані до обороту за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 377 (у частині надходжень від реалізації необоротних активів)

Відображають надходження грошових коштів від продажу необоротних активів, утримуваних для продажу, і групи вибуття, а також інших довгострокових необоротних активів (крім фінансових інвестицій).

Надходження від отриманих:

Відсотків

3215

Аналітичні дані до обороту за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 373 (у частині отриманих відсотків)

Показують надходження грошових коштів у вигляді відсотків за позиками, наданими іншим сторонам (крім позик, виданих фінансовою установою), за фінансовими інвестиціями в боргові цінні папери, за використання переданих у фінансову оренду необоротних активів тощо

Дивідендів

3220

Аналітичні дані до обороту за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 373 (у частині отриманих дивідендів)

Наводять суми грошових надходжень у вигляді дивідендів від володіння акціями або частками в капіталі інших підприємств (крім фінінвестицій, які визнають еквівалентами грошових коштів або утримують для дилерських чи торговельних цілей).

Надходження від деривативів

3225

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 377 (у частині надходжень від деривативів)

Відображають надходження грошових коштів від ф’ючерсних, форвардних контрактів, контрактів «своп» та опціонів (за винятком тих контрактів, які укладають для основної (операційної) діяльності підприємства, або коли надходження класифікують як фінансову діяльність).

Додатковий рядок

(Надходження від погашення позик)

3230

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 183, 371, 377 (у частині погашення позик і повернення авансів, пов’язаних з інвестиційною діяльністю)

Підприємства (крім фінансових установ) наводять суму грошових надходжень від повернення авансів, пов’язаних з інвестиційною діяльністю, і позик, виданих раніше іншим сторонам.

Інші надходження

3250

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 377, 681, рах. 18, 48 (у частині надходжень від різних контрагентів у результаті інвестиційної діяльності)

Показують інші грошові надходження від інвестиційної діяльності, які не були відображені в ряд. 3200 — 3230 форми № 3.

Витрачання на придбання:

Фінансових інвестицій

3255

Аналітичні дані до оборотів за Дт субрах. 685 з Кт рах. 30, 31 (у частині витрачання коштів на придбання фінансових інвестицій)

У ряд. 3255 відображають виплату грошових коштів для придбання акцій, боргових зобов’язань інших підприємств, а також часток участі в спільних підприємствах (крім фінансових інвестицій, які визнають еквівалентами грошових коштів або утримують для дилерських чи торговельних цілей).

Необоротних активів

3260

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 63, субрах. 685 (у частині витрачання коштів на придбання необоротних активів), 684 (у частині сплати відсотків, включених до вартості кваліфікаційних необоротних активів) з Кт рах. 30, 31

Показують інформацію про виплату грошових коштів для придбання (створення) основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів, за винятком фінансових інвестицій. Тут також відображають суми сплачених відсотків, якщо вони включені до вартості будівництва (створення, вирощування тощо) необоротних активів.

Виплати за деривативами

3270

Аналітичні дані до оборотів за Дт субрах. 685 з Кт рах. 30, 31 (у частині виплат за деривативами)

Наводять суму виплат грошових коштів за форвардними, ф’ючерсними контрактами, контрактами «своп» та опціонами (за винятком випадків, коли такі контракти укладають для основної (операційної) діяльності підприємства або виплати класифікують як фінансову діяльність).

Додатковий рядок

(Витрачання на надання позик)

3275

Аналітичні дані до оборотів за Дт субрах. 183, 371, 377 з Кт рах. 30, 31 (у частині перерахування позик і авансів, пов’язаних з інвестиційною діяльністю)

Підприємства (крім фінансових установ) відображають вибуття грошових коштів для надання авансів, пов’язаних з інвестиційною діяльністю (наприклад, у зв’язку з придбанням необоротних активів), та позик іншим сторонам.

Інші платежі

3290

Аналітичні дані до оборотів за Дт субрах. 377, 681, 685 з Кт рах. 30, 31 (у частині перерахування різним контрагентам у результаті інвестиційної діяльності)

Наводять інші платежі, пов’язані з інвестиційною діяльністю і не включені до ряд. 3255 — 3275 форми № 3.

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

(Ряд. 3200 + ряд. 3205 + ряд. 3215 + ряд. 3220 + ряд. 3225 + ряд. 3230 + ряд. 3250) – (ряд. 3255 + ряд. 3260 + ряд. 3270 + ряд. 3275 + ряд. 3290) форми № 3

У ряд. 3295 відображають результат руху грошових коштів від інвестиційної діяльності. Значення цього рядка може бути як додатним, так і від’ємним. Від’ємний результат наводять у дужках.

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Власного капіталу

3300

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 30, 31 з Кт рах. 40, 42, 45, 46

Відображають надходження грошових коштів від розміщення акцій та інших операцій, які призводять до збільшення власного капіталу.

Отримання позик

3305

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 30, 31 з Кт рах. 50, 52, 55, 60 і субрах. 685 (у частині отримання позик)

Наводять надходження грошових коштів у результаті створення боргових зобов’язань (позик, векселів, облігацій, а також інших видів короткострокових і довгострокових зобов’язань, не пов’язаних з операційною та інвестиційною діяльністю).

Інші надходження

3340

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 685 (у частині інших надходжень від фіндіяльності)

У ряд. 3340 показують відомості про інші надходження грошових коштів, пов’язані з фінансовою діяльністю, які не були включені до ряд. 3300 і 3305 форми № 3.

Витрачання на:

Викуп власних акцій

3345

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 45 з Кт рах. 30, 31

Відображають виплати грошових коштів для придбання власних акцій.

Погашення позик

3350

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 50, 52, 55, 60, 61 і субрах. 685 (у частині погашення зобов’язань за позиковими коштами) з Кт рах. 30, 31

Наводять виплати грошових коштів для погашення отриманих позик.

Сплату дивідендів

3355

Аналітичні дані до обороту за Дт субрах. 671 з Кт рах. 30, 31

Показують суми дивідендів, виплачених грошовими коштами.

Додатковий рядок

(Витрачання на сплату відсотків)

3360

Аналітичні дані до оборотів за Дт субрах. 684 з Кт рах. 30, 31 (у частині відсотків, що не капіталізуються, пов’язаних із запозиченнями)

Відображають суми грошових коштів, витрачені на сплату відсотків за користування позиковим капіталом (крім сум сплачених відсотків, що капіталізуються).

Додатковий рядок

(Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди)

3365

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 53, 61 з Кт рах. 30, 31 (у частині погашення заборгованості з фінансової оренди)

Показують суму сплаченої заборгованості з фінансової оренди.

Інші платежі

3390

Аналітичні дані до оборотів за Дт субрах. 672, 685 з Кт рах. 30, 31 (у частині платежів, пов’язаних з фінансовою діяльністю)

Наводять інші платежі, пов’язані з фінансовою діяльністю, які не включені до ряд. 3345 — 3365 форми № 3.

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

(Ряд. 3300 + ряд. 3305 + ряд. 3340) – (ряд. 3345 + ряд. 3350 + ряд. 3355 + ряд. 3360 + ряд. 3365 + ряд. 3390) форми № 3

У ряд. 3395 відображають результат руху коштів від фіндіяльності. Значення рядка може бути як додатним, так і від’ємним. Від’ємний результат наводять у дужках.

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

(Ряд. 3195 ± ряд. 3295 ± ряд. 3395) форми № 3

Визначають показник руху грошових коштів за звітний період від усіх видів діяльності. Значення рядка може бути як додатним, так і від’ємним. Від’ємний результат наводять у дужках.

Залишок коштів на початок року

3405

Ряд. 1165 гр. 3 форми № 1

Наводять залишок грошових коштів на початок року, відображений у формі № 1.

Ряд. 3405 гр. 3 форми № 3 = ряд. 3415 гр. 4 форми № 3.

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

Різниця між оборотами за Дт субрах. 302, 312, 314, 316, 334, 351 з Кт субрах. 714 і оборотами за Дт субрах. 945 з Кт субрах. 302, 312, 314, 316, 334, 351

Показують суму збільшення або зменшення (наводять у дужках) залишку грошових коштів унаслідок перерахунку іноземної валюти при зміні валютних курсів протягом звітного періоду.

Залишок коштів на кінець року

3415

(Ряд. 3405 ± ряд. 3400 ± ряд. 3410) форми № 3

Відображають суму грошових коштів на кінець року. Ряд. 3415 гр. 3 форми № 3 = ряд. 1165 гр. 4 форми № 1.

4.2. Форма № 3-н «Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)»

У формі № 3-н розділи ІІ і ІІІ заповнюють так само, як і відповідні розділи форми № 3. А ось заповнення розділу І здійснюють інакше. У ньому рух грошових коштів визначають шляхом коригування прибутку (збитку) до оподаткування (п. 4.7 Методрекомендацій № 433).

Зауважте: суми надходження і вибуття грошових коштів у зв’язку з реалізацією або придбанням активів відображають у формі № 3-н з урахуванням ПДВ, інших податків та зборів, що входять до складу їх вартості.

Також зверніть увагу на те, що деякі статті Звіту про рух грошових коштів були названі не цілком коректно. Тому, орієнтуючись виключно на назви рядків, неможливо правильно заповнити форму № 3-н. Скласти її без помилок вам допоможе табл. 4.2.

Таблиця 4.2. Заповнення Звіту про рух грошових коштів (за непрямим методом)

Найменування рядка

Код рядка

Надходження (гр. 3 форми № 3-н)

Видаток (гр. 4 форми № 3-н)

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

Прибуток до оподаткування

(ряд. 2290 гр. 3 форми № 2)

Збиток до оподаткування

(ряд. 2295 гр. 3 форми № 2)

Коригування на:

амортизацію необоротних активів

3505

Сума нарахованої амортизації (ряд. 2515 гр. 3 форми № 2)

Х

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

Збільшення забезпечень: додатне значення (гр. 4 – гр. 3) ряд. 1505, 1520, 1660 форми № 1 (у частині операційної діяльності)

Зменшення забезпечень: додатне значення (гр. 3 – гр. 4) ряд. 1505, 1520, 1660 форми № 1 (у частині операційної діяльності)

Тут не показують зміну суми забезпечень, пов’язаних з інвестиційною та фінансовою діяльністю.

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

Додатний результат різниці між оборотами за Дт субрах. 945 з Кт субрах. 302, 312, 314, 316, 334, 351 і оборотами за Кт субрах. 714 з Дт субрах. 302, 312, 314, 316, 334, 351

Додатний результат різниці між оборотами за Кт субрах. 714 з Дт субрах. 302, 312, 314, 316, 334, 351 і оборотами за Дт субрах. 945 з Кт субрах. 302, 312, 314, 316, 334, 351

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

Додатне значення (ряд. 2250 (якщо не заповнюють ряд. 3540 форми № 3-н) + ряд. 2255 + ряд. 2270 – ряд. 2200 – ряд. 2220 – ряд. 2240) гр. 3 форми № 2 – (ряд. 2120 – ряд. 2180) гр. 3 форми № 2 (у частині результату від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу, і групи вибуття, а також від зміни вартості активів, що оцінюються за справедливою вартістю, і первісного визнання біологічних активів та сільгосппродукції)

Додатне значення (ряд. 2200 + ряд. 2220 + ряд. 2240 – ряд. 2250 (якщо не заповнюють ряд. 3540 форми № 3-н) – ряд. 2255 – ряд. 2270) гр. 3 форми № 2 + (ряд. 2120 – ряд. 2180) гр. 3 форми № 2 (у частині результату від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття, а також від зміни вартості активів, що оцінюються за справедливою вартістю, і первісного визнання біологічних активів та сільгосппродукції)

У ряд. 3520 відображають збиток (у гр. 3) або прибуток (у гр. 4) від володіння фінансовими інвестиціями (дивіденди, відсотки тощо) та їх реалізації, а також від продажу необоротних активів, утримуваних для продажу, і групи вибуття, інших довгострокових активів, від обміну оборотних активів на необоротні активи та фінансові інвестиції, від неопераційних курсових різниць, інші прибутки і збитки від інвестиційної та фінансової діяльності (без урахування витрат на виплату відсотків — ряд. 2250 гр. 3 форми № 2, якщо їх розкривають окремо в додатковому ряд. 3540 форми № 3-н).

Додатковий рядок (Прибуток (збиток) від участі в капіталі)

3521

Додатний результат

(ряд. 2255 – ряд. 2200) гр. 3 форми № 2

Додатний результат

(ряд. 2200 – ряд. 2255) гр. 3

форми № 2

Незважаючи на назву рядка, у гр. 3 наводять збиток від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведуть за методом участі в капіталі, а в гр. 4 — прибуток (у тому числі з ряд. 3520 форми № 3-н). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності.

Додатковий рядок (Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання)

3522

Додатний результат (ряд. 2181 + ряд. 2182 – ряд. 2121 – ряд. 2122) гр. 3 форми № 2

Додатний результат (ряд. 2121 + ряд. 2122 – ряд. 2181 – ряд. 2182) гр. 3 форми № 2

Показують збиток (у гр. 3) або прибуток (у гр. 4) від зміни вартості активів, що оцінюються за справедливою вартістю, і від первісного визнання біологічних активів та сільгосппродукції (у тому числі з ряд. 3520 форми № 3-н). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності.

Додатковий рядок

(Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття)

3523

Додатний результат різниці між оборотами за Кт субрах. 943 з Дт субрах. 791 і оборотами за Дт субрах. 712 з Кт субрах. 791 (у частині реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу, і групи вибуття)

Додатний результат різниці між оборотами за Дт субрах. 712 з Кт субрах. 791 і оборотами за Кт субрах. 943 з Дт субрах. 791 (у частині реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу, і групи вибуття)

У тому числі з ряд. 3520 форми № 3-н. Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності.

Додатковий рядок

(Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій)

3524

Додатний результат різниці між оборотами за Кт субрах. 971 з Дт субрах. 793 і оборотами за Дт субрах. 741 з Кт субрах. 793

Додатний результат різниці між оборотами за Дт субрах. 741 з Кт субрах. 793 і оборотами за Кт субрах. 971 з Дт субрах. 793

У тому числі з ряд. 3520 форми № 3-н. Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності.

Додатковий рядок

(Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів)

3526

Додатний результат різниці між оборотами за Кт субрах. 972 з Дт субрах. 793 і оборотами за Дт субрах. 742 з Кт субрах. 793

Додатний результат різниці між оборотами за Дт субрах. 742 з Кт субрах. 793 і оборотами за Кт субрах. 972 з Дт субрах. 793

У тому числі з ряд. 3520 форми № 3-н. Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності.

Додатковий рядок

(Фінансові витрати)

3540

Ряд. 2250 гр. 3 форми № 2

Х

Відображають включені до Звіту про фінансові результати витрати на сплату відсотків за користування позиковими коштами. Якщо заповнюють ряд. 3540 форми № 3-н, то зазначену в ньому суму не враховують при визначенні показника ряд. 3520 форми № 3-н.

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

Зменшення: додатне значення різниці (гр. 3 – гр. 4) ряд. 1100 — 1135, 1140, 1145, 1155, 1170, 1190 форми № 1

Збільшення: додатне значення різниці (гр. 4 – гр. 3) ряд. 1100 — 1135, 1140, 1145, 1155, 1170, 1190 форми № 1

У розрахунок показника ряд. 3550 приймають аналітичні дані до таких рядків форми № 1:

— ряд. 1100 і 1110, крім зміни в результаті здійснення негрошових операцій інвестиційної та фінансової діяльності (обмін на необоротні активи, фінансові інвестиції, виплата дивідендів та погашення зобов’язань з фінансової оренди оборотними активами, негрошові внески до статутного капіталу, включення фінансових витрат до собівартості продукції тощо) або виправлення помилок минулих років;

— ряд. 1120 і 1130 у частині операційної діяльності;

— ряд. 1125, крім зміни дебіторки внаслідок її погашення необоротними активами;

— ряд. 1135, крім зміни дебіторської заборгованості з поточного податку на прибуток, зменшення дебіторської заборгованості з інших платежів до бюджету внаслідок заліку кредиторської заборгованості з поточного податку на прибуток, а також змін у складі дебіторської заборгованості за розрахунками з ПДВ, які є наслідком інвестиційної діяльності (тобто з розрахунку виключають «вхідний» ПДВ, сплачений при придбанні необоротних активів);

— ряд. 1140, 1145, 1155, 1170, 1190, крім змін, пов’язаних з інвестиційною та фінансовою діяльністю.

У розрахунку не враховують зменшення статей у результаті переведення оборотних активів до складу групи вибуття, збільшення дебіторської заборгованості внаслідок відображення операцій з реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу, і груп вибуття та зменшення зазначеної дебіторської заборгованості у зв’язку з її погашенням.

Додатковий рядок

(Збільшення (зменшення) запасів)

3551

Зменшення: додатне значення різниці (гр. 3 – гр. 4) ряд. 1100 форми № 1

Збільшення: додатне значення різниці (гр. 4 – гр. 3) ряд. 1100 форми № 1

Незважаючи на назву рядка, у гр. 3 слід відображати зменшення вартості запасів, а в гр. 4 — збільшення (у тому числі з ряд. 3550 форми № 3-н). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності.

Додатковий рядок

(Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів)

3552

Зменшення: додатне значення різниці (гр. 3 – гр. 4) ряд. 1110 форми № 1

Збільшення: додатне значення різниці (гр. 4 – гр. 3) ряд. 1110 форми № 1

Незважаючи на назву рядка, зменшення поточних біологічних активів наводять у гр. 3, а збільшення — у гр. 4 (у тому числі з ряд. 3550 форми № 3-н). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності.

Додатковий рядок

(Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги)

3553

Зменшення: додатне значення різниці (гр. 3 – гр. 4) ряд. 1125 форми № 1

Збільшення: додатне значення різниці (гр. 4 – гр. 3) ряд. 1125 форми № 1

Незважаючи на назву рядка, в гр. 3 відображають зменшення дебіторки, а в гр. 4 — її збільшення (у тому числі з ряд. 3550 форми № 3-н). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності.

Додатковий рядок

(Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості)

3554

Зменшення: додатне значення різниці (гр. 3 – гр. 4) ряд. 1155 форми № 1

Збільшення: додатне значення різниці (гр. 4 – гр. 3) ряд. 1155 форми № 1

У тому числі з ряд. 3550 форми № 3-н. Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності.

Додатковий рядок

(Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів)

3556

Зменшення: додатне значення різниці (гр. 3 – гр. 4) ряд. 1170 форми № 1

Збільшення: додатне значення різниці (гр. 4 – гр. 3) ряд. 1170 форми № 1

У тому числі з ряд. 3550 форми № 3-н. Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності.

Додатковий рядок

(Зменшення (збільшення) інших оборотних активів)

3557

Зменшення: додатне значення різниці (гр. 3 – гр. 4) ряд. 1190 форми № 1

Збільшення: додатне значення різниці (гр. 4 – гр. 3) ряд. 1190 форми № 1

У тому числі з ряд. 3550 форми № 3-н. Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності.

Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань

3560

Збільшення: додатне значення різниці (гр. 4 – гр. 3) ряд. 1605, 1615, 1620, 1625, 1630, 1635, 1645, 1665, 1690 форми № 1

Зменшення: додатне значення різниці (гр. 3 – гр. 4) ряд. 1605, 1615, 1620, 1625, 1630, 1635, 1645, 1665, 1690 форми № 1

У розрахунку ряд. 3560 форми № 3-н не враховуються:

— суми зобов’язань за відсотками та іншими зобов’язаннями, не пов’язаними з операційною діяльністю;

— зміни, які є наслідком негрошових операцій з уключення поточних зобов’язань до групи вибуття, інвестиційної та фінансової діяльності (погашення поточного зобов’язання шляхом передачі необоротних активів і фінансових інвестицій, заліку внесків до капіталу тощо);

— зміни, пов’язані з виправленням помилок минулих років;

— зменшення суми зобов’язань з поточного податку на прибуток (див. ряд. 1620 форми № 1) унаслідок його сплати (але враховується зменшення суми зобов’язання з поточного податку на прибуток унаслідок його списання і визнання доходу), а також з ПДВ, що виникає в результаті інвестиційної діяльності;

— зміна доходів майбутніх періодів (ряд. 1665 форми № 1) унаслідок їх створення від операцій з коштами цільового фінансування, подальшого їх визнання доходами поточного періоду, повернення коштів цільового фінансування, а також зменшення доходів майбутніх періодів унаслідок їх включення до групи вибуття.

Додатковий рядок

(Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги)

3561

Збільшення: додатне значення різниці (гр. 4 – гр. 3) ряд. 1615 форми № 1

Зменшення: додатне значення різниці (гр. 3 – гр. 4) ряд. 1615 форми № 1

У тому числі з ряд. 3560 форми № 3-н. Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності.

Додатковий рядок

(Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом)

3562

Збільшення: додатне значення різниці (гр. 4 – гр. 3) ряд. 1620 форми № 1

Зменшення: додатне значення різниці (гр. 3 – гр. 4) ряд. 1620 форми № 1

У тому числі з ряд. 3560 форми № 3-н. Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності.

Додатковий рядок

(Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування)

3563

Збільшення: додатне значення різниці (гр. 4 – гр. 3) ряд. 1625 форми № 1

Зменшення: додатне значення різниці (гр. 3 – гр. 4) ряд. 1625 форми № 1

У тому числі з ряд. 3560 форми № 3-н. Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності.

Додатковий рядок

(Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці)

3564

Збільшення: додатне значення різниці (гр. 4 – гр. 3) ряд. 1630 форми № 1

Зменшення: додатне значення різниці (гр. 3 – гр. 4) ряд. 1630 форми № 1

У тому числі з ряд. 3560 форми № 3-н. Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності.

Додатковий рядок

(Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів)

3566

Збільшення: додатне значення різниці (гр. 4 – гр. 3) ряд. 1665 форми № 1

Зменшення: додатне значення різниці (гр. 3 – гр. 4) ряд. 1665 форми № 1

У тому числі з ряд. 3560 форми № 3-н. Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності.

Додатковий рядок

(Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань)

3567

Збільшення: додатне значення різниці (гр. 4 – гр. 3) ряд. 1690 форми № 1

Зменшення: додатне значення різниці (гр. 3 – гр. 4) ряд. 1690 форми № 1

У тому числі з ряд. 3560 форми № 3-н. Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності.

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

Додатне значення різниці між сумами грошових надходжень (гр. 3) і грошових видатків (гр. 4), відображених у ряд. 3500 — 3560 форми № 3-н

Додатне значення різниці між сумами грошових видатків (гр. 4) і грошових надходжень (гр. 3), відображених у ряд. 3500 — 3560 форми № 3-н

Сплачений податок на прибуток

3580

Х

Аналітичні дані до обороту за Дт субрах. 641/Розрахунки з податку на прибуток з Кт субрах. 311

Відображають використання грошових коштів на сплату податку на прибуток за умови, що він конкретно не ототожнюється з фінансовою або інвестиційною діяльністю.

Додатковий рядок

(Сплачені відсотки)

3585

Х

Аналітичні дані до обороту за Дт субрах. 684 з Кт рах. 30, 31 (у частині відсотків, включених до собівартості оборотних кваліфікаційних активів)

Згідно з п.п. 4.7.11 Методрекомендацій № 433 у ряд. 3585 форми № 3-н повинні відображатися суми відсотків, що належать до операційної діяльності, які не капіталізують. Проте всі відсотки, що не капіталізуються, належать до фінансової діяльності (див. лист Мінфіну від 10.01.2011 р. № 31-34020-07-27/382), а отже, їх слід відображати в ряд. 3360 форми № 3-н. А ось відсотки, включені до собівартості оборотних кваліфікаційних активів (тобто пов’язані з виробництвом продукції з тривалим (суттєвим) операційним циклом), належать до операційної діяльності і повинні, на наш погляд, відображатися в ряд. 3585 форми № 3-н.

