Оновлена зарплатна звітність: добірка практичних ситуацій

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі — Розрахунок) за ІІІ квартал 2023 року подаємо за оновленою формою. При формуванні 4ДФ до Розрахунку враховуємо, що Мінфін вніс зміни до Довідника ознак доходів фізичних осіб.

Зміни в Розрахунку

У заголовну частину Розрахунку додали новий рядок з кодом 095.

Якщо ваше підприємство є резидентом Дія Сіті, то про це ви будете інформувати податкову, проставляючи відповідну позначку в цьому новому рядку.

У Д1 додали нову графу 26 «Ознака наявності трудового договору з нефіксованим робочим часом (1 — так, 0 — ні)». Якщо у вас є працівники, з якими укладені такі трудові договори, то за рядками з доходами цих працівників у графі 26 проставляєте ознаку «1». В інших випадках у графі 26 ставимо ознаку «0».

Зарплата

З  розділу ІІ 4ДФ прибрали непотрібні рядки: «Доходи від  продажу сільськогосподарської продукції» та «Доходи від продажу сільсько-господарської продукції — виключення».

Доходи від продажу сільгосппродукції податкові агенти відображають в розд. І 4ДФ персоналізовано.

Зміни в Довіднику ознак доходів

Оновлено опис ознаки доходу «179». Наразі він звучить так: доходи, отримані від  продажу власної сільськогосподарської продукції, що вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або  перероблена безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках, у тому числі доходи, отримані від продажу власної продукції тваринництва груп  1 — 5, 15, 16 та  41 УКТ ЗЕД.

Починаючи з  4ДФ за  місяці ІІІ кварталу  2023  року суми внесків за  договорами недержавного пенсійного забезпечення та/або  за договорами добровільного медичного страхування, що  сплачуються резидентом Дія Сіті за  свій рахунок за  гіг-спеціаліста в  межах  30% нарахованої винагороди такому гіг-спеціалісту, зазначаємо з новою ознакою доходу «204».

Якщо ви надавали благодійну допомогу у зв’язку з війною учасникам бойових дій, фізособам, які мешкають (мешкали) на території населених пунктів, в яких проводяться (проводилися) бойові дії, на відновлення житла та інші цілі відповідно до п.п. «в» п.п. 165.1.54, п.п. 170.7.8 ПКУ, то її суму зазначаєте з новою ознакою доходу «205».

Ще дві нові ознаки доходів для неприбуткових організацій, що працюють з волонтерами, з якими укладені договори про провадження волонтерської діяльності. Такі НПО відображають за ознакою доходу:

  • «208»  кошти або  вартість майна (послуг), що  надані цим волонтерам у  частині витрат НПО на  проведення їх медогляду та вакцинації, інших лікувально-профілактичних заходів, безпосередньо пов’язаних з наданням волонтерської допомоги такими волонтерами відповідно до Закону України «Про волонтерську діяльність» від 19.04.2011 № 3236-VI (далі — Закон № 3236);
  • «209»  — суми відшкодування НПО волонтерам документально підтверджених витрат, пов’язаних з наданням волонтерської допомоги, у  розмірі та  відповідно до  переліку, що  передбачені ст. 11 Закону № 3236.

Крім розглянутих, Мінфін ввів нові ознаки для таких доходів:

  • «206»  — суми доходів, надані Фондом Президента України (п.п. 165.1.62 ПКУ);
  • «207» — сума винагород за зброю (п.п. 165.1.63 ПКУ).

Також було підкориговано з урахуванням норм ПКУ опис таких ознак доходів — «127», «128», «151», «163», «183», «187», «188», «190», «193», що не вплинуло на їх застосування.

Заповнення додатків Розрахунку

Д1. У Д1 за відповідний місяць відображаємо зарплату, лікарняні, допомогу по вагітності та пологах та винагороду за цивільно-правовим договором (далі — ЦПД) за виконані роботи (надані послуги), що були фактично нараховані особі в такому місяці та входять до бази нарахування ЄСВ.

Якщо нарахування зарплати здійснюється за попередній звітний період, зокрема у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, суми донарахованої заробітної плати включаються до заробітної плати місяця, у якому були здійснені такі донарахування.

Внесення від’ємних значень сум нарахованої зарплати (нарахованого доходу) допускається у разі відображення:

  • сум перерахунків заробітку (доходу), що пов’язані з уточненням кількості відпрацьованого часу у зв’язку з відпусткою, тимчасовою непрацездатністю, допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, нарахованих у попередніх звітних (податкових) періодах;
  • сторнованих сум відпускних, допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.

Зауважимо, що  для випадків коригування сум, які були зазначені в заяві-розрахунку, наданій ПФУ та профінансованій, на вебпорталі електронних послуг ПФУ реалізовано можливість подання корегуючої заяви-розрахунку. Як подати корегуючу заяву-розрахунок, можна дізнатись на  сайті ПФУ www.pfu.gov.ua (шлях — Головна / Пресцентр / Новини / 2023 / Як подати корегуючу заяву-розрахунок) або ж за посиланням.

4ДФ. За загальним правилом, у розд. І 4ДФ за відповідний місяць звітного кварталу відображаємо фактично нараховані та виплачені/перераховані в такому місяці суми доходу, ПДФО, ВЗ.

Виняток  — відображення доходу у  вигляді заробітної плати та ПДФО/ВЗ, що були утримані/перераховані з нього. Заробітна плата, що виплачується у встановлені терміни в наступному місяці, має бути відображена в 4ДФ за той період, у який входить попередній місяць, за який заробітну плату було нараховано. Наприклад, у 4ДФ за вересень відображається заробітна плата, яка нарахована у вересні та виплачена в жовтні.

Донараховані / відсторновані суми доходів відображаємо в  розд. І 4ДФ, сформованому за той місяць, в якому фактично проведені такі коригування.

Д5. У  цьому додатку інформацію наводимо в  цілому за  звітний квартал. Зауважимо, Д5 у Звіті буде не завжди. Звичайні роботодавці цей додаток формують, якщо на місяці звітного кварталу припадають дати:

  • початку чи закінчення трудового договору або ЦПД на виконання робіт (надання послуг);
  • переміщення працівника з одного до іншого структурного підрозділу або ж переведення на іншу постійну посаду (роботу) у того ж роботодавця;
  • призначення на нову посаду;
  • відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустки для догляду за дитиною до 3 років або відпустки для догляду за дитиною від 3 до 6 років.

За загальним правилом на кожну подію формуємо окремий рядок.

Виняток із цього правила — ситуація, за якої дати прийняття та звільнення особи за трудовим договором (початок та закінчення ЦПД) припали на один місяць звітного кварталу. У цьому виключному випадку дати прийняття та звільнення (початку та закінчення ЦПД) зазначаємо в одному рядку.

Зарплата