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

Додатне значення: ряд. 3570 гр. 3 – (ряд. 3580 + ряд. 3585) гр. 4 форми № 3-н

(Ряд. 3570 + ряд. 3580 + ряд. 3585) гр. 4 форми № 3-н або додатне значення (ряд. 3580 + ряд. 3585) гр. 4 – ряд. 3570 гр. 3 форми № 3-н

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій

3200

Аналітичні дані до обороту за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 377 (у частині надходжень від реалізації фінансових інвестицій)

Х

Показують суми грошових надходжень від продажу акцій або боргових зобов’язань інших підприємств, а також часток у капіталі інших підприємств (крім фінансових інвестицій, які визнають еквівалентами грошових коштів або утримують для дилерських чи торговельних цілей).

необоротних активів

3205

Аналітичні дані до обороту за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 377 (у частині надходжень від реалізації необоротних активів)

Х

Наводять надходження грошових коштів від продажу необоротних активів, утримуваних для продажу, і групи вибуття, а також інших довгострокових необоротних активів (крім фінансових інвестицій).

Надходження від отриманих:

відсотків

3215

Аналітичні дані до обороту за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 373 (у частині отриманих відсотків)

Х

Відображають надходження грошових коштів у вигляді відсотків за позиками, наданими іншим сторонам (крім позик, наданих фінансовою установою), за фінансовими інвестиціями в боргові цінні папери, від фінансової оренди необоротних активів тощо

дивідендів

3220

Аналітичні дані до обороту за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 373 (у частині отриманих дивідендів)

Х

Наводять суми грошових надходжень у вигляді дивідендів від володіння акціями або частками в капіталі інших підприємств (крім фінінвестицій, які визнають еквівалентами грошових коштів або утримують для дилерських чи торговельних цілей).

Надходження від деривативів

3225

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 377 (у частині надходжень від деривативів)

Х

Показують суми надходження грошових коштів від ф’ючерсних, форвардних контрактів, контрактів «своп» та опціонів (за винятком тих контрактів, які укладають для основної (операційної) діяльності підприємства, або коли надходження класифікують як фінансову діяльність).

Додатковий рядок

(Надходження від погашення позик)

3230

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 183, 371, 377 (у частині погашення позик і повернення авансів, пов’язаних з інвестиційною діяльністю)

Х

Підприємства (крім фінансових установ) відображають суми грошових надходжень від повернення авансів, пов’язаних з інвестдіяльністю, і позик, виданих раніше іншим сторонам.

Інші надходження

3250

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 377, 681, рах. 18, 48 (у частині надходжень від різних контрагентів у результаті інвестиційної діяльності)

Х

Наводять інші грошові надходження від інвестиційної діяльності, які не були відображені в ряд. 3200 — 3230 форми № 3-н.

Витрачання на придбання:

фінансових інвестицій

3255

Х

Аналітичні дані до оборотів за Дт субрах. 685 з Кт рах. 30, 31 (у частині витрачання коштів на придбання фінансових інвестицій)

Показують виплату грошових коштів для придбання акцій, боргових зобов’язань інших підприємств, а також часток участі в спільних підприємствах (крім фінансових інвестицій, які визнають еквівалентами грошових коштів або утримують для дилерських чи торговельних цілей).

необоротних активів

3260

Х

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 63, субрах. 685 (у частині витрачання коштів на придбання необоротних активів, крім фінансових інвестицій), 684 (у частині сплати відсотків, включених до вартості кваліфікаційних необоротних активів) з Кт рах. 30, 31

Виплати за деривативами

3270

Х

Аналітичні дані до оборотів за Дт субрах. 685 з Кт рах. 30, 31 (у частині виплат за деривативами)

Наводять суму виплат грошових коштів за форвардними, ф’ючерсними контрактами, контрактами «своп» та опціонами (за винятком випадків, коли такі контракти укладають для основної (операційної) діяльності підприємства або виплати класифікують як фінансову діяльність).

Додатковий рядок

(Витрачання на надання позик)

3275

Х

Аналітичні дані до оборотів за Дт субрах. 183, 371, 377 з Кт рах. 30, 31 (у частині перерахування позик і авансів, пов’язаних з інвестиційною діяльністю)

Підприємства (крім фінансових установ) відображають вибуття грошових коштів для надання авансів, пов’язаних з інвестиційною діяльністю (наприклад, у зв’язку з придбанням необоротних активів), і позик іншим сторонам.

Інші платежі

3290

Х

Аналітичні дані до оборотів за Дт субрах. 377, 681, 685 з Кт рах. 30, 31 (у частині перерахування різним контрагентам у результаті інвестиційної діяльності)

Наводять інші платежі, пов’язані з інвестиційною діяльністю і не включені до ряд. 3255 — 3275 форми № 3-н.

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

Додатне значення: (ряд. 3200 + ряд. 3205 + ряд. 3215 + ряд. 3220 + ряд. 3225 + ряд. 3230 + ряд. 3250) гр. 3 – (ряд. 3255 + ряд. 3260 + ряд. 3270 + ряд. 3275 + ряд. 3290) гр. 4 форми № 3-н

Додатне значення: (ряд. 3255 + ряд. 3260 + ряд. 3270 + ряд. 3275 + ряд. 3290) гр. 4 – (ряд. 3200 + ряд. 3205 + ряд. 3215 + ряд. 3220 + ряд. 3225 + ряд. 3230 + ряд. 3250) гр. 3 форми № 3-н

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

власного капіталу

3300

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 30, 31 з Кт рах. 40, 42, 45, 46

Х

Відображають надходження грошових коштів від розміщення акцій та інших операцій, які призводять до збільшення власного капіталу.

отримання позик

3305

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 30, 31 з Кт рах. 50, 52, 55, 60 і субрах. 685 (у частині отримання позик)

Х

Показують суми надходження грошових коштів у результаті створення боргових зобов’язань (позик, векселів, облігацій та інших видів короткострокових і довгострокових зобов’язань, не пов’язаних з операційною та інвестиційною діяльністю).

Інші надходження

3340

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 685 (у частині інших надходжень від фінансової діяльності)

Х

Відображають надходження грошових коштів, пов’язані з фінансовою діяльністю, які не були включені до ряд. 3300 і 3305 форми № 3-н.

Витрачання на:

викуп власних акцій

3345

Х

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 45 з Кт рах. 30, 31

погашення позик

3350

Х

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 50, 52, 55, 60, 61 і субрах. 685 (у частині погашення зобов’язань за позиковими коштами) з Кт рах. 30, 31

сплату дивідендів

3355

Х

Аналітичні дані до обороту за Дт субрах. 671 з Кт рах. 30, 31

Додатковий рядок

(Витрачання на сплату відсотків)

3360

Х

Аналітичні дані до оборотів за Дт субрах. 684 з Кт рах. 30, 31 (у частині пов’язаних із запозиченнями відсотків, що не капіталізуються)

Додатковий рядок

(Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди)

3365

Х

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 53, 61 з Кт рах. 30, 31 (у частині погашення заборгованості з фінансової оренди)

Інші платежі

3390

Х

Аналітичні дані до оборотів за Дт субрах. 672, 685 з Кт рах. 30, 31 (у частині платежів, пов’язаних з фінансовою діяльністю)

Наводять інші платежі, пов’язані з фінансовою діяльністю, які не включені до ряд. 3345 — 3365 форми № 3-н.

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

Додатне значення: (ряд. 3300 + ряд. 3305 + ряд. 3340) гр. 3 – (ряд. 3345 + ряд. 3350 + ряд. 3355 + ряд. 3360 + ряд. 3365 + ряд. 3390) гр. 4 форми № 3-н

Додатне значення: (ряд. 3345 + ряд. 3350 + ряд. 3355 + ряд. 3360 + ряд. 3365 + ряд. 3390) гр. 4 – (ряд. 3300 + ряд. 3305 + ряд. 3340) гр. 3 форми № 3-н

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

Додатне значення різниці між сумами грошових надходжень (гр. 3) і грошових видатків (гр. 4), відображених у ряд. 3195, 3295 і 3395 форми № 3-н

Додатне значення різниці між сумами грошових видатків (гр. 4) і грошових надходжень (гр. 3), відображених у ряд. 3195, 3295 і 3395 форми № 3-н

Залишок коштів на початок року

3405

Ряд. 1165 гр. 3 форми № 1

Х

Ряд. 3405 гр. 3 форми № 3-н = ряд. 3415 гр. 5 форми № 3-н.

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

Ряд. 3515 гр. 4 форми № 3-н

Ряд. 3515 гр. 3 форми № 3-н

Відображають суму збільшення (у гр. 3) або зменшення (у гр. 4) залишку грошових коштів унаслідок перерахунку іноземної валюти при зміні валютних курсів протягом звітного періоду.

Залишок коштів на кінець року

3415

(Ряд. 3400 + ряд. 3405 + ряд. 3410) гр. 3 форми № 3-н або (ряд. 3400 + ряд. 3405) гр. 3 – ряд. 3410 гр. 4 форми № 3-н, або (ряд. 3405 + ряд. 3410) гр. 3 – ряд. 3400 гр. 4 форми № 3-н, або ряд. 3405 гр. 3 – (ряд. 3400 + ряд. 3410) гр. 4 форми № 3-н

Х

Ряд. 3415 гр. 3 форми № 3-н = ряд. 1165 гр. 4 форми № 1.

5. Форма № 4 «звіт про власний капітал»

Форма № 4 призначена для надання користувачам фінзвітності інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. Дані для її заповнення беруть з форм № 1 і № 2, а також із синтетичного та аналітичного обліку.

Зверніть увагу: у графах Звіту про власний капітал підприємства відображають тільки ті складові власного капіталу, які наведені в Балансі.

Для забезпечення порівняльного аналізу інформації до річного Звіту про власний капітал додають Звіт про власний капітал за попередній рік (п. 5.3 Методрекомендацій № 433). У складанні форми № 4 вам допоможе табл. 5.1.

Таблиця 5.1. Заповнення Звіту про власний капітал

Найменування статті

Код рядка

№ графи

Дані для заповнення

Залишок на початок року

4000

3

Сальдо на 01.01.2020 р. за Кт рах. 40

4

Сальдо на 01.01.2020 р. за Кт рах. 41

5

Сальдо на 01.01.2020 р. за Кт рах. 42

6

Сальдо на 01.01.2020 р. за Кт рах. 43

7

Сальдо на 01.01.2020 р. за Кт субрах. 441

(або за Дт субрах. 442)

8

Сальдо на 01.01.2020 р. за Дт рах. 46

9

Сальдо на 01.01.2020 р. за Дт рах. 45

10

(Гр. 3 + гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 ± гр. 7 – гр. 8 – гр. 9) ряд. 4000 форми № 4

Показують суму власного капіталу на початок року. Збиток (гр. 7), неоплачений і вилучений капітал (гр. 8 і гр. 9) наводять у дужках і віднімають при визначенні показника гр. 10 ряд. 4000 форми № 4.

Показники, що відображені в гр. 3 — 10 ряд. 4000 форми № 4, повинні відповідати показникам гр. 3 — 10 ряд. 4300 форми № 4 за 2019 рік, а також ряд. 1400 — 1495 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2019 р.

Коригування:

Зміна облікової політики

4005

3 — 6, 8, 9

Обороти за рах. 40, 41, 42, 43, 46, 45 (у частині змін облікової політики)

7

Обороти за Дт субрах. 441, 442 з Кт рахунків класів 1 — 6 або за Дт рахунків класів 1 — 6 з Кт субрах. 441, 442 (у частині змін облікової політики)

Суми коригувань за Дт рах. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 наводять у дужках і віднімають при визначенні показника гр. 10 ряд. 4005 форми № 4.

Виправлення помилок

4010

7

Обороти за Дт субрах. 441, 442 з Кт рахунків

класів 1 — 6 або за Дт рахунків класів 1 — 6 з Кт

субрах. 441, 442 (у частині виправлення помилок)

3 — 6, 8, 9

Обороти за рах. 40, 41, 42, 43, 46, 45 (у частині виправлення помилок)

Суми коригувань за Дт рах. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 відображають у дужках і віднімають при визначенні показника гр. 10 ряд. 4010 форми № 4.

Інші зміни

4090

3 — 10

Заповнюють аналогічно ряд. 4005 і 4010 форми № 4

У ряд. 4090 показують суми коригувань, які не ввійшли до ряд. 4005 і 4010.

Скоригований залишок на початок року

4095

3 — 10

Ряд. 4000 ± ряд. 4005 ± ряд. 4010 ± ряд. 4090 форми № 4

Наводять залишок власного капіталу на початок 2020 року після внесення коригувань. Суму збитку (гр. 7), вилучений і неоплачений капітал (гр. 9 і гр. 8) зазначають у дужках.

Гр. 3 — 10 ряд. 4095 форми № 4 = ряд. 1400 — 1495 гр. 3 форми № 1 на 31.12.2020 р.

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

7

Ряд. 2350 (або ряд. 2355) гр. 3 форми № 2

Суму збитку (ряд. 2355 гр. 3 форми № 2) зазначають у дужках (віднімають).

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

4

Обороти за Кт рах. 41 мінус обороти за Дт рах. 41

5

Обороти за Кт субрах. 423, 424, 425 мінус обороти за Дт субрах. 423, 424, 425 (крім змін капіталу за рахунок операцій з власниками)

Відображають інший сукупний дохід після оподаткування, наведений у розділі II форми № 2.

Від’ємний результат наводять у дужках.

Ряд. 4110 гр. 10 форми № 4 = ряд. 2460 гр. 3 форми № 2.

Додатковий рядок

(Дооцінка (уцінка) необоротних активів)

4111

4

Обороти за Кт субрах. 411 і 412 мінус обороти за Дт субрах. 411 і 412

У тому числі з ряд. 4110 форми № 4.

Від’ємний результат наводять у дужках. Не включають до розрахунку показника ряд. 4295.

Додатковий рядок

(Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів)

4112

4

Обороти за Кт субрах. 413 мінус обороти

за Дт субрах. 413

У тому числі з ряд. 4110 форми № 4.

Від’ємний результат наводять у дужках. Не включають до розрахунку показника ряд. 4295.

Додатковий рядок

(Накопичені курсові різниці)

4113

5

Обороти за Кт субрах. 423 мінус обороти за Дт субрах. 423

У тому числі з ряд. 4110 форми № 4.

Від’ємний результат наводять у дужках. Не включають до розрахунку показника ряд. 4295.

Додатковий рядок

(Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств)

4114

4

Обороти за Кт рах. 41 мінус обороти за Дт рах. 41 (щодо частки іншого сукупного доходу асоційованих, дочірніх та спільних підприємств)

5

Обороти за Кт рах. 42 мінус обороти за Дт рах. 42 (щодо частки іншого сукупного доходу асоційованих, дочірніх та спільних підприємств)

У тому числі з ряд. 4110 форми № 4.

Від’ємний результат наводять у дужках. Не включають до розрахунку показника ряд. 4295.

Додатковий рядок

(Інший сукупний дохід)

4116

4

Обороти за Кт субрах. 414 мінус обороти

за Дт субрах. 414

5

Обороти за Кт субрах. 424, 425 мінус обороти за Дт субрах. 424, 425 (крім змін капіталу за рахунок операцій з власниками)

Наприклад, до ряд. 4116 включають вартість безоплатно одержаних необоротних активів.

У тому числі з ряд. 4110 форми № 4.

Від’ємний результат наводять у дужках. Не включають до розрахунку показника ряд. 4295.

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

4200

7

Обороти за Дт субрах. 443 з Кт субрах. 671 (крім держдивідендів)

Суму в гр. 7 зазначають у дужках (віднімають).

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

3, 7

Обороти за Дт субрах. 443 з Кт рах. 40

Наводять спрямування нерозподіленого прибутку на збільшення статутного, пайового та іншого зареєстрованого капіталу. Суму відображають одночасно в гр. 3 і 7 ряд. 4205 форми № 4. Зменшення нерозподіленого прибутку в гр. 7 показують у дужках (віднімають).

Відрахування до резервного капіталу

4210

6, 7

Оборот за Дт субрах. 443 з Кт рах. 43

Відображають спрямування нерозподіленого прибутку на збільшення резервного капіталу. Суму наводять одночасно в гр. 6 і 7 ряд. 4210 форми № 4. Зменшення нерозподіленого прибутку в гр. 7 наводять у дужках (віднімають).

Додатковий рядок

(Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства)

4215

7

Оборот за Дт субрах. 443 з Кт субрах. 671 (у частині держдивідендів)

Зменшення нерозподіленого прибутку в гр. 7 показують у дужках (віднімають).

Додатковий рядок

(Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів)

4220

5, 7

Оборот за Дт субрах. 443 з Кт субрах. 426

Наводять формування спеціальних фондів держпідприємств за рахунок чистого прибутку. Зменшення нерозподіленого прибутку в гр. 7 відображають у дужках (віднімають).

Додатковий рядок

(Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення)

4225

7

Оборот за Дт субрах. 443 з Кт рах. 66

Показують використання чистого прибутку на виплату матеріальних заохочень працівникам державних (комунальних) підприємств. Зменшення нерозподіленого прибутку в гр. 7 наводять у дужках (віднімають).

Внески учасників:

Внески до капіталу

4240

3, 8

Оборот за Дт рах. 46 з Кт рах. 40

5, 8

Оборот за Дт рах. 46 з Кт субрах. 421

Відображають збільшення зареєстрованого капіталу за рахунок внесків учасників. Суму неоплаченого капіталу в гр. 8 наводять у дужках (віднімають).

Погашення заборгованості з капіталу

4245

8

Оборот за Кт рах. 46

Наводять погашену учасниками заборгованість з внесків до капіталу.

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

4260

9

Оборот за Дт рах. 45 з Кт рах. 30, 31 і субрах. 672

Показують фактичну собівартість викуплених власних акцій (часток). Суму наводять у дужках (віднімають).

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

9

Оборот за Дт рах. 30, 31, субрах. 377 з Кт рах. 45

5, 9

Оборот за Дт субрах. 421 з Кт рах. 45

7, 9

Оборот за Дт рах. 44 з Кт рах. 45

5

Оборот за Дт рах. 30, 31, субрах. 377 з Кт субрах. 421

У ряд. 4265 відображають виручку від перепродажу викуплених акцій (часток), збиток від продажу акцій (часток), що покривається за рахунок емісійного доходу або нерозподіленого прибутку, а також прибуток (емісійний дохід) від перепродажу раніше викуплених акцій (часток). Обороти за Дт рах. 44 (гр. 7) і субрах. 421 (гр. 5) наводять у дужках (віднімають).

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

3, 9

Оборот за Дт рах. 40 з Кт рах. 45

5, 9

Оборот за Дт субрах. 421 з Кт рах. 45

7, 9

Оборот за Дт рах. 44 з Кт рах. 45

3, 5

Оборот за Дт рах. 40 з Кт субрах. 421

У цьому рядку показують зменшення статутного капіталу на номінальну вартість викуплених і анульованих власних акцій (часток), збиток від анулювання акцій (часток), що покривається за рахунок емісійного доходу або нерозподіленого прибутку, а також прибуток (емісійний дохід) від анулювання раніше викуплених акцій (часток).

Обороти за Дт рах. 40 (гр. 3), 44 (гр. 7) і субрах. 421 (гр. 5) наводять у дужках (віднімають).

Вилучення частки в капіталі

4275

9

Оборот за Дт рах. 45 з Кт субрах. 672

3, 9

Оборот за Дт рах. 40 з Кт рах. 45

3, 8

Оборот за Дт рах. 40 з Кт рах. 46

5, 9

Оборот за Дт субрах. 421 з Кт рах. 45

7, 9

Оборот за Дт рах. 44 з Кт рах. 45

3, 5

Оборот за Дт рах. 40 з Кт субрах. 421

Відображають інформацію про вилучення капіталу власниками при виході зі складу учасників.

Обороти за Дт рах. 40 (гр. 3), 44 (гр. 7), 45 (гр. 9) і субрах. 421 (гр. 5) наводять у дужках (віднімають).

Додатковий рядок (Зменшення номінальної вартості акцій)

4280

3, 5, 7

Оборот за Дт рах. 40 з Кт субрах. 425, 442, 672

Суму в гр. 3 наводять у дужках (віднімають).

Інші зміни в капіталі

4290

3, 5, 6, 7

Оборот за Дт рах. 40, 42, 43 з Кт субрах. 442

5

Оборот за Дт рахунків активів з Кт субрах. 422

6

Оборот за Дт рах. 43 з Кт субрах. 671

7

Оборот за Дт субрах. 443 з Кт субрах. 672

5, 8

Обороти за Дт рах. 46 з Кт субрах. 425 і за Дт субрах. 425 з Кт рах. 46

Показують інші зміни в капіталі, не відображені в інших рядках форми № 4, зокрема:

— списання невідшкодованих збитків;

— додаткові внески засновників підприємств (крім акціонерних товариств) до капіталу, що перевищують їх частку в статутному капіталі, без прийняття рішення про збільшення статутного капіталу та реєстрації такого рішення в держреєстратора;

виплату дивідендів за привілейованими акціями за рахунок резервного капіталу;

нарахування власникам товариств доходу, відмінного від дивідендів (при користуванні майновими та земельними паями тощо);

курсові різниці за заборгованістю з внесків засновників до статутного капіталу в іноземній валюті

(див. лист Мінфіну від 19.11.2013 р. № 31-08410-07-16/33606).

Обороти за Дт рах. 40 (гр. 3), 42 (гр. 5), 43 (гр. 6), 44 (гр. 7) і 46 (гр. 8) наводять у дужках (віднімають).

Разом змін у капіталі

4295

3 — 10

Алгебраїчна сума ряд. 4100 — 4290 гр. 3 — 10 форми № 4 відповідно (з урахуванням додаткових рядків, крім ряд. 4111 — 4116)

Залишок на кінець року

4300

3 — 10

Алгебраїчна сума ряд. 4095 і 4295 гр. 3 — 10 форми № 4 відповідно

Гр. 3 — 10 ряд. 4300 форми № 4 = ряд. 1400 — 1495 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2020 р.

Гр. 10 ряд. 4000 — 4300 форми № 4 дорівнює алгебраїчній сумі гр. 3 — 9 за ряд. 4000 — 4300 форми № 4 відповідно.

6. Форма № 5 «примітки до річної фінансової звітності»

Форму № 5 затверджено наказом № 302. У ній міститься мінімальний перелік показників, що підлягають розкриттю (розшифровуванню) в примітках до фінзвітності. Крім цього, підприємства зобов’язані розкривати в примітках до річної фінансової звітності іншу інформацію, установлену НП(С)БО (пп. 2 і 3 наказу № 302). Детальніше про це — у табл. 6.1.

Таблиця 6.1. Інформація, що підлягає розкриттю в примітках

№ з/п

Чим регламентовано

Яка інформація розкривається

Підприємства, які не зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність

1

П. 6 розд. IV НП(С)БО 1,

п. 22 НП(С)БО 6

Про облікову політику підприємства та її зміни

2

Пп. 20, 21, 23 НП(С)БО 6

Про виправлення помилок, зміну облікових оцінок, події після дати балансу

3

П.п. 36.1 НП(С)БО 7

Вартість ОЗ (первісна чи переоцінена), за якою вони відображені в Балансі

4

П.п. 36.1 НП(С)БО 8

Вартість НМА (первісна чи переоцінена), за якою вони відображені в Балансі

5

П.п. 13.1 НП(С)БО 10

Перелік дебіторів та суми довгострокової дебіторської заборгованості

Підприємства, зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність*

6

Усі НП(С)БО

Уся інформація, розкриття якої в примітках до фінзвітності передбачено НП(С)БО

* Про те, які підприємства зобов’язані оприлюднювати фінзвітність, див. у табл. 1.2.

Крім того, усі одержувачі та набувачі гуманітарної допомоги в примітках до річної фінзвітності (незалежно від обов’язку її оприлюднювати) наводять інформацію про види, вартість і використання отриманої гуманітарної допомоги за цільовими напрямами.

Підприємство самостійно обирає, в якому вигляді наводити зазначену вище інформацію: письмове пояснення, таблиця, графік тощо (п. 4 наказу № 302). У такому ж порядку можна наводити іншу інформацію, яку керівництво підприємства визнає суттєвою і яка дає більш повну й об’єктивну картину про фінансовий стан та результати діяльності підприємства. Порядку заповнення форми № 5 присвятимо решту цього розділу.

Розділ I «Нематеріальні активи». Тут розшифровується інформація, наведена в ряд. 1000 — 1002 і додатковому ряд. 1050 форми № 1, тобто про НМА та гудвіл. Про заповнення цього розділу розповімо в табл. 6.2.

Таблиця 6.2. Заповнення розділу І форми № 5

Найменування графи

№ графи

Порядок заповнення

I. Нематеріальні активи

Залишок на початок року

Первісна (переоцінена) вартість

3

Ряд. 010 — сальдо на 01.01.2020 р. за Дт субрах. 121;

ряд. 020 — сальдо на 01.01.2020 р. за Дт субрах. 122;

ряд. 030 сальдо на 01.01.2020 р. за Дт субрах. 123;

ряд. 040 — сальдо на 01.01.2020 р. за Дт субрах. 124;

ряд. 050 — сальдо на 01.01.2020 р. за Дт субрах. 125;

ряд. 070 сальдо на 01.01.2020 р. за Дт субрах. 127;

ряд. 080 — алгебраїчна сума ряд. 010 — 070 за гр. 3;

ряд. 090 — сальдо на 01.01.2020 р. за Дт субрах. 191, 193

Ряд. 080 гр. 3 форми № 5 = ряд. 1001 гр. 3 форми № 1 на 31.12.2020 р.

Ряд. 090 гр. 3 форми № 5 = ряд. 1050 гр. 3 форми № 1 на 31.12.2020 р.

накопичена амортизація

4

У ряд. 010 — 070 гр. 4 наводять аналітичні дані сальдо на 01.01.2020 р. за Кт субрах. 133 (у розрізі груп НМА).

Ряд. 080 гр. 4 — алгебраїчна сума ряд. 010 — 070 за гр. 4.

Ряд. 090 гр. 4 не заповнюють, оскільки гудвіл є активом, що не амортизується (п. 16 НП(С)БО 19)

Ряд. 080 гр. 4 форми № 5 = ряд. 1002 гр. 3 форми № 1 на 31.12.2020 р.

Надійшло за рік

5

У ряд. 010 — 070 гр. 5 відображають надходження НМА (в розрізі груп): аналітичні дані оборотів за Дт рах. 12 з Кт субрах. 154, 286, 424, рах. 46, 48, 69.

Ряд. 080 гр. 5 — алгебраїчна сума ряд. 010 — 070 за гр. 5.

У ряд. 090 гр. 5 наводять обороти за Дт субрах. 191, 193 з Кт рах. 37, 68 (гудвіл, визнаний у звітному році)

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

первісної (переоціненої) вартості

6

У ряд. 010 — 070 гр. 6 наводять:

1) дооцінку — аналітичні дані оборотів за Дт рах. 12 з Кт субрах. 133, 412, 746;

2) уцінку — аналітичні дані оборотів за Кт рах. 12 з Дт субрах. 133, 412, 975. У разі перевищення річної суми уцінки над сумою дооцінки цю різницю в ряд. 010 — 070 гр. 6 наводять у дужках (віднімають).

Ряд. 080 гр. 6 — алгебраїчна сума ряд. 010 — 070 за гр. 6.

Ряд. 090 гр. 6 не заповнюють, оскільки законодавство не передбачає переоцінки гудвілу

накопиченої амортизації

7

У ряд. 010 — 070 гр. 7 відображають аналітичні дані оборотів за Дт рах. 12 з Кт субрах. 133 (у разі дооцінки) і за Дт субрах. 133 з Кт рах. 12 (при уцінці). У разі перевищення річної суми уцінки над сумою дооцінки цю різницю в ряд. 010 — 070 гр. 7 наводять у дужках (віднімають).

Ряд. 080 гр. 7 — алгебраїчна сума ряд. 010 — 070 за гр. 7.

Ряд. 090 гр. 7 не заповнюють

Вибуло за рік

первісна (переоцінена) вартість

8

У ряд. 010 — 070 гр. 8 відображають вибуття НМА (у розрізі груп): аналітичні дані оборотів за Дт субрах. 286, 133, 377, 976 з Кт рах. 12.

Ряд. 080 гр. 8 — алгебраїчна сума ряд. 010 — 070 за гр. 8.

У ряд. 090 гр. 8 наводять обороти за Дт субрах. 286, 976, рах. 45 з Кт субрах. 191, 193

накопичена амортизація

9

У ряд. 010 — 070 гр. 9 відображають аналітичні дані оборотів за Дт субрах. 133 з Кт рах. 12 (у частині НМА, що вибули, за їх групами).

Ряд. 080 гр. 9 — алгебраїчна сума ряд. 010 — 070 за гр. 9.

Ряд. 090 гр. 9 не заповнюють

Нараховано амортизації за рік

10

У ряд. 010 — 070 гр. 10 відображають обороти за Дт рах. 15, 23, 91, 92, 93 і субрах. 941, 949 з Кт субрах. 133. Для підприємств, що застосовують рахунки класу 8: оборот за Дт рах. 15, 83 з Кт субрах. 133.

Ряд. 080 гр. 10 — алгебраїчна сума ряд. 010 — 070 за гр. 10.

Ряд. 090 гр. 10 не заповнюють, оскільки гудвіл не амортизують

Втрати від зменшення корисності за рік

11

У ряд. 010 — 070 гр. 11 відображають обороти за Дт субрах. 412, 972 з Кт субрах. 133 (у частині втрат від зменшення корисності).

Ряд. 080 гр. 11 — алгебраїчна сума ряд. 010 — 070 за гр. 11.

У ряд. 090 гр. 11 відображають обороти за Дт субрах. 972 з Кт субрах. 191, 193

Інші зміни за рік

первісної (переоціненої) вартості

12

У ряд. 010 — 070 гр. 12 показують зміни первісної (переоціненої) вартості, не відображені в ряд. 010 — 070 гр. 5 — 11. Наприклад, тут показують інформацію про поліпшення НМА (аналітичні дані до річних оборотів за Дт рах. 12 з Кт субрах. 154).

Ряд. 080 гр. 12 — алгебраїчна сума ряд. 010 — 070 за гр. 12.

Ряд. 090 гр. 12, на нашу думку, не заповнюють

накопиченої амортизації

13

У ряд. 010 — 070 гр. 13 показують зміни накопиченої амортизації, не відображені в ряд. 010 — 070 гр. 5 — 11. Наприклад, тут наводять відомості про відновлення корисності об’єктів НМА (аналітичні дані до оборотів за Дт субрах. 133 з Кт субрах. 742, 412).

Ряд. 080 гр. 13 — алгебраїчна сума ряд. 010 — 070 за гр. 13.

Ряд. 090 гр. 13 не заповнюють

Залишок на кінець року

первісна (переоцінена) вартість

14

Гр. 14 ряд. 010 — 080 = (гр. 3 – гр. 4 + гр. 5 + (-) гр. 6 – (+) гр. 7 – гр. 8 + гр. 9 – гр. 10 – гр. 11 + (-) гр. 12 – (+) гр. 13 + гр. 15) ряд. 010 — 080.

Гр. 14 ряд. 090 = (гр. 3 + гр. 5 – гр. 8 – гр. 11) ряд. 090

Ряд. 080 гр. 14 форми № 5 = ряд. 1001 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2020 р.

Показники ряд. 010 — 070 гр. 14 форми № 5 повинні відповідати сальдо на 31.12.2020 р. за Дт рах. 12 (у розрізі кожної групи НМА).

Показник ряд. 090 гр. 14 форми № 5 повинен відповідати сальдо на 31.12.2020 р. за Дт рах. 19, а також значенню ряд. 1050 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2020 р.

накопичена амортизація

15

Гр. 15 ряд. 010 — 080 = (гр. 4 + (-) гр. 7 – гр. 9 + гр. 10 + гр. 11 + (-) гр. 13) ряд. 010 — 080.

Гр. 15 ряд. 090 не заповнюють, оскільки гудвіл не амортизують

Ряд. 080 гр. 15 форми № 5 = ряд. 1002 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2020 р.

Розділ II «Основні засоби». У ньому рядки відповідають субрахункам рах. 10 «Основні засоби» та 11 «Інші необоротні матеріальні активи». Тут розкривають інформацію, наведену в ряд. 1010 — 1017 форми № 1.

Детальний порядок заповнення розділу II форми № 5 наведено у табл. 6.3.

Таблиця 6.3. Заповнення розділу ІІ форми № 5

Найменування графи

№ графи

Порядок заповнення

II. Основні засоби

Залишок на початок року

первісна (переоцінена) вартість

3

Ряд. 100 — сальдо на 01.01.2020 р. за Дт субрах. 101;

ряд. 105 — сальдо на 01.01.2020 р. за Дт субрах. 100;

ряд. 110 сальдо на 01.01.2020 р. за Дт субрах. 102;

ряд. 120 сальдо на 01.01.2020 р. за Дт субрах. 103;

ряд. 130 сальдо на 01.01.2020 р. за Дт субрах. 104;

ряд. 140 сальдо на 01.01.2020 р. за Дт субрах. 105;

ряд. 150 сальдо на 01.01.2020 р. за Дт субрах. 106;

ряд. 160 сальдо на 01.01.2020 р. за Дт субрах. 107;

ряд. 170 — сальдо на 01.01.2020 р. за Дт субрах. 108;

ряд. 180 сальдо на 01.01.2020 р. за Дт субрах. 109;

ряд. 190 сальдо на 01.01.2020 р. за Дт субрах. 111;

ряд. 200 сальдо на 01.01.2020 р. за Дт субрах. 112;

ряд. 210 сальдо на 01.01.2020 р. за Дт субрах. 113;

ряд. 220 — сальдо на 01.01.2020 р. за Дт субрах. 114;

ряд. 230 — сальдо на 01.01.2020 р. за Дт субрах. 115;

ряд. 240 — сальдо на 01.01.2020 р. за Дт субрах. 116;

ряд. 250 — сальдо на 01.01.2020 р. за Дт субрах. 117;

ряд. 260 — алгебраїчна сума ряд. 100 — 250

Ряд. 105 гр. 3 форми № 5 = (ряд. 1015 + ряд. 1017) гр. 3 форми № 1 на 31.12.2020 р.

Сума ряд. 100, 110 — 250 гр. 3 форми № 5 = ряд. 1011 гр. 3 форми № 1 на 31.12.2020 р.

знос

4

Ряд. 100 і 220 гр. 4 не заповнюють, оскільки вартість земельних ділянок і природних ресурсів не амортизують.

Ряд. 105 гр. 4 — сальдо на 01.01.2020 р. за Кт субрах. 135. Якщо підприємство обліковує інвестиційну нерухомість за справедливою вартістю, ряд. 105 гр. 4 не заповнюють.

У ряд. 110 — 180 гр. 4 наводять сальдо на 01.01.2020 р. за Кт субрах. 131 (у розрізі груп ОЗ).

У ряд. 190 — 210, 230 — 250 гр. 4 наводять сальдо на 01.01.2020 р. за Кт субрах. 132 (у розрізі груп ІНМА).

Ряд. 260 гр. 4 — алгебраїчна сума ряд. 105 — 210, 230 — 250 за гр. 4

Ряд. 105 гр. 4 форми № 5 = ряд. 1017 гр. 3 форми № 1 на 31.12.2020 р.

Сума ряд. 110 — 210, 230 — 250 гр. 4 форми № 5 = ряд. 1012 гр. 3 форми № 1 на 31.12.2020 р.

Надійшло за рік

5

У ряд. 100 — 250 гр. 5 відображають надходження об’єктів ОЗ, інвестиційної нерухомості та ІНМА (у розрізі їх груп): аналітичні дані оборотів за Дт рах. 10, 11 з Кт субрах. 151, 152, 153, 286, 424, рах. 46, 48, 69.

Ряд. 260 гр. 5 — алгебраїчна сума ряд. 100 — 250 за гр. 5

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

первісної (переоціненої) вартості

6

У ряд. 100, 110 — 250 гр. 6 відображають:

1) дооцінку — аналітичні дані оборотів за Дт рах. 10 і 11 з Кт субрах. 131, 132, 411, 746;

2) уцінку — аналітичні дані оборотів за Кт рах. 10 і 11 з Дт субрах. 131, 132, 411, 975.

Ряд. 105 гр. 6 не заповнюють.

При перевищенні річної суми уцінки над сумою дооцінки цю різницю в ряд. 100, 110 — 250 гр. 6 наводять у дужках (віднімають).

Ряд. 260 гр. 6 — алгебраїчна сума ряд. 100, 110 — 250 за гр. 6

Якщо амортизацію бібліотечних фондів (субрах. 111) і малоцінних необоротних матеріальних активів (субрах. 112) нараховують у розмірі 100 % при введенні в експлуатацію або в розмірі 50 % у першому й останньому місяцях використання, то ряд. 190 і 200 гр. 6 не заповнюють, оскільки такі активи переоцінці не підлягають (абзац третій п. 16 НП(С)БО 7).

зносу

7

У ряд. 110 — 210, 230 — 250 гр. 7 відображають аналітичні дані оборотів за Дт рах. 10 і 11 з Кт субрах. 131, 132 (при дооцінці) і за Дт субрах. 131, 132 з Кт рах. 10 і 11 (при уцінці). У разі перевищення річної суми уцінки над сумою дооцінки цю різницю в ряд. 110 — 210, 230 — 250 гр. 7 наводять у дужках (віднімають).

Ряд. 100, 105 і 220 гр. 7 не заповнюють.

Ряд. 260 гр. 7 — алгебраїчна сума ряд. 110 — 210, 230 — 250 за гр. 7

Вибуло за рік

первісна (переоцінена) вартість

8

У ряд. 100 — 250 гр. 8 відображають вибуття об’єктів ОЗ, інвестиційної нерухомості та ІНМА (у розрізі їх груп): аналітичні дані оборотів за Дт субрах. 131, 132, 135, 286, 377, 976 з Кт рах. 10 і 11.

Ряд. 260 гр. 8 — алгебраїчна сума ряд. 100 — 250 за гр. 8

знос

9

У ряд. 105 — 210, 230 — 250 гр. 9 відображають аналітичні дані оборотів за Дт субрах. 131, 132, 135 з Кт рах. 10 і 11 (у частині зносу об’єктів, що вибули). Якщо підприємство обліковує інвестиційну нерухомість за справедливою вартістю, ряд. 105 гр. 9 не заповнюють.

Ряд. 100 і 220 гр. 9 не заповнюють, оскільки вартість земельних ділянок і природних ресурсів не амортизують.

Ряд. 260 гр. 9 — алгебраїчна сума ряд. 105 — 210, 230 — 250 за гр. 9

Нараховано амортизації за рік

10

Ряд. 100 і 220 гр. 10 не заповнюють, оскільки вартість земельних ділянок і природних ресурсів не амортизують.

У ряд. 105 — 210, 230 — 250 гр. 10 відображають обороти за Дт рах. 15, 23, 91, 92, 93 і субрах. 941, 949 з Кт субрах. 131, 132, 135. Для підприємств, що застосовують рахунки класу 8: оборот за Дт рах. 15, 83 з Кт субрах. 131, 132, 135.

Ряд. 105 гр. 10 заповнюють тільки в разі обліку об’єктів інвестиційної нерухомості за первісною вартістю.

Ряд. 260 гр. 10 — алгебраїчна сума ряд. 105 — 210, 230 — 250 за гр. 10

Втрати від зменшення корисності

11

У ряд. 100 — 250 гр. 11 показують обороти за Дт субрах. 411, 972 з Кт субрах. 101, 114, 131, 132, 135 (у частині зменшення корисності ОЗ, ІНМА та інвестнерухомості).

Ряд. 105 гр. 11 заповнюють тільки в разі обліку об’єктів інвестиційної нерухомості за первісною вартістю.

Ряд. 260 гр. 11 — алгебраїчна сума ряд. 100 — 250 за гр. 11

Інші зміни за рік

первісної (переоціненої) вартості

12

У ряд. 100 — 250 гр. 12 показують зміни первісної (переоціненої) вартості об’єктів ОЗ, інвестнерухомості та ІНМА, не відображені в ряд. 100 — 250 гр. 5 — 11 форми № 5.

Ряд. 260 гр. 12 — алгебраїчна сума ряд. 100 — 250 за гр. 12

Наприклад, на наш погляд, у гр. 12 можна відобразити:

— вартість поліпшень ОЗ, ІНМА та інвестиційної нерухомості (аналітичні дані оборотів за Дт рах. 10 і 11 з Кт субрах. 151, 152, 153);

— збільшення первісної вартості об’єктів ОЗ у зв’язку зі створенням забезпечення на демонтаж, переміщення таких об’єктів і рекультивацію порушених земель (обороти за Дт рах. 10 з Кт субрах. 478);

— операції з переведення об’єктів операційної нерухомості до складу інвестиційної і назад (оборот за Дт субрах. 100 з Кт субрах. 101, 103 і за Дт субрах. 101, 103 з Кт субрах. 100);

— результати оцінки на дату балансу об’єктів інвестиційної нерухомості, що обліковуються за справедливою вартістю (оборот за Дт субрах. 100 з Кт субрах. 710 або за Дт субрах. 940 з Кт субрах. 100).

зносу

13

Ряд. 100 і 220 гр. 13 не заповнюють, оскільки вартість земельних ділянок і природних ресурсів не амортизують.

У ряд. 105 — 210, 230 — 250 гр. 13 наводять зміни зносу об’єктів ОЗ, інвестиційної нерухомості та ІНМА, не відображені в ряд. 105 — 210, 230 — 250 гр. 5 — 11.

Ряд. 105 гр. 13 заповнюють тільки в разі обліку об’єктів інвестиційної нерухомості за первісною вартістю.

Ряд. 260 гр. 13 — алгебраїчна сума ряд. 105 — 210, 230 — 250 за гр. 13

Наприклад, тут наводять:

— суму відновлення корисності об’єктів ОЗ, інвестиційної нерухомості та ІНМА (аналітичні дані оборотів за Дт субрах. 131, 132, 135 з Кт субрах. 411, 742);

— операції з перенесення на інший субрахунок рах. 13 суми накопиченої амортизації у зв’язку з переведенням об’єкта операційної нерухомості до складу інвестиційної (якщо її облік ведуть за первісною вартістю) і назад (Дт субрах. 131 з Кт субрах. 135 і Дт субрах. 135 з Кт субрах. 131).

Залишок на кінець року

первісна (переоцінена) вартість

14

Гр. 14 ряд. 100 — 260 = (гр. 3 – гр. 4 + гр. 5 + (-) гр. 6 – (+) гр. 7 – гр. 8 + гр. 9 – гр. 10 – гр. 11 + (-) гр. 12 – (+) гр. 13 + гр. 15) ряд. 100 — 260

Ряд. 105 гр. 14 форми № 5 = (ряд. 1015 + ряд. 1017) гр. 4 форми № 1 на 31.12.2020 р.

Зверніть увагу: вартість інвестиційної нерухомості, що оцінюється за справедливою вартістю, станом на 31.12.2020 р. показують також у ряд. 269 форми № 5 (у тому числі з ряд. 105 гр. 14). Різниця між показником ряд. 105 гр. 14 і значенням ряд. 269 форми № 5 відповідає показнику ряд. 1016 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2020 р.

Сума ряд. 100, 110 — 250 гр. 14 форми № 5 = ряд. 1011 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2020 р.

Показники ряд. 100 — 250 гр. 14 форми № 5 повинні відповідати сальдо на 31.12.2020 р. за Дт рах. 10, 11 (у розрізі кожної групи активів).

знос

15

Гр. 15 ряд. 105 — 210, 230 — 260 = (гр. 4 + (-) гр. 7 – гр. 9 + гр. 10 + гр. 11 + (-) гр. 13) ряд. 105 — 210, 230 — 260

Ряд. 105 гр. 15 форми № 5 = ряд. 1017 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2020 р.

Сума ряд. 110 — 210, 230 — 250 гр. 15 форми № 5 = ряд. 1012 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2020 р.

у тому числі:

одержані за фінансовою орендою

первісна (переоцінена) вартість

16

У ряд. 105 — 180 гр. 16 відображають первісну (переоцінену) вартість об’єктів ОЗ, інвестиційної нерухомості, отриманих у фінансову оренду станом на 31.12.2020 р. (аналітичні дані сальдо за Дт рах. 10).

Ряд. 260 гр. 16 — алгебраїчна сума ряд. 105 — 180 за гр. 16

знос

17

У ряд. 105 — 180 гр. 17 відображають аналітичні дані сальдо за Кт субрах. 131, 135 станом на 31.12.2020 р. (у частині ОЗ, інвестиційної нерухомості, отриманих за договорами фінансової оренди).

Ряд. 105 гр. 17 заповнюють тільки в разі обліку об’єктів інвестиційної нерухомості за первісною вартістю.

Ряд. 260 гр. 17 — алгебраїчна сума ряд. 105 — 180 за гр. 17

передані в оперативну оренду

первісна (переоцінена) вартість

18

У ряд. 100 — 250 гр. 18 відображають первісну (переоцінену) вартість об’єктів ОЗ, інвестиційної нерухомості та ІНМА, переданих в оперативну оренду станом на 31.12.2020 р. (аналітичні дані сальдо за Дт рах. 10 і 11).

У ряд. 105 гр. 18 відображають також справедливу вартість переданих в оперативну оренду об’єктів інвестиційної нерухомості, що оцінюються за справедливою вартістю.

Ряд. 260 гр. 18 — алгебраїчна сума ряд. 100 — 250 за гр. 18

знос

19

Ряд. 100 і 220 гр. 19 не заповнюють, оскільки вартість земельних ділянок і природних ресурсів не амортизують.

У ряд. 105 — 210, 230 — 250 гр. 19 відображають аналітичні дані сальдо за Кт субрах. 131, 132, 135 станом на 31.12.2020 р. у частині зносу об’єктів ОЗ, інвестиційної нерухомості та ІНМА, переданих в оперативну оренду. При цьому ряд. 105 гр. 19 заповнюють тільки в разі обліку інвестиційної нерухомості за первісною вартістю.

Ряд. 260 гр. 19 — алгебраїчна сума ряд. 105 — 210, 230 — 250 за гр. 19

Розділ III «Капітальні інвестиції». Цей розділ призначений для розкриття інформації про суми витрат на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів, здійснених за рік. Його рядки відповідають субрахункам рахунка 15 «Капітальні інвестиції» і слугують для розшифровки показника ряд. 1005 гр. 4 форми № 1. У табл. 6.4 наведемо порядок заповнення розділу ІІІ форми № 5.

Таблиця 6.4. Заповнення розділу ІІІ форми № 5

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

III. Капітальні інвестиції

Капітальне будівництво

280

Оборот за Дт субрах. 151*

Сальдо за Дт субрах. 151 на 31.12.2020 р.

Придбання (виготовлення) основних засобів

290

Оборот за Дт субрах. 152*

Сальдо за Дт субрах. 152 на 31.12.2020 р.

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

300

Оборот за Дт субрах. 153*

Сальдо за Дт субрах. 153 на 31.12.2020 р.

Придбання (створення) нематеріальних активів

310

Оборот за Дт субрах. 154*

Сальдо за Дт субрах. 154 на 31.12.2020 р.

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів

320

Оборот за Дт субрах. 155*

Сальдо за Дт субрах. 155 на 31.12.2020 р.

* У кореспонденції з Кт рах. 13, 20, 21, 22, 23, 28, 37, 39, 46, 63, 64, 65, 66, 68, 95 та ін.

Інші

330

Разом

340

(Ряд. 280 + ряд. 290 + ряд. 300 + ряд. 310 + ряд. 320 + ряд. 330) гр. 3 форми № 5

(Ряд. 280 + ряд. 290 + ряд. 300 + ряд. 310 + ряд. 320 + ряд. 330) гр. 4 форми № 5

Ряд. 340 гр. 4 форми № 5 = ряд. 1005 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2020 р.

Розділ IV «Фінансові інвестиції». Тут розкривають інформацію про зміну вартості фінансових інвестицій за звітний період з відображенням їх балансової вартості на кінець року. Тобто мета заповнення цього розділу — розшифровка показників ряд. 1030, 1035 і 1160 форми № 1 (див. табл. 6.5).

Таблиця 6.5. Заповнення розділу ІV форми № 5

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

довгострокові

поточні

IV. Фінансові інвестиції

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:

асоційовані підприємства

350

Дані аналітичного обліку оборотів за Дт субрах. 141 з Кт рах. 30, 31, 41, 42, 46, 72, субрах. 377, 685 та ін.

Дані аналітичного обліку про сальдо за Дт субрах. 141 на 31.12.2020 р. про фінінвестиції в асоційовані, дочірні підприємства та спільну діяльність відповідно

дочірні підприємства

360

спільну діяльність

370

Сума ряд. 350 — 370 гр. 4 форми № 5 = ряд. 1030 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2020 р.

Б. Інші фінансові інвестиції в:

частки і паї у статутному капіталі інших підприємств

380

Дані аналітичного обліку оборотів за Дт субрах. 142, 143, 352 з Кт рах. 30, 31, 46, субрах. 377, 422, 685, 733, 746 та ін.

Дані аналітичного обліку про сальдо за Дт субрах. 142 і 143 на 31.12.2020 р. в розрізі видів інвестицій

Дані аналітичного обліку про сальдо за Дт субрах. 352 на 31.12.2020 р. в розрізі видів інвестицій

акції

390

облігації

400

інші

410

Сума ряд. 380 — 410 гр. 4 форми № 5 = ряд. 1035 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2020 р.

Разом (розд. А + розд. Б)

420

Сума ряд. 350 — 410 гр. 3 форми № 5

Сума ряд. 350 — 410 гр. 4 форми № 5

Сума ряд. 380 — 410 гр. 5 форми № 5

Ряд. 420 гр. 5 форми № 5 = ряд. 1160 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2020 р.

У рядках під таблицею розшифровують, за якою вартістю інші довгострокові та поточні фінансові інвестиції відображено в Балансі.

При цьому ряд. 421 + ряд. 422 + ряд. 423 форми № 5 = ряд. 1035 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2020 р. У свою чергу, ряд. 424 + ряд. 425 + ряд. 426 форми № 5 = ряд. 1160 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2020 р.

Розділ V «Доходи і витрати». Тут деталізують відомості, наведені у формі № 2. Порядок заповнення цього розділу ви знайдете в табл. 6.6.

Таблиця 6.6. Заповнення розділу V форми № 5

Найменування показника

Код рядка

Доходи

Витрати

V. Доходи і витрати

А. Інші операційні доходи і витрати

Операційна оренда активів

440

Оборот за Дт субрах. 713 з Кт субрах. 791

Аналітичні дані обороту за Кт субрах. 949 з Дт субрах. 791 (у частині витрат, понесених у зв’язку з операційною орендою)

Операційна курсова різниця

450

Оборот за Дт субрах. 714 з Кт субрах. 791

Оборот за Кт субрах. 945 з Дт субрах. 791

Реалізація інших оборотних активів

460

Оборот за Дт субрах. 712 з Кт субрах. 791

Оборот за Кт субрах. 943 з Дт субрах. 791

Штрафи, пені, неустойки

470

Оборот за Дт субрах. 715 з Кт субрах. 791

Оборот за Кт субрах. 948 з Дт субрах. 791

Утримання об’єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення

480

Аналітичні дані обороту за Дт субрах. 719 (у частині доходів від діяльності об’єктів житлово-комунального та соціально-культурного призначення) з Кт субрах. 791

Аналітичні дані обороту за Кт субрах. 949 (у частині витрат, понесених у зв’язку з діяльністю об’єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення) з Дт субрах. 791

Інші операційні доходи і витрати

490

Оборот за Дт субрах. 710, 711, 716, 717, 718, 719 (у частині доходів, не відображених у ряд. 480 гр. 3 форми № 5) з Кт субрах. 791

Оборот за Кт субрах. 940, 941, 942, 944, 946, 947, 949 (у частині витрат, не відображених у ряд. 440 і 480 гр. 4 форми № 5) з Дт субрах. 791

у тому числі:

відрахування до резерву сумнівних боргів

491

Х

Оборот за Дт субрах. 944 з Кт рах. 38

Ряд. 491 гр. 4 форми № 5 = ряд. 775 гр. 4 форми № 5.

непродуктивні витрати і втрати

492

Х

Оборот за Кт субрах. 946, 947 з Дт субрах. 791

Сума ряд. 440 — 490 гр. 3 форми № 5 = ряд. 2120 гр. 3 форми № 2 за 2020 рік.

Сума ряд. 440 — 490 гр. 4 форми № 5 = ряд. 2180 гр. 3 форми № 2 за 2020 рік.

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:

асоційовані підприємства

500

Оборот за Дт субрах. 721 з Кт субрах. 792

Оборот за Кт субрах. 961 з Дт субрах. 792

дочірні підприємства

510

Оборот за Дт субрах. 723 з Кт субрах. 792

Оборот за Кт субрах. 963 з Дт субрах. 792

спільну діяльність

520

Оборот за Дт субрах. 722 з Кт субрах. 792

Оборот за Кт субрах. 962 з Дт субрах. 792

Сума ряд. 500 — 520 гр. 3 форми № 5 = ряд. 2200 гр. 3 форми № 2 за 2020 рік.

Сума ряд. 500 — 520 гр. 4 форми № 5 = ряд. 2255 гр. 3 форми № 2 за 2020 рік.

В. Інші фінансові доходи і витрати

Дивіденди

530

Оборот за Дт субрах. 731 з Кт субрах. 792

Х

Проценти

540

Х

Оборот за Кт субрах. 951 з Дт рах. 15, 23 і субрах. 792

Фінансова оренда активів

550

Аналітичні дані обороту за Дт субрах. 732 з Кт субрах. 792 (у частині доходів, отриманих від фінансової оренди)

Аналітичні дані обороту за Кт субрах. 952 з Дт рах. 15, 23 і субрах. 792 (у частині витрат, понесених у зв’язку з фінансовою орендою активів)

Інші фінансові доходи і витрати

560

Аналітичні дані обороту за Дт субрах. 732 (у частині доходів, не відображених у ряд. 550 гр. 3 форми № 5), 733 з Кт субрах. 792

Аналітичні дані обороту за Кт субрах. 952 (у частині витрат, не відображених у ряд. 550 гр. 4 форми № 5) з Дт рах. 15, 23 і субрах. 792

(Ряд. 530 + ряд. 550 + ряд. 560) гр. 3 форми № 5 = ряд. 2220 гр. 3 форми № 2.

Сума ряд. 540 — 560 гр. 4 форми № 5 повинна відповідати сумі показників ряд. 2250 гр. 3 форми № 2, ряд. 342 і ряд. 633 форми № 5.

Г. Інші доходи і витрати

Реалізація фінансових інвестицій

570

Оборот за Дт субрах. 741 з Кт субрах. 793

Оборот за Кт субрах. 971 з Дт субрах. 793

Доходи від об’єднання підприємств

580

Аналітичні дані обороту за Дт субрах. 746 з Кт субрах. 793 (у частині доходу від об’єднання підприємств)

Результат оцінки корисності

590

Оборот за Дт субрах. 742 з Кт субрах. 793

Оборот за Кт субрах. 972 з Дт субрах. 793

Неопераційна курсова різниця

600

Оборот за Дт субрах. 744 з Кт субрах. 793

Оборот за Кт субрах. 974 з Дт субрах. 793

Безоплатно одержані активи

610

Оборот за Дт субрах. 745 з Кт субрах. 793

Х

Списання необоротних активів

620

Х

Оборот за Кт субрах. 976 з Дт субрах. 793

Інші доходи і витрати

630

Оборот за Дт субрах. 740 і 746 з Кт субрах. 793 (крім доходу, зазначеного в ряд. 580 гр. 3 форми № 5)

Оборот за Кт субрах. 970, 975 і 977 з Дт субрах. 793

Сума ряд. 570 — 610 і ряд. 630 гр. 3 форми № 5 = ряд. 2240 гр. 3 форми № 2 за 2020 рік.

(Ряд. 570 + ряд. 590 + ряд. 600 + ряд. 620 + ряд. 630) гр. 4 форми № 5 = ряд. 2270 гр. 3 форми № 2 за 2020 рік.

Розділ VI «Грошові кошти». У цьому розділі наводять розгорнуту інформацію про наявність грошових коштів на кінець звітного року, тобто розшифровують дані про показник ряд. 1165 гр. 4 форми № 1. На підставі яких даних його заповнюють, див. у табл. 6.7.

Таблиця 6.7. Заповнення розділу VI форми № 5

Найменування показника

Код рядка

На кінець року

VI. Грошові кошти

Готівка

640

Сальдо на 31.12.2020 р. за Дт рах. 30

Поточний рахунок у банку

650

Сальдо на 31.12.2020 р. за Дт субрах. 311, 312

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)

660

Сальдо на 31.12.2020 р. за Дт субрах. 313, 314, 315, 316

Грошові кошти в дорозі

670

Сальдо на 31.12.2020 р. за Дт субрах. 333, 334, 335

Еквіваленти грошових коштів

680

Сальдо на 31.12.2020 р. за Дт субрах. 351

Разом

690

Сума ряд. 640 — 680 гр. 3 форми № 5

Ряд. 690 гр. 3 форми № 5 = ряд. 1165 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2020 р. = ряд. 3415 гр. 3 форми № 3 (або форми № 3-н) за 2020 рік.

Розділ VII «Забезпечення і резерви». Цей розділ призначений для відображення інформації про рух коштів, які резервуються для забезпечення майбутніх витрат і платежів. Порядок заповнення цього розділу форми № 5 ви знайдете в табл. 6.8.

Таблиця 6.8. Заповнення розділу VII форми № 5

Найменування графи

№ графи

Порядок заповнення

VII. Забезпечення і резерви

Залишок на початок року

3

Ряд. 710 — сальдо на 01.01.2020 р. за Кт субрах. 471.

Ряд. 720 — сальдо на 01.01.2020 р. за Кт субрах. 472.

Ряд. 730 — сальдо на 01.01.2020 р. за Кт субрах. 473.

Ряд. 740 — сальдо на 01.01.2020 р. за Кт субрах. 474 (субрахунок «Забезпечення майбутніх витрат на реструктуризацію»).

Ряд. 750 — сальдо на 01.01.2020 р. за Кт субрах. 474 (субрахунок «Забезпечення виконання зобов’язань за обтяжливими контрактами»).

У вписуваних ряд. 760 і ряд. 770 можна відобразити сальдо на 01.01.2020 р. за Кт субрах. 477 і 478 відповідно.

Ряд. 775 — сальдо на 01.01.2020 р. за Кт рах. 38

Збільшення за звітний рік:

нараховано (створено)

4

Ряд. 710 — обороти за Дт рах. 23, 91, 92, 93 і субрах. 941, 949 з Кт субрах. 471.

Ряд. 720 — обороти за Дт субрах. 949 з Кт субрах. 472.

Ряд. 730 — обороти за Дт рах. 23, 91, 93 з Кт субрах. 473.

Ряд. 740 — обороти за Дт субрах. 949 з Кт субрах. 474 (у частині забезпечення майбутніх витрат на реструктуризацію).

Ряд. 750 — обороти за Дт рах. 23, 91, 92, 93, 94 з Кт субрах. 474 (у частині забезпечення виконання зобов’язань за обтяжливими контрактами).

Ряд. 760 — обороти за Дт рах. 23, 91, 92, 93, 94 з Кт субрах. 477.

Ряд. 770 — обороти за Дт рах. 10, 15 з Кт субрах. 478.

Ряд. 775 — обороти за Дт субрах. 944 з Кт рах. 38. Ряд. 775 гр. 4 форми № 5 = ряд. 491 гр. 4 форми № 5

додаткові відрахування

5

Ряд. 710 — 775 гр. 5 заповнюють аналогічно ряд. 710 — 775 гр. 4 у разі коригування в бік збільшення відрахувань на забезпечення майбутніх витрат і платежів згідно з п. 17 НП(С)БО 11 (на суму донарахування забезпечень)

Використано у звітному році

6

Ряд. 710 — обороти за Дт субрах. 471 з Кт субрах. 651 і 661.

Ряд. 720 — обороти за Дт субрах. 472 з Кт рах. 30, 31, субрах. 685 та ін.

Ряд. 730 — обороти за Дт субрах. 473 з Кт рах. 20, 22, 63, 65, 66, субрах. 685 та ін.

Ряд. 740 — обороти за Дт субрах. 474 (у частині забезпечення майбутніх витрат на реструктуризацію) з Кт субрахунків відповідних витрат.

Ряд. 750 — обороти за Дт субрах. 474 (у частині забезпечення виконання зобов’язань за обтяжливими контрактами) з Кт рах. 31, 63 і субрах. 685.

Ряд. 760 — обороти за Дт субрах. 477 з Кт субрах. 651 і 661.

Ряд. 770 — обороти за Дт субрах. 478 з Кт рах. 20, 22, 63, 65, 66, субрах. 685 та ін.

Ряд. 775 — обороти за Дт рах. 38 з Кт рах. 34, 36, 37 тощо

Сторновано невикористану суму у звітному році

7

Ряд. 710 — 775 гр. 7 заповнюють у разі коригування на дату балансу створених раніше забезпечень у бік зменшення згідно з п. 17 НП(С)БО 11.

Ряд. 710 — обороти за Дт рах. 23, 91, 92, 93 і субрах. 941, 949 з Кт субрах. 471 (сторно) або за Дт субрах. 471 з Кт субрах. 719.

Ряд. 720 — обороти за Дт субрах. 949 з Кт субрах. 472 (сторно) або за Дт субрах. 472 з Кт субрах. 719.

Ряд. 730 — обороти за Дт рах. 23, 91, 93 з Кт субрах. 473 (сторно) або за Дт субрах. 473 з Кт субрах. 719.

Ряд. 740 — обороти за Дт субрах. 949 з Кт субрах. 474 (сторно) або за Дт субрах. 474 з Кт субрах. 719 (у частині забезпечення майбутніх витрат на реструктуризацію).

Ряд. 750 — обороти за Дт рах. 23, 91, 92, 93, 94 з Кт субрах. 474 (сторно) або за Дт субрах. 474 з Кт субрах. 719 (у частині забезпечення виконання зобов’язань за обтяжливими контрактами).

Ряд. 760 — обороти за Дт рах. 23, 91, 92, 93, 94 з Кт субрах. 477 (сторно) або за Дт субрах. 477 з Кт субрах. 719.

Ряд. 770 — обороти за Дт субрах. 478 з Кт субрах. 719.

Ряд. 775 — обороти за Дт субрах. 944 з Кт рах. 38 (сторно) або за Дт рах. 38 з Кт субрах. 719

Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення

8

У ряд. 710 — 775 гр. 8 відображають суму очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, яка була врахована при оцінці забезпечень (за видами забезпечень)

Залишок на кінець року

9

Ряд. 710 — сальдо на 31.12.2020 р. за Кт субрах. 471.

Ряд. 720 — сальдо на 31.12.2020 р. за Кт субрах. 472.

Ряд. 730 — сальдо на 31.12.2020 р. за Кт субрах. 473.

Ряд. 740 — сальдо на 31.12.2020 р. за Кт субрах. 474 (субрахунок «Забезпечення майбутніх витрат на реструктуризацію»).

Ряд. 750 — сальдо на 31.12.2020 р. за Кт субрах. 474 (субрахунок «Забезпечення виконання зобов’язань за обтяжливими контрактами»).

Ряд. 760 — сальдо на 31.12.2020 р. за Кт субрах. 477.

Ряд. 770 — сальдо на 31.12.2020 р. за Кт субрах. 478.

Ряд. 775 — сальдо на 31.12.2020 р. за Кт рах. 38

Гр. 9 ряд. 710 — 780 форми № 5 = (гр. 3 + гр. 4 + гр. 5 – гр. 6 – гр. 7) ряд. 710 — 780 форми № 5.

Ряд. 780 гр. 3 — 9 форми № 5 = сума ряд. 710 — 775 за гр. 3 — 9 форми № 5 відповідно.

Розділ VIII «Запаси». У цьому розділі деталізують інформацію про балансову вартість запасів та поточних біологічних активів на кінець звітного року (ряд. 1100 і 1110 гр. 4 форми № 1), а також наводять відомості про їх переоцінку протягом року. У табл. 6.9 ви побачите відповідність рядків розділу VIII регістрам бухгалтерського обліку.

Таблиця 6.9. Заповнення розділу VIII форми № 5

Найменування показника

Код рядка

Балансова вартість на кінець року

Переоцінка за рік

збільшення чистої вартості реалізації

уцінка

VIII. Запаси

Сировина і матеріали

800

Сальдо на 31.12.2020 р. за Дт субрах. 201, 206, 209

Обороти за Дт субрах. 201, 209 з Кт субрах. 719

Обороти за Дт субрах. 946 з Кт субрах. 201, 209

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

810

Сальдо на 31.12.2020 р. за Дт субрах. 202

Обороти за Дт субрах. 202 з Кт субрах. 719

Обороти за Дт субрах. 946 з Кт субрах. 202

Паливо

820

Сальдо на 31.12.2020 р. за Дт субрах. 203

Обороти за Дт субрах. 203 з Кт субрах. 719

Обороти за Дт субрах. 946 з Кт субрах. 203

Тара і тарні матеріали

830

Сальдо на 31.12.2020 р. за Дт субрах. 204

Обороти за Дт субрах. 204 з Кт субрах. 719

Обороти за Дт субрах. 946 з Кт субрах. 204

Будівельні матеріали

840

Сальдо на 31.12.2020 р. за Дт субрах. 205

Обороти за Дт субрах. 205 з Кт субрах. 719

Обороти за Дт субрах. 946 з Кт субрах. 205

Запасні частини

850

Сальдо на 31.12.2020 р. за Дт субрах. 207

Обороти за Дт субрах. 207 з Кт субрах. 719

Обороти за Дт субрах. 946 з Кт субрах. 207

Матеріали сільськогосподарського призначення

860

Сальдо на 31.12.2020 р. за Дт субрах. 208

Обороти за Дт субрах. 208 з Кт субрах. 719

Обороти за Дт субрах. 946 з Кт субрах. 208

Поточні біологічні активи

870

Сальдо на 31.12.2020 р. за Дт рах. 21

Обороти за Дт рах. 21 з Кт субрах. 710, 719

Обороти за Дт субрах. 940, 946 з Кт рах. 21

Ряд. 870 гр. 3 форми № 5 = ряд. 1110 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2020 р.

Малоцінні та швидкозношувані предмети

880

Сальдо на 31.12.2020 р. за Дт рах. 22

Обороти за Дт рах. 22 з Кт субрах. 719

Обороти за Дт субрах. 946 з Кт рах. 22

Сума ряд. 800 — 860 і ряд. 880 гр. 3 форми № 5 = ряд. 1101 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2020 р.

Незавершене виробництво

890

Сальдо на 31.12.2020 р. за Дт рах. 23, 25

Обороти за Дт рах. 23, 25 з Кт субрах. 719

Обороти за Дт субрах. 946 з Кт рах. 23, 25

Ряд. 890 гр. 3 форми № 5 = ряд. 1102 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2020 р.

Готова продукція

900

Сальдо на 31.12.2020 р. за Дт рах. 26, 27

Обороти за Дт рах. 26, 27 з Кт субрах. 719

Обороти за Дт субрах. 946 з Кт рах. 26, 27

Ряд. 900 гр. 3 форми № 5 = ряд. 1103 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2020 р.

Товари

910

Згорнуте сальдо на 31.12.2020 р. за Дт рах. 28 (тобто за мінусом сальдо за Кт субрах. 285) без урахування сальдо за Дт субрах. 286

Обороти за Дт рах. 28 (за винятком субрах. 286) з Кт субрах. 719

Обороти за Дт субрах. 946 з Кт рах. 28 (за винятком субрах. 286)

Ряд. 910 гр. 3 форми № 5 = ряд. 1104 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2020 р.

Разом

920

Ряд. 920 гр. 3 — 5 = сума ряд. 800 — 910 за гр. 3 — 5 форми № 5 відповідно

(Ряд. 920 – ряд. 870) гр. 3 форми № 5 = ряд. 1100 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2020 р.

Зверніть увагу: інформацію про необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу, в ряд. 800 — 920 розділу VIII форми № 5 не відображають.

Вартість таких активів на кінець звітного періоду (сальдо за Дт субрах. 286 на 31.12.2020 р.) зазначають у ряд. 926 форми № 5.

Розділ IX «Дебіторська заборгованість». Тут наводять інформацію за групами дебіторської заборгованості залежно від строків її непогашення. Подробиці заповнення цього розділу — у табл. 6.10.

Таблиця 6.10. Заповнення розділу IX форми № 5

Найменування показника

Код рядка

Усього на кінець року

у тому числі за строками непогашення

до 12 місяців

від 12 до 18 місяців

від 18 до 36 місяців

IX. Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

940

Сальдо на 31.12.2020 р. за Дт рах. 36

Аналітичні дані сальдо на 31.12.2020 р. за Дт рах. 36 залежно від строку прострочення погашення заборгованості

Зверніть увагу: згідно з п. 151 Методрекомендацій № 476 ряд. 940 гр. 3 форми № 5 = ряд. 1125 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2020 р. Але! Цієї рівності можна досягти, тільки якщо в ряд. 940 форми № 5 заборгованість зазначати за мінусом резерву сумнівних боргів. Проте це зробить розділ IX форми № 5 неінформативним щодо простроченої заборгованості, адже саме щодо неї зазвичай створюють резерв сумнівних боргів. Тому, на нашу думку, в цьому розділі відображати дебіторську заборгованість потрібно за первісною вартістю.

Інша поточна дебіторська заборгованість

950

Сальдо на 31.12.2020 р. за Дт субрах. 372, 374, 375, 376, 377, 378, рах. 65, 66 та ін., на яких обліковується поточна дебіторська заборгованість

Аналітичні дані сальдо на 31.12.2020 р. за Дт субрах. 372, 374, 375, 376, 377, 378, рах. 65, 66 тощо залежно від строку прострочення погашення такої заборгованості

Розділ X «Нестачі і втрати від псування цінностей». У цьому розділі розкривають інформацію, яка відображається за дебетом однойменного субрах. 947.

Про те, як заповнити розділ Х, ви дізнаєтеся з табл. 6.11.

Таблиця 6.11. Заповнення розділу X форми № 5

Найменування показника

Код рядка

Сума

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат

960

Оборот за Дт субрах. 947 з Кт рах. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році

970

Відображають суми нестач і втрат, за якими у звітному році встановлено винних осіб (річний оборот за Дт субрах. 375 з Кт субрах. 716)

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

980

Відображають суми нестач і втрат, щодо

яких винних осіб не встановлено: сальдо за Дт субрах. 072 на 31.12.2020 р.

Розділ XI «Будівельні контракти». Цей розділ заповнюють підрядні будівельні організації.

Як це правильно зробити, а також дані яких рахунків та субрахунків при цьому потрібно використовувати, продемонструємо в табл. 6.12.

Таблиця 6.12. Заповнення розділу XI форми № 5

Найменування показника

Код рядка

Сума

XI. Будівельні контракти

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік

1110

Наводять річний оборот за Дт субрах. 238 «Завершені етапи за незавершеними будівельними контрактами» з Кт субрах. 239 «Проміжні рахунки»

Нагадаємо: згідно з п. 18 НП(С)БО 18 дохід за будівельними контрактами відображають за Дт рах. 36 з Кт субрах. 703 і одночасно за Дт субрах. 238 з Кт субрах. 239 (без урахування ПДВ).

Заборгованість на кінець звітного року:

валова замовників

1120

Тут показують додатний результат різниці між сальдо за Дт субрах. 238 і за Кт субрах. 239 на 31.12.2020 р.

валова замовникам

1130

У цьому рядку показують додатний результат різниці між сальдо за Кт субрах. 239 і за Дт субрах. 238 на 31.12.2020 р.

Приклад визначення валової заборгованості замовників і валової заборгованості замовникам можна знайти в додатку до НП(С)БО 18.

з авансів отриманих

1140

Відображають інформацію про «незакриті» суми авансів, отриманих для фінансування витрат за будівельним контрактом (сальдо за Кт субрах. 681 на 31.12.2020 р.)

Сума затриманих коштів на кінець року

1150

Зазначають суму проміжних рахунків, яка не сплачується підряднику до виконання умов, передбачених будівельним контрактом для виплати таких сум, або до усунення дефектів

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами

1160

Розкривають інформацію щодо незавершених будівельних контрактів про вартість робіт, які визнані виконаними субпідрядниками, тобто «закриті» актами. Вартість таких робіт відображають записом за Дт субрах. 230 «Витрати за будівельним контрактом» з Кт рах. 63

Розділ XII «Податок на прибуток». Дані цього розділу розшифровують інформацію про порядок формування залишку на рахунках обліку відстрочених податкових активів (рах. 17) і відстрочених податкових зобов’язань (рах. 54).

Алгоритм заповнення розділу ХІІ форми № 5 наведено у табл. 6.13.

Таблиця 6.13. Заповнення розділу XII форми № 5

Найменування показника

Код рядка

Сума

XII. Податок на прибуток

Поточний податок на прибуток

1210

Відображають суму податку, визначену згідно з податковим законодавством

На наш погляд, у цьому рядку потрібно відображати також суму податку на прибуток, не сплачену до бюджету внаслідок звільнення від оподаткування.

Ряд. 1210 гр. 3 форми № 5 = (ряд. 1241 + ряд. 1251) гр. 3 форми № 5.

Відстрочені податкові активи:

на початок звітного року

1220

Сальдо на 01.01.2020 р. за Дт рах. 17

Додатний результат різниці (ряд. 1220 – ряд. 1230) гр. 3 форми № 5 повинен відповідати показнику ряд. 1045 гр. 3 форми № 1 на 31.12.2020 р.

на кінець звітного року

1225

Сальдо на 31.12.2020 р. за Дт рах. 17

Додатний результат різниці (ряд. 1225 – ряд. 1235) гр. 3 форми № 5 повинен відповідати показнику ряд. 1045 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2020 р.

Ряд. 1225 гр. 3 форми № 5 = (ряд. 1220 – (+) ряд. 1242 – (+) ряд. 1252) гр. 3 форми № 5.

Відстрочені податкові зобов’язання:

на початок звітного року

1230

Сальдо на 01.01.2020 р. за Кт рах. 54

Додатний результат різниці (ряд. 1230 – ряд. 1220) гр. 3 форми № 5 = ряд. 1500 гр. 3 форми № 1 на 31.12.2020 р.

на кінець звітного року

1235

Сальдо на 31.12.2020 р. за Кт рах. 54

Додатний результат різниці (ряд. 1235 – ряд. 1225) гр. 3 форми № 5 = ряд. 1500 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2020 р.

Ряд. 1235 гр. 3 форми № 5 = (ряд. 1230 + (-) ряд. 1243 + (-) ряд. 1253) гр. 3 форми № 5.

Включено до Звіту про фінансові результати — усього

1240

Ряд. 2300 гр. 3 форми № 2.

Дохід від податку на прибуток показують у дужках

Ряд. 1240 гр. 3 форми № 5 = (ряд. 1241 + (-) ряд. 1242 + (-) ряд. 1243) гр. 3 форми № 5.

у тому числі:

поточний податок на прибуток

1241

Відображають поточний податок на прибуток, крім податку на прибуток, нарахованого за рахунок зменшення власного капіталу підприємства

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1242

Показують зміну ВПА за рік:

— зменшення (списання) ВПА (Дт рах. 98 — Кт рах. 17);

— збільшення (поява) ВПА (Дт рах. 17 — Кт субрах. 641/Розрахунки з податку на прибуток, рах. 98).

Збільшення ВПА наводять у дужках (віднімають)

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань

1243

Наводять зміни ВПЗ за рік, крім тих, які відображені за рахунок власного капіталу:

— збільшення (поява) ВПЗ (Дт рах. 98 — Кт рах. 54);

— зменшення (списання) ВПЗ (Дт рах. 54 — Кт рах. 98, субрах. 641/Розрахунки з податку на прибуток).

Зменшення ВПЗ показують у дужках (віднімають)

Відображено у складі власного капіталу — усього

1250

(Ряд. 1251 + (-) ряд. 1252 + (-) ряд. 1253) гр. 3 форми № 5

у тому числі:

поточний податок на прибуток

1251

Показують поточний податок на прибуток, нарахований за рахунок зменшення власного капіталу підприємства згідно з вимогами п. 4 НП(С)БО 17

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1252

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань

1253

Заповнюють у разі відображення змін ВПЗ за рахунок власного капіталу підприємства відповідно до п. 4 НП(С)БО 17.

Наприклад, ВПЗ можуть з’явитися у зв’язку з дооцінкою необоротних активів (Дт рах. 41 — Кт рах. 54).

Зменшення ВПЗ наводять у дужках (віднімають)

(Ряд. 1210 – (ряд. 1225 – ряд. 1220) + (ряд. 1235 – ряд. 1230)) гр. 3 форми № 5 = (ряд. 1250 + (-) ряд. 1240) гр. 3 форми № 5.

Розділ XIII «Використання амортизаційних відрахувань». Розділ ХІІІ форми № 5 заповнюють на підставі даних про обороти за позабалансовим рах. 09 «Амортизаційні відрахування». Порядок такого заповнення ви знайдете в табл. 6.14. При цьому майте на увазі, що в цьому розділі не відображають вартість капітальних інвестицій, здійснених за рахунок бюджетних коштів та коштів цільового фінансування, а також вартість необоротних активів, внесених до статутного капіталу підприємства й отриманих безоплатно.

Таблиця 6.14. Заповнення розділу ХIII форми № 5

Найменування показника

Код рядка

Сума

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Нараховано за звітний рік

1300

Річний оборот за Дт позабалансового рах. 09

Ряд. 1300 гр. 3 форми № 5 = ряд. 080 гр. 10 + ряд. 260 гр. 10 + ряд. 1430 гр. 8 форми № 5.

Використано за рік — усього

1310

Аналітичні дані оборотів за Дт рах. 15. Крім того, в цьому рядку необхідно врахувати вартість будівельних матеріалів, призначених забудовником для будівництва об’єктів ОЗ, які з будь-яких причин не були включені до капітальних інвестицій (див. лист Мінфіну від 17.11.2003 р. № 31-04200-04-5/5570)

Ряд. 1310 гр. 3 форми № 5 = (ряд. 1311 + ряд. 1312 + ряд. 1314 + ряд. 1315 + ряд. 1316 + ряд. 1317) гр. 3 форми № 5.

Зверніть увагу: сума, зазначена в ряд. 1310 форми № 5, може перевищувати суму, відображену в ряд. 1300. Це пов’язано з тим, що в попередні роки капітальні інвестиції могли бути менше нарахованої за ці періоди амортизації. Але майте на увазі: сальдо за Кт рах. 09 виникнути не повинно.

у тому числі на:

будівництво об’єктів

1311

Аналітичні дані оборотів за Дт субрах. 151, а також вартість будівельних матеріалів, використаних для будівництва, але не включених до капітальних інвестицій (крім капінвестицій за рахунок позикових коштів)

придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів

1312

Аналітичні дані оборотів за Дт субрах. 152, а також вартість будматеріалів, використаних для виготовлення та поліпшення ОЗ, але не включених до капітальних інвестицій (крім капінвестицій за рахунок позикових коштів)

з них машини та обладнання

1313

Аналітичні дані оборотів за Дт субрах. 152 у частині вартості машин та обладнання (крім капінвестицій за рахунок позикових коштів)

У тому числі з ряд. 1312. Показник не бере участі в розрахунку значення ряд. 1310 форми № 5.

придбання (створення) нематеріальних активів

1314

Аналітичні дані оборотів за Дт субрах. 154 (крім капінвестицій за рахунок позикових коштів)

погашення отриманих на капітальні інвестиції позик

1315

Наводять відомості про погашені протягом року кредити і позики, отримані для будівництва, виготовлення (створення) або придбання необоротних активів

 

1316

У вписуваних рядках показують дані про придбання (виготовлення, вирощування) необоротних активів, не зазначених у ряд. 1311 — 1315, зокрема:

— інших необоротних матеріальних активів (аналітичні дані оборотів за Дт субрах. 153);

— довгострокових біологічних активів (аналітичні дані оборотів за Дт субрах. 155).

Тут не відображають капінвестиції за рахунок позикових коштів

 

1317

Розділ XIV «Біологічні активи». Цей розділ заповнюють підприємства, які здійснюють сільськогосподарську діяльність. Тут розшифровують інформацію, наведену в ряд. 1020 — 1022 і ряд. 1110 форми № 1. Про порядок заповнення розділу XIV форми № 5 ви можете дізнатися з табл. 6.15.

Таблиця 6.15. Заповнення розділу XIV форми № 5

Найменування графи

№ графи

Порядок заповнення

XIV. Біологічні активи

Обліковуються за первісною вартістю

Залишок на початок року

первісна вартість

3

У ряд. 1410 — 1415 гр. 3 відображають аналітичні дані сальдо за Дт субрах. 162, 164, 166 на 01.01.2020 р. (усього і за групами довгострокових біологічних активів).

У ряд. 1420 — 1424 гр. 3 відображають аналітичні дані сальдо за Дт субрах. 213 на 01.01.2020 р. (усього і за групами поточних біологічних активів)

Ряд. 1410 гр. 3 форми № 5 = ряд. 1021 гр. 3 форми № 1 на 31.12.2020 р.

(Гр. 3 + гр. 13) ряд. 1420 форми № 5 = ряд. 1110 гр. 3 форми № 1 на 31.12.2020 р.

Ряд. 1410 гр. 3 — 17 форми № 5 = сума ряд. 1411 — 1415 за гр. 3 — 17 форми № 5.

Ряд. 1420 гр. 3 — 17 форми № 5 = сума ряд. 1421 — 1424 за гр. 3 — 17 форми № 5.

Ряд. 1430 гр. 3 — 17 форми № 5 = (ряд. 1410 + ряд. 1420) гр. 3 — 17 форми № 5.

накопичена амортизація

4

У ряд. 1410 — 1415 гр. 4 відображають сальдо за Кт субрах. 134 на 01.01.2020 р. (усього і в розрізі груп довгострокових біологічних активів).

Ряд. 1420 — 1424 гр. 4 не заповнюють

Ряд. 1410 гр. 4 форми № 5 = ряд. 1022 гр. 3 форми № 1 на 31.12.2020 р.

Надійшло за рік

5

У ряд. 1410 — 1415 гр. 5 відображають первісну вартість довгострокових біологічних активів, що надійшли протягом звітного року: обороти за Дт субрах. 162, 164, 166 з Кт субрах. 155, 286, 424, рах. 46, 48, 69.

У ряд. 1420 — 1424 гр. 5 відображають первісну вартість поточних біологічних активів, що надійшли протягом звітного року: обороти за Дт субрах. 213 з Кт рах. 23, 37, 46, 48, 63, 68 і субрах. 718, 719

Вибуло за рік

первісна вартість

6

У ряд. 1410 — 1415 гр. 6 відображають первісну вартість довгострокових біологічних активів, що вибули протягом звітного року: обороти за Дт субрах. 134, 286, 377, 976 з Кт субрах. 162, 164, 166. У цій же графі відображають переведення довгострокових біологічних активів із групи активів, що обліковуються за первісною вартістю, до групи активів, які обліковуються за справедливою вартістю: оборот за Дт субрах. 134, 161, 163, 165, 949 з Кт субрах. 162, 164, 166.

У ряд. 1420 — 1424 гр. 6 наводять первісну вартість поточних біологічних активів, що вибули протягом звітного року: обороти за Дт субрах. 155, 212, 377, 901, 947, 949 з Кт субрах. 213

накопичена амортизація

7

У ряд. 1410 — 1415 гр. 7 відображають списання суми накопиченої амортизації довгострокових біологічних активів, що вибули протягом року і переведені зі складу активів, які обліковуються за первісною вартістю, до групи активів, що обліковуються за справедливою вартістю: оборот за Дт субрах. 134 з Кт субрах. 162, 164.

Ряд. 1420 — 1424 гр. 7 не заповнюють

Нараховано амортизації за рік

8

У ряд. 1410 — 1415 гр. 8 відображають суму нарахованої протягом року амортизації довгострокових біологічних активів, які обліковуються за первісною вартістю. Річний оборот за Дт рах. 23 з Кт субрах. 134 (за Дт рах. 83 з Кт субрах. 134 — для підприємств, що застосовують рахунки класу 8).

Ряд. 1420 — 1424 гр. 8 не заповнюють

Втрати від зменшення корисності

9

У ряд. 1410 — 1415 гр. 9 відображають суму втрат від зменшення корисності довгострокових біологічних активів, що обліковуються за первісною вартістю: оборот за Дт субрах. 972 з Кт субрах. 134.

На наш погляд, у ряд. 1420 — 1424 гр. 9 слід відображати суму уцінки поточних біологічних активів, що обліковуються за первісною вартістю: оборот за Дт субрах. 946 з Кт субрах. 213

Вигоди від відновлення корисності

10

У ряд. 1410 — 1415 гр. 10 відображають вигоди від відновлення корисності довгострокових біологічних активів, що обліковуються за первісною вартістю: оборот за Дт субрах. 134 з Кт субрах. 742.

На нашу думку, в ряд. 1420 — 1424 гр. 10 показують суму збільшення чистої вартості реалізації поточних біологічних активів, що обліковуються за первісною вартістю, в межах проведеної раніше уцінки: аналітичні дані обороту за Дт субрах. 213 з Кт субрах. 719

Залишок на кінець року

первісна вартість

11

Гр. 11 ряд. 1410 — 1415 = (гр. 3 + гр. 5 – гр. 6) ряд. 1410 — 1415.

Гр. 11 ряд. 1420 — 1424 = (гр. 3 + гр. 5 – гр. 6 – гр. 9 + гр. 10) ряд. 1420 — 1424

Ряд. 1410 гр. 11 форми № 5 = ряд. 1021 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2020 р.

Показник ряд. 1410 гр. 11 форми № 5 повинен відповідати сальдо за Дт субрах. 162, 164, 166 на 31.12.2020 р.

Показник ряд. 1420 гр. 11 форми № 5 повинен відповідати сальдо за Дт субрах. 213 на 31.12.2020 р.

(Гр. 11 + гр. 17) ряд. 1420 форми № 5 = ряд. 1110 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2020 р.

накопичена амортизація

12

Гр. 12 ряд. 1410 — 1415 = (гр. 4 – гр. 7 + гр. 8 + гр. 9 – гр. 10) ряд. 1410 — 1415.

Ряд. 1420 — 1424 гр. 12 не заповнюють

Ряд. 1410 гр. 12 форми № 5 = ряд. 1022 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2020 р.

Показник ряд. 1410 гр. 12 форми № 5 повинен відповідати сальдо за Кт субрах. 134 на 31.12.2020 р.

Обліковуються за справедливою вартістю

Залишок на початок року

13

У ряд. 1410 — 1415 гр. 13 відображають аналітичні дані сальдо за Дт субрах. 161, 163, 165 на 01.01.2020 р. (усього і за групами активів).

У ряд. 1420 — 1424 гр. 13 відображають аналітичні дані сальдо за Дт субрах. 211 і 212 на 01.01.2020 р. (усього і за групами активів)

Ряд. 1410 гр. 13 форми № 5 = (ряд. 1020 + ряд. 1022 – ряд. 1021) гр. 3 форми № 1 на 31.12.2020 р.

(Гр. 13 + гр. 3) ряд. 1420 форми № 5 = ряд. 1110 гр. 3 форми № 1 на 31.12.2020 р.

Надійшло за рік

14

У ряд. 1410 — 1415 гр. 14 відображають справедливу вартість довгострокових біологічних активів, що надійшли (створені) протягом звітного року: обороти за Дт субрах. 161, 163, 165 з Кт субрах. 155, 162, 164, 166, 286, 424, 746, рах. 46, 48, 69.

У ряд. 1420 — 1424 гр. 14 відображають справедливу вартість поточних біологічних активів, що надійшли (створені) протягом звітного року: обороти за Дт субрах. 211, 212 з Кт рах. 23, 37, 46, 48, 63, 68, субрах. 213, 718, 719

Зміни вартості за рік

15

У ряд. 1410 — 1415 гр. 15 показують зміни справедливої вартості довгострокових біологічних активів на дату балансу:

— збільшення — обороти за Дт субрах. 161, 163, 165 з Кт субрах. 710;

— зменшення — обороти за Дт субрах. 940 з Кт субрах. 161, 163, 165.

У ряд. 1420 — 1424 гр. 15 відображають зміни справедливої вартості поточних біологічних активів на дату балансу:

— збільшення — обороти за Дт субрах. 211, 212 з Кт субрах. 710;

— зменшення — обороти за Дт субрах. 940 з Кт субрах. 211, 212. Зменшення вартості вказують у дужках (віднімають)

Вибуло за рік

16

У ряд. 1410 — 1415 гр. 16 відображають справедливу вартість довгострокових біологічних активів, що вибули протягом звітного року: обороти за Дт субрах. 286, 377, 976 з Кт субрах. 161, 163, 165.

У ряд. 1420 — 1424 гр. 16 відображають справедливу вартість поточних біологічних активів, що вибули протягом звітного року: обороти за Дт субрах. 155, 377, 901, 947, 949 і рах. 23 з Кт субрах. 211, 212

Залишок на кінець року

17

Гр. 17 ряд. 1410 — 1424 = (гр. 13 + гр. 14 + (-) гр. 15 – гр. 16) ряд. 1410 — 1424

Ряд. 1410 гр. 17 форми № 5 = (ряд. 1020 + ряд. 1022 – ряд. 1021) гр. 4 форми № 1 на 31.12.2020 р.

Показник ряд. 1410 гр. 17 форми № 5 повинен відповідати сальдо за Дт субрах. 161, 163, 165 на 31.12.2020 р.

Показник ряд. 1420 гр. 17 форми № 5 повинен відповідати сальдо за Дт субрах. 211, 212 на 31.12.2020 р.

(Гр. 11 + гр. 17) ряд. 1420 форми № 5 = ряд. 1110 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2020 р.

Розділ ХV «Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів». Його заповнюють підприємства, що здійснюють сільгоспдіяльність. Які дані при цьому використовують, див. у табл. 6.16.

Таблиця 6.16. Заповнення розділу ХV форми № 5

Найменування графи

№ графи

Порядок заповнення

ХV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Вартість первісного визнання

3

У гр. 3 ряд. 1510 — 1519, 1530 — 1539 відображають вартість первісного визнання сільгосппродукції та додаткових біологічних активів у розрізі їх видів: оборот за Дт рах. 21 і 27 з Кт рах. 23

Ряд. 1500 гр. 3 — 11 форми № 5 = сума ряд. 1510, 1513 — 1519 за гр. 3 — 11 форми № 5.

Ряд. 1520 гр. 3 — 11 форми № 5 = сума ряд. 1530, 1533 — 1539 за гр. 3 — 11 форми № 5.

Ряд. 1540 гр. 3 — 11 форми № 5 = (ряд. 1500 + ряд. 1520) гр. 3 — 11 форми № 5.

Витрати, пов’язані з біологічними перетвореннями

4

У гр. 4 ряд. 1510 — 1519, 1530 — 1539 відображають суму витрат, пов’язаних з біологічними перетвореннями: оборот за Дт рах. 23 з Кт рах. 13, 20, 21, 22, 23, 27, 63, 65, 66, 68, 91

(Гр. 3 – гр. 4) ряд. 1500, 1520 і 1540 форми № 5 = (гр. 5 – гр. 6) ряд. 1500, 1520 і 1540 форми № 5 відповідно.

Результат від первісного визнання

дохід

5

Гр. 5 ряд. 1510 — 1519, 1530 — 1539 = (гр. 3 – гр. 4) ряд. 1510 — 1519, 1530 — 1539, якщо гр. 3 > гр. 4

Ряд. 1540 гр. 5 форми № 5 = ряд. 2122 гр. 3 форми № 2 за звітний період.

витрати

6

Гр. 6 ряд. 1510 — 1519, 1530 — 1539 = (гр. 4 – гр. 3) ряд. 1510 — 1519, 1530 — 1539, якщо гр. 3 < гр. 4

Ряд. 1540 гр. 6 форми № 5 = ряд. 2182 гр. 3 форми № 2 за звітний період.

Уцінка

7

У гр. 7 ряд. 1510 — 1519, 1530 — 1539 наводять зміну вартості сільгосппродукції та додаткових біологічних активів на дату балансу: аналітичні дані річного обороту за Дт субрах. 946 з Кт рах. 21, 27

На нашу думку, значення гр. 7 повинно бути зменшено на суму дооцінки сільгосппродукції та додаткових біологічних активів (у межах проведеної раніше уцінки): обороти за Дт рах. 21, 27 з Кт субрах. 719. Причому якщо уцінка відбулася в попередньому році, а дооцінка — у звітному, то можлива ситуація, за якої в гр. 7 буде відображена сума не уцінки, а дооцінки, яка повинна збільшити значення гр. 11.

Виручка від реалізації

8

У гр. 8 ряд. 1510 — 1519, 1530 — 1539 показують суму виручки (доходу) від реалізації сільгосппродукції та додаткових біологічних активів (за мінусом непрямих податків): аналітичні дані обороту за Дт субрах. 701 з Кт субрах. 791

Собівартість реалізації

9

У гр. 9 ряд. 1510 — 1519, 1530 — 1539 відображають собівартість реалізованої сільгосппродукції та додаткових біологічних активів: аналітичні дані обороту за Дт субрах. 791 з Кт субрах. 901

Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від

реалізації

10

Гр. 10 ряд. 1500 — 1540 = (гр. 8 – гр. 9) ряд. 1500 — 1540.

Збиток від реалізації наводять у дужках і віднімають при визначенні значення гр. 11

первісного визнання та реалізації

11

Гр. 11 ряд. 1500 — 1540 = (гр. 5 – гр. 6 – (+) гр. 7 + (-) гр. 10) ряд. 1500 — 1540

7. Інформація за сегментами (форма № 6)

Звіт, про який ітиметься в цьому розділі, є додатком до приміток до річної фінансової звітності. Його форму наведено в додатку 1 до НП(С)БО 29. У цьому звіті розкривають інформацію про доходи, витрати, фінансові результати, активи та зобов’язання звітних сегментів.

Норми НП(С)БО 29 поширюються на підприємства:

— які зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність (див. табл. 1.2);

— які мають монопольне (домінуюче) становище на ринку продукції (товарів, робіт, послуг);

— щодо продукції (товарів, робіт, послуг) яких до початку звітного року прийнято рішення про державне регулювання цін (включаючи підприємства, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги централізованого водопостачання і водовідведення).

Перелічені юридичні особи зобов’язані заповнювати форму № 6 у складі річної фінансової звітності. За винятком:

— юросіб, які згідно із Законом № 996 визнані мікро- та малими підприємствами;

— непідприємницьких товариств;

— підприємств, які ведуть спрощений бухоблік доходів і витрат згідно з податковим законодавством (тобто єдиноподатників групи 3);

— бюджетних установ;

— підприємств, що складають фінзвітність за МСФЗ.

Таким юрособам подавати форму № 6 не потрібно.

Звіт «Інформація за сегментами» складається з 3 розділів, у кожного з яких своє призначення.

Так, у розділі I форми № 6 розкривають інформацію про пріоритетні звітні сегменти підприємства. Як пріоритетний звітний сегмент може бути обраний:

— господарський;

— географічний виробничий;

— географічний збутовий.

Такий вибір — прерогатива самого підприємства. При цьому спиратися слід на п. 15 НП(С)БО 29, враховуючи організаційну структуру підприємства. Обраний вид пріоритетного звітного сегмента закріплюють у наказі про облікову політику (п. 17 НП(С)БО 29, п. 2.1 Методрекомендацій № 635).

Майте на увазі: сукупні дані показників за звітними сегментами та нерозподіленими статтями повинні узгоджуватися з відповідними загальними показниками фінзвітності підприємства.

У розділах II і III форми № 6 розкривають інформацію про допоміжні звітні сегменти. При цьому вибір допоміжних звітних сегментів, а також зміст інформації, яка має бути наведена в розділах II і III форми № 6, залежать від того, який сегмент обраний пріоритетним. Розібратися в цьому допоможе табл. 7.1.

Таблиця 7.1. Вибір допоміжних звітних сегментів

Розділ I

Розділ II

Розділ III

Вид пріоритетного звітного сегмента

Вид допоміжного звітного сегмента

Яку інформацію розкривають

Вид допоміжного звітного сегмента

Яку інформацію розкривають

Господарський

Географічний збутовий

Дохід від продажу продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям* (п.п. 22.1 НП(С)БО 29)

Географічний виробничий

Балансова вартість активів і капітальні інвестиції (п.п. 31.1 НП(С)БО 29)

Географічний виробничий

Господарський

Дохід від продажу продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям*, а також балансова вартість активів і капітальні інвестиції (пп. 22.2 і 31.2 НП(С)БО 29)

Географічний збутовий**

Дохід від продажу продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям* (п.п. 22.3 НП(С)БО 29)

Географічний збутовий

Географічний виробничий**

Балансова вартість активів і капітальні інвестиції (п.п. 31.3 НП(С)БО 29)

* За мінусом ПДВ, акцизного податку, знижок та інших вирахувань з доходу.

** Якщо активи підприємства і покупці розташовані в різних регіонах.

Підприємство може доповнити наведений вище перелік показників діяльності допоміжних звітних сегментів, які відображаються в розділах II і III форми № 6 (п.п. 31.4 НП(С)БО 29).

У табл. 7.2 ви можете ознайомитися з постатейним порядком заповнення додатка до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами».

Таблиця 7.2. Заповнення форми № 6

Найменування показника

Код рядка

Порядок заповнення

I. Показники пріоритетних звітних сегментів

1. Доходи звітних сегментів:

Доходи від операційної діяльності звітних сегментів

010

Ряд. 010 гр. 3 — 18 форми № 6 = (ряд. 011 + ряд. 012 + ряд. 013) гр. 3 — 18 форми № 6

Доходами звітного сегмента визнають частину доходів підприємства від продажу зовнішнім покупцям і за внутрішньогосподарськими розрахунками, отримання яких забезпечене діяльністю звітного сегмента і які безпосередньо (чи шляхом розподілу на обґрунтованій і послідовній основі) можуть бути віднесені до звітного сегмента (п. 18 НП(С)БО 29). При заповненні цього рядка суму доходу зменшують на ПДВ, акцизний податок, інші збори та вирахування з доходу.

До складу доходів звітних сегментів не включають дохід з податку на прибуток.

Інформацію про фінансові доходи звітних сегментів наводять тільки в тому випадку, якщо їх отримання є основною діяльністю підприємства. Доходи звітних сегментів, пов’язані з реалізацією фінансових інвестицій, відображають, якщо здійснення фінансових інвестицій є основною діяльністю підприємства (п. 20 НП(С)БО 29).

з них:

доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):

зовнішнім покупцям

011

Аналітичні дані оборотів за Кт рах. 70 у частині реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям (за мінусом ПДВ, акцизного податку, знижок та інших вирахувань з доходу) в розрізі звітних сегментів

Ряд. 011 гр. 17 і 18 форми № 6 = ряд. 2000 гр. 3 і 4 форми № 2 за звітний період.

іншим звітним сегментам

012

Аналітичні дані оборотів за Дт субрах. 683 з Кт рах. 70 у частині реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам підприємства (за мінусом ПДВ, акцизного податку, знижок та інших вирахувань з доходу)

інші операційні доходи

013

Аналітичні дані оборотів за Кт рах. 71 у частині, що належить до звітних сегментів (за мінусом ПДВ, акцизного податку, знижок та інших вирахувань з доходу)

Фінансові доходи звітних сегментів

020

Ряд. 020 гр. 3 — 18 форми № 6 = (ряд. 021 + ряд. 022) гр. 3 — 18 форми № 6

Ряд. 020 гр. 17 і 18 форми № 6 = (ряд. 2200 + ряд. 2220) гр. 3 і 4 форми № 2 за звітний рік або різницю включають до ряд. 052 форми № 6 як нерозподілені фінансові доходи.

з них:

доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітного сегмента

021

Аналітичні дані оборотів за Кт рах. 72 в розрізі звітних сегментів

Ряд. 021 гр. 17 і 18 форми № 6 = ряд. 2200 гр. 3 і 4 форми № 2 за звітний рік або різницю включають до ряд. 052 форми № 6 як нерозподілені фінансові доходи.

інші фінансові доходи

022

Аналітичні дані оборотів за Кт рах. 73 в розрізі звітних сегментів

Ряд. 022 гр. 17 і 18 форми № 6 = ряд. 2220 гр. 3 і 4 форми № 2 за звітний рік або різницю включають до ряд. 052 форми № 6 як нерозподілені фінансові доходи.

Інші доходи

030

Аналітичні дані оборотів за Кт рах. 74 в розрізі звітних сегментів (без урахування ПДВ та інших вирахувань з доходу)

Ряд. 030 гр. 17 і 18 форми № 6 = ряд. 2240 гр. 3 і 4 форми № 2 за звітний рік або різницю включають до ряд. 050 форми № 6 як нерозподілені доходи.

Усього доходів звітних сегментів

040

Ряд. 040 гр. 3 — 18 форми № 6 = (ряд. 010 + ряд. 020 + ряд. 030) гр. 3 — 18 форми № 6

Нерозподілені доходи

050

Аналітичні дані оборотів за Кт рахунків класу 7 у частині доходів, які не можуть бути розподілені між звітними сегментами, а також дохід з податку на прибуток (обороти за Кт рах. 98)

з них:

доходи від операційної діяльності

051

Аналітичні дані оборотів за Кт рах. 71 у частині доходів, які не можуть бути розподілені між конкретними звітними сегментами

(Ряд. 013 + ряд. 051) гр. 17 і 18 форми № 6 = ряд. 2120 гр. 3 і 4 форми № 2 за звітний рік.

фінансові доходи

052

Аналітичні дані оборотів за Кт рах. 72 і 73 в частині доходів, які не можуть бути розподілені між конкретними звітними сегментами — якщо фінансова діяльність є основною діяльністю підприємства. Інші підприємства в цьому рядку показують усі фінансові доходи, відображені за Кт рах. 72 і 73

(Ряд. 020 + ряд. 052) гр. 17 і 18 форми № 6 = (ряд. 2200 + ряд. 2220) гр. 3 і 4 форми № 2 за звітний рік.

Вирахування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам

060

Ряд. 060 гр. 3 — 18 форми № 6 = ряд. 012 гр. 3 — 18 форми № 6

Усього доходів підприємства

070

Ряд. 070 гр. 3 — 18 форми № 6 = (ряд. 040 + ряд. 050 – ряд. 060) гр. 3 — 18 форми № 6

2. Витрати звітних сегментів:

Витратами звітного сегмента визнають частину витрат підприємства, які пов’язані з діяльністю звітного сегмента і безпосередньо (чи шляхом розподілу на обґрунтованій і послідовній основі) можуть бути віднесені до звітного сегмента.

До складу витрат звітних сегментів не включають (п. 21 НП(С)БО 29):

— адміністративні витрати і витрати на збут, які пов’язані з діяльністю підприємства в цілому і не можуть бути віднесені до окремого сегмента;

— витрати з податку на прибуток.

Інформацію про фінансові витрати звітних сегментів наводять, якщо отримання фінансових доходів є основною діяльністю підприємства. Витрати звітних сегментів, пов’язані з продажем та зменшенням корисності фінансових інвестицій, наводять, якщо здійснення фінансових інвестицій — основна діяльність підприємства.

Витрати операційної діяльності

080

Ряд. 080 гр. 3 — 18 форми № 6 = (ряд. 081 + ряд. 082) гр. 3 — 18 форми № 6

з них:

собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):

зовнішнім покупцям

081

Аналітичні дані оборотів за Дт рах. 90 в частині собівартості продукції (товарів, робіт, послуг), реалізованої зовнішнім покупцям

Ряд. 081 гр. 17 і 18 форми № 6 = ряд. 2050 гр. 3 і 4 форми № 2 за звітний рік.

іншим звітним сегментам

082

Аналітичні дані оборотів за Дт рах. 90 в частині собівартості реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам підприємства

Адміністративні витрати

090

Аналітичні дані оборотів за Дт рах. 92 в частині витрат, які можуть бути віднесені до конкретного звітного сегмента

Ряд. 090 гр. 17 і 18 форми № 6 = ряд. 2130 гр. 3 і 4 форми № 2 за звітний рік або різницю включають до ряд. 151 форми № 6 як нерозподілені витрати.

Витрати на збут

100

Аналітичні дані оборотів за Дт рах. 93 в частині витрат, які можуть бути віднесені до конкретного звітного сегмента

Ряд. 100 гр. 17 і 18 форми № 6 = ряд. 2150 гр. 3 і 4 форми № 2 за звітний рік або різницю включають до ряд. 151 форми № 6 як нерозподілені витрати.

Інші операційні витрати

110

Аналітичні дані оборотів за Дт рах. 94 в частині витрат, які можуть бути віднесені до конкретного звітного сегмента

Ряд. 110 гр. 17 і 18 форми № 6 = ряд. 2180 гр. 3 і 4 форми № 2 за звітний рік або різницю включають до ряд. 151 форми № 6 як нерозподілені витрати.

Фінансові витрати звітних сегментів

120

Ряд. 120 гр. 3 — 18 форми № 6 = (ряд. 121 + ряд. 122) гр. 3 — 18 форми № 6

Ряд. 120 гр. 17 і 18 форми № 6 = (ряд. 2250 + ряд. 2255) гр. 3 і 4 форми № 2 за звітний рік або різницю включають до ряд. 152 форми № 6 як нерозподілені фінансові витрати.

з них:

втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента

121

Аналітичні дані оборотів за Дт рах. 96 у частині витрат, які можуть бути віднесені до конкретного звітного сегмента

Ряд. 121 гр. 17 і 18 форми № 6 = ряд. 2255 гр. 3 і 4 форми № 2 за звітний рік або різницю включають до ряд. 152 форми № 6 як нерозподілені фінансові витрати.

 

122

Аналітичні дані оборотів за Дт рах. 95 у частині витрат, які можуть бути віднесені до конкретного звітного сегмента

Ряд. 122 гр. 17 і 18 форми № 6 = ряд. 2250 гр. 3 і 4 форми № 2 за звітний рік або різницю включають до ряд. 152 форми № 6 як нерозподілені фінансові витрати.

Інші витрати

130

Аналітичні дані оборотів за Дт рах. 97 у частині витрат, які можуть бути віднесені до конкретного звітного сегмента

Ряд. 130 гр. 17 і 18 форми № 6 = ряд. 2270 гр. 3 і 4 форми № 2 за звітний рік або різницю включають до ряд. 150 форми № 6 як нерозподілені витрати.

Усього витрат звітних сегментів

140

Ряд. 140 гр. 3 — 18 форми № 6 = (ряд. 080 + ряд. 090 + ряд. 100 + ряд. 110 + ряд. 120 + ряд. 130) гр. 3 — 18 форми № 6

Нерозподілені витрати

150

Аналітичні дані оборотів за Дт рахунків класу 9 у частині витрат, які не можуть бути розподілені між конкретними звітними сегментами

з них:

адміністративні, збутові та інші витрати операційної діяльності, не розподілені на звітні сегменти

151

Аналітичні дані оборотів за Дт рах. 92, 93, 94 в частині витрат, які не можуть бути віднесені до конкретного звітного сегмента

фінансові витрати

152

Тут підприємства, для яких фінансова діяльність є основною, наводять аналітичні дані оборотів за Дт рах. 95 і 96 у частині витрат, які не можуть бути розподілені між конкретними звітними сегментами. Інші підприємства в цьому рядку показують усі фінансові витрати, які відображаються за Дт рах. 95 і 96

податок на прибуток

154

Обороти за Дт рах. 98

Вирахування собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам

160

Ряд. 160 гр. 3 — 18 форми № 6 = ряд. 082 гр. 3 — 18 форми № 6

Усього витрат підприємства

170

Ряд. 170 гр. 3 — 18 форми № 6 = (ряд. 140 + ряд. 150 – ряд. 160) гр. 3 — 18 форми № 6

3. Фінансовий результат діяльності сегмента

180

Ряд. 180 гр. 3 — 18 форми № 6 = (ряд. 040 – ряд. 140) гр. 3 — 18 форми № 6

4. Фінансовий результат діяльності підприємства

190

Ряд. 190 гр. 3 — 18 форми № 6 = (ряд. 070 – ряд. 170) гр. 3 — 18 форми № 6

Ряд. 190 гр. 17 і 18 форми № 6 = ряд. 2350 (прибуток) або ряд. 2355 (збиток) гр. 3 і 4 форми № 2 за звітний рік.

5. Активи звітних сегментів

200

Відображають аналітичні дані сальдо за Дт рах. 10, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 39 тощо у частині вартості активів підприємства, які безпосередньо стосуються звітних сегментів.

Аналітичні дані сальдо за Дт субрах. 373, що стосуються звітних сегментів, тут наводять тільки ті підприємства, для яких фінансова діяльність є основною.

Сальдо за Дт рах. 14 і 35 відображають у цьому рядку в тому випадку, якщо фінансові інвестиції виникають у результаті основної діяльності звітних сегментів, а доходи та витрати від таких інвестицій включають до доходів і витрати звітних сегментів

Активами звітного сегмента визнають активи звітного сегмента, які використовуються ним для виконання своєї діяльності і безпосередньо його стосуються (якщо доходи та витрати, пов’язані з використанням або виникненням таких активів, включають до складу інформації про цей сегмент).

Основні засоби та нематеріальні активи, які використовуються одночасно кількома звітними сегментами, включають до того звітного сегмента, до витрат якого включено суму амортизації за такими активами. Інвестиції включають до складу активів звітного сегмента, якщо доходи у вигляді відсотків (дивідендів) і доходи (втрати) від участі в капіталі від таких інвестицій включають до доходів (витрат) такого звітного сегмента.

До складу активів звітного сегмента не включають:

— відстрочені податкові активи;

— дебіторську заборгованість з податку на прибуток;

— фінансові інвестиції, якщо такий актив не виникає в результаті основної діяльності звітного сегмента, а доходи та витрати, пов’язані з такими фінансовими інвестиціями, не включають до складу доходів і витрат цього звітного сегмента;

— дебіторську заборгованість за дивідендами, якщо такі доходи не включають до складу доходів звітного сегмента;

— інші оборотні активи, які пов’язані з діяльністю підприємства в цілому і не стосуються окремого сегмента.

Зауважте! У ряд. 200 — 230 форми № 6 необоротні активи, що амортизуються, відображають за залишковою вартістю, дебіторську заборгованість — за чистою реалізаційною вартістю, а товари — без суми торгових націнок.

з них:

 

201

У цих рядках розшифровують показник, наведений у ряд. 200 гр. 3 — 18 форми № 6, за видами активів

 

202

 

203

 

204

 

205

Нерозподілені активи

220

Тут наводять:

1) аналітичні дані сальдо за Дт рах. 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 39 тощо в частині вартості активів, які пов’язані з діяльністю підприємства в цілому і безпосередньо не стосуються звітних сегментів;

2) сальдо за Дт рах. 14 і 35, якщо фінансові інвестиції не виникають у результаті основної діяльності звітних сегментів;

3) сальдо за Дт субрах. 373, якщо фінансова діяльність не є основним видом діяльності підприємства;

4) сальдо за Дт рах. 17;

5) сальдо за Дт субрах. 641/Розрахунки з податку на прибуток

з них:

 

221

У цих рядках розшифровують інформацію, наведену в ряд. 220 гр. 15 — 18 форми № 6, за видами активів

 

222

 

223

 

224

Усього активів підприємства

230

Ряд. 230 гр. 3 — 18 форми № 6 = (ряд. 200 + ряд. 220) гр. 3 — 18 форми № 6

Ряд. 230 гр. 17 і 18 форми № 6 = ряд. 1300 гр. 4 і 3 форми № 1 на 31.12.2020 р.

6. Зобов’язання звітних сегментів

240

Відображають аналітичні дані сальдо за Кт рах. 47, 48, 55, 61, 62, 63, 64 (крім субрах. 641/Розрахунки з податку на прибуток), 65, 66, 68, 69 тощо в частині зобов’язань підприємства, які безпосередньо стосуються звітних сегментів. Крім того, тут наводять аналітичні дані сальдо за Кт рах. 50, 51, 52, 53, 60 — якщо отримання фінансових доходів є основною діяльністю звітних сегментів

Зобов’язаннями звітного сегмента визнають заборгованість звітного сегмента, яка виникає в результаті здійснення ним своєї діяльності і безпосередньо його стосується (якщо витрати, пов’язані з виникненням таких зобов’язань, включають до складу інформації про цей сегмент).

Зобов’язання, що виникли на рівні підприємства і стосувалися кількох його звітних сегментів, розподіляють, якщо витрати на обслуговування боргу також розподіляють на такі звітні сегменти.

До складу зобов’язань звітного сегмента не включають:

— забезпечення майбутніх витрат і платежів та цільове фінансування, якщо вони стосуються діяльності підприємства в цілому;

— відстрочені податкові зобов’язання;

— довгострокові фінансові зобов’язання, зобов’язання за кредитами банків та інших фінансових установ, якщо отримання фінансових доходів не є основною діяльністю звітного сегмента;

— поточні зобов’язання за розрахунками з учасниками;

— зобов’язання з податку на прибуток;

— інші зобов’язання перед бюджетом і державними цільовими фондами, які не можна на обґрунтованій і послідовній основі розподілити між сегментами.

з них:

 

241

У цих рядках розшифровують інформацію, наведену в ряд. 240 гр. 3 — 18 форми № 6, за видами зобов’язань

 

242

 

243

 

244

Нерозподілені зобов’язання

260

У цьому рядку наводять:

1) аналітичні дані сальдо за Кт рах. 47, 48, 55, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69 тощо в частині зобов’язань, які стосуються діяльності підприємства в цілому і не можуть бути віднесені до конкретного звітного сегмента;

2) сальдо за Кт рах. 50, 51, 52, 53, 60 — якщо отримання фінансових доходів не є основною діяльністю звітних сегментів;

3) сальдо за Кт рах. 54, 67, субрах. 641/Розрахунки з податку на прибуток

з них:

 

261

Тут розшифровують за видами зобов’язань показники, наведені в ряд. 260 гр. 15 — 18 форми № 6

 

262

 

263

 

264

Усього зобов’язань підприємства

270

Ряд. 270 гр. 3 — 18 форми № 6 = (ряд. 240 + ряд. 260) гр. 3 — 18 форми № 6

Ряд. 270 гр. 17 і 18 форми № 6 = (ряд. 1595 + ряд. 1695 + ряд. 1700) гр. 4 і 3 форми № 1 на 31.12.2020 р.

7. Капітальні інвестиції

280

Аналітичні дані оборотів за Дт рах. 15 у розрізі звітних сегментів

Ряд. 280 гр. 17 і 18 форми № 6 = ряд. 340 гр. 3 форми № 5 (за звітний і попередній роки).

8. Амортизація необоротних активів

290

Аналітичні дані оборотів за Кт рах. 13 у розрізі звітних сегментів

Ряд. 290 гр. 17 і 18 форми № 6 = ряд. 1300 гр. 3 форми № 5 (за звітний і попередній роки).

II. Показники за допоміжними звітними сегментами

Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

зовнішнім покупцям

300

Аналітичні дані оборотів за Кт рах. 70 у частині реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям (за мінусом ПДВ, акцизного податку, знижок та інших вирахувань з доходу) в розрізі звітних сегментів

Ряд. 300 гр. 17 і 18 форми № 6 = ряд. 011 гр. 17 і 18 форми № 6.

Балансова вартість активів звітних сегментів

310

Аналітичні дані підсумку активу форми № 1 у розрізі окремих звітних сегментів

Ряд. 310 гр. 17 і 18 форми № 6 = ряд. 230 гр. 17 і 18 форми № 6.

Капітальні інвестиції

320

Аналітичні дані оборотів за Дт рах. 15 у розрізі звітних сегментів

Ряд. 320 гр. 17 і 18 форми № 6 = ряд. 280 гр. 17 і 18 форми № 6.

 

330

Ці рядки призначені для відображення додаткових показників діяльності допоміжних звітних сегментів, які підприємство вирішило розкрити згідно з п.п. 31.4 НП(С)БО 29

 

340

III. Показники за допоміжними звітними географічними сегментами

Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям

350

Аналітичні дані оборотів за Кт рах. 70 у частині реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям (за мінусом ПДВ, акцизного податку, знижок та інших вирахувань з доходу) в розрізі звітних сегментів

Ряд. 350 гр. 17 і 18 форми № 6 = ряд. 011 гр. 17 і 18 форми № 6.

Балансова вартість активів звітних сегментів

360

Аналітичні дані підсумку активу форми № 1 у розрізі окремих звітних сегментів

Ряд. 360 гр. 17 і 18 форми № 6 = ряд. 230 гр. 17 і 18 форми № 6.

Капітальні інвестиції

370

Аналітичні дані оборотів за Дт рах. 15 у розрізі звітних сегментів

Ряд. 370 гр. 17 і 18 форми № 6 = ряд. 280 гр. 17 і 18 форми № 6.

 

380

Ці рядки призначені для відображення додаткових показників діяльності допоміжних звітних сегментів, які підприємство вирішило розкрити згідно з п.п. 31.4 НП(С)БО 29

 

390

8. Скорочена фінзвітність

Передусім нагадаємо: для мікро- і малих підприємств*, непідприємницьких товариств, представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності та юросіб — єдиноподатників групи 3 (крім тих, які складають фінзвітність за МСФЗ) встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі Балансу і Звіту про фінансові результати (ч. 3 ст. 11 Закону № 996, п. 2 розд. ІІ НП(С)БО 1, п. 2 розд. І НП(С)БО 25).

* Хто належить до малих і мікропідприємств при складанні фінзвітності, див. у табл. 1.1.

8.1. Яку форму подавати

НП(С)БО 25 установлює два різновиди форм скороченої фінзвітності:

— Фінансова звітність малого підприємства (додаток 1 до НП(С)БО 25), що включає Баланс (форма № 1-м) і Звіт про фінансові результати (форма № 2-м);

— Фінансова звітність мікропідприємства (додаток 2 до НП(С)БО 25) у складі Балансу (форма № 1-мс) і Звіту про фінансові результати (форма № 2-мс).

Хто має право їх подавати, визначає п. 2 розд. I НП(С)БО 25 (див. табл. 8.1).

Таблиця 8.1. Застосування скороченої фінансової звітності

Форма фінансової звітності

Хто складає

Фінансова звітність малого підприємства (форми № 1-м і № 2-м)

— малі підприємства, визнані такими згідно із Законом № 996 (крім єдиноподатників групи 3);

— представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності

Фінансова звітність мікропідприємства (форми № 1-мс і № 2-мс)

— мікропідприємства, визнані такими згідно із Законом № 996;

— підприємства, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів і витрат згідно з податковим законодавством (тобто підприємства — єдиноподатники групи 3);

— непідприємницькі товариства

Важливо! НП(С)БО 25 не надає права вибору між формами звітності «м» і «мс». Тобто мале підприємство не може звітувати, надаючи Фінансову звітність мікропідприємства, а мікропідприємство, відповідно, не може здавати форми № 1-м і № 2-м.

При цьому «25-стандартники» можуть на власний розсуд складати повноформатний комплект фінзвітності. Таке право їм надано п. 2 розд. ІІ НП(С)БО 1. Але якщо ви скористалися таким правом, цей розділ книги не для вас (див. розділи 1 — 7).

Зверніть увагу: на сьогодні можливість складати скорочену фінансову звітність непідприємницькими товариствами прямо прописана в НП(С)БО 25 (хоча до недавнього часу про таку можливість говорив тільки Закон № 996). Водночас податківці ігнорують це право неприбутківців. Так, із консультації, наведеної в підкатегорії 102.20.02 БЗ, випливає, що вони хочуть бачити разом зі звітом про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації повний комплект фінзвітності, за винятком випадків, коли це мікро-, мале підприємство або бюджетна установа.

Пам’ятайте: не можуть користуватися НП(С)БО 25, а отже, і подавати фінзвітність у скороченому форматі підприємства, які керуються МСФЗ** (в обов’язковому порядку або за самостійним рішенням).

** Які суб’єкти господарювання зобов’язані складати фінзвітність за 2020 рік за МСФЗ, див. розділ 1.

Підприємства, які керуються НП(С)БО 25, не здійснюють розрахунок ВПА і ВПЗ.

Дійти такого висновку дозволяють положення п.п. 2.20 розд. ІІ НП(С)БО 25 і самі форми скороченої фінзвітності.

І не забудьте, що форми № 1-м, № 2-м, № 1-мс і № 2-мс заповнюють у тис. грн з одним десятковим знаком.

Тепер перейдемо безпосередньо до порядку складання скороченої фінзвітності.

8.2. Фінансова звітність малого підприємства (форми № 1-м і № 2-м)

Спершу поговоримо про Баланс за формою № 1-м. При його заповненні враховуйте такі правила:

1) у Балансі відображають активи, зобов’язання і власний капітал. Підсумок активів Балансу має дорівнювати сумі зобов’язань і власного капіталу (п. 1 розд. II НП(С)БО 25);

2) згортання статей активів та зобов’язань є неприпустимим, крім випадків, передбачених відповідними НП(С)БО (п. 5 розд. I НП(С)БО 25);

3) у підрахунку підсумків відповідних розділів Балансу беруть участь рядки, коди яких закінчуються на «0» і «5».

Відповідність рядків цієї форми фінансової звітності регістрам бухгалтерського обліку наведено в табл. 8.2.

Таблиця 8.2. Заповнення форми № 1-м

Найменування статті

Код рядка

Джерело інформації для заповнення

при використанні Спрощеного плану рахунків

при використанні загального Плану рахунків

АКТИВ

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи

1000

Ряд. 1001 – ряд. 1002

Наводять залишкову вартість нематеріальних активів.

первісна вартість

1001

Сальдо за Дт відповідного субрахунку рах. 10

Сальдо за Дт рах. 12

Відображають первісну (переоцінену) вартість нематеріальних активів.

Не включають до підсумку Балансу.

накопичена амортизація

1002

Сальдо за Кт відповідного субрахунку рах. 13

Сальдо за Кт субрах. 133

Показують суму накопиченої амортизації. Показник наводять у дужках.

Не включають до підсумку Балансу.

Незавершені капітальні інвестиції

1005

Сальдо за Дт рах. 15

Відображають вартість не завершених на дату балансу капітальних інвестицій у необоротні активи (у тому числі необоротні матеріальні активи, призначені для заміни діючих, та обладнання для монтажу).

Основні засоби:

1010

Ряд. 1011 – ряд. 1012 плюс сальдо за Дт рах. 10 (субрахунок обліку інвестиційної нерухомості за справедливою вартістю)

Ряд. 1011 – ряд. 1012 плюс сальдо за Дт субрах. 100 (у частині інвестиційної нерухомості, що обліковується за справедливою вартістю)

У ряд. 1010 наводять залишкову вартість власних і отриманих на умовах фінансової оренди, довірчого управління об’єктів та орендованих цілісних державних майнових комплексів, що належать до складу основних засобів, а також інших необоротних матеріальних активів та об’єктів інвестиційної нерухомості (якщо вона обліковується за первісною вартістю). Сюди включають також справедливу вартість інвестнерухомості, якщо її облік ведуть за справедливою вартістю.

Державні (казенні) та комунальні підприємства в цій статті відображають вартість майна, отриманого на праві господарського відання або праві оперативного управління.

первісна вартість

1011

Сальдо за Дт рах. 10 (крім нематеріальних активів та інвестиційної нерухомості, що обліковується за справедливою вартістю)

Сальдо за Дт рах. 10 (крім субрах. 100 в частині інвестиційної нерухомості, що обліковується за справедливою вартістю), 11

Показують первісну (переоцінену) вартість основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, об’єктів інвестиційної нерухомості (якщо вона обліковується за первісною вартістю). Не включають до підсумку Балансу.

знос

1012

Сальдо за Кт відповідних субрахунків рах. 13

Сальдо за Кт субрах. 131, 132, 135

Відображають нараховану в установленому порядку суму зносу основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та об’єктів інвестиційної нерухомості, оцінених за первісною вартістю. Показник наводять у дужках. Не включають до підсумку Балансу.

Довгострокові біологічні активи

1020

Сальдо за Дт рах. 16 мінус сальдо за Кт рах. 13 (субрахунок обліку амортизації довгострокових біологічних активів)

Сальдо за Дт субрах. 162, 164 мінус сальдо за Кт субрах. 134; сальдо за Дт субрах. 161, 163, 165, 166

Наводять справедливу вартість довгострокових біологічних активів, що обліковуються відповідно до НП(С)БО 30. Якщо облік таких активів ведуть за первісною вартістю, в цьому рядку наводять їх залишкову вартість.

Зауважте: тут не відображають вартість тварин і багаторічних насаджень, не пов’язаних із сільгоспдіяльністю, а також плодоносних рослин, пов’язаних із сільськогосподарською діяльністю. Інформацію про такі активи узагальнюють на субрахунках 107 і 108 загального Плану рахунків або ж на відповідних субрахунках рахунка 10 Спрощеного плану рахунків, а їх облікову вартість показують у ряд. 1010 — 1012 форми № 1-м.

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

Сальдо за Дт рах. 14

Показують фінансові інвестиції на період більше одного року, а також усі інші фінансові інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент.

Інші необоротні активи

1090

Сальдо за Дт рах. 18

Сальдо за Дт рах. 18, 19

Відображають вартість необоротних активів, які не можуть бути включені до інших статей розділу І активу форми № 1-м. Підприємства, які у 2020 році перейшли на застосування НП(С)БО 25, у гр. 3 цього рядка відображають також дані з ряд. 1045 «Відстрочені податкові активи» гр. 4 форми № 1 на 31.12.2019 р.

Усього за розділом I

1095

Ряд. 1000 + ряд. 1005 + ряд. 1010 + ряд. 1020 + ряд. 1030 + ряд. 1090

II. Оборотні активи

Запаси:

1100

Сальдо за Дт рах. 20, 23, 26 (без урахування сальдо за Дт субрахунку обліку необоротних активів, утримуваних для продажу, і за мінусом сальдо за Кт субрахунку обліку торгових націнок)

Сальдо за Дт рах. 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28 (без урахування сальдо за Дт субрах. 286 і за мінусом сальдо за Кт субрах. 285)

У цьому рядку наводять вартість сировини, матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, запчастин, тари (крім інвентарної), готової продукції, сільгосппродукції, товарів, а також витрати на незавершене виробництво та незавершені роботи (послуги) і валову заборгованість замовників за будівельними контрактами.

у тому числі готова продукція

1103

Сальдо за Дт рах. 26 (без урахування сальдо за Дт субрахунку обліку необоротних активів, утримуваних для продажу, і за мінусом сальдо за Кт субрахунку обліку торгових націнок)

Сальдо за Дт рах. 26, 27, 28 (без урахування сальдо за Дт субрах. 286 і за мінусом сальдо за Кт субрах. 285)

Довідково показують вартість готової продукції, сільгосппродукції та товарів.

Не включають до підсумку Балансу.

Поточні біологічні активи

1110

Сальдо за Дт рах. 21

Відображають вартість поточних біологічних активів, облік яких ведуть відповідно до НП(С)БО 30. Тут не показують вартість поточних біологічних активів, не пов’язаних із сільськогосподарською діяльністю. Облікову вартість таких активів наводять у ряд. 1100 форми № 1-м.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1125

Сальдо за Дт відповідних субрахунків рах. 37 мінус сальдо за Кт субрах. 37/Резерв сумнівних боргів (у частині, яка належить до заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги, у тому числі забезпеченої векселем)

Сальдо за Дт рах. 34, 36 мінус сальдо за Кт рах. 38 (у частині, яка належить до заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги, у тому числі забезпеченої векселем)

Показують скориговану на резерв сумнівних боргів заборгованість покупців або замовників за реалізовані їм продукцію, товари, роботи або послуги, включаючи заборгованість, забезпечену векселями.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

Сальдо за Дт рах. 64 (у частині розрахунків з податків, обов’язкових платежів, соціального страхування) та субрах. 37/Розрахунки з державними цільовими фондами

Сальдо за Дт субрах. 378, 641, 642, 651, 652

Наводять визнану дебіторську заборгованість казначейських, фінансових і податкових органів, державних цільових фондів, зокрема за розрахунками з тимчасової непрацездатності. Також у цьому рядку відображають авансові платежі та переплату з податків, зборів та інших платежів до бюджету.

у тому числі з податку на прибуток

1136

Сальдо за Дт субрах. 64/Розрахунки з податку на прибуток

Сальдо за Дт субрах. 641/Розрахунки з податку на прибуток

У цьому рядку довідково показують дебіторську заборгованість за розрахунками з бюджетом з податку на прибуток. Не включають до підсумку Балансу.

Платники єдиного податку цей рядок не заповнюють.

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

Сальдо за Дт відповідних субрахунків рах. 37, 64 (у частині заборгованості, не відображеної в ряд. 1125 і 1135), 66, 68 мінус сальдо за Кт субрах. 37/Резерв сумнівних боргів (у частині, що належить до цієї заборгованості)

Сальдо за Дт рах. 37 (без урахування сальдо за Дт субрах. 378), 66, 68 і субрах. 654, 655 мінус сальдо за Кт рах. 38 (у частині, що належить до цієї заборгованості)

Відображають скориговану на резерв сумнівних боргів заборгованість дебіторів, яка не включена до інших статей дебіторської заборгованості і підлягає відображенню у складі оборотних активів (наприклад, заборгованість працівників підприємству).

Поточні фінансові інвестиції

1160

Сальдо за Дт рах. 35

Сальдо за Дт субрах. 352

Наводять фінансові інвестиції на строк, що не перевищує одного року, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, що є еквівалентами грошових коштів).

Гроші та їх еквіваленти

1165

Сальдо за Дт рах. 30 (крім грошових документів), 31

Сальдо за Дт рах. 30, 31, субрах. 333, 334, 335, 351

Показують готівку в касі підприємства, гроші на поточних та інших рахунках у банках, грошові кошти в дорозі, електронні гроші та еквіваленти грошей як у національній, так і в іноземних валютах.

Зауважте: грошові кошти, які не можна використати для операцій протягом одного року з дати балансу або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, виключають зі складу оборотних активів і відображають як необоротні (ряд. 1090 форми № 1-м).

Витрати майбутніх періодів

1170

Сальдо за Дт рах. 39

Відображають витрати, які понесені протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до майбутніх звітних періодів.

Інші оборотні активи

1190

Сальдо за Дт субрах. 30/Грошові документи, 64/Податкові зобов’язання і 64/Податковий кредит

Сальдо за Дт субрах. 331, 332, 643, 644

Наводять суми оборотних активів, які не включені до статей 1100 — 1170 розділу ІІ активу Балансу.

Усього за розділом II

1195

Ряд. 1100 + ряд. 1110 + ряд. 1125 + ряд. 1135 + ряд. 1155 + ряд. 1160 + ряд. 1165 + ряд. 1170 + ряд. 1190

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

Сальдо за Дт рах. 26 (субрахунок обліку необоротних активів, утримуваних для продажу)

Сальдо за Дт субрах. 286

Показують вартість необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу, яка визначається відповідно до НП(С)БО 27.

Баланс

1300

Ряд. 1095 + ряд. 1195 + ряд. 1200

Ряд. 1300 гр. 3 і 4 форми № 1-м = ряд. 1900 гр. 3 і 4 форми № 1-м.

ПАСИВ

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

Сальдо за Кт відповідного субрахунку рах. 40

Сальдо за Кт рах. 40

Наводять зафіксовану в установчих документах суму статутного капіталу підприємства з урахуванням суми внесків до оголошеного, але ще не зареєстрованого статутного капіталу. Підприємства, для яких не передбачено фіксовану суму статутного капіталу, відображають у цьому рядку суму фактичного внеску власників до статутного капіталу. Тут же показують суму пайового капіталу (пайових внесків) членів споживчого товариства, спілок та інших організацій.

Зверніть увагу: п.п. 2.17 розд. ІІ НП(С)БО 25 пропонує показувати у складі цього рядка внески засновників підприємства понад статутний капітал. Нагадаємо: для обліку таких внесків призначено субрах. 422 загального Плану рахунків. Утім, за нашим переконанням, місце таким сумам у ряд. 1410 форми № 1-м, адже це не що інше, як додатковий капітал підприємства. Підтверджує наш висновок і п. 2.42 Методрекомендацій № 433.

Додатковий капітал

1410

Сальдо за Кт відповідних субрахунків рах. 40

Сальдо за Кт рах. 41, 42

Відображають суму дооцінки необоротних активів, вартість безоплатно отриманих підприємством необоротних активів та інші види додаткового капіталу.

Резервний капітал

1415

Сальдо за Кт відповідного субрахунку рах. 40

Сальдо за Кт рах. 43

Показують суму резервного капіталу, створеного відповідно до чинного законодавства або установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

Сальдо за Кт (прибуток) або за Дт (збиток) рах. 44

Сальдо за Кт субрах. 441 (або за Дт субрах. 442)

Наводять суми нерозподіленого прибутку або непокритого збитку. Суму непокритого збитку наводять у дужках і віднімають при визначенні підсумку власного капіталу.

Зверніть увагу: в першому місяці року переходу на застосування НП(С)БО 25 сальдо рах. 17 і рах. 54 згортають взаємною кореспонденцією рахунків. Різницю списують на рах. 44 і відображають у ряд. 1420 форми № 1-м (п.п. 2.20 розд. II НП(С)БО 25).

Неоплачений капітал

1425

Сальдо за Дт відповідних субрахунків рах. 40

Сальдо за Дт рах. 45, 46

Відображають суму заборгованості власників (учасників) з внесків до статутного капіталу. Господарські товариства тут також наводять величину вилученого капіталу, тобто фактичну собівартість часток, викуплених у своїх учасників. Державні (казенні) та комунальні підприємства в цьому рядку відображають передачу майна відповідно до Положення № 1213. Суми за цією статтею наводять у дужках і віднімають при визначенні підсумку власного капіталу.

Усього за розділом I

1495

Ряд. 1400 + ряд. 1410 + ряд. 1415 ± ряд. 1420 – ряд. 1425

II. Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

Сальдо за Кт рах. 47, 48, 55

Сальдо за Кт рах. 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55

Наводять суми:

— довгострокової заборгованості підприємства перед банками за отриманими від них кредитами, за залученими від інших осіб позиковими коштами та інших довгострокових зобов’язань;

— залишку коштів цільового фінансування та цільових надходжень (включаючи суми грошових коштів, вивільнених від оподаткування у зв’язку з наданням пільг з податку на прибуток);

— забезпечень для відшкодування майбутніх витрат і платежів (на оплату відпусток працівникам, виконання гарантійних зобов’язань тощо).

Підприємства, які перейшли на застосування НП(С)БО 25 у 2020 році, в гр. 3 цього рядка відображають також дані з ряд. 1500 «Відстрочені податкові зобов’язання» гр. 4 форми № 1 на 31.12.2019 р.

IІІ. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

1600

Сальдо за Кт рах. 31 (овердрафт), відповідних субрахунків рах. 68 (у частині кредитів банків та відсотків за ними)

Сальдо за Кт рах. 31 (овердрафт), 60, субрах. 684 (у частині відсотків за банківськими кредитами)

Відображають суму поточних зобов’язань підприємства перед банками за отриманими від них короткостроковими позиками з урахуванням суми відсотків за користування кредитами, що належить до сплати на кінець звітного періоду.

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов’язаннями

1610

Сальдо за Кт відповідного субрахунку рах. 68

Сальдо за Кт рах. 61

Показують суми зобов’язань, які утворилися як довгострокові, але підлягають погашенню протягом 12 місяців з дати балансу.

товари, роботи, послуги

1615

Сальдо за Кт рах. 68 (у частині заборгованості за ТМЦ, роботи, послуги)

Сальдо за Кт рах. 62, 63

Наводять суму заборгованості постачальникам і підрядникам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги, включаючи заборгованість, забезпечену векселями. Тут також показують заборгованість постачальникам за невідфактурованими поставками і розрахунки за надлишками ТМЦ, які встановлені при їх прийманні.

розрахунками з бюджетом

1620

Сальдо за Кт субрах. 64/Розрахунки з податків, 64/Розрахунки з обов’язкових платежів

Сальдо за Кт субрах. 641, 642

Відображають заборгованість підприємства за всіма видами платежів до бюджету, включаючи суми податків з працівників підприємства, податку на прибуток і єдиного податку.

у тому числі з податку на прибуток

1621

Сальдо за Кт субрах. 64/Розрахунки з податку на прибуток

Сальдо за Кт субрах. 641/Розрахунки з податку на прибуток

Довідково показують поточну кредиторську заборгованість підприємства перед бюджетом з податку на прибуток. Не включають до підсумку Балансу.

Платники єдиного податку цей рядок не заповнюють.

розрахунками зі страхування

1625

Сальдо за Кт рах. 64 (у частині заборгованості зі страхування)

Сальдо за Кт рах. 65

Наводять суму заборгованості за відрахуваннями на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуальне страхування його працівників.

розрахунками з оплати праці

1630

Сальдо за Кт рах. 66

Показують заборгованість за нарахованою, але ще не виплаченою сумою оплати праці, а також за депонованою заробітною платою.

Доходи майбутніх періодів

1665

Сальдо за Кт рах. 69

Включають доходи, отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, які належать до майбутніх звітних періодів.

Інші поточні зобов’язання

1690

Сальдо за Кт рах. 37, 68 (відповідні субрахунки з обліку отриманих авансів, розрахунків із засновниками тощо), субрах. 64/Податковий кредит, 64/Податкові зобов’язання

Сальдо за Кт субрах. 372, 378, 643, 644 і рах. 67, 68 (крім субрах. 680 і 684 в частині відсотків за банківськими кредитами)

Відображають суми зобов’язань, які не включені до інших рядків розділу ІІІ пасиву форми № 1-м. Сюди, зокрема, потраплять:

— заборгованість з отриманих авансів;

— заборгованість перед засновниками у зв’язку з розподілом прибутку;

— заборгованість пов’язаним сторонам;

— сума валової заборгованості замовникам за будівельними контрактами тощо.

Усього за розділом III

1695

Ряд. 1600 + ряд. 1610 + ряд. 1615 + ряд. 1620 + ряд. 1625 + ряд. 1630 + ряд. 1665 + ряд. 1690

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

Сальдо за Кт відповідного субрахунку рах. 68

Сальдо за Кт субрах. 680

Наводять зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу, які визначають відповідно до НП(С)БО 27.

Баланс

1900

Ряд. 1495 + ряд. 1595 + ряд. 1695 + ряд. 1700

Ряд. 1900 гр. 3 і 4 форми № 1-м = ряд. 1300 гр. 3 і 4 форми № 1-м.

Тепер зупинимося на складанні Звіту про фінансові результати за формою № 2-м. У ньому подають інформацію про доходи, витрати, прибутки та збитки від діяльності підприємства за звітний період (п. 3 розд. II НП(С)БО 25). При цьому показники про витрати і збитки, а також про податок на прибуток відображають у формі № 2-м у дужках (п. 4 розд. II НП(С)БО 25).

Як заповнити рядки форми № 2-м, використовуючи інформацію, узагальнену на рахунках бухгалтерського обліку, ви дізнаєтеся з табл. 8.3.

Таблиця 8.3. Заповнення форми № 2-м

Найменування статті

Код рядка

Джерело інформації для заповнення

при використанні Спрощеного плану рахунків

при використанні загального Плану рахунків

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

Обороти за Дт рах. 70 з Кт рах. 79 мінус обороти за Кт субрах. 70/Вирахування з доходу з Дт рах. 79

Обороти за Дт субрах. 701, 702 і 703 з Кт субрах. 791 мінус обороти за Кт субрах. 704 з Дт субрах. 791

Відображають чистий дохід від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг, тобто дохід (виручку) від реалізації за вирахуванням непрямих податків і зборів, наданих знижок та інших вирахувань з доходів. Крім того, тут відображають дохід від оренди об’єктів інвестиційної нерухомості, а також дохід від операційної оренди інших об’єктів, якщо вона є основним видом діяльності підприємства.

Інші операційні доходи

2120

Обороти за Дт рах. 74 (субрахунок обліку операційних доходів) з Кт рах. 79

Обороти за Дт рах. 71 з Кт субрах. 791

Показують суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Інші доходи

2240

Обороти за Дт відповідних субрахунків рах. 74 з Кт рах. 79

Обороти за Дт рах. 72, 73 з Кт субрах. 792 і за Дт рах. 74 з Кт субрах. 793

До цього рядка включають:

— дивіденди, відсотки, доходи від участі в капіталі та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій;

— дохід від реалізації фінансових інвестицій;

— дохід від неопераційних курсових різниць;

— інші доходи, які виникають у процесі діяльності, але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства.

Разом доходи

2280

Ряд. 2000 + ряд. 2120 + ряд. 2240

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

Обороти за Кт рах. 90 з Дт рах. 79

Обороти за Кт субрах. 901, 902, 903 з Дт субрах. 791

Наводять виробничу собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та/або собівартість реалізованих товарів. Тут же зазначають нерозподілені постійні загальновиробничі витрати, що входять до складу собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг). Якщо в оренду надається інвестиційна нерухомість або оренда є основним видом діяльності, то до цього рядка відносять також витрати, пов’язані з наданням майна в оренду. Показник наводять у дужках.

Інші операційні витрати

2180

Обороти за Кт відповідних субрахунків рах. 96 з Дт рах. 79

Обороти за Кт рах. 92, 93, 94 з Дт субрах. 791

У цьому рядку відображають витрати, пов’язані з операційною діяльністю підприємства, крім собівартості реалізованих товарів, готової продукції (робіт, послуг).

Показник наводять у дужках.

Інші витрати

2270

Обороти за Кт відповідних субрахунків рах. 96 з Дт рах. 79

Обороти за Кт рах. 95, 96 з Дт субрах. 792 і за Кт рах. 97 з Дт субрах. 793

Тут показують:

— витрати на сплату відсотків та інші витрати підприємства, пов’язані із запозиченнями;

— втрати від участі в капіталі;

— собівартість реалізації фінансових інвестицій;

— втрати від неопераційних курсових різниць;

— втрати від уцінки фінансових інвестицій і необоротних активів;

— інші витрати, що виникають у процесі діяльності, але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства.

Показник наводять у дужках.

Разом витрати

2285

Ряд. 2050 + ряд. 2180 + ряд. 2270

Значення наводять у дужках.

Фінансовий результат до оподаткування

2290

Ряд. 2280 – ряд. 2285

При отриманні від’ємного значення (збитку) показник наводять у дужках.

Податок на прибуток

2300

Обороти за Дт субрах. 96/Податок на прибуток з Кт субрах. 64/Розрахунки з податку на прибуток, рах. 48

Оборот за Дт рах. 98 з Кт субрах. 481, 641/Розрахунки з податку на прибуток

Наводять суму податку на прибуток за звітний період, яка визначається відповідно до ПКУ. На наш погляд, у цьому рядку слід відображати також суму податку на прибуток, не сплачену до бюджету внаслідок звільнення від оподаткування. Показник наводять у дужках. Єдиноподатники цей рядок не заповнюють.

Чистий прибуток (збиток)

2350

Ряд. 2290 – ряд. 2300

При отриманні від’ємного значення (збитку) показник наводять у дужках.

8.3. Фінансова звітність мікропідприємства (форми № 1-мс і № 2-мс)

Загалом фінзвіт для мікропідприємств схожий із Фінансовою звітністю малого підприємства за формами № 1-м і № 2-м, але менш деталізований. Порядок постатейного заповнення форм № 1-мс і № 2-мс покажемо в табл. 8.4 і 8.5 відповідно. Розпочнемо з Балансу.

Таблиця 8.4. Заповнення форми № 1-мс

Найменування статті

Код рядка

Джерело інформації для заповнення

при використанні Спрощеного плану рахунків

при використанні загального Плану рахунків

АКТИВ

І. Необоротні активи

Основні засоби:

1010

Ряд. 1011 – ряд. 1012 плюс сальдо за Дт рах. 10 (субрахунок обліку інвестиційної нерухомості за справедливою вартістю), рах. 16 (субрахунок обліку довгострокових біологічних активів за справедливою вартістю)

Ряд. 1011 – ряд. 1012 плюс сальдо за Дт субрах. 100 (у частині інвестиційної нерухомості, яка обліковується за справедливою вартістю), 161, 163 і 165

У цьому рядку відображають залишкову вартість:

— власних і отриманих на умовах фінансової оренди або довірчого управління об’єктів та орендованих цілісних державних майнових комплексів, які належать до складу основних засобів;

— інших необоротних матеріальних активів;

— нематеріальних активів;

— довгострокових біологічних активів (якщо їх облік ведуть за первісною вартістю);

— інвестиційної нерухомості (якщо її облік ведуть за первісною вартістю).

Сюди включають також справедливу вартість інвестиційної нерухомості та/або довгострокових біологічних активів, якщо їх облік ведуть за справедливою вартістю, а також вартість незавершених капітальних інвестицій.

Державні (казенні) та комунальні підприємства в ряд. 1010 наводять вартість майна, отриманого ними на праві господарського відання або праві оперативного управління.

первісна вартість

1011

Сальдо за Дт рах. 10, 15, 16 (крім субрахунків обліку інвестиційної нерухомості та довгострокових біологічних активів за справедливою вартістю)

Сальдо за Дт рах. 10 (крім субрах. 100 в частині інвестиційної нерухомості, що обліковується за справедливою вартістю), 11, 12, 15, субрах. 162, 164, 166

Показують первісну (переоцінену) вартість основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів, незавершених капітальних інвестицій, а також об’єктів інвестиційної нерухомості та довгострокових біологічних активів, якщо їх облік ведуть за первісною вартістю.

Не включають до підсумку Балансу.

знос

1012

Сальдо за Кт рах. 13

Заносять нараховану в установленому порядку суму зносу основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів, а також об’єктів інвестиційної нерухомості та довгострокових біологічних активів, оцінених за первісною вартістю.

Показник наводять у дужках. Не включають до підсумку Балансу.

Інші необоротні активи

1090

Сальдо за Дт рах. 14, 18

Сальдо за Дт рах. 14, 18, 19

Наводять вартість інших необоротних активів, зокрема довгострокових фінансових інвестицій.

Усього за розділом I

1095

Ряд. 1010 + ряд. 1090

II. Оборотні активи

Запаси

1100

Сальдо за Дт рах. 20, 21, 23, 26

Сальдо за Дт рах. 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28

Відображають:

— вартість запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних частин, тари (крім інвентарної), будівельних та інших матеріалів, призначених для використання під час нормального операційного циклу;

— вартість поточних біологічних активів;

— вартість готової продукції та сільгосппродукції;

— витрати на незавершене виробництво і незавершені роботи (послуги);

— валову заборгованість замовників за будівельними контрактами.

Вважаємо, що в ряд. 1100 форми № 1-мс також слід відображати вартість товарів, придбаних підприємством для продажу (за мінусом суми торгових націнок).

Поточна дебіторська заборгованість

1155

Сальдо за Дт рах. 37, 64 (крім субрах. 64/Податковий кредит і 64/Податкові зобов’язання), 66, 68 мінус сальдо за Кт субрах. 37/Резерв сумнівних боргів (якщо резерв створюється)

Сальдо за Дт рах. 34, 36, 37, 64 (крім субрах. 643 і 644), 65, 66, 68 мінус сальдо за Кт рах. 38 (якщо резерв сумнівних боргів створюється)

Наводять фактичну поточну дебіторську заборгованість:

— покупців і замовників за реалізовані їм продукцію, товари, роботи або послуги (включаючи забезпечену векселями);

— казначейських, фінансових і податкових органів, державних цільових фондів;

— інших дебіторів.

Нагадаємо: підприємства, що складають Фінансову звітність мікропідприємства, мають право не створювати резерв сумнівних боргів (п. 7 розд. І НП(С)БО 25). У такому разі поточну дебіторську заборгованість у ряд. 1155 відображають у її фактичній сумі, тобто без зменшення на резерв сумнівних боргів.

Гроші та їх еквіваленти

1165

Сальдо за Дт рах. 30 (крім грошових документів), 31

Сальдо за Дт рах. 30, 31, субрах. 333, 334, 335, 351

Показують готівку в касі підприємства, гроші на поточних та інших рахунках у банках, грошові кошти в дорозі, електронні гроші, еквіваленти грошових коштів (як у національній, так і в іноземних валютах).

Пам’ятайте: кошти, які не можна використати для операцій протягом року з дати балансу або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, відображають як необоротні активи (ряд. 1090 форми № 1-мс).

Інші оборотні активи

1190

Сальдо за Дт рах. 35, 39, субрах. 30/Грошові документи, 64/Податковий кредит і 64/Податкові зобов’язання

Сальдо за Дт субрах. 331, 332, 352, 643, 644, рах. 39

Відображають суми оборотних активів, які не включені до згаданих вище статей розділу ІІ активу форми № 1-мс, зокрема поточні фінансові інвестиції.

Усього за розділом II

1195

Ряд. 1100 + ряд. 1155 + ряд. 1165 + ряд. 1190

Баланс

1300

Ряд. 1095 + ряд. 1195

Ряд. 1300 гр. 3 і 4 форми № 1-мс = ряд. 1900 гр. 3 і 4 форми № 1-мс.

ПАСИВ

I. Власний капітал

Капітал

1400

Сальдо за Кт рах. 40

Сальдо за Кт рах. 40, 41, 42, 43

У цьому рядку наводять:

— зафіксовану в установчих документах суму статутного капіталу;

— суму пайового капіталу (пайових внесків) членів споживчого товариства, спілок та інших організацій;

— вартість безоплатно отриманих підприємством необоротних активів, внески засновників підприємства понад статутний капітал та інші види додаткового капіталу;

— суму резервного капіталу.

Зверніть увагу: п.п. 1.7 розд. III НП(С)БО 25 вимагає показувати у складі статті «Капітал» (ряд. 1400 форми № 1-мс) суму фактично внесеного засновниками (учасниками) статутного капіталу підприємства, а не зафіксовану в установчих документах величину. Водночас згідно з новим п.п. 1.9 розд. III НП(С)БО 25 суму заборгованості власників (учасників) з внесків до статутного капіталу слід відображати в ряд. 1425. Очевидно, що при такому заповненні рядків Баланс не зійдеться, адже заборгованість засновників з внесків зменшить суму власного капіталу двічі. У зв’язку із цим, на наш погляд, у ряд. 1400 форми № 1-мс слід показати зафіксовану в установчих документах величину статутного капіталу, а в ряд. 1425 — суму заборгованості засновників.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

Сальдо за Кт (прибуток) або за Дт (збиток) рах. 44

Сальдо за Кт субрах. 441 або за Дт субрах. 442

Показують суму нерозподіленого прибутку або непокритого збитку. Суму збитку наводять у дужках і віднімають при визначенні підсумку власного капіталу.

Неоплачений капітал

1425

Сальдо за Дт рах. 40 (відповідні субрахунки)

Сальдо за Дт рах. 45 і 46

У новому ряд. 1425, внесеному до форми № 1-мс наказом № 588, слід відображати суму заборгованості власників (учасників) з внесків до статутного капіталу. Також, на наш погляд, тут потрібно показувати величину вилученого капіталу, тобто фактичну собівартість часток, викуплених у своїх учасників. Суми за цією статтею наводять у дужках і віднімають при визначенні підсумку власного капіталу.

Усього за розділом I

1495

Ряд. 1400 ± ряд. 1420 – ряд. 1425

II. Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

Сальдо за Кт рах. 47, 48, 55

Сальдо за Кт рах. 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55

У цьому рядку відображають:

— довгострокову заборгованість підприємства перед банками за отриманими від них кредитами, за залученими від інших осіб позиковими коштами та інші довгострокові зобов’язання;

— залишок коштів цільового фінансування і цільових надходжень (включаючи суми коштів, вивільнені від оподаткування у зв’язку з наданням пільг з податку на прибуток);

— суми забезпечень для відшкодування майбутніх витрат і платежів (на оплату відпусток працівникам, виконання гарантійних зобов’язань тощо), якщо підприємство їх створює (дозвіл не створювати забезпечення підприємствам, що звітують за формами № 1-мс і № 2-мс, дає п. 7 розд. І НП(С)БО 25).

IІІ. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

1600

Сальдо за Кт рах. 31 (овердрафт), 68 (у частині кредитів банків та відсотків за ними)

Сальдо за Кт рах. 31 (овердрафт), 60, 61 (у частині заборгованості за кредитами банків), субрах. 684 (у частині відсотків за банківськими кредитами)

Показують суму поточних зобов’язань підприємства перед банками за отриманими від них короткостроковими позиками з урахуванням суми відсотків, що належить до сплати на кінець звітного періоду. У цьому рядку відображають також зобов’язання, які виникли як довгострокові, але підлягають погашенню протягом 12 місяців з дати балансу.

Поточна кредиторська заборгованість за:

товари, роботи, послуги

1615

Сальдо за Кт рах. 68 (у частині заборгованості за ТМЦ, роботи, послуги)

Сальдо за Кт рах. 62, 63

Наводять суму заборгованості перед постачальниками та підрядниками за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги, включаючи заборгованість, забезпечену векселями. Також тут показують заборгованість перед постачальниками за невідфактурованими поставками і розрахунками за надлишками ТМЦ, які встановлені при їх прийманні.

розрахунками з бюджетом

1620

Сальдо за Кт рах. 64 (у частині заборгованості з платежів до бюджету)

Сальдо за Кт субрах. 641, 642

Відображають заборгованість підприємства з усіх видів платежів до бюджету, включаючи суми податків з працівників підприємства.

розрахунками зі страхування

1625

Сальдо за Кт рах. 64 (у частині заборгованості зі страхування)

Сальдо за Кт рах. 65

Показують суму заборгованості за відрахуваннями на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуальне страхування працівників.

розрахунками з оплати праці

1630

Сальдо за Кт рах. 66

Наводять заборгованість за нарахованою, але не виплаченою сумою оплати праці, включаючи депоновану заробітну плату.

Інші поточні зобов’язання

1690

Сальдо за Кт рах. 37, 68 (крім сум, відображених в інших рядках розділу III пасиву форми № 1-мс), 69, субрах. 64/Податковий кредит і 64/Податкові зобов’язання

Сальдо за Кт субрах. 372, 378, 643, 644, рах. 61 (крім довгострокової заборгованості за банківськими кредитами, переведеної в поточну), 67, 68 (крім субрах. 684 в частині відсотків за банківськими кредитами), 69

Включають суми зобов’язань, які не відображені в інших статтях розділу ІІІ пасиву форми № 1-мс, зокрема:

— заборгованість за отриманими авансами;

— заборгованість перед засновниками у зв’язку з розподілом прибутку;

— заборгованість пов’язаним сторонам;

— суми валової заборгованості замовникам за будівельними контрактами тощо.

Також, на нашу думку, тут слід наводити суму доходів майбутніх періодів.

Усього за розділом III

1695

Ряд. 1600 + ряд. 1615 + ряд. 1620 + ряд. 1625 + ряд. 1630 + ряд. 1690

Баланс

1900

Ряд. 1495 + ряд. 1595 + ряд. 1695

Ряд. 1900 гр. 3 і 4 форми № 1-мс = ряд. 1300 гр. 3 і 4 форми № 1-мс.

З порядком заповнення форми № 1-мс розібралися. Переходимо до Звіту про фінансові результати за формою № 2-мс.

При його заповненні врахуйте: у гр. 4 наводять дані за аналогічний період попереднього року (п. 5 розд. I НП(С)БО 25), тобто показники, відображені в гр. 3 форми № 2-мс за 2019 рік.

Таблиця 8.5. Заповнення форми № 2-мс

Найменування статті

Код рядка

Джерело інформації для заповнення

при використанні Спрощеного плану рахунків

при використанні загального Плану рахунків

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

Обороти за Дт рах. 70 з Кт рах. 79 мінус обороти за Кт субрах. 70/Вирахування з доходу з Дт рах. 79

Обороти за Дт субрах. 701, 702 і 703 з Кт субрах. 791 мінус обороти за Кт субрах. 704 з Дт субрах. 791

Наводять чистий дохід від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг, тобто дохід (виручку) за вирахуванням непрямих податків і зборів, наданих знижок та інших вирахувань з доходів. Крім того, тут відображають дохід від оренди об’єктів інвестиційної нерухомості, а також дохід від операційної оренди інших об’єктів, якщо вона є основним видом діяльності підприємства.

Інші доходи

2160

Обороти за Дт рах. 74 з Кт рах. 79

Обороти за Дт рах. 71 з Кт субрах. 791; за Дт рах. 72, 73 з Кт субрах. 792; за Дт рах. 74 з Кт субрах. 793

Відображають операційні, фінансові та інші доходи підприємства, крім доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Разом доходи

2280

Ряд. 2000 + ряд. 2160

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

Обороти за Дт рах. 90

Обороти за Дт субрах. 901, 902, 903

Показують собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та/або собівартість реалізованих товарів. Якщо в оренду надається інвестиційна нерухомість або оренда — основний вид діяльності, то до цього рядка включають також витрати, пов’язані з наданням майна в оренду. Показник наводять у дужках.

Інші витрати

2165

Обороти за Дт рах. 96 без урахування обороту за Дт рах. 96 з Кт рах. 48 і субрах. 64/Розрахунки з податку на прибуток (у частині нарахованого податку на прибуток)

Обороти за Дт рах. 92, 93, 94, 95, 96, 97

Тут відображають:

— адміністративні витрати;

— витрати на збут;

— інші операційні витрати;

— витрати на сплату відсотків та інші фінансові витрати;

— втрати від участі в капіталі;

— інші витрати підприємства.

Показник наводять у дужках.

Разом витрати

2285

Ряд. 2050 + ряд. 2165

Значення ряд. 2285 форми № 1-мс наводять у дужках.

Фінансовий результат до оподаткування

2290

Ряд. 2280 – ряд. 2285

Від’ємне значення (збиток) наводять у дужках.

Податок на прибуток

2300

Обороти за Дт рах. 96 з Кт рах. 48, субрах. 64/Розрахунки з податку на прибуток

Оборот за Дт рах. 98 з Кт субрах. 481, 641/Розрахунки з податку на прибуток

Показують суму податку на прибуток за звітний період, визначену згідно з ПКУ. Зверніть увагу: в цьому рядку показують і суму податку на прибуток, не сплачену до бюджету внаслідок звільнення від оподаткування. Показник наводять у дужках.

Єдиноподатники цей рядок не заповнюють.

Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування

2310

На сьогодні цей рядок не заповнюють

Чистий прибуток (збиток)

2350

Ряд. 2290 – ряд. 2300

При отриманні від’ємного значення (збитку) показник наводять у дужках.

От і всі особливості заповнення форм фінансової звітності, що подаються підприємствами, які у своїй діяльності керуються НП(С)БО. Переконані, тепер проблем зі складанням якісної фінзвітності та її своєчасним поданням користувачам у вас не буде.

Перелік використаних документів

КУпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X.

ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Закон № 466 — Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» від 16.01.2020 р. № 466-ІХ.

Закон № 996 — Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV.

Закон № 2545 — Закон України «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях» від 18.09.2018 р. № 2545-VIII.

Інструкція № 286 — Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Держкомстату від 28.09.2005 р. № 286.

КВЕД-2010 — Національний класифікатор України «Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010», затверджений наказом Держспоживстандарту від 11.10.2010 р. № 457.

Методрекомендації № 433 — Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджені наказом Мінфіну від 28.03.2013 р. № 433.

Методрекомендації № 476 — Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності, затверджені наказом Мінфіну від 11.04.2013 р. № 476.

Методрекомендації № 635 — Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства, затверджені наказом Мінфіну від 27.06.2013 р. № 635.

Наказ № 302 — наказ Мінфіну «Про Примітки до річної фінансової звітності» від 29.11.2000 р. № 302.

Наказ № 588 — наказ Мінфіну «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» від 29.09.2020 р. № 588.

Наказ № 982 — наказ Мінфіну «Про затвердження Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління» від 07.12.2018 р. № 982.

НП(С)БО 1 — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Мінфіну від 07.02.2013 р. № 73.

НП(С)БО 6 — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», затверджене наказом Мінфіну від 28.05.99 р. № 137.

НП(С)БО 7 — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну від 27.04.2000 р. № 92.

НП(С)БО 8 — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затверджене наказом Мінфіну від 18.10.99 р. № 242.

НП(С)БО 9 — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене наказом Мінфіну від 20.10.99 р. № 246.

НП(С)БО 10 — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затверджене наказом Мінфіну від 08.10.99 р. № 237.

НП(С)БО 11 — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затверджене наказом Мінфіну від 31.01.2000 р. № 20.

НП(С)БО 13 — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти», затверджене наказом Мінфіну від 30.11.2001 р. № 559.

НП(С)БО 17 — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток», затверджене наказом Мінфіну від 28.12.2000 р. № 353.

НП(С)БО 18 — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні контракти», затверджене наказом Мінфіну від 28.04.2001 р. № 205.

НП(С)БО 19 — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств», затверджене наказом Мінфіну від 07.07.99 р. № 163.

НП(С)БО 21 — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», затверджене наказом Мінфіну від 10.08.2000 р. № 193.

НП(С)БО 22 — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 «Вплив інфляції», затверджене наказом Мінфіну від 28.02.2002 р. № 147.

НП(С)БО 25 — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова звітність», затверджене наказом Мінфіну від 25.02.2000 р. № 39.

НП(С)БО 26 — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам», затверджене наказом Мінфіну від 28.10.2003 р. № 601.

НП(С)БО 27 — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність», затверджене наказом Мінфіну від 07.11.2003 р. № 617.

НП(С)БО 29 — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність за сегментами», затверджене наказом Мінфіну від 19.05.2005 р. № 412.

НП(С)БО 30 — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи», затверджене наказом Мінфіну від 18.11.2005 р. № 790.

НП(С)БО 31 — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати», затверджене наказом Мінфіну від 28.04.2006 р. № 415.

НП(С)БО 32 — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 «Інвестиційна нерухомість», затверджене наказом Мінфіну від 02.07.2007 р. № 779.

План рахунків — План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Мінфіну від 30.11.99 р. № 291.

Положення № 1213 — Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об’єктами державної, комунальної власності, затверджене наказом Мінфіну від 19.12.2006 р. № 1213.

Порядок № 419 — Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419.

Спрощений план рахунків — Спрощений план рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств, затверджений наказом Мінфіну від 19.04.2001 р. № 186.

Ця книга не може бути використана (тиражована) або передана третім особам у будь-якій формі і будь-яким способом без дозволу автора. За порушення авторських прав правопорушники можуть бути притягнуті до відповідальності, передбаченої ст. 50 — 53 Закону України «Про авторське право і суміжні права», ст. 51-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, ст. 431, 432 Цивільного кодексу України, ст. 176 Кримінального кодексу України.

Звітність